Grupinių parodų katalogai, lankstinukai

 

 

Respublikinė dailės paroda Lietuvos TSR 20-mečiui paminėti. 1960 : katalogas. – Vilnius: Vilniaus valst. Dailės muziejus, 1960. - 335 p.: iliustr., 78 iliustr. lap.

Художественная выставка Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР : каталог. – Москва, 1960. – 212 с.: ил.

Respublikinė dailės paroda. 1961 : katalogas / sudaryt. P.Gudynas, S.Jakštas. – Vilnius: Valst dailės muziejus, 1961. – 36 p.

Dailininko diena : Dailės parodos katalogas . – Vilnius: Vilniaus valst. dailės muziejus, 1961. – 15 p.

Выставка произведений молодых художников . Живопись. Скульптура. Графика : [ к аталог] . – Москва, 1961. – 24 c., 14 л. ил.

Respublikinė portretų paroda. 1962 : Katalogas. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1962. – 110 p.: iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., rus.

Respublikinė dailės paroda. 1963 : [katalogas]. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1963. – 52 p. - Tekstas lygiagr. liet., rus.

Respublikinė taikomosios dekoratyvinės dailės paroda : [katalogas]. – Vilnius, 1964. – 128 p.: iliustr.

Kauno dailininkų taikomosios dekoratyvinės dailės parodos katalogas . – Kaunas,1964. – 40 p.: iliustr.

Respublikinė dailės paroda “Taikos sargyboje”. 1965 : [katalogas]. – Vilnius: Valst. dailės muziejus, 1965. – 32 p.: iliustr. - Tekstas lygiagr. liet., rus.

1965 m. jubiliejinė dailės paroda : [katalogas]. – Vilnius, 1965. – 58 p.

Kauno dailininkų darbų parodos, skirtos Lietuvos TSR 25-čiui, katalogas . – Kaunas, 1965. – 25 p.

Jakutytė, Elena, Krištopaitis, Adolfas, Strioga, Leonoras. Dailės darbų paroda. Kaunas. 1965 : Katalogas / [Įž. str. P.Stausko]. – Kaunas: Kauno valst. M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1965. – [16] p. : iliustr.

Kauno dailininkų darbų pavasario parodos katalogas . – Kaunas, 1966. – 16 p.

Kauno dailininkų darbų rudens parodos katalogas / [Įž. str. B.Klovos]. – Kaunas, 1966. – 8 p.

Художественная выставка «25 лет Советской Литвы, Латвии, Эстонии» : каталог. – Москва, 1966. – 246 с., 18 л. ил.

Respublikinės jubiliejinės dailės parodos 1967 katalogas / [Įž. str. J.Kuzminskio]. – Vilnius, 1968. – 51 p., 16 iliustr. lap.

Jubiliejinė taikomosios dekoratyvinės dailės paroda : katalogas. – Vilnius, 1968. – 128 p.

Dailės parodos “Kaunas – mūsų miestas” katalogas / [Įž. str. Alg. Dūda]. – Kaunas, 1968. – 16 p.

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. B.Klovos]. – Kaunas, 1970. – 12 p.

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. Donato Valatkos]. – Kaunas, 1971. – 12 p.

Скульптура малых форм. Первая всесоюз. в ыставка : Каталог . – М.: Сов. художник, 1972. – 23 с., 23 л. ил.

Telniecibas izstade “Riga – 72” = Выставка скульптуры «Рига – 72»: [katalogas]. – Riga, 1972. – 346 p. : iliustr. – Tekstas latv., rus.

Каталог выставки скульптуры “Рига – 72». - Рига, 1972. – 20 с.

Выставка произведений художников Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР . Посвящается 50-летию образования Союза Советских Социалистических Республик : [ каталог ]. – Москва : Сов. художник, 1973. – 138 с. : ил.

Kauno dailininkų kūrinių parodos katalogas / [Įž. str. Nijolės Tumėnienės]. – Kaunas, 1974. – 96 p. : iliustr.

Respublikinė dailės paroda, skirta M.K.Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms : [katalogas] / [Įž. str. P.Gudyno]. – Vilnius, 1975. – 38 p.: iliustr. – Dalis teksto rus.

Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / [Įž. str. Rūtos Purvinaitės]. – Kaunas, 1976. – 20 p. – Tekstas liet., rus.

Telniecibas kvadrinale “Riga – 76” : buklets. – Riga, 1976. – 1 lap. sulankst. į 14 p. – Tekstas lygiagr. latv., rus.

Respublikinė dailės paroda : katalogas / [Įž. str. G.Balčiūnienės]. – Vilnius, 1977. – 24 p.

Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda : katalogas / [Įž. str. Prano Gudyno]. – Vilnius, 1978. – 24 p.

Kauno dailininkų kūrinių parodos, skirtos Tarybų valdžios įkūrimo Lietuvoje ir LKP 60-mečiui, katalogas / [Įž. str. Rūtos Purvinaitės]. – Kaunas, 1978. – 16 p.

Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579-1979 : Jubiliejinės dailės parodos katalogas / [Įž. str. Jono Kubiliaus, Prano Gudyno]. – Vilnius, 1979. – 87 p. : iliustr.

Kauno dailininkų piešinių paroda : [lankstinukas]. – Kaunas, [1979]. – 1 lap. sulankst. į [6] p. : iliustr.

Respublikinė medalių ir mažosios plastikos paroda , : [katalogas]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982. – 58 p. : iliustr.

Jubiliejinė respublikinė vaizduojamosios dailės paroda tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui : katalogas / [Įž str. J.Kuzminskio]. – Vilnius, 1980. – 46 p. : iliustr.

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečiui, katalogas . – Kaunas, 1981. – 12 p.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1982 : katalogas / [Įž. str. R.Janonienės]. – Vilnius, 1986. - 16 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos katalogas . – Kaunas, 1982. – 12 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos TSRS 60-mečiui, katalogas / [Įž. str. Povilo Valatkos]. – Kaunas,1982. – 18 p.

Respublikinės vaizduojamosios dailės parodos katalogas. – Kaunas, 1983. – 29 p.

Respublikinė skulptūros paroda. 1983 : katalogas. – Vilnius, 1986. – 12 p.

Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos, skirtos LTSR dailininkų sąjungos Kauno skyriaus įsteigimo 30-mečiui, katalogas / [Įž. str. Povilo Valatkos]. – Kaunas, 1983. – 16 p.

Всесоюзная выставка скульптуры. 1-ая : [ каталог ] . – Москва, 1983. – 8 с.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1984 : katalogas / [Įž. str. Nijolės Lukšionytės]. – Vilnius, 1986. - 15 p.

Jubiliejinė respublikinė dailės paroda “Tarybų Lietuvai – 45” : katalogas. 1985 / [Įž. str. Gintaro Baltino, Alfonso Andriuškevičiaus, Daivos Skuodytės]. – Vilnius, 1986. – 32 p.

Respublikinė dailės paroda “Žmogus ir aplinka”. 1986, 1-oji : katalogas. – Vilnius, 1987. – 20 p.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1987 : katalogas. – Vilnius, 1988. – 24 p., 8 iliustr. lap.

Искусство Советской Литвы. Выставка посвящается 70-летию Великого Октября : каталог. – Москва, 1987. – 37 с., 80 ил. с.

Žmogaus ženklai : Skulptūros, piešinių, fotografijos paroda : katalogas / Parengė R.Andriušytė, E.Lubytė. – Klaipėda, 1988. – 56 p.: iliustr.

Lietuvių skulptūros paroda “Įvaizdis – nuo figūros iki ženklo” : [katalogas] . – B.v., 1989. – [16] p.: iliustr. – Liet., est.

Žvėrys. Paukščiai. Žmonės = Animaux. Oiseaux. Gens = Animals. Birds. People : Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos[dailininkų] parodos katalogas / [Įž. str. Aldonos Molnikaitės]. – Vilnius, 1991. – 40 p. – Tekstas liet., pranc., angl.

Krikščionybė XX a. lietuvių profesionaliojoje dailėje : paroda : [lankstinukas]. – Kaunas, 1991. – 1 lap. sulankstytas į [8] p.

Putinas ir lietuvių dailė. Paroda skirta Vinco Mykolaičio-Putino 100-osioms gimimo metinėms : [katalogas]. – Vilnius, 1993. – 10 p.

1995 : Lietuvos dailė = 1995 : Art in Lithuania : [katalogas] / red. Skaidra Trilupaitytė, vert. Karla Gruodis. – Vilnius: Vilniaus šiuolaikinio meno centras, 1995. – 218 p.: iliustr.

Lietuvos dailė'97. Galerijos pristato : [katalogas]. – Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 1997. – [160] p.: iliustr.

Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai Vasario 16-ajai paminėti : [katalogas]. – Kaunas, 1997. – 169 p.: iliustr.

“M.K.Čiurlionio keliais. Kaunas – Pustelnikas” : Parodos katalogas. – K.: Naujasis lankas, 1997. – 20 p.: iliustr.

Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienos Vasario 16-osios 80-ųjų metinių paminėjimui : [katalogas] / sudarė [Vilius Ksaveras Slavinskas]. – Kaunas : Naujasis lankas, 1998. - 11 p.: iliustr.

“Veni Sancte Spiritus” katalikų dailininkų kūrinių paroda, 4-oji. 1998 : [lankstinukas]. – [Kaunas, 1998]. – 1 lap. sulankstytas į [6] p.

Dailininkai gimtinei : Ukmergės krašto dailininkų darbų paroda : [lankstinukas]. – [Ukmergė, 1998]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”. Dailės paroda : [katalogas]. – [Nida], 1998. – 14 p.: iliustr. – Tekstas liet., vok.

„Art e'lta“ gallery 98 : [katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel. – S.l.: s.n., 1998. – [24] p. – Tekstas lygiagr. angl., jidiš.

Arte contemporaneo lituano: grabados, escultura : Palacio del Govierno del Districto Federal, Plaza Bolivar, Caracas, 16 de febrero – 1 marzo : [lankstinukas]. – Caracas : Divisio, 1998. – 1 lap. sulankst. į 10 p. : iliustr.

Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : Kaunas, 1999 : [katalogas] / Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – Kaunas: Naujasis lankas, 1999. – 34 p.: iliustr.

Kauno dailininkų klubo “Meno sparnai” narių paroda : [lankstinukas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l.] : [S.n.], [1999]. – 12 p.: iliustr.

Leonas Strioga : skulptūra, Andrius Mosiejus : piešiniai : 1999 07 21 – 08 08 , Druskininkai : [lankstinukas]. – Druskininkai, 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

“Dievas yra meilė” Katalikų dailininkų kūrinių paroda, 5-oji. 1999 : [lankstinukas]. – [Kaunas], 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.

Kauno dailininkų dailės paroda “2000-uosius pasitinkant” : [katalogas] / Kėdainių krašto muziejus, Rotušės dailės galerija ; Tėvynės sąjungos Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – [Kaunas, 1999]. – [88] p.: iliustr.

Fruchte der Freiheit” : [lankstinukas]. – [Schlitz-Pfordt], 1999. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Tradicija ir ateitis = Tradition and future: apžvalginė vaizduojamosios ir taikomosios dailės paroda 1997-2000, Vilnius, 2000 10 06 – 11 12 : [katalogas] / [sudarytojos Ieva Kuizinienė, Elona Lubytė; vertėja Agnė Narušytė]. – Vilnius, 2000. – 200 p.: iliustr.

Skulptoriai Vilniaus miestui: mažųjų formų skulptūra: paroda, 3-oji : [lankstinukas]. – Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 2000. – [1 lap. sulankst. į 8 p.]

Dailės paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”, Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – Kaunas, 2001. – [32] p.: iliustr.

Skulptūros paroda “Portretas” : [lankstinukas]. – Vilnius, 2001. – 1 lap. sulankst. į [8] p.: iliustr.

“Tu esi gyvenimo šaltinis”: Velykinė dailės paroda : [lankstinukas] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2001. – 1 lap. sulankst į [8] p.: iliustr.

“Gloria Deo” Jubiliejinė paroda skirta Šv.Pranciškaus Ksavero 450-osioms metinėms : [lankstinukas]. – Kaunas,2001. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

The Exhibition of Lithuanian artists “Myths and Metaphors” : [lankstinukas] / Artyp Galerie d'Art. – [Bruxelles, 2001]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Dailės paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”, Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – Kaunas, 2002. – [9] p.: iliustr.

Gloria Deo 2001-2002 : katalikų dailininkų religinio meno paroda, 5-oji : [lankstinukas] / sudarė Virginijus Kašinskas. – Kaunas: Lietuvos jėzuitų provincija, 2002. – 1 lap. sulankst į [6] p.: iliustr.

“Eikite pro vartus, eikite...” : Velykinė dailės paroda : [lankstinukas] / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas, 2002. – [6] p.

Gloria Deo 2002-2003 : katalikų dailininkų religinio meno paroda, 6-oji : [lankstinukas]. – Kaunas, 2002. – 1 lap. sulankst į 6 p.: iliustr.

Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”, Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – Kaunas, 2003. – 8 p.

Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas “Meno sparnai”, Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – Kaunas, 2004. – 16 p.

Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : tapyba, grafika, skulptūra / [sudaryt. Raimundas Klimavičius]. - Panevėžys: [Almakeros leidyba], 2004. - 40 p. : iliustr. - (Exegi monumentum)

Vilnius Varšuvoje = Wilno w Warszawie : Lietuvos dailininkų paroda, Vilniaus dienos Varšuvoje, 2004 m. balandžio 22-gegužės 23 : [reprodukcijų rinkinys] / Teksto autorė Danutė Zovienė. – [Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, 2004. – 1 apl. (60 lap.) iliustr. - Liet., angl., lenk.

Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2005. - 24 p.: iliustr.

"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2006. - 32 p.: iliustr.
Lietuvos kelias : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2005 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. - Vilnius, 2006. - 79 p.: iliustr.
"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2007. - 32 p.: iliustr.

"Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2008. - 32 p.: iliustr.


© 2004 – 2006, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Nuotraukos iš asmeninio L. Striogos archyvo
ir albumo „Leonas Strioga. - Vilnius: artseria, 2004“
Fotografas Kęstutis Stoškus

 
į viršų