Bibliografija


Albumai, personalinių parodų katalogai, lankstinukai


Parodų, kuriose eksponuoti L.Striogos darbai, katalogai, lankstinukai


Straipsniai apie L.Striogą


L.Striogos darbų reprodukcijos albumuose, kataloguose, žurnaluose

© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Nuotraukos iš asmeninio L. Striogos archyvo ir albumo "Leonas Strioga.-Vilnius: artseria,2004"
Fotogr. Kęstutis Stoškus.