2017 m. balandžio 20 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo dalyviai aptarė Kauno apskrities viešosios bibliotekos atliktos regiono bibliotekų apklausos „Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ rezultatus, susipažino su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos koordinuojamu tyrimu „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais“ bei su numatomomis regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir projektinėmis veiklomis. 
 

Teminis balandžio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

Filosofija

 1 Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas. [T. 2] : [Gamtos filosofija]. – Vilnius,1986. – 493 p. : iliustr.    

Etika

 2 Yamamoto, Tsunetomo Hagakurė : slaptoji samurajų knyga . - [Kaunas] , 2006. – 175  p.    

 Psichologija

 3 Mikutta, Petra. Renkuosi vienatvę : geresnį gyvenimą susikursiu pati. - Vilnius, 2002 . – 197 p. 4  Urban, Hal. Pasirinkimai, kurie keičia gyvenimus : kaip rasti tikrąjį tikslą, prasmę ir džiaugsmą  - Kaunas , [2008]. – 270 p. 

Religija

 5 Daniel-Ange. Tavo kūnas sukurtas meilei. - Vilnius, 2005. – 284 p.  6 Dulskis, Romualdas. En Gedžio meilės sodai : Giesmių giesmės homilijos. - Kaunas, 2013. – 131 p. 
 7 Zdebskis, Juozas Gyvenimas mąstymuose [Kn.] 2 Kunigas tarp vagių : iš kalėjimo dienoraščių. -  Vilnius, 1996. - 374 p.  8  Zdebskis, Juozas Gyvenimas mąstymuose.  - [Kn.] 1Kunigas tarp vagių : iš kalėjimo dienoraščių. -  Vilnius, 1996. - 373 p. 

Menas

 9 Julius Juzeliūnas : straipsniai, kalbos, pokalbiai, amžininkų atsiminimai . - Vilnius , 2002. - 671 p. : iliustr., gaid.  10  Laimonas Noreika gyvenime, scenoje, ekrane : [knyga-albumas]. – Vilnius, 2007. - 119, [1] p. : iliustr. 
Grožinė literatūra
12  Applegate, Katherina Liepos viltys. - Kaunas, 1997. - 184 p.. - (Meilės    vasara ; kn. 2).  no-photo.png  Byng, Georgia. Stebuklingoji Molės Mėnulės knyga : [romanas]. - Vilnius, [2004]. - 333 p. 
14  Cvirka, Petras. Nemuno šalies pasakos . - Kaunas, 1999. - 221 p. : iliustr.  15  De Strozzi, Elena  Salve, Regina : romanas. - Vilnius, 1997. – 219 p.. - (Jausmų akademija) 

 

 
17  Dubrė, Raidas. Nuodėmių atleidimas : [romanas] . - Vilnius, 1998. - 278 p. 
18  Elizabeth von Arnim. Elizabetė ir jos vokiškas sodas : [romanas].  - Vilnius, [2008] . – 206 p.  19  Fielding, Henry. Pamestinuko Tomo Džonso istorija : romanas. T.1 - Vilnius, 2008. – 479  p. 
 20 Jacq, Christian. Ramzis. [D. 2] : Milijonų metų šventykla : romanas. – Vilnius, 2007. – 370 p.  21  Jacques, Brian Raudonmūris : [apysaka]. - Vilnius, 2005. - 432 p. 
22  Kepenienė, Nijolė. 10% improvizacijos : romanas . - Klaipėda, 2004. - 167p.  23  Laborit, Emmanuelle. Žuvėdros klyksmas = Le cri de la mouette Regina Gaušienė. - Vilnius, 2003. - 157 p. 
 24 Lander, Leena. Juodųjų drugelių namai : [romanas] . - Vilnius, 2005 . - 245 p.  25  Parks, Tim . Europa : [romanas]. - Vilnius,  2011. - 359 p. 
26  Pierre, D.B.C. Vernonas Dievas Litlis : romanas. - Vilnius, 2005. - 364 p.  27  Poezijos pavasaris : [almanachas].  2012 -. - Vilnius,  [2012]. – 302 p. + 1 garso diskas (CD) 
28  Puodžiukaitienė, Marija Rašytojas ir švietėjas kunigas Antanas Tatarė : biografinė apybraiža. - Kaunas, 2005 . - 99 p.: iliustr.  29  Regener, Sven. Ponas Lėmanas : romanas. - Vilnius : Vaga, [2006]. - 268 p. 
 30 Sanderson, Catherine. Mažoji anglė Paryžiuje : [romanas]. - Vilnius, 2009. - 422 p.  31  Susann, Jacqueline. Kiekvieną naktį, Džozefina! : romanas. - [Vilnius], [2006] . - 398 p.
32  Volertas, Vytautas Pranas Baubonis : vienas žmogus, viena lemtis : [romanas] , 2000. - 348 p.   33 Welter, Andreas Kai vyrai daro tai, ko nori moterys : romanas . - [Vilnius],  2008 . – 325 p. 
34 Zimna, Marlena Vysockis. Vienas kitas dalykas, kuriuos apie jį žinau - Vilnius , 2008. - 239, p. : iliustr. 35 Lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai. - Kaunas, [2002]. - 175 p.
Geografija
36  Neimantas, Romualdas. Pasaulis puodelyje arbatos : iš japoniškojo dienoraščio. - Vilnius,  1994. - 237 p. : iliustr.. - (Žurnalisto biblioteka )     
Projekto trukmė: 2017 01 15–2017 12 15
 
Projekto koordinatorė KAVB: Aistė Stankevičė, el. p. a.stankevice@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 50
 
 
Trumpas projekto pristatymas. „Bibliotekų specialistų mokymai“ – tai tęstinis specialistų kvalifikacijos kėlimo projektas, kurio tikslas – tobulinti viduriniosios grandies bibliotekų vadovų vadybines kompetencijas ir profesines bibliotekų darbuotojų kompetencijas, siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir didinti jų gaunamų paslaugų kokybę.
 
Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Teminis kovo mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

Bendrasis skyrius

 1 Mildažis Antanas ir artimiausi jo bendražygiai : radijo spauda,"Spaudos fondas", tikslioji mechanika, rezistencija. - Kaunas, 2005. – 150 p.     

Religija

 2 Daujotytė, Viktorija Žmogus ir jo kalnas: apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. – Vilnius, 2005. – 239 p.    

 Gamtos mokslai

 3 Frey, Heinz Matematikos žinynas. – Kaunas, 1996. – 327 p.    

Kalbotyra. Literatūros mokslas

 4 Sabaliauskas, Algirdas Žodžiai atgyja. – Vilnius, 2000. – 221 p.  5  Puodžiukaitienė, Marija Rašytojas ir švietėjas kunigas Antanas Tatarė. – Kaunas, 2005. – 100 p. 
 
 
7 Santvaras, Stasys Kasdieninė lietuvybės duona. 3 . – Kaunas, 1996. – 383 p. 
8 Stravinskienė, Eugenija Mano metai: prisiminimai. – Vilnius, 2008. – 167 p.  9 Daujotytė, Viktorija Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių : sugrąžinantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais. - Vilnius, 2006. – 219 p. 
10 Šavelis, Rimantas Geriu žalią tylą: atsiminimai apie Paulių Širvį. – Vilnius, 2004. – 119 p.  11 Mackonis, Rapolas  Amžiaus liudininko užrašai: atsiminimai. – Vilnius, 2001. – 481 p. 

Grožinė literatūra

12  Alė Rūta Taip ir praeina sekmadienis: eilėraščių rinktinė. – Kaunas, 2005. – 222 p.  13  Ant tavo rankų supasi gerumas: lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną. – Vilnius, 2005. – 320 p. 
14 Baranauskas, Antanas  Dienoraštis. – Vilnius, 1996. – 108 p.  15 Boruta, Kazys Gyvenimas drauge su draugu. – Vilnius, 1999. – 159 p. 
16 Bubnys, Vytautas  Svečias: romanas. – Kaunas, 1998. – 243 p.  17 Dabrišius, Gintautas  Sviest akmenuką: eilėraščiai. – Kaunas, 2005. – 92 p. 
18 Degutytė, Janina Artumas. – Kaunas, 1995. – 118 p.  19 Jasaitis, Juozas Ženklai: apsakymai, novelės. – Kaunas, 2004. – 287 p. 
20 Juškaitis, Jonas Pilnas vakaras nutilusios dainos: eilėraščiai. – Vilnius, 1994. – 285 p.  21 Kaukas, Kostas Rausvos pamarių rasos. – Klaipėda, 1995. – 173 p. 
22 Kaukas, Kostas Tėvų ir protėvių šviesa: apybraižos apie lietuvininkų tragediją. Kn.2. – Klaipėda, 1996. – 299 p.  23 Mackevičius, Bronius Šnara nendrėse vėjas: eilėraščiai. – Vilnius, 2009. – 130 p. 
24 Mačernis, Vytautas Vėl žemės ilgesy: poezija. – Kauno raj., 2001. – 223 p.  25 Marcinkevičius, Justinas  Naktį užkluptas žaibo: nauji eilėraščiai. – Vilnius, 2008. – 127 p. 
26 Mazalaitė, Nelė Legendos apie ilgesį: novelių ir legendų rinktinė. – Vilnius, 2007. – 391 p.  27 Mieželaitis, Eduardas Mažoji lyra. 1988 – 1995. – Vilnius, 1999. – 287 p. 
28 Orintaitė, Petronėlė Pro mėlyną skliautą: poezijos rinktinė. – Vilnius, 2002. – 323 p.  29 Platelis, Kornelijus Prakalbos upei: rinktinė. – Vilnius, 1995. – 407 p. 
 
 
31 Skučaitė, Ramutė Tamsiai ir šviesiai matys: eilėraščiai ir ne. – Vilnius, 2013. – 126 p. 
32 Šulskis, Vytautas Ašarų druska: eilėraščiai. – Kaunas, 2005. – 47 p. 33 Vaičiūnaitė, Judita Debesų arka: (1998 – 2000 metų eilėraščiai ). – Vilnius, 2000. – 127 p. 
34 Zierke, Heinz-Jürgen Ana Regina važiuoja į miestą: novelės apie Donelaitį. – Kaunas, 1998. – 103 p.  35 Jonuškaitė, Birutė Eksperimentas : [esė, interviu]. - Vilnius, 2005. - 239 p. : iliustr. 
36 Šlepikas, Alvydas Lietaus dievas : novelės. - Vilnius, [2005]. – 109 p.  37 Nėris, Salomėja  Per amžius degti : [poezija]. - Kaunas, 2004. – 215 p. 
38 Camilleri, Andrea Vandens forma. - Vilnius, 2001 – 134 p. (Savaitgalio knyga : SK).  39 Tavo vardą tariu pakuždom : Kaukazo tautų meilės lyrika. - Klaipėda, 2005. - 247 p. : iliustr. 

Istorija

   
 
 
42 Andrejaitis, Vytautas Prieslenksčio eskizai. - Kaunas, 2001. – 111 p. : iliustr.    
Deutsch lernen ist zwar kein Kinderspiel, doch mit Spielen geht das Deutschlernen bestimmt leichter.

Wir laden Sie am 27. März um 16 Uhr in die Deutsche Bibliothek (404 Z., Radastų g. 2) ein!

Auf euch wartet Deutschüben, gute Stimmung, lustige Gesellschaft!

Ihr deutscher Club

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.