Teminis liepos/rugpjūčio mėnesių mainų fondo leidinių sąrašas

Psichologija

 1 Drewermann, Eugen Meilės laikai. - Vilnius, 2004. – 183 p.    

Politika

 2 Politinė kultūra ir visuomenės kaita. - Vilnius, 2002. - 206p.    

 Visuomenės mokslai

 3 Pollitt, Christopher Viešojo valdymo reforma. - Vilnius, 2003. - 359 p.- (Atviros Lietuvos knyga.    

Grožinė literatūra

 5 Blais, Marie-Claire Geismai: romanas. - Vilnius , 2000. - 253 p. 6 Bundanti versmė: tarmiškos kūrybos almanachas D. 1.  - Vilnius  2013.- 159 p.  
 7 Constant, Paule Atvirumas už atvirumą : romanas  - Vilnius , [2004]  - 204,p. 8 Enkvistas, Peras Olovas Kapitono Nemo biblioteka : romanas . - Vilnius , 2008. –
 9 Fischeris, Tiboras Kolekcininkų kolekcininkė : romanas. - Vilnius, [2005]. - 238 p. 10 Flanaganas, Džonas Degantis tiltas : [romanas]. - Vilnius , 2014. - 263 p.
 11 Flanaganas, Džonas Gorlano griuvėsiai : [romanas] . - Vilnius , 2014 . - 245 p.  12 Januševičius, Benediktas Raugintu krauju : eilėraščiai. - Vilnius, 2007. – 63 p.
 NEMAINOMA NEMAINOMA
Kaaberbøl, Lene Gėdytojos karas : [apysaka]. - Vilnius, [2005]. - 350 p.
 14 Kundera, Milanas Pokštas : romanas . - Vilnius , 2002 . - 365 p. . - (Garsiausios XX a. pabaigos knygos)
 15 Larsonas, Stigas Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą : romanas . - Kaunas - 670 p.  16 Leisonas, Leonas Berniukas ant medinės dėžės  - Vilnius , 2014. - 141] p.
 17 Merlis, Robertas Aistrų sala : romanas . - Vilnius, 1994. - 474p.  18 Rotas, Filipas Portnojaus skundas : [romanas] . - Vilnius, [2012]. - 228p.
 19 Selindžeris, Džeromas Deividas Aukščiau gegnes, dailidės. - Vilnius, 2010. - 157 p. - ("Baltų lankų" rinktinė proza)  20 Taylor, Graham P. Šešėlių kerėtojas : [fantastinė apysaka]. - Vilnius , [2005] . - 350, p.
 21 Vinterson, Džanetė Apelsinai – ne vieninteliai vaisiai : [romanas] . - Kaunas, [2013]. - 186 p.     

Medicina

 22 Hellmiss, Margot Ideali figūra. - Kaunas, [1999]. - 215 p.    

Menas

 23 Vytautas, Grivickas: baletmeisterio užrašai. - Vilnius, 2005. - 458 p.    
Teminis birželio mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

Politika

 1 Vitkus, Gediminas. Europos Sąjungos užsienio politika : trumpas vadovas. - Vilnius, 2008. – 260 p.    

Ekonomika

 2 Lukoševičius, Vincentas. Profesorius Petras Šalčius : jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla. - Vilnius, 2004. - 374 p.
 
 

 Teisė

 3 Hayek, Friedrich August von. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. T. 1 : Taisyklės ir tvarka : naujas liberalių teisingumo bei politinės ekonomijos principų išdėstymas .- Vilnius, 1998. – 229 p.  4 Europos Sąjunga : enciklopedinis žinynas. - Vilnius, 2002. – 343 p.

Grožinė literatūra

 5 Alvtegen, Karina. Išdavystė : psichologinis trileris. - Vilnius, 2006. - 279 p.  6 Gavelis, Ričardas. Taikos balandis : septyni Vilniaus apsakymai. - Vilnius, 1995. - 146 p.
 7 Granauskas, Romualdas. Raudonas ant balto : dvi apysakos. - Vilnius, 2000. – 90 p.  8 Jonušytė, Indrė. Baltas šešėlis : romanas. - Panevėžys, 2008. – 254 p.
 9 Jonušytė, Indrė. Jūros akmenukų karoliai : romanas. - Panevėžys, 2007. – 341 p.  10 Kranė, Ana fon. Karaliaus Erodo baimė : romanas. - Vilnius, 1995. - 183 p.
 11 Mikulėnaitė, Ema. Tu man papasakok : etnoapysaka, novelės. - Vilnius, 2006. – 166 p.  12 Kinjaras, Paskalis. Seksas ir baimė : [esė]. - Vilnius, 2007. - 366 p.

Istorija

 13 Nenugalėtoji Lietuva. [Kn.] 5 : Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijos metais (1940-1953) : dokumentinė apybraiža. - Vilnius, 2002. - 739 p. : iliustr., žml.    


 

 

Už ilgalaikę ir geranorišką draugystę, meilę knygai ir bibliotekai, KAVB pagerbia savo bičiulius, suteikdama jiems Garbės skaitytojo vardą bei išskirtines teises naudotis bibliotekos paslaugomis.

Sausio 31 d.
Vasario 28 d.
Kovo 28 d.
Balandžio 25 d.
Gegužės 30 d.
Birželio 27 d.
Rugsėjo 26 d.
Spalio 31 d.
Lapkričio 28 d.
Gruodžio 31 d.
Leidiniai skolinami į namus arba skaityti vietoje

Skaityklose esančius leidinius vartotojas pasiima pats. Leidiniais, kurie pažymėti raudona lipde, galima naudotis tik tose skaityklose, kuriose jie saugomi. Raudona lipde nepažymėtais leidiniais registruoti vartotojai gali naudotis vietoje ir skolintis į namus. Skolinimą į namus fiksuoja darbuotojas arba pats vartotojas savitarnos aparatu.

Saugyklose saugomi leidiniai užsakomi naudojantis katalogų informacija. Šiuos leidinius paduoda darbuotojai, kuriems jie ir grąžinami. Apie galimybę tokį leidinį skolintis į namus ir skolinimo terminus informuoja darbuotojas.

Į namus neskolinamos enciklopedijos, žodynai, ypač vertingi ir labai paklausūs užsienio leidiniai  Neskolinami leidiniai, išleisti iki 1946 m., taip pat leidinių lietuvių kalba paskutinis egzempliorius (išskyrus grožinę literatūrą), jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas).

Leidinių skolinimo į namus terminai įvairiuose KAVB padaliniuose skirtingi: aptarnavimo vietose Grožinė literatūra, Gamtos mokslų literatūra ir Humanitarinė literatūra, Meno leidinių skaitykloje – 30 d. (labai paklausių leidinių 15 d.), iš Pagrindinės saugyklos – 30 d. (labai paklausių leidinių – 15 d.), Vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių bibliotekose – 15 d., Periodikos skaitykloje – 15 d., Vaikų literatūros skyriuje – 15 d., Muzikos leidinių abonemente – 30 d.

Skolinimo termino pratęsimas

Dokumentai yra skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs savo el. pašto adresą. Jeigu dar nepasibaigęs naudojimosi leidiniais terminas, prasitęsti jį galite ir internetu.
 
Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę Mano sritis, įrašykite prašomus duomenis: Skaitytojo pažymėjimo numeris ir Slaptažodis – Jūsų pavardė, parašyta tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Registruokitės. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite pratęsti, spauskite mygtuką Pratęsti (ši paslauga neveiks, jei išnaudotas pratęsimo limitas). Atsidariusiame lange pažymėkite datą, iki kada norite naudotis leidiniu. Spauskite Pratęsti.

Paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminus galite pratęsti (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs ir/arba kitų skaitytojų reikalaujami) ir atėję į biblioteką arba žemiau nurodytais kontaktais, kreipdamiesi į tą skyrių, kuris leidinį paskolino:

  • Leidinių išdavimas ir grąžinimas  – tel. (8 37) 32 44 43 arba (8 37) 32 43 57;
  • Grožinė literatūra – tel. (8 37) 32 44 42;
  • Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos – tel. (8 37) 32 43 57 arba el. paštu info-de.kaunas@kvb.lt;
  • Meno leidinių skaitykla– tel. (8 37) 32 42 43 arba el. paštu menas@kvb.lt;
  • Muzikos leidinių abonementas  – tel. (8 37) 32 43 27 arba el. paštu muzika@kvb.lt;
  • Vaikų literatūros skyrius – tel. (8 37) 32 42 25 arba el. paštu vaikai@kvb.lt;
  • Periodikos skaitykla  – tel. (8 37) 32 43 21 arba el. paštu periodika@kvb.lt.
Teminis gegužės mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

Religija

 1  Merkys, Vytautas. Motiejus Valančius : tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. -  Vilnius, 1999. - 817, [1] p. : iliustr.    

Grožinė literatūra

 5 Fischer, Marie Louise. Išnuomota motina : romanas. - Vilnius, 1996. - 178 p.  6 Gutauskas, Gintaras. Metas keliaut, mylimoji : eilėraščiai - Kaunas, 2001. - 150, [1] p.
 7 Levin, Ira. Rozmari kūdikis : romanas. - Kaunas, [1999]. - 187, [2] p.  8 Maldonis, Alfonsas. Šviesa pro lapus : rinktiniai eilėraščiai. - Vilnius,  2009. - 494, [2] p.
 9 Marcinkevičius, Juozas. Ruduo. Rugsėjis. Rūdys… : eilėraščių rinktinė. - Vilniu, 2007. - 95 p.. -    
       
 13 Santvaras, Stasys. Raštai. [T.] 3 : Kasdieninė lietuvybės duona : [publicistika]. -  Kaunas, 1996. - 381, [2] p.  14 Šmulkštys - Paparonis, Antanas. Rinktiniai raštai. - Domeikava, 1997. - 558, [1] p. : [8] iliustr. lap.
 15 Vaičiūnaitė, Judita. Vaikystės veidrody . - [Vilnius] , 1996. - 87 p.. - (Skaitinių serija ; 14)  16 Apie Jurgį Savickį: atsiminimai, dokumentai, kritika. - Vilnius, 2000. - 314, [2] p.
 17 Kubilius, Vytautas. Adomas Mickevičius: apybraiža . - Vilnius, 1998 . - 66, [6] p. : iliustr.    
 19 Vaižgantas. Raštai. T. 21 : Literatūros kritika, 1923-1933. - Vilnius, 2010. - 551, [1] p.    

Istorija

 20 Bugailiškis, Peliksas. Gyvenimo vieškeliais : medžiaga istorijai. - Vilnius, 1994. - 536 p.  21 Tyla, Antanas. Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje - XVII a. pradžioje. – Vilnius, 1986. - 219, [2] p. : žml.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.