Sausio 30 d.
Vasario 27 d.
Kovo 27 d.
Balandžio 24 d.
Gegužės 29 d.
Birželio 26 d.
Rugsėjo 25 d.
Spalio 30 d.
Lapkričio 27 d.
Gruodžio 31 d.

Projekto trukmė: 2018 10 26–2019 10 26

Projekto vadovė: Agnė Baronienė, el. p. a.baroniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto partneriai: Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Kauno kolegija logo


Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu buvo įgyvendinama Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimo programa darbovietėse, taikant kompleksines priemones ir siekiant šių tikslų:

  • suteikti žinių sveikatos stiprinimo tema Kauno regiono ir kitų Lietuvos bibliotekų darbuotojams, organizuojant paskaitas ir skleidžiant aktualią informaciją;
  • sudaryti sąlygas KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų sveikatos sutrikimų, susijusių su jų darbo specifika, prevencijai, gerinant bibliotekų fizinę aplinką;
  • ugdyti KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius.

Projektą dalinai finansuoja:

logo fondas Ministry of Health of the Republic of Lithuania logo


Kviečiame susipažinti su projekto metu parengtomis Sveikatos programų įgyvendinimo bibliotekose rekomendacijomis ir Kauno Kolegijos Medicinos fakulteto lektorių paskaitomis apie burnos ir rankų higieną, sveiką mitybą, sveikatos programų įgyvendinimą darbovietėse, taisyklingą laikyseną.

Burnos sveikata ir higiena Laikysenos svarba žmogaus sveikatai Darbo vietos ergonomika
     
Rankų higiena Mitybos svarba. Sveika mityba. Pietų dėžutė Sveikatingumo programų įgyvendinimas darbe
     

Projekto trukmė: 2018 m. balandis–2021 m. kovas

Projekto koordinatorė KAVB: Nemunė Stonkienė, el. p. n.stonkiene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 54

Projektą įgyvendina: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Projekto partneriai: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

prisijungusi Lietuva logo prisijungusi lietuva partneriai

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ bus įgyvendinamas visoje Lietuvoje. Jis skirtas gausiai tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai nepakankami.

Siekiant apmokyti tiek daug žmonių, bus sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ (savanorių) tinklas. Prisijungti prie šio tinklo kviesime ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus planuojamuose atnaujinti viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Dalyvauti projekto veiklose bus pakviesta apie 750 vietos bendruomenių, suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200 viešųjų interneto prieigos taškų bibliotekose.

Projektą finansuoja:

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

logo ES

Projekto trukmė: 2018 06 18 – 2021 06 30

Projekto koordinatorė KAVB: Kristina Bartkienė, el. p. k.bartkiene@kvb.lt

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytoja), Kauno apskrities viešoji bibliotekaKlaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekaPanevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaŠiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekaVilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejusLietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kultūros paveldo centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos medicinos biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos mokslo tarnyba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas - vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Projekto metu planuojamos veiklos: modernizuoti VEPIS, sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones. Tai palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.

Kauno apskrities viešoji biblioteka projekto metu ketina suskaitmeninti ir viešai prieigai pateikti dalį savo ir kitų Kauno regiono bibliotekų fonduose saugomo kultūros paveldo: tarpukario periodinių, informacinių ir teisinių leidinių, kraštotyros darbų, senosios grafikos, muzikinio paveldo ir kt.

Projektą finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas

Es 2020 logo

Projekto trukmė: 2018 06 01–2018 12 15.

Projekto vadovė: Rimanta Tamoliūnienė, el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17

Projekto partneriai: Kauno arkivyskupijos muziejus

Trumpas projekto pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta internetinė svetainė apie devynias Kauno miesto bažnyčias. Naudojant įvairius Kauno bažnyčių išskirtinumą pabrėžiančius kodus, istorinius faktus, asociacijas, asmeniniuose ir valstybiniuose archyvuose saugomas dokumentines nuotraukas, archyvinius vaizdo įrašus, dailininkų sukurtas iliustracijas, filmuotą medžiagą bei šiuolaikinėmis technologijomis grįstus sprendimus, atskleidžiamas bažnyčių vaidmuo miesto istorijoje.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Projekto trukmė: 2018 06 01–2018 11 30

Projekto vadovė: Daina Bandaravičiūtė, el. p. d.bandaraviciute@kvb.lt, tel. (8 37) 32 42 54

Trumpas projekto pristatymas. Organizuojant teorinius bei praktinius užsiėmimus, siekiama ugdyti Kauno regiono vyresnio amžiaus asmenų ir asmenų su negalia gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją, tobulinti jų gebėjimus patiems kurti naują informaciją ir medijų turinį.

Projektą dalinai finansuoja:

logolrkm

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.