Paieškos sistemos pavadinimasTrumpas aprašymas
CUFTS Simon Fraser universiteto bibliotekos parengta žurnalų paieškos ir duomenų bazių palyginimo sistema. šiuo metu Į ją Įtraukta virš 500 visateksčių šaltinių.
Norint ieškoti žurnalų, reikia pasirinkti nuorodą Search Journals, žurnalų palyginimui - nuoroda Resource Comparison.
OCLC (Online Computer Library Center)
Žurnalų paieška duomenų bazėse. Paieška galima - pagal pavadinimą, jo dalĮ ar pirmąją raidę, ISSN.
Duomenų bazės

Aprašymas

Aruodai

Informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Joje pateikiama informacija iš archeologijos, etnologijos, folkloro, istorijos ir kalbotyros mokslo sričių.

Dailininkų duomenų bazė

Duomenų bazėje skelbiamos biografijos dailininkų, kurių darbų yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus. Šiuo metu yra įvesti duomenys daugiau kaip 800 dailininkų.

Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė

Duomenų bazėje per 33 tūkst. dokumentų (iš jų 18 tūkst. išversti Į lietuvių k.). Prieiga suteikiama tik prie lietuviškų dokumentų

ePaveldas: Bibliotekos - Muziejai - Archyvai

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos archyvų departamento nuo 2005 m. vykdomas projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“; bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, apimantis per 3 mln. 605 tūkst. suskaitmenintų originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių ir kitų vertingų dokumentų puslapių

Kultūros vertybių registras

Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamąsias ir nekilnojamąsias Lietuvos kultūros vertybes. Čia aprašomos vertingosios savybės, pateikiamos kai kurių vertybių nuotraukos, geografinė padėtis ir kt.

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD)

Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, habilitacinių darbų duomenų bazė.

Lietuvos virtuali biblioteka

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinėse bibliotekose, jų prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose.

LITUANISTIKA

Tarptautinė bibliografijos duomenų bazė.
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė

Duomenų bazėje yra apie 274 tūkst. dokumentų (teisės aktų – 138 994). Iš jų rusų – 4 864, anglų k. – 3 118

Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. teisės aktų duomenų bazė

1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazėje kaupiama ir saugoma teisinė ir su ja susijusi informacija. Šiuo metu čia pateikiami visi 1918 02 16–1925 03 31 dokumentai, publikuoti „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ (nr. 1–37) ir „Valstybės žiniose“ (nr. 38–186), Steigiamojo Seimo 1–100 posėdžių stenogramos. Iš viso – 1 886 dokumentai, iš kurių 434 įstatymai, 10 sutarčių.

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė (archyvas) 1994-2002 m.

Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose. Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.

Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB).

MRU eBooks

Duomenų bazėje pateikiamos Mykolo Riomerio universiteto atviros prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų temomis.

Nacionalinės bibliografijosduomenų bankas (NBDB)

Pradėtas kurti 1998 m. Banką sudaro:
Dokumentų bibliografiniai įrašai. Nuo 1998 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių bibliografiniai įrašai.
Dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai.
Retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai. Kaupiami knygų lietuvių kalba (1547­­–1864, 1905– 1917), smulkiųjų spaudinių (1918–1940) bei lietuviškų periodinių leidinių publikacijų, išleistų Lietuvoje (1910), Mažojoje Lietuvoje ir JAV (1896, 1897), bibliografiniai įrašai.
Lituanikos bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami užsienyje leidžiami ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.
Judaikos katalogas. Pateikiami Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (1789–1940 m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografiniai įrašai.
Norint rasti straipsnių įrašus, reikia rinktis „Straipsnių paieška“
VGTU atvirosios prieigos knygos Duomenų bazėje pateikiamos Vilniaus Gedimino technikos universiteto atviros prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų temomis.
Duomenų bazėsPrieiga
EBSCO Piktograma-namukas
Visatekstės ir bibliografinės periodinių leidinių straipsnių duomenų bazės socialinių, humanitarinių, medicinos ir technikos mokslų klausimais:
 • Academic Search Complete
 • AHFS Consumer Medication Information
 • Business Source Complete
 • ERIC
 • European Views of the Americas: 1493–1750
 • Green File
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Health Source - Consumer Edition
 • Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA)
 • MasterFILE Premier
 • MEDLINE
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • Teacher Reference Center

Kaip ieškoti duomenų bazėje...

      
      emodb3

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.

KAVB vartotojus, pageidaujančius duomenų baze naudotis ne bibliotekoje, prašome kreiptis el. paštu eis@kvb.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę, KAVB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą). Per 24 val., išskyrus poilsio, švenčių dienas ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba, jums bus išsiųsta prisijungimo instrukcija.

 

 

Emerald Piktograma-namukas
Visateksčiai straipsniai iš rinkodaros, vadybos, bibliotekininkystės ir informacijos, kt. mokslo žurnalų.

Kaip ieškoti duomenų bazėje...    Kaip naudotis duomenų baze išmaniąjame įrenginyje...
      
      emodb3

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.

KAVB vartotojus, pageidaujančius duomenų baze naudotis ne bibliotekoje, prašome kreiptis el. paštu eis@kvb.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę, KAVB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą). Per 24 val., išskyrus poilsio, švenčių dienas ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba, jums bus išsiųsta prisijungimo instrukcija.

NAXOS Music LibraryPiktograma-namukas

Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų apžvalgos ir libretai bei kita informacija. NAXOS Music Library yra gerokai daugiau nei milijonas garso takelių - šis kiekis atitinka daugiau nei 96 000 kompaktinių plokštelių. Paiešką galima atlikti pagal kompozitorių, atlikėją, žanrą ar kūrinių pavadinimus; teminę pagal raktažodį arba išplėstinę paiešką su iki 11 sujungtų paieškos kriterijų. Duomenų bazėje pateikiama teorinė medžiaga su muzikiniais pavyzdžiais interaktyviems muzikos kursams Australijoje, Kanadoje, Airijoje, Korėjoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV (Study Area).Vartotojai gali kurti asmeninius grojaraščius arba pasinaudoti jau sudarytais teminiais sąrašais (Playlists).Vaikams skirtoje skiltyje (Junior Section) patraukliai pristatomas klasikinės muzikos pasaulis mažiems vaikams. Vaikai gali klausytis audio knygų "Klasikinės muzikos istorija". Taip pat sužinoti įdomių faktų apie didžiuosius kompozitorius, orkestro instrumentus, ir net, kaip skaityti muziką. Vartotojo vadovas, pdf; Vartotojo vadovas (video)

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.KAVB vartotojus, pageidaujančius duomenų baze naudotis ne bibliotekoje, prašome kreiptis el. paštu eis@kvb.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę, KAVB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą). Per 24 val., išskyrus poilsio, švenčių dienas ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba, jums bus išsiųsta prisijungimo instrukcija.

Pastaba. Vienu metu duomenų baze naudotis gali iki 6 vartotojų, tad baigę darbą, nepamirškite paspausti raudoną mygtuką Log-Out puslapio viršuje.

polpred.com Piktograma-namukas

Ekonomikos ir teisės dalykų duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie Rusijos ir kitų šalių pramonę. Čia sukaupta daugiau nei 290 000 pranešimų, per 15 100 analitinių straipsnių, daugiau nei 1 400 elektroninių knygų ir kt.
Iki 2019 m. spalio 15 d.
Visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.
Taylor & Francis Piktograma-namukas
Duomenų bazėje yra virš 1300 visateksčių žurnalų archeologijos, architektūros, astronomijos, biologijos, botanikos, chemijos, edukologijos, aplinkotyros, ekonomikos, etnologijos, farmacijos, filologijos, filosofijos, fizikos, gamtos mokslų, geografijos, geologijos, informatikos, inžinerijos ir technologijos, istorijos, komunikacijos ir informacijos, matematikos, medicinos, meno, miškotyros, odontologijos, politologijos, psichologijos, slaugos, socialinio darbo, sociologijos, sporto, teisės, teologijos, turizmo, verslo ir administravimo, visuomenės sveikatos, žemės ūkio, zoologijos, veterinarinės medicinos temomis. Visateksčiai žurnalai prieinami tik nuo 1997 m.
Žurnalų sąrašas

Kaip ieškoti duomenų bazėje... Kaip naudotis duomenų baze išmaniąjame įrenginyje...

emodb3
     

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Visose bibliotekos kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga.

KAVB vartotojus, pageidaujančius duomenų baze naudotis ne bibliotekoje, prašome kreiptis el. paštu eis@kvb.lt (laiške nurodykite savo vardą, pavardę, KAVB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą). Per 24 val., išskyrus poilsio, švenčių dienas ir nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba, jums bus išsiųsta prisijungimo instrukcija.
Informacija
Radastų g. 2, II a. fojė
Tel. (8 37) 32 43 21
El. paštas periodika@kvb.lt
Darbo laikas: 
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena (lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

 • Pateikiame pagrindinius dienraščius ir savaitraščius bibliotekos skaitytojams bei lankytojams, neturintiems skaitytojo pažymėjimo;
 • Siūlome paskaityti einamosios dienos laikraščius: „Kauno diena", „Lietuvos rytas", „Respublika", „Vakaro žinios" ir savaitraščius: „Laikinoji sostinė", „Nemunas", „Savaitraštis Kaunui“.
 
Spaudos kampelis

Informacija:
Radastų g. 2, II a., 227, III a., 315 kamb.
Tel. (8 37) 32 44 50, (8 37) 32 42 73

Žinių vadybos grupė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja KAVB žinių kūrimą, platinimą, perdavimą ir kaupimą. Organizuoja, kontroliuoja ir dalyvauja įgyvendinant KAVB bei Kauno regiono specialistų kompetencijų ugdymo veiklas. Organizuoja KAVB veiklos apskaitą, rengia bibliotekų veiklos apskaitos metodikas ir komentarus. Renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KAVB ir Kauno regiono bibliotekų veiklą, inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant KAVB ir Kauno regiono bibliotekų veiklos tyrimus. Teikia metodines rekomendacijas KAVB ir regiono bibliotekų darbuotojams žinių vadybos procesų organizavimo, kompetencijų ugdymo, tyrimų ir bibliotekų veiklos stebėsenos klausimais. Skatina bei organizuoja strateginę plėtrą ir inovacijas žinių vadybos procesų, kompetencijų ugdymo, bibliotekų metodinės ir tiriamosios veiklos organizavimo klausimais KAVB bei regiono bibliotekose.

Mokymai organizuojami Kauno regiono bibliotekose ar KAVB įkurtame Kauno apskrities mokymo centre, veikiančiame nuo 2008 m. įgyvendinant nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“.

Mokymo centre yra:

 • 21 kompiuterizuota darbo vieta;
 • 10 stacionarių kompiuterių;
 • 11 nešiojamųjų kompiuterių;
 • interaktyvi elektroninė lenta su specialiuoju projektoriumi;
 • multifunkcinis įrenginys;
 • mobili techninė įranga (skirta mokyti bibliotekų specialistus ir gyventojus vietos savivaldybėse).

Informacija:
Radastų g. 2, III a., 315, 316 kamb.
Tel. (8 37) 32 44 50, (8 37) 32 42 37

Elektroninių paslaugų plėtros grupė inicijuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja KAVB ir Kauno regiono bibliotekų elektroninės informacijos ir paslaugų kūrimo veiklą. Koordinuoja ir administruoja KAVB internetinės ir intraneto svetainių turinio kūrimą bei atnaujinimą, interaktyvias paslaugas, inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant elektroninių paslaugų plėtros tyrimus. Rengia ir įgyvendina elektroninių paslaugų mokymus KAVB ir regiono bibliotekininkams. Teikia metodines rekomendacijas KAVB ir regiono bibliotekų darbuotojams elektroninių paslaugų plėtros ir diegimo klausimais, diegia ir administruoja BIS DB posistemius.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.