2009 m. spalio mėn. 20-26 dienomis Kauno apskrities viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo pirmajame projekto ReBeL partnerių susitikime Maltoje, Viktorijos (Rabat) mieste. Susitikime buvo pasidalyta idėjomis ir užduotimis, detaliau suplanuotos projekto veiklos, pristatyti darbo su pasirinkta tiksline grupe metodai ir kryptys.

Pirmojo susitikimo ataskaita publikuojama European InfoNet Adult Europos Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig virtualaus tinklo portale (anglų kalba). Lietuvių Įspūdžius iš susitikimo rasite čia.

Kviečiame susipažinti su šios ataskaitos santrumpa lietuvių kalba:

Rengiantis pirmajam partnerių susitikimui Maltoje, ReBeL projekto koordinatorė Hildegard Schuster dalyviams pateikė literatūrinę užduotĮ - atskleisti deivės Kalipsės paveikslo Homero „Odisėjoje“ sąsajas su kiekvienos šalies dalyvės literatūriniais - mitologiniais herojais.

Vokietija. Hildegard Schuster supažindino partnerius su garsių šiuolaikinių Europos ir viso pasaulio švietėjų bei pedagogų, tyrinėjusių teigiamą skaitymo Įtaką suaugusiesiems, idėjomis ir darbais. Plačiau analizavo projekto tikslinę grupę - 16-27-erių metų migrantus, atskleidė priežastis, nulėmusias tokios grupės pasirinkimą ir Įtraukimą Į projekto veiklas. Skaitymas, diskusijos, literatūros pristatymai išplės ir pagilins jos kultūrinius poreikius, sudarys palankesnes sąlygas socialinei integracijai.

Italija. Į projekto veiklas planuoja Įtraukti ne tik jaunus imigrantus, bet ir jų tėvus. Literatūra taps skirtingas kartas vienijančia jungtimi, galimybe prasmingai komunikuoti. Bus organizuojamos diskusijos, atskleistas kūrybinio skaitymo malonumas, skatinami kritinio mąstymo gebėjimai.

Latvija projekto Įgyvendinimui pasirinko nacionalinĮ epą „Lačplėsis“, apjungiantĮ dabartĮ su istorine šalies praeitimi.

Lietuva sieks ieškoti naujų skaitymo su suaugusiaisiais metodų, aktualizuoti kūrybinio skaitymo procesą, sudaryti rekomenduojamos literatūros sąrašą, sietiną su Europos knygų lentyna. Projekto socialiniai partneriai: Lietuvos vertėjų sąjunga, literatūros muziejai. Susitikime pristatytos legendos „Jūratė ir Kastytis“ sąsajos su garsiąja Homero „Odisėjos“ Kalipsės legenda. Nemirtingos, gražios, valdingos jūrų deivės, drąsūs legendų herojai ir kerštingi, stiprūs dievai sieja geografiškai tolimų šalių legendas.

Maltos pasirinkta tikslinė grupė - nelegalūs imigrantai. Tikimasi, kad šis projektas padės jiems lengviau adaptuotis Maltos bendruomenėje, Įsitraukti Į bibliotekos skaitytojų gretas. Taip pat bus siekiama papildyti bibliotekų fondą, Įsigyjant knygų iš Afrikos šalių (Eritrėja, Etiopija). 

Norvegija siekia pasisemti patirties iš partnerių: praplėsti mokymosi procesą kūrybiniu skaitymu, pakviesti projektą vykdančius dėstytojus ir tikslinę grupę - besimokančius imigrantus - apsilankyti Arendalio viešojoje bibliotekoje.

Nors Turkija šiuo metu nėra Europos Sąjungos narė, bet siekdama ja tapti, skatina projekto dalyvius studijuoti ir suprasti Europos šalių kultūrą, jos skirtumus. Migracijos procesai Turkijai taip pat aktualūs - vyksta gyventojų migracija iš kaimiškųjų regionų Į miestus. Adaptuoti, padėti prisitaikyti prie miesto gyvenimo yra vienas svarbiausių ReBeL projekto uždavinių Turkijos atstovams.

EXTRA FM LOGO RAUDONAS P1 11584Vienas didžiausių radijų šalyje bei vienas pagrindinių bibliotekos partnerių. Kartu mes atidengėme Knygų namelį Mažajame Ąžuolyne, dalyvaujame įvairiuose socialiniuose projektuose, prisidėdami prie kultūros puoselėjimo Kaune. Radijuje taip pat aktyviai populiarinamos bibliotekos paslaugos ir veiklos. justtvKuria TV laidas, turi kino ir televizijos studiją, organizuoja koncertus, renginius. Just.TV kartu su biblioteka dalyvauja bendrose iniciatyvose, projektuose, kuria reprezentacinius pristatomuosius filmus apie biblioteką. Just.TV – ne tik partnerė, bet ir įvairių projektų rėmėja.
Karinės oro pajėgosReguliarių Lietuvos kariuomenės pajėgų dalis, atsakinga už šalies oro erdvės saugumą. Kartu mes įgyvendiname įvairius  visuomenės pilietiškumui ir tautinei savimonei ugdyti skirtus projektus, rengiame parodas, leidinių pristatymus. vmi logoPrie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta valstybės institucija, atsakinga už mokesčių administravimą šalyje. Kartu su ja rengiame e. valdžios paslaugų pristatymus ir įvairius mokymus, stiprinančius finansines kompetencijas. 
kauno diena1Lietuvos dienraštis, leidžiamas Kauno mieste nuo 1945 m. „Kauno diena“ viešina įvairias bibliotekos veiklas, remia KAVB projektus, yra vienas iš pagrindinių rėmėjų ir partnerių, kurie savo kanalais dalijasi informacija apie bibliotekos veiklą.  20091022062344Swedbank logoDidžiausios Baltijos šalyse finansų grupės „Swedbank“ bankas Lietuvoje bei vienas pagrindinių bibliotekos partnerių. Kartu su „Swedbank“ mes organizuojame įvairius mokymus, gerinančius verslumo ir finansines kompetencijas.
vitauto didziojo karo muziejus virtualiai 1 Muziejus supažindina su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Su muziejumi biblioteka bendradarbiauja vykdydama švietėjišką bei kultūrinę veiklą.   Goethe's institutas LietuvojeGėtės institutas teikia informaciją apie vokiečių kultūrą ir kalbą, remia vokiškų leidinių bibliotekas, administruoja įvairias vokiečių kultūros ir kalbos populiarinimo programas, projektus, konkursus. 
INIT kabelinė televizijaLietuviško kapitalo telekomunikacijų bendrovė. INIT  bibliotekos partnerė ir rėmėja, prisidedanti prie įvairių bibliotekos projektų veiklų viešinimo ir popiuliarinimo.   Telia logoTelia paslaugų sritys – nuo išmaniosios TV, mobilaus parašo, muzikos, pramogų ir išmanių įrenginių iki kompleksinių sprendimų verslo augimui, biuro įrangos priežiūros ir IT saugos. Telia ne tik užtikrina kokybišką interneto ryšį bibliotekos lankytojams, bet ir prisideda prie verslumą skatinančių ir informacinį raštingumą gerinančių renginių.
 baltneta logo 0Didžiausia debesų kompiuterijos paslaugų tiekėja Baltijos šalyse bei viena iš informacinių technologijų ir duomenų perdavimo sprendimų rinkos lyderių Lietuvoje. Tai nuolatinė bibliotekos rėmėja, padedanti stiprinti informacinius kompiuterinius įgūdžius bei veiklas.

 

draugij

Plėtoja bibliotekininkystę ir kelia bibliotekų vaidmenį visuomenėje, ugdo narių profesionalumą, teikia siūlymus bibliotekų veiklai gerinti, dalyvauja formuojant kultūros politiką.

 langas i ateiti logo goodAsociacija suburta inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. „Langas į ateitį“ remia biblioteką ir bendradarbiauja įgyvendinant projektus, skatinančius visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis. 

 logoUAB „Dicto Citius“ teikia palydovinio, šviesolaidinio ir bevielio ryšio paslaugas. „Dicto Citius“ – bibliotekos partnerė ir rėmėja, prisidedanti prie įvairių, su naujosiomis technologijomis susijusių projektų.
 sinerta logoNuo pat įkūrimo pagrindinė įmonės veikla buvo orientuota į rašalinių bei lazerinių spausdintuvų, kopijavimo aparatų kasečių pakartotinį užpildymą bei atnaujinimą. Remia įvairias bibliotekos veiklas, prisideda prie akcijų, projektų ir kitų idėjų įgyvendinimo.   936360 526995817336601 1932072097 n cropPirmoji privati kavinė Kaune, pradėjusi veiklą dar 1986 m. Kavinė „Kregždutė“ remia įvairias bibliotekos veiklas, bendradarbiauja buriant Kauno bendruomenę.

2000 225 150 cropVšĮ „Actio Catholica Patria“ –viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Bendradarbiaujant su organizacija suburta bibliotekos savanorių komanda. 


Karaliaus Mindaugo profesinis mokymo centrasViena didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų. Biblioteka, bendradarbiaudama su centru, dalyvauja socialiniuose, kultūriniuose, edukaciniuose projektuose. 
 VDU logo HORIZONTALUS bordo LTPirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (artes liberales) universitetas. Biblioteka ir VDU bendradarbiauja švietėjiškoje ir socialinėje veikloje, organizuojant renginius, parodas. Biblioteka suteikia galimybę atlikti VDU studentams praktiką, VDU – bibliotekos skyriams susipažinti su studentų baigiamaisiais darbais.  1600x960 LTValstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno srities specialistus. Kauno kolegija remia bibliotekos veiklas viešinant informaciją apie organizuojamus renginius, akcijas, kartu su biblioteka dalyvauja bendrose švietėjiškose veiklose. 
 ism logo kvadratasISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra pirmasis nevalstybinis universitetas Lietuvoje. ISM remia biblioteką, prisideda prie organizuojamų mokymų KAVB.  ktu alpha bestValstybinė aukštoji mokykla, viešoji įstaiga. KTU yra vienas didžiausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse. KTU ir biblioteka dalyvauja bendrose projektinėse veiklose, keičiasi parodomis ir ekspozijomis, rengia leidinių pristatymus. 
itmc logo krVšĮ Informacijos technologijų mokymo centras turi daugiau nei dešimties metų darbo patirtį IT mokymų ir konsultavimo srityje, siūlo profesionalius mokymus. ITMC prisideda prie mokymų organizavimo bibliotekoje, teikia paramą įvairioms bibliotekos veikloms.

logo1Aukštoji mokykla, pasižyminti intensyvia menine, moksline ir ugdomąja veikla. Akademija tobulina, kuria ir skleidžia meninės kūrybos žinias, glaudžiai bendradarbiauja su KAVB Meno leidinių skyriumi, bendradarbiauja įvairiuose projektuose. 

 imagesKino teatrą „Romuva“ 1939 metais atidarė verslininkai Antanas ir Petras Steikūnai. Šiandien šis kino teatras yra paskelbtas kultūros vertybe. Kartu su kino teatru biblioteka vykdo švietėjišką bei kultūrinę veiklą.  Kauno Kamerinis CopyKauno miesto kamerinis teatras  tai atvira erdvė tiek jauniems, eksperimentuojantiems kūrėjams, tiek teatro grandais tapusiems menininkams. Bendradarbiavimas su teatru Kauno apskrities viešajai bibliotekai suteikia išskirtines sąlygas pamatyti teatrą ir jo užkulisius. 

kaunofilharmonijaKauno valstybinėje filharmonijoje dirba Kauno valstybinis choras, Kauno simfoninis orkestras ir Kauno styginių kvartetas. Filharmonija prisideda prie bibliotekos organizuojumų švietėjiškų ir kultūrinių veiklų. 

atsisiųstiInterneto portalas, įsteigtas Vilniaus pranciškonų bendruomenės. Bernardinai.lt prisideda prie bibliotekos veiklų viešinimo ir populiarinimo, remia įvairius socialinius ir kultūrinius projektus.
nemunas 1Legendinis Kauno kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“. Žurnalas prisideda prie bibliotekos veiklų viešinimo ir populiarinimo, teikia paramą įvairiems bibliotekos projektams.  
NFI5675820Logo ARENARestoranas–picerija – nuolatinė bibliotekos partnerė ir rėmėja. Remia įvairias edukacines, kūrybines veiklas ir užsiėmimus.  
KMM logoMuziejuje nuolat atidaromos naujos, unikalios ir įdomios laikinosios parodos, per metus įvyksta apie pusšimtį renginių. Muziejus – bibliotekos partneris, prisidedantis prie įvairių kultūrinių projektų ar veiklų įgyvendinimo.  zoo logo- Modernus, neformalaus gamtamokslinio švietimo centras, supažindinantis visuomenę su pasaulio ir Lietuvos biologine įvairove. Lietuvos zoologijos sodas bendradarbiauja vykdant švietėjišką bei kultūrinę veiklą. 
imagesKauno įgulos karininkų ramovė – Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų organizacija. Teikia galimybę organizuoti bibliotekos renginius savo patalpose.  logoLietuvos aviacijos muziejuje kaupiami su aviacijos tematika susiję eksponatai. Kartu su muziejumi biblioteka dalyvauja edukacinėse veiklose, bendradarbiauja rengiant įvairias parodas. 
Alma logo2Leidykla leidžia geriausius ir populiariausius pasaulio rašytojų kūrinius įvairaus amžiaus skaitytojams. Leidykla suteikia bibliotekai išskirtines sąlygas įsigyti reikiamų knygų.  

leidyklaLeidykla leidžia naujus lietuvių poetų ir prozininkų kūrinius, lietuvių literatūros palikimą, atsiminimus, vaikų literatūrą, vertimus, literatūros mokslo ir kritikos knygas. Lietuvos rašytojų sąjunga remia bibliotekos projektus, prisideda prie įvairių veiklų įgyvendinimo. 

logo 2Populiari Lietuvos grožinės literatūros leidykla. Didžiąją knygų dalį sudaro verstinė grožinė literatūra – geriausi šiuolaikiniai JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių autorių kūriniai. Leidykla suteikia bibliotekai išskirtines sąlygas įsigyti reikiamų knygų. terra publicaĮstaigos veikla – informaciniai projektai, fotografija, rinkos tyrimai, leidyba, tradicinė ir internetinė žiniasklaida. „Terra Publica“  priseda rėmėjo statusu prie įvairių KAVB projektų. Yra vienas iš pagrindinių bibliotekos partnerių ir rėmėjų projektinėje veikloje. 

KavosDraugas.lt logo light 1

„Kavos Draugas“ – tarptautinis kavos ir kavos aparatų mažmeninės prekybos tinklas, veikiantis Europoje pagal specialiai kiekvienai rinkai sukurtą vietinį vardą. Mes orientuojamės į išskirtinę pirkimo patirtį ir aukštos kokybės produkciją.

 

Dėkojame už 2016 metais Meno leidinių skyriui dovanotas knygas Živilei Bardzilauskaitei-Bergins, Monikai Beniulytei, Ingai Kozlovai, Perkūnui Liutkui, Egidijui Mačiulskui, Almai Masilionytei, Rimantei Meldytei, Ramunei Petravičienei, Regimantui Pilkauskui, Romualdui Požerskiui, Linai Preišegalavičienei, Geniui Procutai, Antanui Rupeikai, Elvyrai Markevičiūtei, Nijolei Pupkevičienei, Gabijai Surdokaitei-Vitienei, Irenai Švabienei, Rimantei Tamoliūnienei, Audronei Valčiukienei, Valentinui Varnui, Rasutei Žukienei, broliams pranciškonams, leidyklai „Lututė“, Lietuvos dailės muziejui. Už dovanotus kūrybos darbus tariame „ačiū“ dailininkams Tomui Misiūnui ir Algimantui Šlapikui.

Dėkojame Geniui Procutai iš Kanados, padovanojusiam leidinių KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriui.

Dėkojame BPH - British Publishing House Ltd už bibliotekai padovanotą biografijų enciklopediją „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės“.

Dėkojame Lenkijos Respublikos Ambasadoriui Lietuvoje J. Czubiński už padovanotus svarbius Lietuvos ir Lenkijos istorijai leidinius, papildžiusius mūsų bibliotekos fondą.

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Forto siena“ vadovui Evaldui Andrijūnui už paramą bibliotekai. 2019 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skyriaus skaitytojams jis padovanotjo naujas knygas.

Projektas įgyvendintas: 2010–2012 m.

Projekto koordinatorė: Liucija Grušaitė-Kačerauskienė, el. p. info@kvb.lt

 
Trumpas aprašymas. Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, siekta išspręsti šiuos klausimus: perkelti į elektroninę erdvę atminties institucijose saugomus kultūros paveldo objektus; užtikrinti informacijos išsaugojimą bei didesnį prieinamumą; didinti kultūros paveldo objektų aktualumą ir matomumą; sukurti patogesnę prieigą prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų. Suskaitmeninta 3 555 objektai, per 100 tūkst. dokumentų puslapių (vaizdų). Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengti du padaliniai vykdyti VEPS veiklas.

Projektą dalinai finansavo: ES struktūriniai fondai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Suskaitmenintus objektus rasite čia.

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje veikia keli klubai (dalyvavimas nemokamas):

Savanorių klubas

Savanorių klubas su nedidelėmis pertraukomis veikia nuo 2008 metų. Per šį laiką pasikeitė ir patys savanoriai: šiuo metu bibliotekoje savanoriauja ne tik vyresniųjų klasių moksleiviai bei studentai, bet ir įvairių sričių profesionalai.

Savanorių klubas organizuoja įvairius renginius, padeda įgyvendinti KAVB renginių idėjas, užsiima informacijos sklaida, kita veikla. Biblioteka savanoriams suteikia atvirą erdvę realizuoti savo sumanymus, iškelti ir įgyvendinti naujas idėjas, susirasti bendraminčių, įgyti patirties.

Daugiau informacijos tel. (8 37) 32 44 45 arba el. p. savanoriai@kvb.lt.

Vokiškų diskusijų klubas

Vokiškų diskusijų klubas Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose veikia nuo 1996 m. Čia renkasi visi, kurie domisi vokiškai kalbančių šalių aktualijomis, nori ir gali kalbėti vokiškai.

Mes Jums siūlome:

  • vokiškų leidinių fondą (per 8000 egz.), kuriame sukaupta informacija apie Vokietijos ir Šveicarijos kultūrą, visuomenę, politiką, ekonomiką, teisę, istoriją;
  • galimybę savarankiškai mokytis vokiečių kalbos arba įgyti daugiau žinių ir įtvirtinti kalbos įgūdžius;
  • įdomius renginius, konkursus, parodas, susitikimus, filmų peržiūras ir išvykas.

Vokiškų diskusijų klubas – tai puiki galimybė lavintis ir turiningai leisti laisvalaikį!

Laukiame Jūsų kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 404 kab. Rašykite mums el. p. info-de.kaunas@kvb.lt arba skambinkite tel. (8 37) 32 42 29.


Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su partneriu Viešąja Įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ sėkmingai Įgyvendina bendrą projektą „Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“.
Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Įgyvendinimo sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-002.
Projekto veikla prasidėjo 2009 m. gegužės 19 dieną. Birželio – rugpjūčio mėnesiais suformuota projekto darbo grupė, Įvykdyti audito ir mokymo paslaugų pirkimai. Rugsėjo pradžioje prasidėjo projekto mokymai, iš viso numatyta 28 praktinių seminarų šiomis temomis:
• Darbo teisė (1 seminaras)
• Sutarčių teisė (1 seminaras )
• Strateginis planavimas (1 seminaras)
• Konfliktų valdymas (1 seminarai )
• Dalykinis bendravimas. Klientų aptarnavimas (5 seminarai )
• Asmenybės pažinimas. Emocinis intelektas (4 seminarai )
• Efektyvus pokalbis (5 seminarai )
• Streso Įveikimas. Pozityvus mąstymas (5 seminarai)
• Efektyvus pristatymas (5 seminarai)

1 seminaro trukmė – 8 val. Suteikiama galimybė mokytis savo apskrityse. Mokymų vietos: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, šiauliai, Panevėžys.
Taip pat 2009 m. rugsėjo mėnesĮ prasidėjo projekte numatyti anglų kalbos kursai - iš viso 10 grupių. 1 grupės kursų trukmė – 80 akademinių valandų. Mokymų vietos – Vilniaus miestas, Vilniaus rajonas, Elektrėnai, Trakai, šalčininkai, širvintos, Ukmergė, švenčionys.
Projekto dalyviai – Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariai, Lietuvos bibliotekų vadovai bei bibliotekininkai, iš viso 140 asmenų.
Kauno apskrities bibliotekininkams planuojami 5 seminarai, vienas iš jų gali būti išvažiuojamasis (spalio 28-29 d.). Seminarų vieta – Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Seminarų Kaune sąrašas:
2009 09 08 Efektyvus pranešimas. Lektorė Gintautė Žibėnienė;
2009 09 25 Efektyvus pokalbis. Lektorė Violeta šilingienė;
2009 10 23 Dalykinis bendravimas. Klientų aptarnavimas. Lektorė Elona Ilgiuvienė;
2009 10 28-29 Asmenybės pažinimas. Emocinis intelektas Lektorė Violeta Satkūnienė;
2009 11 20 Streso Įveikimas. Pozityvus mąstymas. Elona Ilgiuvienė.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.