2010 m. vasario mėn. 20 d.
Tema: Vilniaus knygų mugė 2010. Norvegų literatūra.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos grupė dalyvavo „Vilniaus knygų mugėje 2010“ vykusiame susitikime su norvegų rašytoju, knygos „Sofijos pasaulis“ autoriumi Jostein Gaarder. Gausiai susirinkusiems skaitytojams autorius atsiskleidė kaip sąmojingas, laisvas, puikiai bendraujantis žmogus. Aiškiai ir suprantamai kalbėdamas apie labai rimtus filosofinius pamąstymus, jis sudomino auditoriją ir įtraukė ją į diskusiją. 

Didžiąją susitikimo dalį Jostein Gaarder atsakinėjo į Lietuvos skaitytojų klausimus. Atskleidė, kaip kilo sumanymas sukurti populiariai pateikiamos filosofijos istorijos vadovėlį ir kaip nekomercinio pobūdžio kūrinį sutiko išleisti jo leidėjas. Romanas yra sėkmingiausias Jostein Gaarder kūrinys, išverstas Į 55 pasaulio kalbas ir išleistas didesniu nei 30 mln. tiražu.

2009 m. lapkričio mėn. 15 d.
Tema: Mokymosi visą gyvenimą programa ir projektas ReBeL

Kauno apskrities viešosios bibliotekos grupės nariai aptarė projekto ReBeL veiklas, numatė, kokiais būdais ir priemonėmis bus Įgyvendinami projekto uždaviniai, kokie laukiami rezultatai ir pasekmės.

2009 m. gruodžio mėn. 15 d.
Tema: Prancūzų rašytojas, švietėjas, projekto ReBeL idėjos autorius Daniel Pennac.

2008 m. leidykla „šviesa“ lietuvių kalba išleido Daniel Pennac knygą „Kaip romanas“. Knygoje - mintys apie skaitymą ir apie jaunuosius skaitytojus, tačiau ji įdomi visiems, kam svarbu atrasti skaitymo laimę. Svarbu tai, kad nė vienoje knygos eilutėje neverčiama skaityti. ši knyga neįpareigoja. Priešingai, ji leidžia mums laisvai rinktis. Suteikia teisę nesikankinti prie neįveikiamo romano puslapių, neskaityti „privalomos“ literatūros, atrasti savo skaitymo būdą ir savo santykį su knyga. Santykį, kurio niekas negali paveikti ar kontroliuoti. Niekas, išskyrus patį skaitytoją.

Autorius ieško atsakymo, kodėl dingsta pasakų knygas dievinantis vaikas ir atsiranda nenoriai virš knygos palinkęs paauglys, kurį verčia skaityti mokytojai, o tėvai skaitymą laiko nuobauda. D. Pennac pažymi, kad tiesiog negali egzistuoti veiksmažodžio „skaityti“ liepiamoji nuosaka, nes tuomet skaitymas tampų prievole, užduoties atlikimu. O atlikdamas prievolę skaitytojas nesistengia suprasti knygos, bet stengiasi kuo greičiau tos prievolės atsikratyti. Autorius suformuluoja 10 neginčijamų skaitytojo teisių:

  1.   Teisė neskaityti.  
  2.   Teisė praleisti puslapius.  
  3.   Teisė nebaigti skaityti.  
  4.   Teisė dar kartą skaityti tą pačią knygą.  
  5.   Teisė skaityti bet ką.  
  6.   Teisė susitapatinti su herojumi.  
  7.   Teisė skaityti bet kur.  
  8.   Teisė perskaityti tik knygos epizodą.  
  9.   Teisė skaityti garsiai.  
  10.   Teisė perskaičius patylėti.  

Grupės narės, įkvėptos Daniel Pannac minčių, projekto „RebeL“ veiklomis nutarė aktualizuoti malonaus skaitymo procesą - garsųjį skaitymą. Nuspręsta grupės susitikimuose skaityti labiausiai patikusias knygų ištraukas, pasidalyti įspūdžiais, rekomenduoti knygą ar autorių.

2010 m. vasario mėn. 24 d.
Tema: Įspūdžiai iš Vilniaus knygų mugės. Norvegų literatūra

Grupės narės nutarė studijuoti Europos literatūrą ir pabandyti atrasti jos sąsajų per Moters paveikslą. Kartu šis sumanymas gražiai pratęstų pirmąją projekto užduotį - Homero Kalipsės paveikslo palyginimą su kiekvienos šalies dalyvės literatūriniais mitologiniais herojais (Lietuvos - su jūrų deivės Jūratės). Kitam susitikimui nutarta pabandyti palyginti moters paveikslus lietuvių ir norvegų literatūroje.

2009 m. spalio mėn. 20-26 dienomis Kauno apskrities viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo pirmajame projekto ReBeL partnerių susitikime Maltoje, Viktorijos (Rabat) mieste. Susitikime buvo pasidalyta idėjomis ir užduotimis, detaliau suplanuotos projekto veiklos, pristatyti darbo su pasirinkta tiksline grupe metodai ir kryptys.

Pirmojo susitikimo ataskaita publikuojama European InfoNet Adult Europos Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig virtualaus tinklo portale (anglų kalba). Lietuvių Įspūdžius iš susitikimo rasite čia.

Kviečiame susipažinti su šios ataskaitos santrumpa lietuvių kalba:

Rengiantis pirmajam partnerių susitikimui Maltoje, ReBeL projekto koordinatorė Hildegard Schuster dalyviams pateikė literatūrinę užduotĮ - atskleisti deivės Kalipsės paveikslo Homero „Odisėjoje“ sąsajas su kiekvienos šalies dalyvės literatūriniais - mitologiniais herojais.

Vokietija. Hildegard Schuster supažindino partnerius su garsių šiuolaikinių Europos ir viso pasaulio švietėjų bei pedagogų, tyrinėjusių teigiamą skaitymo Įtaką suaugusiesiems, idėjomis ir darbais. Plačiau analizavo projekto tikslinę grupę - 16-27-erių metų migrantus, atskleidė priežastis, nulėmusias tokios grupės pasirinkimą ir Įtraukimą Į projekto veiklas. Skaitymas, diskusijos, literatūros pristatymai išplės ir pagilins jos kultūrinius poreikius, sudarys palankesnes sąlygas socialinei integracijai.

Italija. Į projekto veiklas planuoja Įtraukti ne tik jaunus imigrantus, bet ir jų tėvus. Literatūra taps skirtingas kartas vienijančia jungtimi, galimybe prasmingai komunikuoti. Bus organizuojamos diskusijos, atskleistas kūrybinio skaitymo malonumas, skatinami kritinio mąstymo gebėjimai.

Latvija projekto Įgyvendinimui pasirinko nacionalinĮ epą „Lačplėsis“, apjungiantĮ dabartĮ su istorine šalies praeitimi.

Lietuva sieks ieškoti naujų skaitymo su suaugusiaisiais metodų, aktualizuoti kūrybinio skaitymo procesą, sudaryti rekomenduojamos literatūros sąrašą, sietiną su Europos knygų lentyna. Projekto socialiniai partneriai: Lietuvos vertėjų sąjunga, literatūros muziejai. Susitikime pristatytos legendos „Jūratė ir Kastytis“ sąsajos su garsiąja Homero „Odisėjos“ Kalipsės legenda. Nemirtingos, gražios, valdingos jūrų deivės, drąsūs legendų herojai ir kerštingi, stiprūs dievai sieja geografiškai tolimų šalių legendas.

Maltos pasirinkta tikslinė grupė - nelegalūs imigrantai. Tikimasi, kad šis projektas padės jiems lengviau adaptuotis Maltos bendruomenėje, Įsitraukti Į bibliotekos skaitytojų gretas. Taip pat bus siekiama papildyti bibliotekų fondą, Įsigyjant knygų iš Afrikos šalių (Eritrėja, Etiopija). 

Norvegija siekia pasisemti patirties iš partnerių: praplėsti mokymosi procesą kūrybiniu skaitymu, pakviesti projektą vykdančius dėstytojus ir tikslinę grupę - besimokančius imigrantus - apsilankyti Arendalio viešojoje bibliotekoje.

Nors Turkija šiuo metu nėra Europos Sąjungos narė, bet siekdama ja tapti, skatina projekto dalyvius studijuoti ir suprasti Europos šalių kultūrą, jos skirtumus. Migracijos procesai Turkijai taip pat aktualūs - vyksta gyventojų migracija iš kaimiškųjų regionų Į miestus. Adaptuoti, padėti prisitaikyti prie miesto gyvenimo yra vienas svarbiausių ReBeL projekto uždavinių Turkijos atstovams.

EXTRA FM LOGO RAUDONAS P1 11584Vienas didžiausių radijų šalyje bei vienas pagrindinių bibliotekos partnerių. Kartu mes atidengėme Knygų namelį Mažajame Ąžuolyne, dalyvaujame įvairiuose socialiniuose projektuose, prisidėdami prie kultūros puoselėjimo Kaune. Radijuje taip pat aktyviai populiarinamos bibliotekos paslaugos ir veiklos. justtvKuria TV laidas, turi kino ir televizijos studiją, organizuoja koncertus, renginius. Just.TV kartu su biblioteka dalyvauja bendrose iniciatyvose, projektuose, kuria reprezentacinius pristatomuosius filmus apie biblioteką. Just.TV – ne tik partnerė, bet ir įvairių projektų rėmėja.
Karinės oro pajėgosReguliarių Lietuvos kariuomenės pajėgų dalis, atsakinga už šalies oro erdvės saugumą. Kartu mes įgyvendiname įvairius  visuomenės pilietiškumui ir tautinei savimonei ugdyti skirtus projektus, rengiame parodas, leidinių pristatymus. vmi logoPrie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta valstybės institucija, atsakinga už mokesčių administravimą šalyje. Kartu su ja rengiame e. valdžios paslaugų pristatymus ir įvairius mokymus, stiprinančius finansines kompetencijas. 
kauno diena1Lietuvos dienraštis, leidžiamas Kauno mieste nuo 1945 m. „Kauno diena“ viešina įvairias bibliotekos veiklas, remia KAVB projektus, yra vienas iš pagrindinių rėmėjų ir partnerių, kurie savo kanalais dalijasi informacija apie bibliotekos veiklą.  20091022062344Swedbank logoDidžiausios Baltijos šalyse finansų grupės „Swedbank“ bankas Lietuvoje bei vienas pagrindinių bibliotekos partnerių. Kartu su „Swedbank“ mes organizuojame įvairius mokymus, gerinančius verslumo ir finansines kompetencijas.
vitauto didziojo karo muziejus virtualiai 1 Muziejus supažindina su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Su muziejumi biblioteka bendradarbiauja vykdydama švietėjišką bei kultūrinę veiklą.   Goethe's institutas LietuvojeGėtės institutas teikia informaciją apie vokiečių kultūrą ir kalbą, remia vokiškų leidinių bibliotekas, administruoja įvairias vokiečių kultūros ir kalbos populiarinimo programas, projektus, konkursus. 
INIT kabelinė televizijaLietuviško kapitalo telekomunikacijų bendrovė. INIT  bibliotekos partnerė ir rėmėja, prisidedanti prie įvairių bibliotekos projektų veiklų viešinimo ir popiuliarinimo.   Telia logoTelia paslaugų sritys – nuo išmaniosios TV, mobilaus parašo, muzikos, pramogų ir išmanių įrenginių iki kompleksinių sprendimų verslo augimui, biuro įrangos priežiūros ir IT saugos. Telia ne tik užtikrina kokybišką interneto ryšį bibliotekos lankytojams, bet ir prisideda prie verslumą skatinančių ir informacinį raštingumą gerinančių renginių.
 baltneta logo 0Didžiausia debesų kompiuterijos paslaugų tiekėja Baltijos šalyse bei viena iš informacinių technologijų ir duomenų perdavimo sprendimų rinkos lyderių Lietuvoje. Tai nuolatinė bibliotekos rėmėja, padedanti stiprinti informacinius kompiuterinius įgūdžius bei veiklas.

 

draugij

Plėtoja bibliotekininkystę ir kelia bibliotekų vaidmenį visuomenėje, ugdo narių profesionalumą, teikia siūlymus bibliotekų veiklai gerinti, dalyvauja formuojant kultūros politiką.

 langas i ateiti logo goodAsociacija suburta inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. „Langas į ateitį“ remia biblioteką ir bendradarbiauja įgyvendinant projektus, skatinančius visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis. 

 logoUAB „Dicto Citius“ teikia palydovinio, šviesolaidinio ir bevielio ryšio paslaugas. „Dicto Citius“ – bibliotekos partnerė ir rėmėja, prisidedanti prie įvairių, su naujosiomis technologijomis susijusių projektų.
 sinerta logoNuo pat įkūrimo pagrindinė įmonės veikla buvo orientuota į rašalinių bei lazerinių spausdintuvų, kopijavimo aparatų kasečių pakartotinį užpildymą bei atnaujinimą. Remia įvairias bibliotekos veiklas, prisideda prie akcijų, projektų ir kitų idėjų įgyvendinimo.   936360 526995817336601 1932072097 n cropPirmoji privati kavinė Kaune, pradėjusi veiklą dar 1986 m. Kavinė „Kregždutė“ remia įvairias bibliotekos veiklas, bendradarbiauja buriant Kauno bendruomenę.

2000 225 150 cropVšĮ „Actio Catholica Patria“ –viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Bendradarbiaujant su organizacija suburta bibliotekos savanorių komanda. 


Karaliaus Mindaugo profesinis mokymo centrasViena didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų. Biblioteka, bendradarbiaudama su centru, dalyvauja socialiniuose, kultūriniuose, edukaciniuose projektuose. 
 VDU logo HORIZONTALUS bordo LTPirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (artes liberales) universitetas. Biblioteka ir VDU bendradarbiauja švietėjiškoje ir socialinėje veikloje, organizuojant renginius, parodas. Biblioteka suteikia galimybę atlikti VDU studentams praktiką, VDU – bibliotekos skyriams susipažinti su studentų baigiamaisiais darbais.  1600x960 LTValstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno srities specialistus. Kauno kolegija remia bibliotekos veiklas viešinant informaciją apie organizuojamus renginius, akcijas, kartu su biblioteka dalyvauja bendrose švietėjiškose veiklose. 
 ism logo kvadratasISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra pirmasis nevalstybinis universitetas Lietuvoje. ISM remia biblioteką, prisideda prie organizuojamų mokymų KAVB.  ktu alpha bestValstybinė aukštoji mokykla, viešoji įstaiga. KTU yra vienas didžiausių techniškųjų universitetų Baltijos šalyse. KTU ir biblioteka dalyvauja bendrose projektinėse veiklose, keičiasi parodomis ir ekspozijomis, rengia leidinių pristatymus. 
itmc logo krVšĮ Informacijos technologijų mokymo centras turi daugiau nei dešimties metų darbo patirtį IT mokymų ir konsultavimo srityje, siūlo profesionalius mokymus. ITMC prisideda prie mokymų organizavimo bibliotekoje, teikia paramą įvairioms bibliotekos veikloms.

logo1Aukštoji mokykla, pasižyminti intensyvia menine, moksline ir ugdomąja veikla. Akademija tobulina, kuria ir skleidžia meninės kūrybos žinias, glaudžiai bendradarbiauja su KAVB Meno leidinių skyriumi, bendradarbiauja įvairiuose projektuose. 

 imagesKino teatrą „Romuva“ 1939 metais atidarė verslininkai Antanas ir Petras Steikūnai. Šiandien šis kino teatras yra paskelbtas kultūros vertybe. Kartu su kino teatru biblioteka vykdo švietėjišką bei kultūrinę veiklą.  Kauno Kamerinis CopyKauno miesto kamerinis teatras  tai atvira erdvė tiek jauniems, eksperimentuojantiems kūrėjams, tiek teatro grandais tapusiems menininkams. Bendradarbiavimas su teatru Kauno apskrities viešajai bibliotekai suteikia išskirtines sąlygas pamatyti teatrą ir jo užkulisius. 

kaunofilharmonijaKauno valstybinėje filharmonijoje dirba Kauno valstybinis choras, Kauno simfoninis orkestras ir Kauno styginių kvartetas. Filharmonija prisideda prie bibliotekos organizuojumų švietėjiškų ir kultūrinių veiklų. 

atsisiųstiInterneto portalas, įsteigtas Vilniaus pranciškonų bendruomenės. Bernardinai.lt prisideda prie bibliotekos veiklų viešinimo ir populiarinimo, remia įvairius socialinius ir kultūrinius projektus.
nemunas 1Legendinis Kauno kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“. Žurnalas prisideda prie bibliotekos veiklų viešinimo ir populiarinimo, teikia paramą įvairiems bibliotekos projektams.  
NFI5675820Logo ARENARestoranas–picerija – nuolatinė bibliotekos partnerė ir rėmėja. Remia įvairias edukacines, kūrybines veiklas ir užsiėmimus.  
KMM logoMuziejuje nuolat atidaromos naujos, unikalios ir įdomios laikinosios parodos, per metus įvyksta apie pusšimtį renginių. Muziejus – bibliotekos partneris, prisidedantis prie įvairių kultūrinių projektų ar veiklų įgyvendinimo.  zoo logo- Modernus, neformalaus gamtamokslinio švietimo centras, supažindinantis visuomenę su pasaulio ir Lietuvos biologine įvairove. Lietuvos zoologijos sodas bendradarbiauja vykdant švietėjišką bei kultūrinę veiklą. 
imagesKauno įgulos karininkų ramovė – Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų organizacija. Teikia galimybę organizuoti bibliotekos renginius savo patalpose.  logoLietuvos aviacijos muziejuje kaupiami su aviacijos tematika susiję eksponatai. Kartu su muziejumi biblioteka dalyvauja edukacinėse veiklose, bendradarbiauja rengiant įvairias parodas. 
Alma logo2Leidykla leidžia geriausius ir populiariausius pasaulio rašytojų kūrinius įvairaus amžiaus skaitytojams. Leidykla suteikia bibliotekai išskirtines sąlygas įsigyti reikiamų knygų.  

leidyklaLeidykla leidžia naujus lietuvių poetų ir prozininkų kūrinius, lietuvių literatūros palikimą, atsiminimus, vaikų literatūrą, vertimus, literatūros mokslo ir kritikos knygas. Lietuvos rašytojų sąjunga remia bibliotekos projektus, prisideda prie įvairių veiklų įgyvendinimo. 

logo 2Populiari Lietuvos grožinės literatūros leidykla. Didžiąją knygų dalį sudaro verstinė grožinė literatūra – geriausi šiuolaikiniai JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių autorių kūriniai. Leidykla suteikia bibliotekai išskirtines sąlygas įsigyti reikiamų knygų. terra publicaĮstaigos veikla – informaciniai projektai, fotografija, rinkos tyrimai, leidyba, tradicinė ir internetinė žiniasklaida. „Terra Publica“  priseda rėmėjo statusu prie įvairių KAVB projektų. Yra vienas iš pagrindinių bibliotekos partnerių ir rėmėjų projektinėje veikloje. 

KavosDraugas.lt logo light 1

„Kavos Draugas“ – tarptautinis kavos ir kavos aparatų mažmeninės prekybos tinklas, veikiantis Europoje pagal specialiai kiekvienai rinkai sukurtą vietinį vardą. Mes orientuojamės į išskirtinę pirkimo patirtį ir aukštos kokybės produkciją.

 

Dėkojame už 2016 metais Meno leidinių skyriui dovanotas knygas Živilei Bardzilauskaitei-Bergins, Monikai Beniulytei, Ingai Kozlovai, Perkūnui Liutkui, Egidijui Mačiulskui, Almai Masilionytei, Rimantei Meldytei, Ramunei Petravičienei, Regimantui Pilkauskui, Romualdui Požerskiui, Linai Preišegalavičienei, Geniui Procutai, Antanui Rupeikai, Elvyrai Markevičiūtei, Nijolei Pupkevičienei, Gabijai Surdokaitei-Vitienei, Irenai Švabienei, Rimantei Tamoliūnienei, Audronei Valčiukienei, Valentinui Varnui, Rasutei Žukienei, broliams pranciškonams, leidyklai „Lututė“, Lietuvos dailės muziejui. Už dovanotus kūrybos darbus tariame „ačiū“ dailininkams Tomui Misiūnui ir Algimantui Šlapikui.

Dėkojame Geniui Procutai iš Kanados, padovanojusiam leidinių KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriui.

Dėkojame BPH - British Publishing House Ltd už bibliotekai padovanotą biografijų enciklopediją „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės“.

Dėkojame Lenkijos Respublikos Ambasadoriui Lietuvoje J. Czubiński už padovanotus svarbius Lietuvos ir Lenkijos istorijai leidinius, papildžiusius mūsų bibliotekos fondą.

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Forto siena“ vadovui Evaldui Andrijūnui už paramą bibliotekai. 2019 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skyriaus skaitytojams jis padovanotjo naujas knygas.

Projektas įgyvendintas: 2010–2012 m.

Projekto koordinatorė: Liucija Grušaitė-Kačerauskienė, el. p. info@kvb.lt

 
Trumpas aprašymas. Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, siekta išspręsti šiuos klausimus: perkelti į elektroninę erdvę atminties institucijose saugomus kultūros paveldo objektus; užtikrinti informacijos išsaugojimą bei didesnį prieinamumą; didinti kultūros paveldo objektų aktualumą ir matomumą; sukurti patogesnę prieigą prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų. Suskaitmeninta 3 555 objektai, per 100 tūkst. dokumentų puslapių (vaizdų). Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengti du padaliniai vykdyti VEPS veiklas.

Projektą dalinai finansavo: ES struktūriniai fondai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Suskaitmenintus objektus rasite čia.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.