2011 m. vasario 22-25 d. Nocera Inferiore mieste (Italija) vyko ketvirtasis projekto „ReBeL“ partnerių susitikimas. šio susitikimo organizatoriai - Instituto Tecnico Industriale „Guglielmo Marconi“ dėstytojai. Projekto dalyvius, atvykusius iš Norvegijos, Maltos, Vokietijos, Turkijos, Latvijos ir Lietuvos, pasveikino instituto direktorius prof. Maurizio de Gemmis.
Prof. Amabile Edelvina pristatė instituto studijų programas ir kryptis, studentų ir dėstytojų veiklas bei projektus. Apie knygą - minties reiškimo bei Įtvirtinimo priemonę, jos istoriją nuo rašto atsiradimo iki elektroninės knygos vizijos realizavimo, papasakojo prof. Massimo Russo.
Tolesnė susitikimo programa - trumpa pažintis su pietų Italijos Kampanijos regiono kultūros istorija: apsilankymas su Kaunu susigiminiavusio Cava de Tirreni miesto benediktinų vienuolyno bibliotekoje ir archyve, šalia Įsikūrusiame viduramžiškame Badia kaimelyje, pelnytai besididžiuojančiame kūrybinga ir muzikalia bendruomene, taip pat popieriaus gamybos muziejuje Museo della carta Amalfyje.  
Rengdamiesi ketvirtajam partnerių susitikimui, Kauno apskrities viešosios bibliotekos atstovai dar kartą prisiminė italų literatūros klasiko Dantės Alighieri kūrybą. Noceros pilyje, kurioje, manoma,. lankėsi didysis poetas, jie klausėsi Įvairiomis kalbomis skaitomų ištraukų iš „Dieviškosios komedijos“. Projekto dalyvės Eugenijos Įspūdžiai: „ReBeL“ projektas paskatino dar kartą perskaityti šĮ kūrinĮ, brandžiame amžiuje suvokiamą visiškai kitaip. Mane apstulbino autoriaus genialumas, Įžvalgumas, kūrinio filosofija ir apibendrinimai, vienodai aktualūs tada ir dabar - suvokimas, kad amžiams bėgant žmonių ydos ir aistros nesikeičia...“

1 nuotr. ReBeL veiklose svarbu visiems skaityti kartu ir garsiai. Norvegė Helga Greksa skaito Dantės kūrybą norvegų kalba  Nocera Inferiore (Italija) 2011 m. vasario mėn.

2 nuotr. ReBeL projekto dalyviai iš Latvijos, Maltos, Italijos, Turkijos, Vokietijos, Norvegijos ir Lietuvos ketvirtojo susitikimo metu Nocera Inferiore (Italija) 2011 m. vasario mėn.

Informacijos apie Kauną ir Kauno rajoną galite ieškoti

Dokumentuose:

 • knygos, grupuojamieji leidiniai; 
 • serialiniai leidiniai (žurnalai, laikraščiai ir kt. tęsiamieji leidiniai);
 • disertacijos, magistrų, bakalaurų ir kt. darbai; 
 • rankraščiai, nuotraukų albumai; 
 • kartografijos leidiniai;
 • vaizdo ir garso įrašai, elektroniniai dokumentai (CD, DVD ir kt.).

Kartotekose: 

 • Kaunas (1600–2003 m.); 
 • Kauno regionas spaudoje (1845–1944 m.); 
 • Kauno datos ir faktai; 
 • Kauno kapinėse palaidoti žymūs žmonės; 
 • kartotekų dalykinė ir personalijų rodyklės.

Kataloguose:

 • abėcėlinis katalogas.

Elektroniniuose kataloguose:

Duomenų bazėse:

Naudodamiesi kitomis virtualiomis paslaugomis:

„Gabijos“ kalendorius-96 : įžymiųjų žmonių gyvenimo ir meilės puslapiai / tekstų autoriai V. Stankūnas, N. Raižytė. – Kaunas : „Gabijos" l-kla, 1995. – 47 p. : nuotr.

Kaunas, 1940–1974 PDF: literatūros rodyklė / Stankaitienė, E., Spitrys, Ch. – Vilnius, 1979. – 567 p.

Kauno kronika PDF: 1940–1983 : literatūros rodyklė / Spitrys, Viktoras. – Kaunas, 1984. – 128 p. – Mašinraštis.

Kauno valstybinis lėlių teatras : [1958–2007] / sudarė Janina Černevičienė // Kauno menininkų bibliografijos.

Koketavimas su praeitimi : lyrinės miniatiūros ir poezija / Chuanas Viktoras Spitrys. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2006. – 156, [1] p.

„Laisvės alėjos metamorfozės“ [Elektroninis išteklius] : paroda : (2004 07 30) / parengė Janina Černevičienė, Rita Vaitilavičienė ; pateiktis parengė Rita Vaitilavičienė. – Kaunas : KAVB, Kaunistikos grupė, [2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Pašešupio knygnešiai / Dalia Giniuvienė. – Marijampolė, 2004. – 80, [2] p. : iliustr., faks.

Patarimai jaunajam lektoriui / LTSR „Žinijos“ draugija ; sudarė A. Gulbinskienė, V. Spitrys. – Vilnius, 1988. – 67, [1] p.

Petras Kriaučiūnas : bibliografijos rodyklė / Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka ; sudarė Dalia Giniuvienė. – Marijampolė, 2000. – 79, [1] p.

Pirmieji pasaulio tautų spausdinti leidiniai / Chuanas Viktoras Spitrys. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2002. – 139, [1] p. : iliustr.

Rusų rašytojai lietuvių kalba: 1940–1970: biobibliografija / Spitrys, Chuanas. – Vilnius, 1974. – 313 p.

Senasis Kaunas: literatūros rodyklė / parengė V. Spitrys, E. Stankaitienė. – Kaunas, 1973–1991. – 3 t. – Mašinraštis.
  T. 1: [literatūra iki 1918 metų].PDF – 1973. – 179 p.
  T. 2: [literatūra iki 1918 metų]. PDF – 1976. – 239 p.
  T. 3: [1600–1918]. – 1991. PDF – 266 p.
  T. 1–3: Pagalbinės rodyklės. PDF – 1991. – 122 p.

Senieji kalendoriai PDF(1763–1920) : literatūros ir iliustracijų parodos katalogas / parengė E. Stankaitienė, V. Spitrys, A. Markūnas. – Kaunas, 1973. – 74 p. – Mašinraštis.

Žurnalo ,,Nemunas“ sisteminė rodyklė: 1967–1976. – Kaunas, 1977. – 290 p.

Žurnalo ,,Nemunas“ sisteminė rodyklė: 1977–1986. – Kaunas, 1987. – 381 p.

Kaunistikos kartoteka 2013 01 23

Kaunas (1600–2003 m.)
Kartotekoje sukaupta informacija apie Kauną iš knygų, straipsnių rinkinių, ikonografijos, tęsiamųjų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis. Informacijos pagrindas – bibliografiniai įrašai (apie 500 tūkst.). Sutvarkyta sistemiškai pagal Universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). Nuo 2004 m. kartoteka nepildoma. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Nuo 2000 m. nepildoma ir kartotekos dalis „Senasis Kaunas (1600–1918)“. Jos pagrindu parengta trijų tomų bibliografijos rodyklė „Senasis Kaunas: literatūros rodyklė“ (mašinraštis) su dalykų, asmenvardžių ir kitomis pagalbinėmis rodyklėmis. Informacija apie 1919–1940 m. laikotarpį rinkta ne tik KAVB, bet ir Kauno technologijos universiteto bibliotekos fonduose. Plačiausiai kartotekose atsispindi tarpukario ir sovietinis Kaunas.

Kauno regionas spaudoje (1845–1944 m.)
Informacija apie buvusias ir esamas Kauno regiono vietoves – Jonavą, Prienus, Birštoną, Šakius, Kudirkos Naumiestį, Vilkaviškį, Marijampolę, taip pat apie Alytų, Lazdijus ir Ukmergę, skelbta to laikotarpio spaudoje lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Bibliografiniai įrašai (daugiau kaip 40 tūkst.) sugrupuoti topografiniu ir teminiu principu. Tai išsami ir vienintelė tokio pobūdžio informacija Lietuvos bibliotekose. Nuo 1999 m. kartoteka nepildoma.

Kauno datos ir faktai
Pradedant legendomis ir pirmuoju Kauno vardo paminėjimu istoriniuose šaltiniuose (1361 m.), chronologine seka aprašytos svarbiausios Kauno istorijos datos ir faktai (apie 1200 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kauno kapinėse palaidoti žymūs žmonės
Nuolat pildoma kartoteka apie Kauno (iš dalies Kauno rajono) kapinėse palaidotus žymius žmones. Bibliografiniame įraše nurodoma asmens pavardė, vardas, gimimo data, profesija, nuopelnai ir kapinės, kuriose jis palaidotas (apie 700 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kartotekų dalykinė ir personalijų rodyklės
Apie 10 tūkst. įrašų. Rodyklės pildomos.

 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems dalį gyventojų pajamų mokesčio savo bibliotekai. Šios lėšos naudojamos naujoms, skaitytojams aktualioms knygoms įsigyti: 2010 m. nupirkta 150 vnt. knygų, 2011 m. – 38 vnt., 2012 m. – 78 vnt., 2013 m. – 160 vnt., 2014 m. – 142 vnt., 2015 m. – 70 vnt., 2017 m. knygoms skirta 800 Eur, už kuriuos įsigyta 74 vnt. knygų, 2018 m. – 1500 Eur, įsigyta 118 vnt. knygų, o 2019 m. – 1000 Eur, įsigyta 73 vnt. leidinių. Jos žymimos specialiomis lipdėmis: įsigyta už 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas. 

Maloniai kviečiame skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir šiais metais. Skirkite 1,2% paramą, siųskite savo norimos knygos pavadinimą el. paštu komunikacija@kvb.lt, o biblioteka pageidaujamomis knygomis papildys savo knygų fondą.

Kiekvieno iš Jūsų parama mums be galo svarbi!

Atsispausdinę ir užpildę specialią prašymo formą FR0512 (04 versija), galite:

 • pristatyti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (Europos pr. 105);
 • išsiųsti paštu (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai; voko užklijavimo vietoje reikia pasirašyti).

Užpildyti prašymo formą galima ir per elektroninio deklaravimo sistemą.

Prašymo formoje FR0512 (04 versija) reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

 • mokestinis laikotarpis: 2019
 • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
 • E1 gavėjo tipas: 2
 • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190758138
 • E4 mokesčio dalies dydis (procentais): iki 1,2 procentų.

Prašymo formą FR0512 (04 versija) rasite čia:

Prašymus dėl 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia išsiųsti iki šių metų gegužės 4 d.

Kilus klausimams teirautis telefonu (8 37) 32 42 59. Užpildyti prašymą Jums mielai padės mūsų darbuotojos (Radastų g. 2, Registracija ir informacija).

Dėkojame, kad nesate abejingi!

Projektas įgyvendintas: 2011 m.

Projekto vadovė: Aistė Megelinskienė, el. p. a.megelinskiene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 49

 
Trumpas projekto pristatymas: Siekiant pristatyti plačiajai visuomenei vadinamąjį tarpukario Kauno ir Lietuvos šviesuolių žiedą, speciali komisija iš 35 asmenybių sąrašo išrinko iškiliausių tarpukario kauniečių dešimtuką. Dar du kandidatus pasiūlė kauniečių bendruomenė. Visos 12 asmenybių buvo išsamiai aprašytos dienraštyje „Kauno diena“. Vėliau straipsnių pagrindu parengta kilnojamoji paroda ir jos virtuali versija http://www.kvb.lt/iskiliausi/, organizuotas pristatomasis renginys.

Projektą finansavo: AB „Volfas Engelman“.

Susipažinti su virtualia paroda galite paspaudę čia:

iskiliausi kaunieciai

Iškiliausi tarpukario kauniečiai

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.