Istituto Tecnico Industriale dėstytojai ir studentai, projekto ReBeL partneriai Pietų Italijos Kampanijos regione, parengė spektaklĮ pagal italų rašytojo Levi Primo knygą „Jei tai žmogus“. Socialinio centro Nocera Inferiore teatre Pagani jaunieji instituto studentai, Gennaro Madonna ir Cosimo Santonicola, projekto ReBeL grupės nariai ir šio spektaklio aktoriai, skaitė labiausiai patikusias romano ištraukas. ReBeL projektą Italijoje koordinuoja dėstytoja Maria Montefusco.

Vokietijos ReBeL grupės dalyviai yra imigrantai iš skirtingų šalių su skirtingais skaitymo įgūdžiais, todėl Klausenhofo akademijai šis projektas yra galimybė paskatinti Europos gyventojų tarpkultūrinę toleranciją ir imigrantų integraciją.

Kiekvieną savaitę ši 7-12 studentų grupė susitinka Skaitytojų klube Dindene ir Rhede. Skaitytojų klubo veikla bibliotekininkams yra savanoriška, kuria jie siekia motyvuoti besimokančius teikti įvairius pasiūlymus, atsižvelgti į skirtingą kalbinĮ grupės narių pasirengimą. Laisvalaikiu studentai renkasi skaityti mėgstamiausias knygas.

Bibliotekininkų siūlomų knygų sąraše ne tik vokiečių, bet ir imigrantų gimtųjų šalių autoriai, kurių kūriniai išversti į vokiečių kalbą. Mėgstamiausi yra Turkijos, Afganistano ir Alžyro rašytojai. Vieni įdomiausių temų yra moteris, jos padėtis. Kiekvienas besimokantis pildo perskaitytų knygų dienoraštĮ.

Klausenhofo akademijos dėstytojai ReBeL projekto metodiką naudoja vokiečių kalbos paskaitų metu. Studentams siūloma patiems pasirinkti knygas, rašyti perskaitytų knygų dienoraščius. Knygų sąrašas labai įvairus: nuo Albert Camus “Svetimo” iki Charles Dickens “Oliverio Tvisto” ir meilės istorijų, migrantų ir užsieniečių biografijų. ReBeL siūlo darbo su literatūra būdus, remia laisvalaikio Skaitytojų klubą, o tolesnėse veiklose planuodami “Europos knygų lentyną”, besimokantieji pasirinks savo mylimiausias knygas.

Būsimasis susitikimas Novegijoje labai motyvuoja studentus. Juos domina vokiečių autorių poemos, kūriniai apie Vokietijos istoriją. Grupės nariai rengia rašytojo Bertolt Brecht kūrybos ir gyvenimo pristatymą, iliustruodami jį vaizdine medžiaga. Jie verčia rašytojo eiles į anglų ir savo gimtąsias kalbas, siekdami geriau suprasti, palyginti, deklamuoti šio poeto kūrinius. Planuojama ir toliau rengti tokius pristatymus.

Skaitymas balsu studentus gerai motyvuoja. Paskutinė skaitoma knyga buvo airių autoriaus John Boyne “Berniukas dryžuota pižama”. Knygos siužetas - siaubingi nacių nusikaltimai devynmečio berniuko akimis. Perskaitę šį kūrinį, studentai buvo sukrėsti. Kai kurie iš jų vėliau žiūrėjo pagal šią knygą sukurtą filmą. Grupės susitikime buvo diskutuota apie filmą ir knygą. 

Išvados:

Jauni migrantai atranda literatūrą ne tik kaip bendravimo priemonę, bet ir kaip būdą suvokti kultūrinius dalykus. Kovo mėn. žurnalistės Kate Holman iš Briuselio vizitas į Klausenhofo akademiją taip pat stiprai motyvavo studentus. Žurnalistė kalbino ReBeL projekto dalyvius ir planavo paskelbti šį interviu Europos Komisijos internetiniame puslapyje.

Skirtingo kalbinio pasirengimo studentams nėra lengva surasti patrauklią knygą savarankiškam skaitymui, tai nelengva užduotis ir bibliotekininkui.

Projekto sklaidą vykdo Klausenhofo akademijos ryšių su visuomene specialistas dr. Michael Sommer (laikraštyje “Aktuell”). Jis taip pat yra virtualaus Grundtvig tinklo “INFONET”, vienijančio 27 korespondentus iš 22 Europos šalių, koordinatorius. šiuo tinklu naudojasi 3000 suaugusiųjų švietimo institucijų narių.

 

2010 m. kovo mėn. 18 d.
Tema: Marlen Haushofer romano „Siena“ aptarimas (iš renginių ciklo „Skaityk su vertėju“)

Vertėja Jurgita Mikutytė atskleidė motyvus, paskatinusius ją imtis šios nuostabios knygos vertimo.
Susitikime romano skaitytojai ir grupės dalyvės diskutavo apie subtilų ir netikėtą romano siužetą ir netikėtą, sukrečiančią jo pabaigą. Romane sukurtas įsimenantis ir labai ryškus herojės - vienišos moters, palikusios praeitį ir pilnos abejonių dėl ateities - paveikslas. Grupės dalyvėms - tai unikalios literatūrinės Moters studijos, siekiant projekto ReBeL tikslų.

2010 m. sausio mėn. 27 d.
Tema: paskaita apie Jurgą Ivanauskaitę

Kauno apskrities viešosios bibliotekos grupės nariai dalyvavo paskaitoje, kurioje muziejininkas Edmundas Kazlauskas pasakojo apie Jurgą Ivanauskaitę: „Jurga buvo modernus žmogus ir daugumą savo knygų rašė naudodamasi kompiuteriu...“. Rašytojams Įprastų rankraščių ji nepaliko, tačiau unikalių „Angelo rūbų“ nuotraukasukrėtė - visas šviesaus drabužio paviršius Jurgos ranka smulkiai išrašytas maldomis Angelui sargui. Tai vienišo, jautraus žmogaus malda, jo egzistencinės, dvasios vienatvės suvokimas, kuris skaudesnis nei meilės ilgesys ar visuomenės tuštybė. Tai klaikus suvokimas, kad tarp mūsų ir kitų žmonių, tarp mūsų ir pasaulio - bedugnė.

Jurga išleido 19 knygų (romanų, novelių ir poezijos rinkinių, kelionių apybraižų ir knygų vaikams). Edmundo Kazlausko nuomone, dėl kultūrinio ir tematinio universalumo Jurgos kūryba yra populiari ir tarp užsienio skaitytojų. Iš visų šiuolaikinių Baltijos šalių rašytojų J. Ivanauskaitė yra daugiausiai į užsienio kalbas verčiama autorė. Rašytojos kūrybinis palikimas galėtų užimti garbingą vietą Europos knygų lentynoje.

2010 m. kovo mėn. 23 d.
Tema: Elenos Kurklietytės naujos knygos „šešėlių verpėja: Laukinės Todės istorija“ pristatymas

Kartu su autore renginyje dalyvavo rašytojai Aldona Ruseckaitė ir Vytautas Bubnys, aktorė Gražina Urbonaitė.

Todės - matriarchato laikotarpio valdingos ir laisvos moters - paveikslas labai artimas norvegų rašytojos Herbjorg Wassmo literatūriniams personažams. Lietuviškoji Todė ir norvegė Dina - vienos kraujo grupės...

2010 m. vasario mėn. 20 d.
Tema: Vilniaus knygų mugė 2010. Norvegų literatūra.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos grupė dalyvavo „Vilniaus knygų mugėje 2010“ vykusiame susitikime su norvegų rašytoju, knygos „Sofijos pasaulis“ autoriumi Jostein Gaarder. Gausiai susirinkusiems skaitytojams autorius atsiskleidė kaip sąmojingas, laisvas, puikiai bendraujantis žmogus. Aiškiai ir suprantamai kalbėdamas apie labai rimtus filosofinius pamąstymus, jis sudomino auditoriją ir įtraukė ją į diskusiją. 

Didžiąją susitikimo dalį Jostein Gaarder atsakinėjo į Lietuvos skaitytojų klausimus. Atskleidė, kaip kilo sumanymas sukurti populiariai pateikiamos filosofijos istorijos vadovėlį ir kaip nekomercinio pobūdžio kūrinį sutiko išleisti jo leidėjas. Romanas yra sėkmingiausias Jostein Gaarder kūrinys, išverstas Į 55 pasaulio kalbas ir išleistas didesniu nei 30 mln. tiražu.

2009 m. lapkričio mėn. 15 d.
Tema: Mokymosi visą gyvenimą programa ir projektas ReBeL

Kauno apskrities viešosios bibliotekos grupės nariai aptarė projekto ReBeL veiklas, numatė, kokiais būdais ir priemonėmis bus Įgyvendinami projekto uždaviniai, kokie laukiami rezultatai ir pasekmės.

2009 m. gruodžio mėn. 15 d.
Tema: Prancūzų rašytojas, švietėjas, projekto ReBeL idėjos autorius Daniel Pennac.

2008 m. leidykla „šviesa“ lietuvių kalba išleido Daniel Pennac knygą „Kaip romanas“. Knygoje - mintys apie skaitymą ir apie jaunuosius skaitytojus, tačiau ji įdomi visiems, kam svarbu atrasti skaitymo laimę. Svarbu tai, kad nė vienoje knygos eilutėje neverčiama skaityti. ši knyga neįpareigoja. Priešingai, ji leidžia mums laisvai rinktis. Suteikia teisę nesikankinti prie neįveikiamo romano puslapių, neskaityti „privalomos“ literatūros, atrasti savo skaitymo būdą ir savo santykį su knyga. Santykį, kurio niekas negali paveikti ar kontroliuoti. Niekas, išskyrus patį skaitytoją.

Autorius ieško atsakymo, kodėl dingsta pasakų knygas dievinantis vaikas ir atsiranda nenoriai virš knygos palinkęs paauglys, kurį verčia skaityti mokytojai, o tėvai skaitymą laiko nuobauda. D. Pennac pažymi, kad tiesiog negali egzistuoti veiksmažodžio „skaityti“ liepiamoji nuosaka, nes tuomet skaitymas tampų prievole, užduoties atlikimu. O atlikdamas prievolę skaitytojas nesistengia suprasti knygos, bet stengiasi kuo greičiau tos prievolės atsikratyti. Autorius suformuluoja 10 neginčijamų skaitytojo teisių:

  1.   Teisė neskaityti.  
  2.   Teisė praleisti puslapius.  
  3.   Teisė nebaigti skaityti.  
  4.   Teisė dar kartą skaityti tą pačią knygą.  
  5.   Teisė skaityti bet ką.  
  6.   Teisė susitapatinti su herojumi.  
  7.   Teisė skaityti bet kur.  
  8.   Teisė perskaityti tik knygos epizodą.  
  9.   Teisė skaityti garsiai.  
  10.   Teisė perskaičius patylėti.  

Grupės narės, įkvėptos Daniel Pannac minčių, projekto „RebeL“ veiklomis nutarė aktualizuoti malonaus skaitymo procesą - garsųjį skaitymą. Nuspręsta grupės susitikimuose skaityti labiausiai patikusias knygų ištraukas, pasidalyti įspūdžiais, rekomenduoti knygą ar autorių.

2010 m. vasario mėn. 24 d.
Tema: Įspūdžiai iš Vilniaus knygų mugės. Norvegų literatūra

Grupės narės nutarė studijuoti Europos literatūrą ir pabandyti atrasti jos sąsajų per Moters paveikslą. Kartu šis sumanymas gražiai pratęstų pirmąją projekto užduotį - Homero Kalipsės paveikslo palyginimą su kiekvienos šalies dalyvės literatūriniais mitologiniais herojais (Lietuvos - su jūrų deivės Jūratės). Kitam susitikimui nutarta pabandyti palyginti moters paveikslus lietuvių ir norvegų literatūroje.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.