„Gabijos“ kalendorius-96 : įžymiųjų žmonių gyvenimo ir meilės puslapiai / tekstų autoriai V. Stankūnas, N. Raižytė. – Kaunas : „Gabijos" l-kla, 1995. – 47 p. : nuotr.

Kaunas, 1940–1974 PDF: literatūros rodyklė / Stankaitienė, E., Spitrys, Ch. – Vilnius, 1979. – 567 p.

Kauno kronika PDF: 1940–1983 : literatūros rodyklė / Spitrys, Viktoras. – Kaunas, 1984. – 128 p. – Mašinraštis.

Kauno valstybinis lėlių teatras : [1958–2007] / sudarė Janina Černevičienė // Kauno menininkų bibliografijos.

Koketavimas su praeitimi : lyrinės miniatiūros ir poezija / Chuanas Viktoras Spitrys. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2006. – 156, [1] p.

„Laisvės alėjos metamorfozės“ [Elektroninis išteklius] : paroda : (2004 07 30) / parengė Janina Černevičienė, Rita Vaitilavičienė ; pateiktis parengė Rita Vaitilavičienė. – Kaunas : KAVB, Kaunistikos grupė, [2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Pašešupio knygnešiai / Dalia Giniuvienė. – Marijampolė, 2004. – 80, [2] p. : iliustr., faks.

Patarimai jaunajam lektoriui / LTSR „Žinijos“ draugija ; sudarė A. Gulbinskienė, V. Spitrys. – Vilnius, 1988. – 67, [1] p.

Petras Kriaučiūnas : bibliografijos rodyklė / Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka ; sudarė Dalia Giniuvienė. – Marijampolė, 2000. – 79, [1] p.

Pirmieji pasaulio tautų spausdinti leidiniai / Chuanas Viktoras Spitrys. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2002. – 139, [1] p. : iliustr.

Rusų rašytojai lietuvių kalba: 1940–1970: biobibliografija / Spitrys, Chuanas. – Vilnius, 1974. – 313 p.

Senasis Kaunas: literatūros rodyklė / parengė V. Spitrys, E. Stankaitienė. – Kaunas, 1973–1991. – 3 t. – Mašinraštis.
  T. 1: [literatūra iki 1918 metų].PDF – 1973. – 179 p.
  T. 2: [literatūra iki 1918 metų]. PDF – 1976. – 239 p.
  T. 3: [1600–1918]. – 1991. PDF – 266 p.
  T. 1–3: Pagalbinės rodyklės. PDF – 1991. – 122 p.

Senieji kalendoriai PDF(1763–1920) : literatūros ir iliustracijų parodos katalogas / parengė E. Stankaitienė, V. Spitrys, A. Markūnas. – Kaunas, 1973. – 74 p. – Mašinraštis.

Žurnalo ,,Nemunas“ sisteminė rodyklė: 1967–1976. – Kaunas, 1977. – 290 p.

Žurnalo ,,Nemunas“ sisteminė rodyklė: 1977–1986. – Kaunas, 1987. – 381 p.

Kaunistikos kartoteka 2013 01 23

Kaunas (1600–2003 m.)
Kartotekoje sukaupta informacija apie Kauną iš knygų, straipsnių rinkinių, ikonografijos, tęsiamųjų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis. Informacijos pagrindas – bibliografiniai įrašai (apie 500 tūkst.). Sutvarkyta sistemiškai pagal Universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). Nuo 2004 m. kartoteka nepildoma. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Nuo 2000 m. nepildoma ir kartotekos dalis „Senasis Kaunas (1600–1918)“. Jos pagrindu parengta trijų tomų bibliografijos rodyklė „Senasis Kaunas: literatūros rodyklė“ (mašinraštis) su dalykų, asmenvardžių ir kitomis pagalbinėmis rodyklėmis. Informacija apie 1919–1940 m. laikotarpį rinkta ne tik KAVB, bet ir Kauno technologijos universiteto bibliotekos fonduose. Plačiausiai kartotekose atsispindi tarpukario ir sovietinis Kaunas.

Kauno regionas spaudoje (1845–1944 m.)
Informacija apie buvusias ir esamas Kauno regiono vietoves – Jonavą, Prienus, Birštoną, Šakius, Kudirkos Naumiestį, Vilkaviškį, Marijampolę, taip pat apie Alytų, Lazdijus ir Ukmergę, skelbta to laikotarpio spaudoje lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Bibliografiniai įrašai (daugiau kaip 40 tūkst.) sugrupuoti topografiniu ir teminiu principu. Tai išsami ir vienintelė tokio pobūdžio informacija Lietuvos bibliotekose. Nuo 1999 m. kartoteka nepildoma.

Kauno datos ir faktai
Pradedant legendomis ir pirmuoju Kauno vardo paminėjimu istoriniuose šaltiniuose (1361 m.), chronologine seka aprašytos svarbiausios Kauno istorijos datos ir faktai (apie 1200 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kauno kapinėse palaidoti žymūs žmonės
Nuolat pildoma kartoteka apie Kauno (iš dalies Kauno rajono) kapinėse palaidotus žymius žmones. Bibliografiniame įraše nurodoma asmens pavardė, vardas, gimimo data, profesija, nuopelnai ir kapinės, kuriose jis palaidotas (apie 700 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kartotekų dalykinė ir personalijų rodyklės
Apie 10 tūkst. įrašų. Rodyklės pildomos.

 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems dalį gyventojų pajamų mokesčio savo bibliotekai. Šios lėšos naudojamos naujoms, skaitytojams aktualioms knygoms įsigyti: 2010 m. nupirkta 150 vnt. knygų, 2011 m. – 38 vnt., 2012 m. – 78 vnt., 2013 m. – 160 vnt., 2014 m. – 142 vnt., 2015 m. – 70 vnt., 2017 m. knygoms skirta 800 Eur, už kuriuos įsigyta 74 vnt. knygų, o 2018 m. – 1500 Eur, įsigyta 118 vnt. knygų. Jos žymimos specialiomis lipdėmis: įsigyta už 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšas. 

Maloniai kviečiame skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio ir šiais metais. Kiekvieno iš Jūsų parama mums be galo svarbi!

 

Atsispausdinę ir užpildę specialią prašymo formą FR0512 (04 versija), galite:

  • atnešti ją į biblioteką (Radastų g. 2, Registracija ir informacija);
  • pristatyti Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (Europos pr. 105);
  • išsiųsti paštu (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, LT-66402 Druskininkai; voko užklijavimo vietoje reikia pasirašyti).

Užpildyti prašymo formą galima ir per elektroninio deklaravimo sistemą.

Prašymo formoje FR0512 (04 versija) reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

  • mokestinis laikotarpis: 2018
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190758138
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais): iki 2 procentų.

Prašymo formą FR0512 (04 versija) rasite čia:

Prašymus dėl 2% gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia išsiųsti iki šių metų gegužės 2 d.

Kilus klausimams, galite žiūrėti formos pildymo pavyzdį arba teirautis telefonu (8 37) 32 42 59. Užpildyti prašymą Jums mielai padės mūsų darbuotojos (Radastų g. 2, Registracija ir informacija).

Dėkojame, kad nesate abejingi!

Projektas įgyvendintas: 2011 m.

Projekto vadovė: Aistė Megelinskienė, el. p. a.megelinskiene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 49

 
Trumpas projekto pristatymas: Siekiant pristatyti plačiajai visuomenei vadinamąjį tarpukario Kauno ir Lietuvos šviesuolių žiedą, speciali komisija iš 35 asmenybių sąrašo išrinko iškiliausių tarpukario kauniečių dešimtuką. Dar du kandidatus pasiūlė kauniečių bendruomenė. Visos 12 asmenybių buvo išsamiai aprašytos dienraštyje „Kauno diena“. Vėliau straipsnių pagrindu parengta kilnojamoji paroda ir jos virtuali versija http://www.kvb.lt/iskiliausi/, organizuotas pristatomasis renginys.

Projektą finansavo: AB „Volfas Engelman“.

Susipažinti su virtualia paroda galite paspaudę čia:

iskiliausi kaunieciai

Iškiliausi tarpukario kauniečiai

PARAIšKA

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

KAUNO APSKRITIES VIEšOJOJE BIBLIOTEKOJE

_____________________
(data)

1. Prašau  užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinĮ) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

1.1. Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) _______________________

1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinĮ) iki 16 metų:

                                                                                                                                                

      

Vardas*

      
      

      
      

Pavardė*

      
      

      
      

Gimimo   data*

      
      

      
      

Asmens   kodas*

      
      

      
      

Telefonas,  el. paštas

      
      

      
      

Mokymosi   Įstaiga

      
      

      
      

Klasė

      
      

      

* privalomi duomenys

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, ĮtėvĮ ar globėją):

                                                                                                                                                

      

Vardas*

      
      

      
      

Pavardė*

      
      

      
      

Asmens  kodas*

      
      

      
      

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas/ rajonas, šalis)*

      
      

      
      

Gimimo  data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)

      
      

      
      

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (kontaktams, pildoma, jei nesutampa su nurodyta    deklaruotąja vieta)

      
      

      
      

Telefono    numeris, el. pašto adresas (kontaktams

      
      

      

* privalomi duomenys

2. Tvirtinu, kad:

2.1. susipažinau su   Naudojimosi Kauno apskrities viešaja biblioteka taisyklėmis ir Įsipareigoju   prisiimti atsakomybę užšios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus   prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus bei žalą padarytą   kitam bibliotekos turtui;

2.2. anksčiau   pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

3. Sutinku, kad  šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai  (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo  organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka  taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

PRIDEDAMA._____________________________________________________  kopija, __lapas (-ų).
(asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)

____________________           ____________________________
(pareiškėjo   parašas)                 (pareiškėjo vardas, pavardė)

REGISTRACIJOS FORMA

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.