Informacija:
Radastų g. 2, II a., 206 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 51,
(8 37) 32 43 11
El. paštas r.miskinyte@kvb.lt

Padaliniai:
Mainų fondo grupė


Organizuojame dokumentų įsigijimą. Gautus dokumentus paskirstome bibliotekos fondams. Atliekame gautų ir nurašytų dokumentų apskaitą.
Skyriuje yra dokumentų, išleistų nuo 1946 metų, mainų fondas.

KAVB fondas komplektuojamas:

 • perkant dokumentus iš juridinių ir fizinių asmenų;
 • gaunant LR nemokamą privalomąjį publikuotų dokumentų egzempliorių;
 • prenumeruojant periodinius leidinius;
 • gaunant paramą iš juridinių ir fizinių asmenų;
 • mainantis dokumentais su bibliotekomis ir kitomis institucijomis;
 • priimant kopijas ir skaitytojų atneštus leidinius pamestųjų vietoje.

2015 m. komplektavimo lėšos:

 • iš valstybės biudžeto skirta – 63259 EUR;
 • iš 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų – 1232,26 EUR.

Už gautas lėšas bibliotekai nupirkta 2876 pavadinimų 5794 egz. dokumentų.

Skyriuje yra dvi darbo grupės:

 

 

Informacija:
Radastų g. 2, II a., 215 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 14
El. paštas katalogavimas@kvb.lt

 • Kuriame KAVB elektroninį katalogą ir dalyvaujame LIBIS Suvestinio katalogo kūrime.
 • Nuo 2006 metų rengiame LIBIS Autoritetinių įrašų duomenų bazę bendraautorių teisėmis. ( 2012 m. sausio 1 d. į bazę buvo pateikta 26 090 įrašų).
 • Nuo 2010 metų dalyvaujame Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos inicijuotame kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra" (VEPS).
 • Kataloguojame ir perkataloguojame knygas ir brošiūras, elektroninius dokumentus, kartografijos leidinius, vaizdo ir garso įrašus, naudodami LIBIS programinę įrangą.
 • Sisteminame ir dalykiname visus bibliotekoje kataloguojamus leidinius, išskyrus muzikos garso įrašus.
 • Perkataloguojame leidinius perkeldami informaciją iš kortelinio katalogo į kompiuterinį.
 • Administruojame ir redaguojame kompiuterinį katalogą (katalogo administratorė – Vilija Jasinskienė, el. paštas v.jasinskiene@kvb.lt).
 • Vykdome bendrųjų bibliotekos kortelinių katalogų priežiūrą.

Plačiau apie elektroninį katalogą galite rasti čia.

Skyriaus darbo grupės:

Katalogavimo grupė – vyr. bibliotekininkė Jūratė Kazlaučiūnė, el. paštas j.kazlauciune@kvb.lt.

Vardų autoritetinių įrašų rengimo grupė – vyr. bibliotekininkė Aldona Šarmavičiūtė, el. paštas a.sarmaviciute@kvb.lt.

Informacija:
Radastų g. 2, III a., 316 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 37
El. paštas it@kvb.lt


Skyriaus paskirtis - diegti ir administruoti kompiuterizuotą bibliotekos informacinę sistemą KAVB.

 • Administruojame KAVB kompiuterių tinklą ir tarnybines stotis (kompiuterių sistemos administratorius Donatas Abraitis, el. paštas ton@kvb.lt ).
 • Prižiūrime vietinį kompiuterių tinklą, kompiuterinę ir programinę įrangą, darbo stotis.
 • Kuriame skaitmeninį KAVB informacinių išteklių archyvą (kompiuterinės grafikos technikas Edvardas Germanas, el. paštas e.germanas@kvb.lt).
 • Konsultuojame darbuotojus darbo kompiuteriu klausimais.
 • Inicijuojame ir dalyvaujame projektuose, susijusiuose su informacinių technologijų diegimu.

Projektai

Informacija:
Radastų g. 2, 234 kamb.
Tel. 8 37 32 42 48
El. paštas tba@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 8. 30–19.00
VI 10.00–17.00
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena (lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

 • Skoliname bibliotekos dokumentus ar jų fragmentų kopijas kitoms Lietuvos ir užsienio bibliotekoms bei institucijoms. 
 • Užsakome dokumentus ar jų fragmentų kopijas iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų pagal individualią skaitytojų užklausą. 
 • Užsakymų skaičius neribojamas. Išsiųsti užsakymai yra neatšaukiami. 
 • TBA paslaugos mokamos. Kainą sudaro: pašto paslaugos (užsakymo ir leidinių persiuntimo) – pagal pašto paslaugų tarifus, papildomi mokestiniai užsienio bibliotekų reikalavimai, kopijos (jei skaitytojas jos pageidauja) kaina – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Užsakymai dokumentams priimami Katalogų salėje (Radastų g. 2, 234 kamb.), taip pat:

 • el. paštu tba@kvb.lt  
 • telefonu (8 37) 32 42 48   
 • faksu (8 37) 32 42 50  
 • pašto adresu Radastų g. 2, 44164 Kaunas.  
Informacija:
Radastų g. 2, II a., 226, 227 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 73
El. paštas metodika@kvb.lt


 • Renkame ir kaupiame informaciją apie KAVB veiklą.
 • Teikiame profesinę pagalbą visoms Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskritys) bibliotekoms.
 • Nagrinėjame aktualius Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos klausimus, renkame ir kaupiame informaciją apie jų veiklą.
 • Savarankiškai arba bendradarbiaudami su kitų KAVB skyrių darbuotojais, kitomis šalies ir regiono bibliotekomis rengiame metodikos rekomendacijas.
 • Nagrinėjame ir skleidžiame Lietuvos bei užsienio bibliotekų darbo patirtį.
 • Kartu su visuomeninėmis bibliotekininkų organizacijomis ir KAVB Elektroninės informacijos ir mokymo centru organizuojame darbuotojų profesinį ugdymą.
 • Kartu su KAVB Elektroninės informacijos ir mokymo centru organizuojame regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų profesinį ugdymą, rengiame pranešimus, dalyvaujame savivaldybių viešųjų bibliotekų profesinio ugdymo renginiuose.
 • Rengiame ir įgyvendiname regioninius ir tarptautinius projektus, skirtus bibliotekų veiklai tobulinti, darbuotojų profesionalumui ugdyti ir kultūriniams renginiams plėtoti.

Muzikos leidinių skyriuje saugomi 11 pavadinimų natų leidiniai. Seniausias R. Leonkavalio operos „Pajacai“ klavyras, išleistas 1892 m. Berlyne. Paminėtinas Dž. Pučinio „Toskos“ klavyras, išleistas 1899 m. Milane. Milane išleisti ir trijų Dž. Verdžio operų: „Aidos“, „Kaukių baliaus“, „Traviatos“ klavyrai. Vienas retesnių leidinių – K. Debiusi operos „Pelėjas ir Melizanda“ partitūra, išleista Paryžiuje 1902 m. A. Galaunienės bibliotekoje buvo ir vienos geriausių Ž. Masne operos „Manon“ partitūra, išleista 1904 m. Maskvoje.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.