Informacija:
Radastų g. 2, III a. fojė
Tel. (8 37) 32 44 42
El. paštas abonementas@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Grožinės literatūros ir literatūros mokslo fonde – leidiniai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir kitomis kalbomis.
 • Skoliname leidinius naudotis vietoje ir namuose:
  • leidinius užsakyti galima elektroniniu katalogu arba atėjus į biblioteką;
  • naudojimosi leidiniais terminą galima pratęsti internetu arba tel. (8 37) 32 44 42;
  • leidinius galima rezervuoti, t. y. užsirašyti į eilę gauti leidinį, kuris tuo metu yra paimtas.
 • Mokome susirasti ir užsisakyti leidinius naudojantis OPAC paieška, kuriai skirtos 2 kompiuterinės darbo vietos.

Čia yra leidinių skolinimo/grąžinimo savitarnos įrenginys, kuriuo galima savarankiškai pasiskolinti ar grąžinti leidinius iš aptarnavimo vietos Grožinė literatūra.

Informacija:
Radastų g. 2
Tel. (8 37) 32 43 57, (8 37) 32 44 43
El. paštas aptarnavimas@kvb.lt
Skyriaus struktūra:
Grožinė literatūra
Humanitarinė literatūra
Gamtos mokslų literatūra
Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos

Skaitytojų aptarnavimo skyrių sudaro Grožinės literatūros (III a. fojė),  Teminės  literatūros (415 ir 418 kamb.) skaityklos-abonementai bei Vokiškų ir šveicariškų leidinių biblioteka (404 kamb.).

Skyriaus knygų fonde – grožinė literatūra, humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, medicinos, technikos leidiniai lietuvių, rusų, anglų ir kt. kalbomis. Prioritetas teikiamas humanitarinių ir socialinių mokslų, taip pat bendrųjų, kompleksinių ir tarpšakinių mokslų dokumentams.

Atviro fondo leidiniai skaitomi vietoje (pažymėti raudona lipde) ir skolinami į namus. Skaitytojai gali juos rinktis patys arba kreiptis į bibliotekininką.

Paslaugos:

 • leidinių paieška atviruose skaityklų fonduose, užsakymas iš skaityklų ir Pagrindinės saugyklos fondų, skolinimas naudotis vietoje ir į namus;
 • leidinių skolinimas ir grąžinimas savitarnos įrenginiu (Grožinė literatūra, III a. fojė;  Teminė literatūra, 418 kamb.);
 • prieiga prie elektroninės informacijos (bibliotekos elektroninio katalogo, prenumeruojamų, laisvos ir terminuotos prieigos duomenų bazių);
 • bibliotekininko konsultacijos (informacijos paieška bibliotekos kataloguose, prenumeruojamose ir terminuotos prieigos duomenų bazėse, internete);
 • informacijos spausdinimas, kopijavimas (paslauga mokama);

Dėmesio!
Leidiniai iš Pagrindinės saugyklos ir Teminės literatūros skaityklų atsiimami ir grąžinami 415 kamb.
Bibliotekoje veikia belaidis interneto ryšys.

Informacija:
K. Donelaičio g. 8, II a.
Tel. (8 37) 32 42 77
El. paštas seni_reti@kvb.lt
Darbo laikas :
I–V 10.00–18.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

 • Formuojame, saugome ir tiriame Senųjų ir retų spaudinių fondą. Fondą sudaro daugiau nei 215 tūkst. dokumentų.
 • Tyrimų rezultatus publikuojame moksliniuose leidiniuose, skaitome pranešimus įvairių institucijų knygos bei istorijos mokslams skirtose konferencijose.
 • Dalyvaujame Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos inicijuotame kultūros paveldo skaitmeninimo projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS).
 • Skyriaus  internetinėje svetainėje  knyga.kvb.lt  pristatome  žymių kultūros veikėjų kolekcijas, iš gausaus tarpukario spaudos fondo  rengiame  virtualias parodas.
 • Rengiame ir leidžiame retrospektyvinės nacionalinės bibliografijos periodinių leidinių lietuvių kalba publikacijų rodykles.
 • Rengiame XVII a. knygų, esančių Kauno bibliotekų ir muziejų fonduose katalogą.
 • Rengiame įvairius kultūros paveldą aktualizuojančius leidinius.

Paslaugos lankytojams:

 • skoliname naudotis skaitykloje leidiniais iš skyriaus fondo;
 • konsultuojame informacijos paieškos klausimais;
 • teikiame bibliografinę informaciją;
 • mokome naudotis katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais, duomenų bazėmis;
 • suteikiame galimybę atsispausdinti ir skenuoti reikalingus dokumentus. Paslaugos mokamos.
 • sudarome galimybę rastą informaciją įsirašyti į diskelį, USB raktą ir kompaktinį diską bei DVD;
 • supažindiname su Senųjų spaudinių (XV–XIX a.) ekspozicija, K. Donelaičio g. 8 pastato istorija. Eskursijos registruojamos tel. (8 37) 32 43 76, el. paštu seni_reti@kvb.lt arba užpildžius elektroninę ekskursijos užsakymo formą;
 • vertingiausią fondo dalį pristatome parodose bei skyriaus internetinėje svetainėje knyga.kvb.lt;
 • registruojame skaitytojus nuo 16 m. amžiaus. Plačiau galite rasti čia.

Skyriaus fonde:

 • senasis fondas (XV a. – XIX a. pirmos pusės leidiniai): XV a. – 3 egz., XVI a. – 514 egz. (463 pavadinimai), XVII a. – 1211 egz., XVIII a. – 5776 egz., XIX a. pirma pusė – 5800 egz.);
 • 1851–1945 m. leisti leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis;
 • 1945–1989 m. išeivijoje leisti leidiniai lietuvių kalba;
 • II pasaulinio karo metais ir pokariu pogrindyje leisti leidiniai;
 • mokslui ir kultūrai nusipelniusių žmonių asmeninės bibliotekos (A. Janulaičio, P. Šalčiaus, A. Zvicevičiaus, V. Skuodžio)
 • smulkiųjų spaudinių fondas;
 • rankraščių fondas;
 • kartografija;
 • miniatiūrinės knygos;
 • mainų fondas.

Skyriaus organizuoti renginiai:

Knygos „Iš atminties ekrano“ pristatymas
Biblioteka - tavo knygų tvirtovė
Praeities aidai
Konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link“ (nuotraukų galerija
Konferencija „Ženklai pralenkę laiką“
Edukacinė popietė „Prikelk Knygą antram gyvenimui“

Senųjų ir retų spaudinių skaitykla

Senųjų ir retų spaudinių skaitykla

Informacija:
Radastų g. 2, III a., 305 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 21
El. paštas periodika@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Atvirame skaityklos fonde - dauguma šių metų žurnalų ir miestų bei rajonų laikraščių.
Saugyklos fonde yra daugiau negu 3,3 tūkst. pavadinimų laikraščių ir žurnalų. Tai nuo 1946 m. Lietuvoje leidžiami periodiniai leidiniai bei bibliotekos prenumeruojami užsienio šalių leidiniai.

 • Skoliname naudotis skaitykloje periodiniais leidiniais iš periodikos saugyklos ir atviro skaityklos fondo.
 • Skoliname į namus žurnalus, išskyrus 2 paskutinius numerius, ir žurnalų lietuvių kalba, turimą vienintelį egzempliorių. Skolinami ne daugiau kaip 3 žurnalų numeriai, arba vienas įrištas komplektas, ne ilgesniam kaip 15 dienų terminui
 • Teikiame informaciją, kuriame bibliotekos skyriuje ar kokioje bibliotekoje galima rasti pageidaujamą leidinį.
 • Teikiame informaciją apie bibliotekoje saugomus periodinius leidinius, išleistus iki 1945 m.   
 • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis: elektroninius katalogu, kartotekomis. Padedame skaitytojams rinkti informaciją norima tema.
 • Teikiame tikslinamąsias užklausas telefonais (8 37) 32 43 44, (8 37) 32 43 21.
 • Įrengta kompiuterinė darbo vieta, skirta paieškai OPAC, internete.
 • Suteikiame galimybę pasinaudoti savitarnos kopijavimo aparatu. Paslauga mokama.

Periodinių leidinių paieška atliekama:

 • elektroniniame kataloge;
 • korteliniame kataloge (Radastų g. 2, 234 kamb., Katalogų salė);
 • skaitykloje esančiomis einamųjų metų periodikos kartotekomis.
Informacija:
Radastų g. 2, IV a., 411 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 30
El. paštas saugykla@kvb.lt

 • Kaupiame, saugome įvairios tematikos knygas bei dokumentus lietuvių ir užsienio kalbomis (prioritetas – humanitariniams ir socialiniams mokslams) ir teikiame juos bibliotekos skaitytojams.
Universalus fondas pradėtas kaupti 1950 m. Nuo 1957 iki 1992 m. gaudavome Rusijos dalinį privalomąjį egzempliorių, nuo 1963 m. gauname lietuviškąjį privalomąjį egzempliorių.
Skyriaus fonde sukaupta apie 800 tūkst. dokumentų, išskyrus retus ir senuosius leidinius, išleistus iki 1946 metų, informacinius, oficialiuosius, muzikos ir meno tematikos dokumentus. Tik dalis sukaupto fondo dokumentų (naujesni leidiniai) atsispindi  elektroniniame kataloge.
Aptarnaujame leidiniais iš Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo.
Informacija:
K. Donelaičio g. 8, I a.
Tel. (8 37) 32 43 27
El. paštas muzika@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 10.00–18.00
VI 10.00–17.00
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena (lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

 • Aptarnaujame visus skaitytojus, turinčius LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Plačiau
 • Skoliname naudotis skaitykloje leidiniais iš Muzikos leidinių saugyklos, kurios fonde yra daugiau kaip 6 tūkst. knygų, 67 tūkst. natų, 34 tūkst. vinilinių plokštelių, 230 kasečių, 2,6 tūkst. kompaktinių plokštelių. 
 • Skoliname naudotis skaitykloje muzikos periodika lietuvių ir užsienio kalbomis. 
 • Suteikiame galimybę klausyti muzikos įrašų skaitykloje esančia nauja garso aparatūra. 
 • Mokome naudotis skyriaus katalogais ir kartotekomis, atsakome į užklausas muzikos klausimais, informuojame apie naujus leidinius el. paštu (pagal pageidavimą). 
 • Suteikiame galimybę naudotis kompiuterine darbo vieta (pagal patvirtintas taisykles): atlikti muzikos informacijos paiešką internete, kompaktiniuose diskuose, registruotose bei terminuotos prieigos DB, LIBIS suvestiniame kataloge, KAVB OPAC, savarankiškai įsirašyti informaciją į CD/DVD;
 • Teikiame šias mokamas paslaugas: spaudinių fragmentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotai) iš elektroninių dokumentų, skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas. Mokamų paslaugų įkainiai.
 • Kopijuojame (tik asmeniniam naudojimui) fonde saugomų garso įrašų fragmentus: įrašai iš gramofono plokštelių, kasečių, kompaktinių plokštelių į CD-R/RW ir kasetę užrenkamus fragmentus:
  • iki 10 min. – 0,36 Lt/min.
  • 10-30 min. – 0,30 Lt/min.
  • 30-60 min. – 0,25 Lt/min.
  • ilgesni kaip 60 min. ir nefragmentuojami įrašai – 0,20 Lt/min.
  • fragmentų su efektų pritaikymu:
   • iki 10 min. – 0,55 Lt/min.
   • 10-30 min. – 0,50 Lt/min.
   • 30-60 min. – 0,45 Lt/min.
   • ilgesni kaip 60 min. – 0,40 Lt/min.
Muzikos leidinių skaitykla


Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, skaitykloje įrengta Viešoji interneto prieiga, kurioje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos. Lankytojai gali nemokamai:

 • ieškoti informacijos internete;
 • naudotis kompiuteriuose įdiegta programine įranga;
 • bendrauti el. paštu, internetine telefonija;
 • įsirašyti informaciją į CD, USB jungtis;
 • konsultuotis elementariais kompiuterių ir interneto naudojimo klausimais.

Mokamų paslaugų įkainiai:

 • Nespalsvotas spausdinimas: vienoje lapo pusėje, A4 formatas – 0,34 Lt, abiejose lapo pusėse, A4 formatas – 0,65 Lt;
 • Nespalvotas spausdinimas (su paveikslėliais): vienoje lapo pusėje, A4 formatas – 0,36 Lt, abiejose lapo pusėse, A4 formatas – 0,71 Lt;
 • Vaizdinės ir tekstinės informacijos nuskaitymas-skenavimas: A4 formatas – 0,50 Lt.

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.