Leidinius galima užsisakyti:

 • Internetu – adresu http://katalogas.kvb.lt/. Užsisakant leidinius, reikia įvesti skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį. Slaptažodis – skaitytojo pavardė (lietuviškomis raidėmis). Pasikeisti slaptažodį galima bibliotekoje, Radastų g. 2, Katalogų salėje ir Elektroninės informacijos skaitykloje.
 • Bibliotekoje – visose skaitytojams skirtose kompiuterinėse darbo vietose. Užsisakant leidinius (LIBIS programinė įranga, OPAC modulis), reikia įvesti prisijungimo vardą – SKAITYTOJAS ir slaptažodį – SKAITO.

Elektroniniame kataloge galima užsisakyti šių padalinių leidinius:

 • Pagrindinės saugyklos;
 • Skaitytojų aptarnavimo skyriaus: aptarnavimo vietų Grožinė literatūra, Gamtos mokslų literatūra, Humanitarinė literatūra;
 • Meno leidinių skyriaus;
 • Vaikų literatūros skyriaus.

Visais kitais atvejais leidiniai užsakomi atėjus į biblioteką ir užpildžius užsakymo lapelį.
Jei pageidaujamo leidinio bibliotekoje nėra, jį galima užsakyti per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
Kilus neaiškumų, klauskite.

1996
Neperiodinių leidinių, išleistų nuo 1946 m., Įkainojimas bibliotekoje / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1996 m. 2-as pusm., 34-42.

1997
Atrankinė panaudotų leidinių apskaita / Dalia Jaskonienė, Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1997 m. 1-as pusm., p. 34-41. Bibliotekos fondo modelis / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1997 m. 1-as pusm., p. 17-31.
Miestų ir rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų katalogų ir kartotekų sistema / Stefanija šimakauskienė, Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1997 m. 2-as pusm., p. 3-6.
Senų ir retų neperiodinių leidinių Įkainojimas bibliotekoje / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1997 m. 2-as pusm., p. 60-66.

1998
Metodikos sprendimų kartoteka / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 1998 m. 1-as pusm., p. 33-35.

2000
Kartotekos charakteristika / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2000 m. 1-as pusm., Nr. 1(22), p.29-35.

2001
Kraštotyra ir kraštietis / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2001m. 2-as pusm., Nr. 2(25), p. 51-57

2002
Kraštotyros fondas / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2002m. 1-as pusm., Nr. 1(26), p. 49-54.
Kraštotyros dokumentai bibliotekoje: smulkieji spausdinti leidiniai, kartografija, vaizdiniai dokumentai / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2002m. 2-as pusm., Nr. 1(27), p. 55-61.

2003
Kraštotyros dokumentai bibliotekoje: garso ir vaizdo Įrašai / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2003 m. 1-as pusm., Nr. 1 (28), p. 103-111.
Apskričių bibliotekų metodinė veikla: patirtis ir perspektyvos / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2003 m. 1-as pusm., Nr. 1 (28), p. 44-57.
Kraštotyra bibliotekoje: naujos galimybės / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2003 m. 2-as pusm., Nr. 2 (29), p. 103-108.

2004
Bibliotekos pagalba besidomintiems šeimos istorija / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2004 m. 1-as pusm., Nr. 1 (30), p. 63-68.
Bibliotekos paslaugų vartotojų profesijų klasifikacija, registruojant juos LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemyje / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2004 m. 1-as pusm., Nr. 1 (30), p. 104-192.

2005
LIBIS pažymėjimo išdavimas vartotojui bei turimo pažymėjimo registravimas / Asta Valaitytė // šiandien aktualu: metodikos rekomendacijos seminarams. – 2005 m. 1-as pusm., Nr. 1 (32), p. 162-170.
Biblioteka: teorijos ir praktikos pradmenys / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliotekininkystės centras. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2003. - sąs. ; 20 cm
Sąs. 2 : Kraštotyra ir biblioteka / [Asta Valaitytė ; spec. redaktorius Vytautas Gudaitis]. - 2005 (Vilnius : LNB). - 79, [1] p. - Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 78-80 (40 pavad.). - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-541-45-8

2006
Bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai bei technologinių sprendimų fiksavimas / Asta Valaitytė // šiandien aktualu. - ISSN 1392-1428. - 2006, Nr. 2(35), p. 49-59.

2007
Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos 2001-2005 metais / Asta Valaitytė // Savivaldybių viešosios bibliotekos 2001-2005 metais : veiklos apžvalga / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliotekininkystės centras ; [sudarytoja Dalia Jaskonienė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007 (Vilnius : LNB). - ISBN 978-9955-541-65-3. - P. 75-118.

2008
Darbo normavimas / Asta Valaitytė // šiandien aktualu. - ISSN 1392-1428. - 2008, Nr. 1(38), p.27-41.

2009
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio vartotojų apskaitos ataskaitų analizės galimybės / Asta Valaitytė // šiandien aktualu. - ISSN 1392-1428. - 2009, Nr. 1(40), p. 64-75.
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio vartotojų apskaitos ataskaitų analizės galimybės: skaitomų dokumentų tematika / Asta Valaitytė // šiandien aktualu. - ISSN 1392-1428. - 2009, Nr. 2(41), p.139-155.

2011
Skaitomų dokumentų analizė naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio vartotojų apskaitos ataskaitomis  / Asta Valaitytė // šiandien aktualu. - ISSN 1392-1428. - 2011, Nr. 2(45), p.63-72.
Kauno apskrities viešosiso bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas / Jurga Grikietytė-Čebatavičienė, Valentina Grinevičienė, Dalia Antanaitienė // Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas : tyrimo rezultatai / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliotekininkystės centras ; [parengė Viliunė Cicėnienė ; spec. redaktorius Vytautas Gudaitis]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011 (Vilnius : LNB). - ISBN 978-609-405-043-5. – P. 167-201.

Informacija:
K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2
Tel. (8 37) 32 42 25
El. paštas vaikai@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 10.00–18.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

 • Registruojame ikimokyklinio amžiaus vaikus, I-IX klasių moksleivius bei suaugusius, kuriuos domina vaikų literatūra.
 • Išduodame neribotą laiką galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą:
  • pateikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, užpildžius registracijos formą (nuo 16 metų) ir sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį – 4 Lt;
  • vaikai (globotiniai) iki 16 metų registruojami tėvams, įtėviams ar globėjams užpildžius nustatytos formos paraišką (.pdf, 121 KB);
  • vaikams iki 14 metų LIBIS pažymėjimas išduodamas nemokamai.
 • Skoliname leidinius į namus, išskyrus pažymėtus raudona lipde ir einamojo mėnesio žurnalus:
  • daugiausiai 5 leidinius iki 15 dienų;
  • jei leidinių nereikalauja kiti skaitytojai, pratęsti naudojimosi jais terminą (du kartus) skaitytojas gali atėjęs į biblioteką, telefonu (8 37) 32 42 25, el. paštu vaikai@kvb.lt arba internetu;
  • jei skaitytojas nustatytu laiku negrąžina leidinių ir nepratęsia naudojimosi jais termino, jam skiriama bauda: skaitytojams iki 16 metų laikinai į namus neskolinami leidiniai, skaitytojams nuo 16 metų skaičiuojami delspinigiai – 10 centų užvieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną;
 • Teikiame bibliografinę informaciją.
 • Suteikiame galimybę ieškoti informacijos internete, duomenų bazėse, bibliotekos elektroniniame kataloge, įsirašyti informaciją į kompaktinį diską, atsispausdinti reikiamą medžiagą.
 • Suteikiame galimybę atsispausdinti informaciją iš elektroninių dokumentų, paslauga mokama.
 • Rengiame leidinių ir vaikų kūrybos darbų parodas.
 • Organizuojame konkursus, renginius, eksponuojame vaikų ir moksleivių dailės darbus. Nuotraukų galeriją rasite čia.
 • Rengiame teminius rytmečius, pristatome knygas skyriuje, įvairiose vaikų ugdymo įstaigose. Registruotis tel. (8 37) 32 42 25.
 • Supažindiname lankytojų grupes su skyriumi. Registruotis tel. (8 37) 32 42 25.
 • Kuriame interneto svetainę Vaikams.
 • Atsakome į skaitytojų užklausas tiesioginio bendravimo pokalbių programoje Skype (vartotojo vardas: vaikai.kvb).

Skyriuje:

 • apie 29 tūkst. egz. leidinių ir kitų dokumentų lietuvių, anglų, rusų ir kt. kalbomis: vaikų klasika, vertingiausios serijų knygos, grožinė literatūra ir paveikslėlių knygelės, pasaulio ir lietuvių liaudies pasakos, žodynai, enciklopedijos, pažintiniai leidiniai, knygos apie vaikų literatūrą, ugdymą ir kt.;
 • 8 pavadinimų periodinių leidinių, tarp jų ir žurnalas apie vaikų knygas „Rubinaitis”;
 • žaidimų kampelis (knygelėms spalvinti, dėlionėms, stalo žaidimams) ikimokyklinukams, pradinių klasių moksleiviams ir jauki vieta paaugliui, kurioje galima pavartyti knygą, žurnalą ar padirbėti prie kompiuterio;
 • rekomenduojamos literatūros sąrašai įvairioms amžiaus grupėms.

Vaikų literatūros skyrius

Vaikų literatūros skyrius
Informacija:
Radastų g. 2, III a., 305 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 21
El. paštas periodika@kvb.lt
Darbo laikas:
I  11.00–19.00
II-V 8.30–19.00
Birželio-rugpjūčio mėn. paroda neveikia

 • Eksponuojame naujausius bibliotekoje gautus leidinius.

Leidinius galima:

 • parodos metu skaityti skaitykloje;
 • kopijuoti leidinių fragmentus
Informacija:
Radastų g. 2, IV a., 415 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 57
El. paštas aptarnavimas@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Gamtos mokslų literatūros fonde – mokomieji, informaciniai, mokslo populiarinimo leidiniai ekologijos, matematikos, teisės, fizikos, chemijos, biologijos, botanikos, geografijos, zoologijos, medicinos, technikos, žemės ūkio mokslų ir sporto tematika.

 • Skoliname leidinius naudotis vietoje ir namuose:
  • leidinius užsakyti galima elektroniniu katalogu arba atėjus į biblioteką;
  • naudojimosi leidiniais terminą galima pratęsti internetu arba tel. (8 37) 32 43 57;
  • leidinius galima rezervuoti, t. y. užsirašyti į eilę gauti leidinį, kuris tuo metu yra paimtas.
 • Leidinius galima savarankiškai skolintis ir grąžinti aptarnavimo vietoje Humanitarinė literatūra (418 kamb.) įrengtu leidinių skolinimo/grąžinimo savitarnos įrenginiu.
 • Skaitytojams skirta 20 darbo vietų, kuriose galima skaityti ne tik bibliotekos, bet ir atsineštus leidinius, naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais.
 • Įrengtos 2 kompiuterinės darbo vietos, skirtos paieškai OPAC, internete, sveikatos tema. Jos taip pat pritaikytos vyresnio amžiaus žmonėms (galima naudotis ausinėmis).
 • Teikiame bibliografinę informaciją.
 • Nuolat atnaujiname naujai gautų leidinių parodą.

Patalpoje yra savitarnos kopijavimo aparatas. Įkainius rasite čia.

Gamtos mokslų literatūra

Informacija:
Radastų g. 2, IV a., 418 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 57
El. paštas aptarnavimas@kvb.lt
Darbo laikas:
I–V 8.30–19.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
*Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena
(lankytojai neaptarnaujami)
Birželio-rugpjūčio mėn. darbo laikas

Humanitarinės literatūros fonde – mokomieji, informaciniai, mokslo populiarinimo leidiniai ekonomikos, vadybos, psichologijos, filosofijos, pedagogikos, kalbotyros, literatūros mokslo, istorijos tematika. Didelis pasirinkimas enciklopedijų, žodynų, žinynų, informacinių leidinių įvairiomis kalbomis.

 • Skoliname leidinius naudotis vietoje ir namuose:
  • leidinius užsakyti galima elektroniniu katalogu arba atėjus į biblioteką;
  • naudojimosi leidiniais terminą galima pratęsti internetu arba tel. (8 37) 32 43 57;
  • leidinius galima rezervuoti, t. y. užsirašyti į eilę gauti leidinį, kuris tuo metu yra paimtas.
 • Skaitytojams skirtos 46 darbo vietos, kuriose galima skaityti ne tik bibliotekos, bet ir atsineštus leidinius, naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais.
 • Įrengtos 3  kompiuterinės darbo vietos, skirtos paieškai OPAC, internete.
 • Teikiame bibliografinę informaciją.
 • Nuolat atnaujiname naujai gautų leidinių parodą.

Čia rasite:

 • Leidinių skolinimo/grąžinimo savitarnos įrenginį, kuriuo galima savarankiškai skolintis ir grąžinti leidinius iš aptarnavimo vietų Humanitarinė literatūra ir Gamtos mokslų literatūra.
 • Savitarnos kopijavimo aparatą. Paslauga mokama.

Humanitarinė literatūra

Humanitarinė literatūra

Subkategorijos

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.