2009 m. spalio mėn. 20-26 dienomis Kauno apskrities viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo pirmajame projekto ReBeL partnerių susitikime Maltoje, Viktorijos (Rabat) mieste. Susitikime buvo pasidalyta idėjomis ir užduotimis, detaliau suplanuotos projekto veiklos, pristatyti darbo su pasirinkta tiksline grupe metodai ir kryptys.

Pirmojo susitikimo ataskaita publikuojama European InfoNet Adult Europos Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig virtualaus tinklo portale (anglų kalba). Lietuvių Įspūdžius iš susitikimo rasite čia.

Kviečiame susipažinti su šios ataskaitos santrumpa lietuvių kalba:

Rengiantis pirmajam partnerių susitikimui Maltoje, ReBeL projekto koordinatorė Hildegard Schuster dalyviams pateikė literatūrinę užduotĮ - atskleisti deivės Kalipsės paveikslo Homero „Odisėjoje“ sąsajas su kiekvienos šalies dalyvės literatūriniais - mitologiniais herojais.

Vokietija. Hildegard Schuster supažindino partnerius su garsių šiuolaikinių Europos ir viso pasaulio švietėjų bei pedagogų, tyrinėjusių teigiamą skaitymo Įtaką suaugusiesiems, idėjomis ir darbais. Plačiau analizavo projekto tikslinę grupę - 16-27-erių metų migrantus, atskleidė priežastis, nulėmusias tokios grupės pasirinkimą ir Įtraukimą Į projekto veiklas. Skaitymas, diskusijos, literatūros pristatymai išplės ir pagilins jos kultūrinius poreikius, sudarys palankesnes sąlygas socialinei integracijai.

Italija. Į projekto veiklas planuoja Įtraukti ne tik jaunus imigrantus, bet ir jų tėvus. Literatūra taps skirtingas kartas vienijančia jungtimi, galimybe prasmingai komunikuoti. Bus organizuojamos diskusijos, atskleistas kūrybinio skaitymo malonumas, skatinami kritinio mąstymo gebėjimai.

Latvija projekto Įgyvendinimui pasirinko nacionalinĮ epą „Lačplėsis“, apjungiantĮ dabartĮ su istorine šalies praeitimi.

Lietuva sieks ieškoti naujų skaitymo su suaugusiaisiais metodų, aktualizuoti kūrybinio skaitymo procesą, sudaryti rekomenduojamos literatūros sąrašą, sietiną su Europos knygų lentyna. Projekto socialiniai partneriai: Lietuvos vertėjų sąjunga, literatūros muziejai. Susitikime pristatytos legendos „Jūratė ir Kastytis“ sąsajos su garsiąja Homero „Odisėjos“ Kalipsės legenda. Nemirtingos, gražios, valdingos jūrų deivės, drąsūs legendų herojai ir kerštingi, stiprūs dievai sieja geografiškai tolimų šalių legendas.

Maltos pasirinkta tikslinė grupė - nelegalūs imigrantai. Tikimasi, kad šis projektas padės jiems lengviau adaptuotis Maltos bendruomenėje, Įsitraukti Į bibliotekos skaitytojų gretas. Taip pat bus siekiama papildyti bibliotekų fondą, Įsigyjant knygų iš Afrikos šalių (Eritrėja, Etiopija). 

Norvegija siekia pasisemti patirties iš partnerių: praplėsti mokymosi procesą kūrybiniu skaitymu, pakviesti projektą vykdančius dėstytojus ir tikslinę grupę - besimokančius imigrantus - apsilankyti Arendalio viešojoje bibliotekoje.

Nors Turkija šiuo metu nėra Europos Sąjungos narė, bet siekdama ja tapti, skatina projekto dalyvius studijuoti ir suprasti Europos šalių kultūrą, jos skirtumus. Migracijos procesai Turkijai taip pat aktualūs - vyksta gyventojų migracija iš kaimiškųjų regionų Į miestus. Adaptuoti, padėti prisitaikyti prie miesto gyvenimo yra vienas svarbiausių ReBeL projekto uždavinių Turkijos atstovams.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.