Projekto trukmė: 2021 07 27–2022 03 01

Projekto koordinatorės KAVB: Aistė Stankevičė, el. p. a.stankevice@kvb.lt , tel. (8 37) 32 44 50

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Robotikos mokykla“

Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu KAVB darbuotojai intensyvaus mokymosi, bendravimo, įkvėpimo, keitimosi idėjomis ir rengimosi vesti 3D dirbtuves jaunimui. dalyvavo tarptautiniuose mokymuose  KAVB atlieka sukurtos 3D dirbtuvių metodologijos testavimą su 14-19 m. jaunuoliais, organizuojant 3D dirbtuves.

Projektą dalinai finansuoja:

erasmuslogo micresized

Projekto trukmė: 2021 10 112022 03 01

Projekto vadovė: Kristina Vainiūtė, el.p. k.vainiute@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 17    

Trumpas projekto pristatymas: Projekto tikslas pristatyti vyksmą, kurio pagrindinis akcentas mi(s)tinių būtybių skulptūrų paroda „Kauno žvėries brolija“. Skulptūros atgis istoriniame pastate, kuris yra įtrauktas į Europos Paveldo sąrašą – buvusiuose Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (dabartinė Kauno apskrities viešoji biblioteka, K. Donelaičio g. 8).

Projektą dalinai finansuoja:

Kaunas2022

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vaikus / jaunuolius dominančias temas, skaitymo, kompiuterinių žaidimų patirtis ir socialinių santykių problematikos laukus, kuriuose jiems kyla bendravimo, savęs pažinimo, emocinių ar kitų iššūkių.

Tyrmo tikslinė grupė – 10–15 metų (5–8 klasės) vaikai / jaunimas, gyvenantis Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio regionų savivaldybių miestuose / miesteliuose ir kaimiškose vietovėse.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė: 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresn. metodininkė Ieva Dryžaitė, 
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyresn. metodininkė Milda Daugintienė, 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Irmina Girnienė.

Tyrimo ataskaita.

Daugiau informacijos apie projektą: https://kvb.lt/lt/2-uncategorised/12038-projektas-inovatyvus-lietuvos-biblioteku-skaitymo-skatinimo-sprendimai-vaiku-ir-jaunimo-socialiniu-santykiu-kurimui-su-aplinka

Projekto trukmė: 2021 07 01 – 2023 04 30

Projekto koordinatorė KAVB: Indra Lukošienė, el. p. i.lukosiene@kvb.lt, tel. (8 37) 32 44 45

Projekto vykdytojas: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka

Projekto partneriai: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteka viešoji biblioteka, kūrybinė studija BLACK BOOK (Norvegija), Kristín Ragna Gunnarsdóttir (Islandija)

Projekto pristatymas:

Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projektą dalinai finansuoja:

Iceland Norway

Tiriamųjų veiklų tikslas – identifikuoti tiek mokytojų, tiek senjorų poreikius, besimokant kalbų irtokiu būdu numatyti esamas mokymosi proceso spragas šiuo metu siūlomuose kalbų kursuose.

Tiriamųjų veiklų metodai – fokusuota grupinė diskusija ir pusiau struktūruotas interviu. Diskusijoje dalyvavo 6 asmenys (3 senjorai, 1 anglų kalbos mokytojas ir 2 andragogai) bei moderatorius. Pusiau struktūruoti interviu buvo atlikti su dviem anglų kalbos mokytojais, turinčiais darbo su senjorais patirties.

Tikslinės grupės – senjorai, anglų kalbos mokytojai ir andragogai.

Tiriamųjų veiklų vykdymo laikotarpis – 2021 m. vasario – balandžio mėnesiai.

Tiriamųjų veiklų vykdytojai – Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriausioji metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė ir projektų valdymo grupė.

Tiriamųjų veiklų ataskaita. Rezultatai pateikiami anglų kalba. 

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/10774-tarptautinis-projektas-creating-a-new-meaning-in-language-education-for-senior-learners

 

Pirmasis posėdžio pranešimas buvo skirtas aptarti Kultūros ministerijos strateginio plano priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas, kurios yra suplanuotos 2021 m. Pirmoji veikla, tai priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą yra numatytas sensorinių žemėlapių viešosioms bibliotekoms kūrimas; priemonių, didinančių viešųjų bibliotekų prieinamumą ASS ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, pristatymai bibliotekų specialistams; patirties pasidalijimo renginiai apie „Boardmaker“ įrangos paskirtį ir įveiklinimo bibliotekose galimybes.

Antroji veikla, tai universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ įgyvendinimas. Kiekvienai regiono viešajai bibliotekai bus nupirktas sensorinis rinkinys vesti edukacijoms, suorganizuoti mokymai, kurių metu bus pristatyta skirtingų darbo metodų specifika, apjungiant metodinę priemonę ir įsigytas sensorinio skaitymo priemones.  

Trečioji veikla – metodinės priemonės, skirtos garsiniams skaitymams senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, organizavimui bibliotekose, parengimas. Pranešėja akcentuoja, jog dalis lėšų kaip ir kasmet bus skiriama kompetencijų ugdymo renginiams, kurie yra itin reikalingi siekiant suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas socialinę ir informacinę atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms. Pasak pranešėjos, bus siekiama suorganizuoti ir įgyvendinti praėjusiais metais dėl pandemijos neįvykusius renginius: konferenciją „Biblioteka visiems“ ir mokymų ciklą, skirtą apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams – „Atvira ir prieinama biblioteka: bibliotekininko kompetencijų ugdymas“.

Plane taip pat numatyti informaciniai ir edukaciniai renginiai: paskaitų vaizdo įrašai medijų ar skaitmeninio raštingumo tema, kino seansai regione socialinės atskirties problematika, edukacijos ir terapinės veiklos bei virtualaus žaidimo „Knygos kelias“ užsiėmimai.

Antrasis posėdžio metu skaitytas pranešimas buvo skirtas kompetencijų ugdymo veikloms, kurios numatytos 2021 m. Pranešėja akcentavo, jog daugelis mokymų atsižvelgiant į pandeminę situaciją yra planuojami nuotoliniu būdu. Pranešėja pristatydama 2021 m. mokymų planą regiono bibliotekų specialistams pabrėžia, jog vieni svarbiausių mokymų laukia rugsėjo–spalio mėnesiais. Šiuose mokymuose darbuotojai bus ruošiami dirbti su modernizuota LIBIS sistema. Mokymų temos apims katalogavimą, komplektavimą, skaitytojų aptarnavimą bei naujų LIBIS paslaugų pristatymą. Šiuose mokymuose yra planuojamas didelis dalyvių skaičius, siekiama, jog juose dalyvautų ne tik pagrindinių regionų bibliotekų, tačiau ir filialų specialistai.

Trečiajame pranešime buvo aptarti 2021 m. vykstantys regioniniai projektai. Pirmasis projektas – „..dėl žalio žolyno“ yra skirtas visuomenei pristatyti žolininkę, habil. dr. Eugeniją Šimkūnaitę, jo metu planuojama išleisti Šimkūnaitės veiklą pristatantį leidinį „Žiniuonės kišenė“ bei organizuoti kūrybines etninio paveldo pažinimo ir etnobotanikos veiklas. Antrasis projektas – „Knygos kelias: atrask, pažink, sukurk!“, kurio metu bus atnaujintas interaktyvus edukacinis žaidimas „Knygos kelias“. Jis leis didinti knygos kultūros paveldo aktualumą ir prieinamumą, ugdys skaitymo įgūdžius. Regiono bibliotekose yra vykdomos su šiuo žaidimu susijusios edukacijos. Trečiasis projektas – „Stotelė – hiphopas“, kuris vyks dvejus metus, jo metu vyks hiphopo edukacijos, renginių ciklas su hiphopo atstovais, repo dainos konkursas ir baigiamasis renginys-koncertas. Ketvirtasis projektas – „Žvelgiant praeitin regėti ateitį“, jo metu bus organizuojamos paskaitos apie M. Gimbutienės veiklą ir asmenybę, baltų mitologiją ir simbolius. Taip pat vyks sutartinių edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Projekto pagrindu bus vykdomos tolesnės kūrybinės etnokultūros iniciatyvos su KAVB bendruomene, o geroji šių renginių patirtis bus pristatyta Kauno regiono bibliotekoms. Penktasis projektas – „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, jo metu vyks teoriniai bei praktiniai mokymai, pristatantys biblioterapijos metodikas. Šeštasis projektas – „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“, šio projektu metu vyks seminarai apie asmenybės bei santykių ugdymą. Septintasis projektas – „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“, kurio pabaiga yra šiais metais. KAVB kaip regioninis skaitmeninimo centras šio projekto metu įgyta patirtimi paslaugų pavidalu dalinsis su regionu (metodininės konsultacijos, skaitmeninimas). Pranešėja teigia, jog svarbiausias iš šiais metais vykstančių projektų, tai neseniai laimėtas – „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Jis prasidės rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2023 m. Šio projekto metu bus sukurta mobilioji programėlė skaitymo skatinimo iššūkio žaidimas, sudarytos 3 keliaujančių knygų kolekcijos, taip pat bus įsigyta naujų knygų (3000), knygomatų, lentynų.

Paskutinis posėdžio pranešimas buvo skirtas apžvelgti skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ naujienoms. Šių metų akcijos šūkis: „Knyga – vasaros desertas“. Pranešėja akcentuoja, jog šiais metais kaip ir praėjusiais dalyviai turės įveikti penkias užduotis: perskaityti detektyvinę knygą; knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai; premija apdovanotą knygą; praėjusiame tūkstantmetyje išleistą knygą; linksmą knygą. Šių metų skaitymo skatinimo iššūkyje nebus dalyvio kortelių, jie turės įvykdytas užduotis registruoti savarankiškai. Pranešėja primena, jog yra sukurta skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ svetainė, kuri šiuo metu yra atnaujinama. Joje bus pateikta visa su akcija susijusi informacija.

Subkategorijos

>

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.