Pranešimai

Pavadinimas
Pranešimo rengėjas
Kontaktai
Darbo su rankraštiniais dokumentais ypatumai, 25 min.
Rūta Varkalaitė-Pliopienė,Senųjų ir retų spaudinių sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324376El. p. r.varkalaite@kvb.lt
Virtualių parodų rengimas, 1.5 val.
Dalia Giniuvienė,Informacinių paslaugų sk., Kaunistikos grupės vyr. bibliografė
Tel. (8 37) 324244El. p. d.giniuviene@kvb.lt
Kraštotyros darbų pristatymas bibliotekų tinklalapiuose, 50 min.
Dalia Giniuvienė, Informacinių paslaugų sk., Kaunistikos grupės vyr. bibliografė
Tel. (8 37) 324244El. p. d.giniuviene@kvb.lt
Kauno apskrities viešosios bibliotekos elektroninės paslaugos, 20 min.
Gina Poškienė,Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Tel. (8 37) 324450El. p. g.poskiene@kvb.lt
Kino ir teatro informacinės struktūros Kauno regione ir Lietuvoje, 1 val.
Elvyra Markevičiūtė,Meno leidinių skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324243El. p. e.markeviciute@kvb.lt
Augu su knyga, 30 min.
Regina Klementavičienė, Vaikų literatūros sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324225El. p. r.klementaviciene@kvb.lt
Kodėl verta skaityti nuo mažens?, 40 min.
Regina Klementavičienė, Vaikų literatūros sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324225El. p. r.klementaviciene@kvb.lt
Kodėl paaugliams patinka skaityti nevykėlių istorijas?, 45 min.
Regina Klementavičienė, Vaikų literatūros sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324225El. p. r.klementaviciene@kvb.lt
Kas užmigdys tave, vaikeli?, 50 min.
Regina Klementavičienė, Vaikų literatūros sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324225El. p. r.klementaviciene@kvb.lt
Lietuviškieji kontrafakciniai leidiniai KAVB, 30 min.
Ramunė Dambrauskienė,Senųjų ir retų spaudinių sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324376El. p. r.dambrauskiene@kvb.lt
Senoji knyga internete: Lietuvos ir pasaulio bibliotekų suskaitmenintas kultūros paveldas, e-paslaudos, leidinių paieška, 45 min.
Edita Rudminaitė,Senųjų ir retų spaudinių sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324376El. p. e.rudminaite@kvb.lt
Muzikos el. leidiniai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 45 min.
Jūratė Stipinaitė,Muzikos leidinių sk. vedėja
Tel. (8 37) 324257El. p. j.stipinaite@kvb.lt

 

Praktiniai mokymai

Pavadinimas
Programos rengėjas
Kontaktai
Filmukų kūrimas („Movie Maker“) (.pdf, 343 KB), 3 val.
Gina Poškienė,Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Tel. (8 37) 324450El. p. g.poskiene@kvb.lt
Planšetinio kompiuterio apžvalga. Fotografavimo ir filmavimo funkcijos (.pdf, 136 KB), 1 val.
Gina Poškienė,Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Tel. (8 37) 324450El. p. g.poskiene@kvb.lt
Naudingos darbų organizavimo programėlės (Android) (.pdf, 282 KB), 1 val.
Gina Poškienė,Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Tel. (8 37) 324450El. p. g.poskiene@kvb.lt
Savivaldybių prenumeruojamų DB paieškos galimybės, naujos funkcijos (.pdf, 223 KB), 4.5 val.
Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Atviros prieigos informacijos šaltiniai mokslui ir laisvalaikiui (.pdf, 207 KB), 1.5 val.
Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324254El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Elektroninių knygų skaitymas planšetiniu kompiuteriu, (.pdf, 205 KB), 1 val.
Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324254El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Keliauk, pažink, atrask: įdomios ir naudingos mobiliosios programėlės (.pdf, 192 KB), 1 val.
Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324254El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Google Inc. debesų technologijos: kurk, koordinuok, kaupk (.pdf,148 KB), 1.5 val.
Vilma Darbutienė, Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450El. p. v.darbutiene@kvb.lt
Inspiracijos ir akimirkų vizualizacija virtualioje erdvėje (Pinterest ir Instagram) (.pdf, 144 KB), 1.5 val.
Vilma Darbutienė, Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450El. p. v.darbutiene@kvb.lt
Nuotoliniai mokymai
Turinio valdymo sistema WordPress (.pdf, 147 KB), 36 ak. val.
Vilma Darbutienė,
Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450
El. p. v.darbutiene@kvb.lt
Learning Course For Librarians: Information management skills development using english language (.pdf, 152 KB), 48 ak. val.
Vilma Darbutienė,
Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450
El. p. v.darbutiene@kvb.lt
Projektų valdymo sistema Web2Project (.pdf, 137 KB), 6 ak. val.
Vilma Darbutienė,
Stratėginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450
El. p. v.darbutiene@kvb.lt
Tobuliname įgūdžius: Microsoft Office Word 2010 (.pdf, 213 KB), 25 ak. val.
Eglė Vaitkevičienė,
Stratėginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkė
Tel. (8 37) 324450
El. p. e.vaitkeviciene@kvb.lt

 

Metodinės konsultacijos

Tema
Specialistas (-ai)
Kontaktai
Bibliotekų veiklos apskaita
Asta Valaitytė,
Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Tel. (8 37) 324273
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje
Diana Poliakovaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 37) 324437
El. p. d.poliakovaite@kvb.lt
Projektų paraiškų rengimas, projektų vykdymas
Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė
Tel. (8 37) 324445
El. p. a.megelinskiene@kvb.lt
Serialinių leidinių katalogavimas, komplektavimas ir apskaita
Reda Puzerauskienė, Periodikos skyriaus vedėja; 
Genė Mickevičienė,
Periodikos skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324321
El. p. r.puzerauskiene@kvb.lt
Tel. (8 37) 324344
El.p. g.mickeviciene@kvb.lt
LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje
Vilma Juknevičienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324259
El. p. v.jukneviciene@kvb.lt
KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos
Birutė  Veteikienė,
Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324311
El. p. b.veteikiene@kvb.lt
Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje
Živilė Žliobienė,
Komplektavimo sk. vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324351
El. p. z.zliobiene@kvb.lt
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumeruojamas duomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas
Daina Bandaravičiūtė,
Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Garsinių  leidinių katalogavimas
Laima Paulauskaitė,
Muzikos leidinių sk.
vyr. bibliotekininkė
Tel. (8 37) 324327
El. p. l.paulauskaite@kvb.lt
Fondo apskaita ir jos galimybės
Rita Miškinytė, Komplektavimo sk. vedėja
Tel. (8 37) 324311
El. p. r.miskinyte@kvb.lt
Parodos ir renginiai bibliotekoje
Rimantė Tamoliūnienė,
Kultūros renginių ir leidybos grupės vadovė
Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt

 

Pažintinės ekskursijos

Pavadinimas, trukmė
Specialistas (-ai)
Kontaktai
Pagrindinės saugyklos fondai, 1 val.
Aušra Karpinskienė, Pagrindinės saugyklos vedėja
Tel. (8 37) 324230
El. p. a.karpinskiene@kvb.lt
Senųjų spaudinių ekspozicija (XV-XIXa.), 1 val.
Edita Rudminaitė,
Senųjų ir retų spaudinių sk. vyresn. bibliotekininkė;
Alvydas Surblys,
Senųjų ir retų spaudinių sk.vyresn. bibliotekininkas
Tel. (8 37) 324376
El. p. e.rudminaite@kvb.lt
 
Tel. (8 37) 324376
El. p. a.surblys@kvb.lt
Supažindinimas su KAVB, 1 val.
Loreta Jonikienė,
Informacinių paslaugų sk. vyresn. bibliografė;
Nijolė Pupkevičienė,
Informacinių paslaugų sk. vyresn. bibliografė
Tel. (8 37) 324248
El. p. l.jonikiene@kvb.lt
 
Tel. (8 37) 324248
El.p. n.pupkeviciene@kvb.lt

 

Kilnojamos parodos

Pavadinimas
Kontaktai
Įsikūrę prie Nemuno
Dėl parodų eksponavimo kreiptis į Kultūros renginių ir leidybos grupę, tel. (8-37) 324417 arba el. p. renginiai@kvb.lt
Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės
Asmenybė ir knyga