1 1 1 1 1


Šis leidinys - tai labai vertingas informacijos šaltinis, skirtas architektams, architektūros studentams ir plačiam skaitytojų ratui, kuriam įdomūs pastatų projektavimo ir planavimo principai bei problemos. Ši knyga leis skaitytojui pagal savo poreikius pasirinkti ir lengvai rasti jam rūpimas temas.
Leidinio „Architekto žinynas“ sudarytoja – Pamela Buxton.
Versta iš anglų kalbos.

Užsakyti leidinį