1 1 1 1 1


Vadovėlio "Džiazo harmonija" turinys apima išsamias teorines žinias apie džiaze naudojamus akordus, jų žymėjimą, dermes, bliuzą. Knygoje analizuojami klasikinės ir džiazo harmonijos tapatumai ir skirtumai, pateikiamos užduotys, aiškinama, kaip teorines žinias panaudoti ir pritaikyti praktikoje, improvizuojant. Leidinys nepaprastai aktualus moksleiviams, studentams, pedagogams, koncertmeisteriams, aranžuotojams, kompozitoriams - visiems, kurie studijuoja ar kuria džiazo muziką.

Užsakyti leidinį