1 1 1 1 1

Knygelės turinyje  trumpai pristatomi J. Naujalio muzikos gimnazijos esminiai istorijos momentai, buvę ir esami pedagogai, struktūra ir veikla, publikuojamos gimnazijos nuotraukos, atspindinčios kai kuriuos šios mokyklos gyvenimo įvykius iš pastarųjų dešimtmečių.

Užsakyti leidinį