1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Tarp­tau­ti­nė pa­ro­da Chaimo Frenkelio viloje "Su­si­ti­ki­mas: dai­li­nin­kės So­fi­ja Ro­me­rie­nė ir Ona Röme­rie­nė", pa­reng­ta iš Šiau­lių "Auš­ros" ir Lat­ga­los kul­tū­ros ir is­to­ri­jos (Rė­zek­nė, Lat­vi­ja) mu­zie­jų rin­ki­nių.

Trem­tis, emig­ra­ci­ja, lai­kas pa­si­glem­žė di­džią­ją da­lį dai­li­nin­kių kū­ri­nių: iš­si­bars­tė po įvai­rias ša­lis, pra­žu­vo ar bu­vo su­nai­kin­ti. Mė­gsta­mos abie­jų dai­li­nin­kių te­mos – šei­mos ir vai­kų po­rtre­tai, dva­rų, ku­riuo­se gy­ve­no, in­ter­je­rai ir pei­za­žai, vals­tie­čių po­rtre­tai ir kas­die­ny­bė. So­fi­ja ta­pė alie­ju­mi, ak­va­re­le, pie­šė pieš­tu­ku ir pa­ste­le. Ona ta­pė tik ak­va­re­le. Dai­li­nin­kių kū­ry­bos pa­grin­dinai žan­rai – portr­e­tas, pei­za­žas, na­tiur­mor­tas.

Parodos katalogas „Susitikimas: dailininkės Sofija Romerienė ir Ona Römerienė“ – tai puiki proga susipažinti, prisiminti ir atrasti garsios Römerių giminės iškilias dailininkes. Jos paliko gilų pėdsaką Lietuvos meninėje kultūroje, yra itin svarbios ir reikšmingos atkuriant kai kuriuos primirštus ar visai nežinomus kultūros istorijos faktus.

Užsakyti leidinį


 
	
   1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Šiame tęstiniame leidinyje patalpinti straipsniai sudomins ne vieną skaitytoją. Čia rasime straipsnį apie tradicinę dailidystę Lietuvoje, apie Jono Sabaičio tapybą, apie Telšių Šv. Antano Paduviečio bažnyčią, jos istoriją, taip pat apie tautodailę svetur – įspūdžiai iš pasaulinių medžio dienų Austrijoje, Graco mieste. Šie ir kiti įdomūs straipsniai tautodailės tema išspausdinti „Tautodailės metraščio“ 36 numeryje.

Užsakyti leidinį


 
	
   1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Meno albumo „R. Šulskis“ tikslas – publikuoti ir pristatyti visuomenei skulptoriaus Rimanto Šulskio (1943 - 1995) kūrybinį palikimą, atskleisti išskirtinio Lietuvos XX a. antros pusės lietuvių menininko  portretą. Dailininkas atrado  ir ištobulino unikalią vario kalstymo techniką, palikdamas ryškų pėdsaką šiuolaikinėje lietuvių kultūroje ir dailėje.
Albumo tekstų autorė – dr. Rasa Andriušytė-Žukienė, fotografijų autorius – Gintaras Česonis.

Užsakyti leidinį


 
	
   1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Daugelis žmonių Marysią palaikytų keista mergaite. Ir nenuostabu, juk ji leidžia dienas… tupėdama krūmuose. Marysia atlieka slaptą užduotį – ji stebi užburtą namą.
Danielis – naujokas mokykloje. Vieną dieną jis užklumpa Marysią stebėjimo poste.
Netikėta pažintis greitai virsta į slaptą susitarimą: jei Danielis laikys liežuvį už dantų, Marysia atskleis jam namo paslaptį!

Užsakyti leidinį


 
	
   1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Knygoje pasakojama apie Letą – paskutinę žodininkę ekologinę katastrofą išgyvenusiame pasaulyje. Mergaitės pareiga – rinkti ir saugoti senus žodžius, kad niekas nenueitų veltui. Tačiau neilgai trukus paaiškėja, kad ne visi žodžiai yra tiesa ir ne visi nutylėjimai – melas.
Kūrinyje įtaigiai, paaugliams suprantamu būdu, pasakojama apie kultūrų ir kalbų nykimą, žmonių susvetimėjimą, visuotinį atšilimą. Knyga skatina susimąstyti apie mūsų planetos likimą, žmonijos dabartį ir ateitį.

Užsakyti leidinį


 
	
   1
   1
   1
   1
   1
 
 
 

Terapinės pasakos – fantastiškas išradimas! Tai smagios istorijos, kuriose tarp eilučių slypi mažiesiems klausytojams skirtos žinutės. Jos stebuklingai lengvai pasiekia vaikų galveles bei širdeles ir yra gerokai patrauklesnės ir aiškesnės, negu tiesiai jiems sakomi prašymai, pasiūlymai ar nurodymai.
Tokių pasakų laikas – ne tik nuostabus būdas bendrauti su vaikais, bet ir puiki galimybė suteikti jiems įvairių žinių, skatinti mąstymą, plėsti žodyną, lavinti atmintį, puoselėti kūrybiškumą. Tai geras metas megzti tvirtą emocinį ryšį tarp pasakotojo (Jūsų) ir klausytojo (vaiko).

Užsakyti leidinį

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.