1 1 1 1 1

Kūrinį „Roberto demonai ir angelai“ (2007) dviems fortepijonams užsakė Vokietijoje gyvenanti Lietuvos pianistė ir muzikologė Raminta Lampsatytė. Kūrinys pagrįstas paskutiniojo Schumano kūrinio „Geistervariationen“ tema. Bronius Kutavičius sukūrė savas jos interpretacijas, apversdamas siužeto eigą ir palikdamas angeliškąją temą pabaigoje.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Gintaro Sodeikos (g. 1961) kūryba pasižymi žanrų ir netikėtų idėjų įvairove. Kompozitorius savo kūrybą apibūdina kaip „akademinį techno“ – savotišką tradicinių muzikos vertybių ir naujų technologijų derinį.  Kompozicija „Sutapo“ skirta Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoniniam duetui.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Kompozicijoje  „Šukės“  derinami  vienas su kitu susiję, tačiau nuolat nutraukiami motyvai.  Šukės – tai sudužusio daikto liekanos. Šiuo atveju tai lyg „sudužusių“ muzikos kūrinių skeveldros ir šukės, vienos aštrios, kitos nugludintos ir laiko nušlifuotos...  Leidinyje - kompozitorės  J. Mieželytės 2010- aisiais metais sukurtas kūrinys dviems fortepijonams.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Kompozitoriaus V. Barkausko „Allegro brillante op. 107“ dviems fortepijonams  –  kūrinys skirtas pianistų Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų duetui. Tai divertismentinio pobūdžio kūrinys, sukomponuotas džiaugiantis blizgančios, žėrinčios fortepijoninės technikos stichija, jos koloristiniu, polifoniniu ir dinaminiu bangavimu.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Edukacinė lietuvių kompozitorių kūrinių natų rinktinė balsui ir fortepijonui. Leidinyje sudėta dvylika Lietuvos kompozitorių dainų, skirtų jauniesiems atlikėjams.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Lietuvos kompozitorių kūrinių natų rinkinys fortepijonui solo. Šiame natų leidinyje pateikiami  Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos muzikos informacijos centro naujų kūrinių fortepijonui solo konkursą laimėję kūriniai.

Užsakyti leidinį