1 1 1 1 1

Leidinyje sudėtos populiariausios patriotinės dainos, sukurtos 1988 – 1991 metais. Visas jas vienijančios temos – laisvės troškimas, skaudi Tėvynės praeitis, visų mūsų prisikėlimas naujam gyvenimui.

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1

Dainynas skirtas II ir III kartos ansambliečiams, ilgus metus dalyvavusiems „Ratilėlio“ gyvenime, pasirodymais džiuginusiems gausų būrį lankytojų. Dėkoju ansambliečių tėvams, kurie vaikų paauglystės metu padėdavo vaikams suvokti lietuvybės esmę. Dažnai po koncertų girdėjome sakant: „Kai toks jaunimas auga, tikime, kad Lietuva nemirs“. Daug dainų išdainuota. Vienos praeina ir pasitraukia, kitos eina iš kartos į kartą. Ratas sukasi ir įtraukia vis naujų dainų. Kai kurios gyvena trumpai, o kitos lieka visam gyvenimui. Į šį rinkinį įdėta keletas laiko nepaliestų dainų iš pirmojo leidinio „Ratilėlio dainos“. Kitos dainos – tai pačios populiariausios, daugiausia dainuojamos, išgyvenusios ne vienerius metus ir įėjusios į „Ratilėlio“ aukso fondą.

Alvyda Česienė

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1

Mokomoji knyga „Solfedžio“, pirmą kartą išleista beveik prieš penkis dešimtmečius, taip išpopuliarėjo, kad šiandien rankose laikote jau dvyliktąjį jos leidimą. Šis mokytojų pripažintas ir mokinių pamėgtas solfedžio vadovėlis yra aiški, nuosekli ir paprasta mokymo priemonė, skirta visiems, kurie mokosi muzikos.

Knygoje pateiktos daugybės lietuviškų ir užsienio autorių kūrinių ar jų fragmentų natos, dainų tekstai, muzikos terminų žodynėlis. Tai – laiko patikrintas ir specialistų įvertintas solfedžio vadovėlis, kuris bus naudingas tiek muzikos mokyklų mokiniams, tiek savarankiškai besimokantiems muzikuoti.

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1

Būkime atlaidūs, neužgaulūs, dori bei aukštos moralės žmonės. Teateina taika ir ramybė į visų mūsų širdis, o sielos sparnus teišskleidžia.

Ieva Parnarauskaitė

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1

Įsivaizduokite platų jūros horizontą, su žemės paviršiumi kovojančias bangas; vėjo dvelkimas svaigiai kutena odą, plaukai plaikstosi ore ir jūs žengiate į priekį – kiekvienas žingsnis vis priartina prie kerinčio sapnų rūko. Jis hipnotizuoja. Kviečia miegoti. Vilioja paslaptimi ir šaukia pas save, į savo karalystę, kurioje slypi melancholijos, skausmo ir vidinių tamsybių šaknys. Siela klajoja po groteskišką utopiją , tuščiai kankinasi nerasdama sau vietos; nugrimzdama į dugną susiduria su nevilties vaiduokliais. Nes laikas pavirsti šešėliais. Nes gelmių balsai kviečia pajusti mirties vandenyno alsavimą. Nes viskas baigiasi jūra. Kūrinyje naudojau poeto Gintaro Patacko eilėraščių „Viskas bagiasi jūra...“, „Lopšinė“, „Liga“ ir „Skrajojantis Olandas“ ištraukas.

Beata Juchnevič

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1


„Klasikinis šokis IV" - anksčiau parengtų metodinių leidinių „Klasikinis šokis I" (2001), „Klasikinis šokis II" (2004) ir „Klasikinis šokis III" (2007) tęsinys. Jis parengtas pagal Klaipėdos universiteto Menų akademijos Šokio katedros sudarytą šokio meno studijų klasikinio šokio programą, pasitelkiant žymiausių užsienio pedagogų metodiką bei daugiau nei 30-ties metų autorės darbo patirtį.

Ši mokomoji knyga pirmiausia skiriama šalies universitetų bei Muzikos ir teatro akademijos šokio specialybių (Šokio menas, Choreografija, Šokio pedagogika, Šokis) studentams, taip pat visiems, studijuojantiems ar dėstantiems klasikinio šokio discipliną kolegijose, meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuose.

Leidinyje pateikiama naujų judesių ir sudėtingesnių šuolių atlikimo metodika, pabrėžiamas judesio charakteris, nurodomas muzikinis metras, tempas, trukmė. Pateikiamos įvairesnės adagio, allegro, tours formos.
Kaip ir ankstesniuose leidiniuose, čia pradžioje aprašomi judesiai, atliekami prie atramos, toliau - salės viduryje, o pabaigoje - šuoliai (allegro). Kiekvienoje dalyje judesiai išdėstyti eiliškumo principu.

Kadangi aprašoma tolesnė ar baigiamoji judesio (šuolio) forma, jo paskirtis nebenurodoma ir raumenų veikla nenagrinėjama (apie tai žr. „Klasikinis šokis", I-III d.). Šioje dalyje labiau akcentuojamos aprašomosios formos atlikimo ypatybės.

Leidinys iliustruojamas fotografijomis.

Pabaigoje pateikiamas trumpas tekste aptinkamų klasikinio šokio terminų ir sąvokų žodynėlis bei salės planas.

Tikiuosi, jog leidinyje aprašyta klasikinio šokio metodika suteiks svarią pagalbą studijuojantiesiems klasikinį šokį mokymo procese bei šios srities pedagogams praktiniame darbe.

Violeta Milvydienė

Užsakyti leidinį

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.