1 1 1 1 1

XVIII-XIX a. kelią lietuvių kalbai ir kultūrai į Vakarų Europą vėrė Prūsijos lietuvių dainos. Elegiška tobulos formos ir skaidraus turinio poezija žavėjo išlavintą menininkų ir mokslininkų protą, žadino vaizduotę, teikė įkvėpimo kūrybai. Vakarų Europoje sklandžiusios Apšvietos idėjos bei nerimas dėl ką tik atrasto ir jau išeinančio kultūros klodo skatino juo rūpintis - lietuviškas dainas pradėta užrašinėti, publikuoti, tyrinėti. Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Rėzos suburtas Prūsijos kunigų - tautosakos rinkėjų  tinklas sukrovė neįkainojamą lietuvių dvasinės kultūros aruodą, kurį daugybė atsidavusių žmonių pildė bemaž du šimtus metų. Leidinys „Klaipėdos krašto dainos ir muzika" - indėlis į šį aruodą. Pagaliau galėsime išgirsti gyvą skambesį to, ką daugelis pažįstame iš raštuose sustingusių žodžių, gaidų arba jų interpretacijų. XX amžiuje Lietuvoje nepaskelbtas nė vienas autentiškos lietuvininkų dainos ar instrumentinio kūrinio garso įrašas. Įvairiuose tautosakos archyvuose vertingos medžiagos, o šimtmečio viduryje - ir pateikėjų, galinčių specialiai įdainuoti lietuvių liaudies dainų plokštelių rengėjams, tikrai būta. Tylą lėmė techninės priežastys, dėmesio stoka, XX a. pirmosios pusės Klaipėdos krašto ir Lietuvos valstybės, o vėliau - sovietinio režimo politinės peripetijos.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Šioje dainų rinktinėje ir priede – kompaktinėje plokštelėje – pateikiamas pluoštas žemaičių krašto dainininkės Mortos Katkienės dainų iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus archyvo.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Šiame leidinyje spausdinami naujausi mano kūriniai. Šokiai Žalią girią pasodinsim ir Oi, tas uodas skirti 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. Jų pagrindas – seniau gyvavę liaudies žaidimai ir šokiai. Šokį Augo girioj ąžuolėlis sukurti paskatino žinomos liaudies dainos tekstas ir liaudies ratelis. Šokių Sukis, mano kedeli, pagrindas – liaudyje gyvavę šokiai. Liaudiškos kapelos Mingė vadovo Rolando Bučmio sukurta muzika ir liaudies vakaronėse šoktos Anės polkos judesiai paskatino sukurti Onytės polką. Ratelio Jovar, jovarėl pagrindas – kalėdinio laikotarpio liaudies žaidimai ir papročiai.
Šokiai skirti įvairaus amžiaus ir pajėgumo tautinio šokio grupėms bei respublikos šokio specialybės studentams.
Vidmantas Mačiulskis

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje autorius aprašo spalvingo Pekino operos aktorių makiažo subtilybes, kostiumus, personažus, muziką, aptaria šio išskirtinio scenos meno kilmę ir plėtrą. Pekino opera yra svarbus atspirties taškas tiems, kas domisi šia intriguojančia Kinijos kultūros paveldo dalimi.

Užsakyti leidinį
1 1 1 1 1

Britų autoriaus Alan Kendall knyga, pasakojanti apie XVIII a. italų baroko epochos kompozitoriaus ir smuikininko A. Vivaldi gyvenimą, bei kūrybą.

Užsakyti leidinį

1 1 1 1 1

Vokiečių autoriaus Walter Siegmund – Schultze knyga, kurios turinys -  vokiečių baroko epochos kompozitoriaus J. S. Bacho biografija.

Užsakyti leidinį