1 1 1 1 1

Albume pristatoma garsių lietuvių išeivijos dailininkų kūrinių kolekcija, kurią meno istorikė, kultūrininkė, režisierė B. Kleizaitė-Vasaris padovanojo Lietuvai. Čia rasime daugiau nei 400 meno kūrinių, kurių autoriai: Adomas Galdikas, Vytautas Kašuba, Viktoras Petravičius, Vytautas Ignas, Viktoras Vizgirda, Albinas Elskus ir kt.
Šios kolekcijos rinkimas prasidėjo Monrealyje, kuomet iš Argentinos ji persikėlė gyventi į Kanadą. Pirmaisiais atkurtos mūsų  valstybės metais, nepaisydama kliūčių ir sunkumų, ji parvežė išeivijos dailės aukso fondą: Vytauto Kašubos palikimą, per 400 Adomo Galdiko paveikslų, daugelį Vytauto Igno grafikos ir tapybos kūrinių. 2010 m. padovanojo angelų kolekciją Anykščiams, jos kolekcijos pagrindu sukurtas Angelų muziejus. Svarbiausiu nuopelnu Lietuvai tapo 2014 m. didžioji jos dovana tėvų gimtinei Marijampolei – Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijos sukūrimas.
Knygoje visapusiškai pristatoma Marijampolei dovanota meno kolekcija ir dailininkai. Šis puikus reprezentacinis leidinys atspindi reikšmingą B. Kleizaitės-Vasaris misiją – išsaugoti lietuviškojo meno istorijos palikimą dabartinėms ir būsimoms kartoms.

Užsakyti leidinį