Tema Specialistas (-ai) Kontaktai
Kvalifikacijos tobulinimas Enrika Kromerova-Dubinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė Tel. (8 37) 324450
El. p. e.kromerova@kvb.lt
Bibliotekos veiklos ataskaita Asta Valaitytė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė veiklos stebėsenai               Tel. (8 37) 324273        
El. p. a.valaityte@kvb.lt
Viešieji ryšiai bibliotekoje Agnė Norkutė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro komunikacijos specialistė

Diana Poliakovaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 37) 324445
El. p. a.norkute@kvb.lt

Tel. (8 37) 324437
El. p. d.poliakovaite@kvb.lt
Projektų paraiškų rengimas, projektų valdymas

Aistė Megelinskienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės vadovė

Agnė Baronienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės kultūros projektų vadovė

Tel. (8 37) 324445
El. p. a.megelinskiene@kvb.lt

Tel. (8 37) 324445
El. p. a.baroniene@kvb.lt

Serialinių leidinių katalogavimas,komplektavimas ir apskaita Genė Mickevičienė, Periodikos skyriaus l.e.p vedėja Tel. (8 37) 324344
El. p. g.mickeviciene@kvb.lt 
LIBIS registracijos posistemės naujovės ir jų taikymas bibliotekos praktikoje Vilma Juknevičienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324259
El. p. v.jukneviciene@kvb.lt
KAVB mainų fondas: jo formavimas ir organizavimas. Mainų fondo paslaugos Birutė Veteikienė, Komplektavimo sk. vyr. bibliotekininkė   Tel. (8 37) 324311
El. p. b.veteikiene@kvb.lt
Apskaitos ir dokumentų perdavimo galimybės LIBIS komplektavimo posistemėje Živilė Žliobienė, Komplektavimo sk. vyresn. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324351
El. p. z.zliobiene@kvb.lt
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika, informacijos apie prenumetuojamas dauomenų bazes sklaida, mokymų vartotojams organizavimas Daina Bandaravičiūtė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324254
El. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Garsinių leidinių katalogavimas Laima Paulauskaitė, Muzikos leidinių sk. vyr. bibliotekininkė Tel. (8 37) 324327
El. p. l.paulauskaite@kvb.lt
Fondo komplektavimas, apskaita ir jos galimybės Rita Miškinytė, Komplektavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324311
El. p. r.miskinyte@kvb.lt
Parodos ir renginiai bibliotekoje Rimantė Tamoliūnienė, Kultūros renginių ir leidybos  grupės vadovė Tel. (8 37) 324417
El. p. r.tamoliuniene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Kristina Bartkienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. metodininkė Tel. (8 37) 324244
El. p. k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai, apklausos Ieva Dryžaitė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyr. metodininkė tyrimams El. p. i.dryzaite@kvb.lt
Elektroninės paslaugos ir jų plėtra bibliotekoje Gina Poškienė, Strateginės plėtros ir inovacijų centro El. paslaugų plėtros gr. vadovė Tel. (8 37) 324450
El. p. g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Dalia Giniuvienė, Informacinių paslaugų sk. vyr. bibliografė Tel. (8 37) 324244
El. p. d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Daina Navickienė, Informacinių paslaugų sk. vyresn. bibliografė Tel. (8 37) 324248
El. p. tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Dalia Antanaitienė, Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324449
El. p. d.antanaitiene@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Rasa Lolita Šukevičienė, Vaikų sk. vedėja Tel. (8 37) 324225
El p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Veronika Gorelčenkienė, Informacinių paslaugų sk. vedėja Tel. (8 37) 324236
El. p. v.gorelcenkiene@kvb.lt
Dokumentų  katalogavimas Ona Garškienė, Katalogavimo sk. vedėja Tel. (8 37) 324314
El. p. o.garskiene@kvb.lt

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.