Veiklos sritis Pareigos Vardas, pavardė Telefonas (8 37) El. pašto adresas
Kvalifikacijos tobulinimas Vyresn. metodininkė Eglė Vaitkevičienė 32 44 50 e.vaitkeviciene@kvb.lt
Metodinės konsultacijos Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai Asta Valaitytė 32 42 73 a.valaityte@kvb.lt
Projektinė veikla Projektų valdymo grupės vadovė Aistė Megelinskienė 32 44 45 a.megelinskiene@kvb.lt
Kultūros renginiai ir parodos Vedėja Rimantė Tamoliūnienė 32 44 17 r.tamoliuniene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Vyresn. bibliografė Kristina Bartkienė 32 43 76  k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai Vyr. metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė 32 42 73 k.kucinskiene@kvb.lt
Komunikacijos vadyba Komunikacijos vadybos grupės vadovė Vaida Gedzevičiūtė 32 44 37 v.gedzeviciute@kvb.lt
El. paslaugų plėtra El. paslaugų plėtros grupės vadovė Gina Poškienė 32 44 50 g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė Dalia Giniuvienė 32 42 44 d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Vyresn. bibliografė Daina Navickienė 32 42 48 tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Vedėja Dalia Antanaitienė 32 44 49 d.antanaitiene@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vedėja Rasa Šukevičienė 32 42 25 r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Vedėja Veronika Gorelčenkienė 32 42 36 v.gorelcenkiene@kvb.lt
Dokumentų katalogavimas Vedėja Ona Garškienė 32 43 14 o.garskiene@kvb.lt
Periodikos komplektavimas ir katalogavimas Vedėja Reda Puzerauskienė 32 43 21 r.puzerauskiene@kvb.lt
Dokumentų komplektavimas Vedėja Rita Miškinytė 32 43 11 r.miskinyte@kvb.lt
Mainų fondo organizavimas Vyr. bibliotekininkė Birutė Veteikienė 32 43 11 b.veteikiene@kvb.lt