Projektas „Bibliotekos pažangai“

 

DataMokymo pavadinimas, trukmėMokymo vietaDalyviai
2010 09 24/27/28/30
2010 10 01/04/05/06
2010 10 07/08/11/12
2010 10 13/14/15/18
2010 10 19/22/25/26
2010 10 27/28/29 / 11 02
2010 11 05/08/09/10
2010 12 06/07/08/09
Žinių atnaujinimas bibliotekų specialistams (28 akad. val./4 d.d.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka (77); Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka (3)
2010 04 28 / 05 26
2010 04 29 / 05 27
2010 05 28 / 06 27
Bazinis kompiuterinis raštingumas ir interneto ištekliai (78 akad. val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (21); Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka (20)
2010 10 20/21/22 Mokymai IT specialistams (24 akad. val./3 d.d.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (2)
2010 10 18/19 – 2011 Informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų ugdymas (120 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (20)
2010 11 22/23/24/29
2010 11 30 / 12 01/02/03
Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekininkams (4 d. d.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (4); Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka; Kauno raj. savivaldybės viešoji biblioteka; Birštono m. savivaldybės viešoji biblioteka
2010 09 15/16 Bibliotekų atstovavimo stiprinimo mokymai (2 d. d.) Kauno miestas KAVB (3)
2010 m. rugsėjis; lapkritis Nuotolinio mokymo kursas "Viešieji ryšiai bibliotekininkams" (10 val.) Nuotolinis mokymas KAVB (7)
2010 m. spalis Nuotolinio mokymo kursas "Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams" ( 38 val. ) Nuotolinis mokymas KAVB (2)
2011 03 03-09
2011 03 10-18
2011 03 21-25
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (40 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (29)
2011 03 28-29
2011 03 31-04 01
2011 04 18, 20
2011 04 19, 21
2011 05 2, 5
2011 05 3, 6
2011 05 4, 9
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (16 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno m. V. Kudirkos SVB (70)
2011 04 26, 27
2011 04 28, 29
Kaip rengti skaitmeninĮ turinĮ: skaitmeninių nuotraukų ir paveikslėlių
paruošimas. Darbas programa Picasa (16 akad./val.)
Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Lietuvos SVB (20)
2011 05 10 Atstovavimo bibliotekoms gebėjimų stiprinimas (8 akad./val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras KAVB (11)
2011 11 03, 22
2011 11 04, 23
2011 11 07, 24
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (16 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno RSVB (9)
2011 11 03,08,09,10,22
2011 11 04,15,16,17,23
2011 11 07,15,16,17,24
Tęstiniai mokymai bibliotekininkams (40 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras Kauno RSVB (9);
Kauno MSVB (10)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji metodininkė Daiva Kibildienė, tel. (8 37) 32 44 50, daiva@kvb.lt

Projektas „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“

 


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2009 12 21/22 Bibliotekos darbo ir veiklos apskaita, statistika ir analizė (16 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (2)
2010 01 25/26
2010 03 01/02
2010 03 24/25
2010 04 15/16
2010 05 17/18
Klientų aptarnavimas bibliotekoje:
1. Klientų aptarnavimo psichologija (16 akad. val.)
2. Sudėtingos klientų aptarnavimo situacijos (16 akad. val.)
3. Kaip valdyti prieštaravimus (16 akad. val.)
4. Efektyvus laiko ir veiklos valdymas (16 akad. val.)
5. Profesionalus klientų aptarnavimas (16 akad. val.)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

KAVB (25) (I gr.)
2010 02 02/03 Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė (16 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (4)
2010 02 08/09
2010 03 22/24
2011 05 09/13
Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės, (40 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka,
Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka
KAVB (3)(I gr.)KAVB (4) (II gr.)
2010 03 17/19 Personalo valdymas ir motyvacija (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (2)
2010 04 12/16
2010 10 11/15
Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę, 2 dalys (80 akad. val.) Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka KAVB (1) (I gr.)
2010 04 27/29
2010 05 26/28
Katalogavimas UNIMARC formatu bei LIBIS komplektavimo posistemio ypatumai (24 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (5)
2010 05 10/14 Renginių, parodų organizavimas. Viešasis kalbėjimas (40 akad. val.) Lietuvos technikos biblioteka KAVB (2)
2010 05 12/14 Viešieji pirkimai (24 akad. val.) Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka KAVB (1)
2010 06 02/04 Projektų valdymas. Finansavimo šaltiniai (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (13)
2010 08 23/27
2010 12 06/10
Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę, 2 dalys, (80 akad. val.) Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka; Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (4) (II gr.)
2010 09 20/23
2010 09 27/30
2010 10 04/06
Ilgalaikis dokumentų išsaugojimas, technologijos ir standartai (88 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (5) (I gr.)
2010 09 22/23
2010 10 20/21
2010 11 03/04
2010 11 25/26
2010 12 13/14
Klientų aptarnavimas bibliotekoje:
1. Klientų aptarnavimo psichologija (16 akad. val.)
2. Sudėtingos klientų aptarnavimo situacijos (16 akad. val.)
3. Kaip valdyti prieštaravimus (16 akad. val.)
4. Efektyvus laiko ir veiklos valdymas (16 akad. val.)
5. Profesionalus klientų aptarnavimas (16 akad. val.)
Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (19) (II gr.)
2010 09 27/29
2010 10 11/12
Strateginis valdymas ir planavimas (40 akad. val.) Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka KAVB (1)
2010 11 15/18
2010 11 22/25
2010 11 29/12-01
Ilgalaikis dokumentų išsaugojimas, technologijos ir standartai (88 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (4) (II gr.)
2011 01 11/12
2011 05 17/19
Užsienio bibliotekų veiklos patirtis (40 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka
Lietuvos technikos biblioteka
KAVB (2)
2011 02 21/23
2011 02 28/03 02
LIBIS administravimas bibliotekoje (24 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (20) ( I gr.)
KAVB (13) (II gr.)
2011 03 02/04 LIBIS administravimas bibliotekoje (24 akad. val.) Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka KAVB (2)
2011 03 07/09 Bibliotekos Įvaizdžio kūrimas (24 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (4)
2011 04 11/15
2011 05 09/13
Klientų aptarnavimas bibliotekoje (80 akad. val.) Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras (LKDTC) KAVB (3)
2011 05 02/04 Specializuotas mokymas meno temomis (24 akad. val.) Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus biblioteka KAVB (5)
2011 05 31/06 06;
2011 06 06,08,13,15,16
Informacinių paslaugų plėtra, naujų technologijų taikymas (20 akad. val.) Kauno apskrities viešoji biblioteka KAVB (24) ( I gr.)
KAVB (18) (II gr.)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė, tel. (8 37) 32 42 54, dainab@kvb.lt

Projektas „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“

 


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2010 11 16-19 Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams (32 akad.val.) KAVB KAVB (7);
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji (2);
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka (2);
šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka (2)


Projekto koordinatorius bibliotekoje Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyriausioji metodininkė Daiva Kibildienė, tel. (8 37) 32 44 50, daiva@kvb.lt


Profesionalumo ugdymas bibliotekoje

   


Data
Mokymo pavadinimas, trukmė Mokymo vieta Dalyviai
2011 02 24 2011 m. prenumeruojamos duomenų bazės Kauno aspkrities viešojoje bibliotekoje: naujovės, pasikeitimai (1 val) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (9)
2011 03 24 EMERALD duomenų bazės mokymai „Database Training Workshop” (1 val) Kauno apskrities viešoji biblioteka (322 kamb.) KAVB (5) ir Kauno akademinės bibliotekos (27)
2011 03 30 Informacinis seminaras bibliotekininkams apie savarankiško mokymosi galimybes ES (3 akad./ val.) KAVB KAVB ir Kauno regiono SVB (80)
2011 04 05 Bibliotekų fondų apskaitos aktualijos
(5 akad./val.)
KAVB KAVB ir Kauno regiono SVB (35)
2011 04 08 Informacija bibliotekininkams KAVB prenumeruojamose duomenų bazėse (1 val) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (12)
2011 05 30; 06 13, 16 Skaitmeninių nuotraukų tvarkymas su programa Picasa (2 val.) Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (27)
2011 06 07-08 Interaktyvios paslaugos
(8 val.)
Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314 kamb.) KAVB (17) ir Kauno regiono SVB (22)
2011 09 26
15 val.
Mokymai „Oxford University Press (OUP) duomenų bazės“ (2 val.)

Mokymų metu OUP atstovė Marzena Giers-Fidler pristatys Oxford Art, Oxford Music, Oxford Reference Online duomenų bazių turinĮ, paieškos ypatybes, kitas vartotojams naudingas funkcijas. Renginys vyks anglų k.

Registruotis prašome iki rugsėjo 22 d. tel. (8-37) 324254 arba el. paštas eis@kvb.lt . Nurodyti vardą, pavardę, biblioteką ir el. paštą.
Kauno apskrities viešoji biblioteka (Radastų g.2, 322 kamb.) Kauno ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai
2011 09 28 Ūkio banko elektroninių paslaugų mokymai andragogams Kauno apskrities viešosios bibliotekos mokymo centras (314  kamb.) KAVB (4)

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.