Projektas įgyvendintas: 2010 m.

Projekto vadovė: Rita Miškinytė, el. p. r.miskinyte@kvb.lt, tel. 8 (37) 32 43 11

Trumpas projekto pristatymas: Laimėjusi atranką ir patekusi tarp paramos gavėjų, KAVB papildė savo fondus 53 knygomis apie dabartinę Japoniją.