Projektas pradėtas: 2006 m.

Trumpas projekto pristatymas: Skatinant tyrėjo saviraišką bei siekiant efektyvesnės KAVB informacinių išteklių panaudos, suskaitmeninta bei pateikta vartotojui unikali ir kokybiška informacija.

Projektą finansavo:

footer logo