• Viešųjų pirkimų planas 2017 metams
  • Techninių specifikacijų projektai
  • Kauno apskrities viešosios bibliotekos AT-6 ataskaita už 2016 metus.
  • Kauno apskrities viešosios bibliotekos AT-6 ataskaita už 2015 metus.
  • Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinamas sudaryti pirkimo sutartis ir sudarytas sutartis.