• Kauno apskrities viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2 priedas) (3 priedas)
  • Kauno apskrities viešosios bibliotekos AT-6 ataskaita už 2015 metus.
  • Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinamas sudaryti pirkimo sutartis ir sudarytas sutartis.