Radastų g. 2

 DIREKCIJA                                                                                        I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorė Asta Naudžiūnienė (8 37) 32 42 52 a.naudziuniene@kvb.lt
Direktor. pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Ina Palaikytė (8 37) 32 42 46 i.palaikyte@kvb.lt
Direktor. pavaduotojas infrastruktūrai  Rimas Pilypaitis (8 37) 32 43 17 r.pilypaitis@kvb.lt
Personalo specialistė Regina Drochnerienė (8 37) 32 42 61
info@kvb.lt
Personalo specialistė Kristina Briedienė (8-37) 32 42 61 k.briediene@kvb.lt
Vyr. buhalterė Vita Mozūrienė (8 37) 32 42 71 v.mozuriene@kvb.lt
Sekretorė Dalia Beniulienė (8 37) 32 42 52 info@kvb.lt
Teisininkas Andrius Kačinskas (8 37) 32 42 61 a.kacinskas@kvb.lt
 STRATEGINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ CENTRAS                  I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vadovė Edita Urbonavičienė (8 37) 32 44 49 e.urbonaviciene@kvb.lt
Projektų valdymo grupė:
Vadovė Aistė Megelinskienė (8 37) 32 44 45 a.megelinskiene@kvb.lt
Kultūros projektų vadovė Agnė Baronaitė (8 37) 32 44 45 a.baronaite@kvb.lt
Komunikacijos vadybos grupė:
Vadovė Dovilė Gasiliūnė (8 37) 32 44 37 d.gasiliune@kvb.lt
Komunikacijos specialistė Agnė Norkutė (8 37) 32 44 45 a.norkute@kvb.lt
Viešųjų ryšių specialistė Diana Poliakovaitė (8 37) 32 44 37 d.poliakovaite@kvb.lt
Elektroninių paslaugų plėtros grupė:
Vadovė Gina Poškienė (8 37) 32 44 50 g.poskiene@kvb.lt
Žinių vadybos grupė:
Vadovė Aistė Stankevičė (8 37) 32 44 50 a.stankevice@kvb.lt
Vyresn. metodininkė Eglė Vaitkevičienė (8 37) 32 44 50 e.vaitkeviciene@kvb.lt
Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai Asta Valaitytė (8 37) 32 42 73 a.valaityte@kvb.lt
Vyr. metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė (8 37) 32 42 73 k.kucinskiene@kvb.lt
 INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS                       I–V 8.30–19 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Veronika Gorelčenkienė (8 37) 32 42 36 v.gorelcenkiene@kvb.lt
Registracijos ir informacijos grupė:
Vyr. bibliotekininkė Vilma Juknevičienė (8 37) 32 42 59 v.jukneviciene@kvb.lt
Kaunistikos grupė:
Vyr. bibliografė Dalia Giniuvienė (8 37) 32 42 44 d.giniuviene@kvb.lt
Elektroninės informacijos skaitykla (EIS):
Vyr. bibliotekininkė Daina Bandaravičiūtė (8 37) 32 42 54 d.bandaraviciute@kvb.lt
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA):
Vyresn. bibliografė Daina Navickienė (8 37) 32 42 48 d.navickiene@kvb.lt
 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS                               I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Vilimantas Milevičius (8 37) 32 42 37 v.milevicius@kvb.lt
 KATALOGAVIMO SKYRIUS                                                           I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Ona Garškienė (8 37) 32 43 14 o.garskiene@kvb.lt
 KULTŪROS RENGINIŲ IR LEIDYBOS GRUPĖ                              I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Rimantė Tamoliūnienė (8 37) 32 44 17 r.tamoliuniene@kvb.lt
 KOMPLEKTAVIMO SKYRIUS                                                         I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Rita Miškinytė (8 37) 32 43 11 r.miskinyte@kvb.lt
Mainų fondo grupė (8 37) 32 43 11 mainai@kvb.lt
 MENO LEIDINIŲ SKYRIUS                                            I–V 8.30–19 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Stasė Jomantienė (8 37) 32 42 43 s.jomantiene@kvb.lt
 PAGRINDINĖ SAUGYKLA                                                              I–V 8–16.30Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Aušra Karpinskienė (8 37) 32 42 30 a.karpinskiene@kvb.lt
 PERIODIKOS SKYRIUS                                                 I–V 8.30–19 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Reda Puzerauskienė (8 37) 32 43 21 r.puzerauskiene@kvb.lt
Bibliotekos nauji leidiniai  (8 37) 32 43 21 periodika@kvb.lt
Periodikos skaitykla  (8 37) 32 43 21 periodika@kvb.lt
Spaudos kampelis (8 37) 32 43 21 periodika@kvb.lt
 SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS                   I–V 8.30–19 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Dalia Antanaitienė (8 37) 32 43 09 d.antanaitiene@kvb.lt
Grožinė literatūra (8 37) 32 44 42 abonementas@kvb.lt
Humanitarinė literatūra (8 37) 32 43 57 aptarnavimas@kvb.lt
Gamtos mokslų literatūra (8 37) 32 43 57 aptarnavimas@kvb.lt
Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos (8 37) 32 42 29 info-de.kaunas@kvb.lt
Leidinių išdavimas, grąžinimas

(8 37) 32 44 43,

(8 37) 32 43 57

 

 

K. Donelaičio g. 8

 MUZIKOS LEIDINIŲ SKYRIUS                                         I–V 10–18 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Jūratė Stipinaitė (8 37) 32 42 57 j.stipinaite@kvb.lt
Muzikos leidinių abonementas (8 37) 32 43 27 muzika@kvb.lt
Muzikos leidinių skaitykla-fonoteka (8 37) 32 43 27 muzika@kvb.lt
 SENŲJŲ IR RETŲ SPAUDINIŲ SKYRIUS                       I–V 10–18 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Regina Stukienė (8 37) 32 42 77 r.stukiene@kvb.lt
Senųjų ir retų spaudinių skaitykla (8 37) 32 43 76 seni_reti@kvb.lt
 VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS                                     I–V 10–18 VI 10–17Į viršų
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja Rasa Lolita Šukevičienė (8 37) 32 42 25 r.sukeviciene@kvb.lt

 

Valdymo struktūros schema:

struktura 2017 02 27