1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

VLADAS MIRONAS


VLADAS MIRONAS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1880 06 22 Rokiškio aps., Panemunio vls., Kuodiškių k.

Kunigas (nuo 1904), lietuviškų pradžios mokyklų steigėjas Vilniaus krašte (1915), Lietuvių mokslo draugijos narys, Lietuvių Tarybos vicepirmininkas, Tautos pažangos partijos (1918) ir jos pagrindu įkurtos Lietuvių tautininkų sąjungos (1924) narys, jos vyriausiosios valdybos pirmininkas (nuo 1939); III seimo narys (1926), vyriausiasis kariuomenės kapelionas (1929-1938), ministras pirmininkas (1938-1939). Sovietų okupacinės valdžios tris kartus suimtas ir tardytas, 1947 m. nuteistas.

Mirė 1953 02 17 Vladimiro kalėjime, palaidotas kalėjimo kapinėse (Rusija).[email protected]