1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

STANISLOVAS NARUTAVIČIUS


STANISLOVAS NARUTAVIČIUS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1862 09 02 Telšių aps., Alsėdžių vls., Brevikų k.

Vienas „Tygodnik Powszechny" (1890) leidėjų, lietuviškų periodinių leidinių platintojas ir bendradarbis, Lietuvių seimo Vilniuje (1905) dalyvis, vienas Nepriklausomybės akto projekto autorių, ilgametis Telšių apskrities tarybos narys.

Mirė 1932 12 31 Kaune, palaidotas Plungės raj., Alsėdžių kapinėse.[email protected]