1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

STEPONAS KAIRYS


STEPONAS KAIRYS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1879 01 03 Ukmergės aps., Kurklių vls., Užunevėžio k.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys (nuo 1900), ilgametis jos pirmininkas, Lietuvių seimo Vilniuje (1905) dalyvis, Pavergtųjų tautų kongreso Lozanoje lietuvių delegacijos narys (1916), Lietuvių konferencijos Berne dalyvis (1917), vienas Nepriklausomybės akto projekto autorių, Utenos savivaldybės organizatorius, jos valdybos pirmininkas (1918), tiekimo ir maitinimo ministras (1919), Lietuvos sanitarinės technikos pradininkas, Steigiamojo seimo, I-III seimų narys, socialdemokratinių partijų kongresų Hamburge (1923), Vienoje (1931), Frankfurte prie Maino (1951) dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto ordinarinis profesorius (1939), garbės daktaras (1940), technikos fakulteto dekanas (1941-1943), Vyriausiojo Lietuvos išsivadavimo komiteto pirmininkas (1943-1945).

Mirė 1964 12 16 Niujorke (JAV) ir ten palaidotas. 1996 07 19 perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.[email protected]