1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

PETRAS KLIMAS


PETRAS KLIMAS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1981 02 23 Marijampolės aps., Kalvarijos aps., Kušliškių k.

Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti centro komiteto narys, Lietuvių mokslo draugijos narys, Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) organizacinio komiteto sekretorius, „Lietuvos aido" pirmasis faktinis redaktorius, Lietuvos Tarybos sekretorius, vienas Lietuvos laikinosios konstitucijos (1918) autorių, Užsienio reikalų ministerijos viceministras, ministras (1919-1921), Lietuvos delegacijos sekretorius Taikos konferencijoje Paryžiuje (1918-1919), derybų su Sovietų Rusija delegacijos sekretorius (1920), Aukštųjų kursų ir Lietuvos universiteto dėstytojas (1920-1923), nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Liuksemburge (1923-1940). Vokiečių ir sovietų okupacinių valdžių kalinys (1943-1944, 1945-1953).

Mirė 1969 01 16 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.[email protected]