1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

PRANAS DOVYDAITIS


Pranas Dovydaitis

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1886.12.02 Marijampolės aps., Višakio Rūdos vls., Runkių k.

Kauno "Saulės" (vėliau — Kauno 1–osios) gimnazijos direktorius (1916–1922), ministras pirmininkas (1919), Aukštųjų kursų ir Lietuvos universiteto dėstytojas (1920–1922), profesorius (1922–1940), filosofijos daktaras (1935), Vyriausiosios ateitininkų valdybos pirmininkas (1921–1927), vienas Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos įkūrėjų, jos pirmininkas (1920–1924), vienas Lietuvių katalikų mokslo akademijos (1922) steigėjų, jos vicepirmininkas. "Lietuviškosios enciklopedijos" viceredaktorius, apie 40 periodinių leidinių redaktorius, Krikščionių demokratų partijos narys.

Sušaudytas 1942.11.04 Severouralsko lageryje (Rusija)."[email protected]