1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

MYKOLAS BIRŽIŠKA


Mykolas Biržiška

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1882.08.24 Mažeikių aps., Viekšniuose.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys (1905–1917), Lietuvių seimo Vilniuje (1905) dalyvis, Lietuvos mokslų draugijos narys (nuo 1908), Vilniaus lietuvių gimnazijos direktorius (1915–1922), vienas Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) organizatorių, vienas Nepriklausomybės akto projekto autorių, švietimo ministras (1918–1919), delegacijos derybų su lenkais Suvalkuose narys (1920), Lietuvos universiteto (vėliau — Vytauto Didžiojo universiteto) profesorius, prorektorius (1922–1926, 1927–1939), rektorius (1926–1927), Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius (1940–1944), vienas Vilniaus vadavimo sąjungos įkūrėjų ir jos centro komiteto pirmininkas (1925–1935), „Lietuviškosios enciklopedijos“ redaktorius (nuo 1932), Pabaltijo universiteto Hamburgo profesorius (1946–1949).

Mirė 1962.08.24 Los Andžele, palaidotas Los Andželo lietuvių kapinėse (JAV)."[email protected]