1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS


KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1872 01 28 Tauragės aps., Švėkšnos vls., Stemplių k.

Kunigas (nuo 1899), Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius (1922-1944), Žemaičių vyskupo sekretorius (1911-1920), generalinis vikaras (1926), popiežiaus rūmų prelatas (1927), Kauno arkivyskupijos prelatas (1932), Kauno bazilikos arkidiakonas ir metropolijos kapitulos prelatų dekanas, apaštališkasis protonotaras, Panevėžio katalikiškosios labdaros draugijos narys steigėjas, vienas „Motinėlės" draugijos iniciatorių, „Saulės" draugijos iždininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vyriausiosios valdybos narys, Vyriausiojo savitarpio pagalbos narys ir vicepirmininkas, Lietuvių seimo Vilniuje (1905) dalyvis, Steigiamojo seimo Konstitucijos komisijos narys, Lietuvių krikščionių demokratų partijos centro komiteto narys (1922).

Mirė 1964 05 09 Lugane (Šveicarija).[email protected]