1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

KAZYS BIZAUSKAS


KAZYS BIZAUSKAS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1892 02 15 Kuldygos aps., Pavilostoje (Latvija).

Maskvos lietuvių ateitininkų draugijos „Rūta" valdybos pirmininkas (1913-1914), Panevėžio miesto valdybos sekretorius (1915-1917), „Saulės" draugijos gimnazijos Panevėžyje steigimo iniciatorius, Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1915), Lietuvos Tarybos Prezidiumo sekretorius, vienas Lietuvos ūkio banko (1919) steigėjų, Lietuvos delegacijų pasitarimuose su Anglija ir Sovietų Rusija narys (1919-1920), Steigiamojo seimo krikščionių demokratų bloko atstovas, švietimo ministras (1920-1922), Lietuvos atstovas Vatikane, JAV, Lietuvos įgaliotasis ministras Rygoje, Londone, Hagoje; ministro pirmininko pavaduotojas (1939) ir įgaliotasis ministras Vilniuje
(iki 1940 06 17).

Sušaudytas 1941 06 26 Polocko rajone, prie Bigosovo stoties (Baltarusija).[email protected]