1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

JUSTINAS STAUGAITIS


JUSTINAS STAUGAITIS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1866 11 14 Šakių aps., Naumiesčio vls., Tupikų k.

Kunigas (nuo 1890), Telšių vyskupas (1926-1943), Telšių kunigų seminarijos (1927) įkūrėjas, „Žiburio" (1906), „Žagrės" draugijų Marijampolėje steigėjas, Lietuvių mokslo draugijos narys ( nuo 1911), „Vadovo" žurnalo redaktorius (1909-1912), Lietuvos Tarybos (vėliau - Valstybės Tarybos) vicepirmininkas, vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos vadovų, Lietuvos delegacijų dėl Lietuvos nepriklausomybės užsienio šalyse vadovas (1919-1920), Steigiamojo seimo (1920) atstovas ir vicepirmininkas, I ir II seimų pirmininkas, vicepirmininkas..

Mirė 1943 07 08 Telšiuose, palaidotas Telšių katedroje.[email protected]