1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

JOKŪBAS ŠERNAS


Jokūbas Šernas

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1888 06 14 Biržų aps., Nemunėlio Radviliškio vls., Jasiškių k.

„Lietuvos žinių" laikraščio redaktorius (1914), Vilniaus „Ryto" gimnazijos mokytojas (1915-1918), Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti reikalų vedėjas (1914), komiteto narys, vienas Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) organizatorių, Lietuvos Tarybos sekretorius, ministras be portfelio (1919), „Savivaldybės" žurnalo steigėjas ir redaktorius (1923-1926), Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybės departamento organizatorius ir pirmasis jo direktorius (nuo 1925), Prekybos ir pramonės banko direktorius.

Mirė 1926 07 31 Kaune, palaidotas Nemunėlio Radviliškio kapinėse.[email protected]