1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

JONAS BASANAVIČIUS


JONAS BASANAVIČIUS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1851 11 23 Naumiesčio aps., Bartininkų vls., Ožkabalių k.

Vienas „Aušros" žurnalo (1883-1886) įkūrėjų ir bendradarbių, vienas Lietuvių mokslo draugijos steigėjų ir jos valdybos pirmininkas (1907-1926), „Lietuvių tautos" leidinio kūrėjas ir redaktorius, akcinės bendrovės „Vilija" (1911) organizatorius, Lietuvių ūkininkų bendrovės (1913) steigėjas, vienas Lietuvių seimo Vilniuje (1905) organizatorių ir pirmininkų, Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) pirmininkas, Lietuvos Tarybos posėdžio, paskelbusio Nepriklausomybės aktą, pirmininkas, Istorijos ir etnografijos muziejaus Vilniuje direktorius (1919).

Mirė 1927 02 16 Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.[email protected]