1918 m. vasario 16–tosios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras

ALEKSANDRAS STULGINSKIS


ALEKSANDRAS STULGINSKIS

Nuotrauka iš kn.: Lietuvos albumas. Kaunas, 1921.Gimė 1885 02 26 Raseinių aps., Kaltinėnų vls., Kutalių k.

Vienas krikščionių demokratų partijos organizatorių, jos centro komiteto pirmininkas (1917), Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) dalyvis, Lietuvos ūkininkų sąjungos (1919) steigėjas ir vadovas, ministras be portfelio, ministro pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras (1918-1919), vienas Ūkio banko (1919) steigėjų, Steigiamojo seimo narys, pirmininkas; Lietuvos Respublikos prezidentas (1922-1926), III seimo pirmininkas (1926-1927). Sovietų valdžios 1941 m. suimtas, kalintas ir ištremtas į Sibirą (Krasnojarsko kraštas) (iki 1956).

Mirė 1969 09 22 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse.[email protected]