LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS 1918 D. 1

Kolektyvų rodyklė

ARBATINĖ, Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Vabalninko skyriaus, Biržų a. 297
ARCHYVAS
    Kauno notariato 6254
    Žemaičių konsistorijos 6267
ARMIJA - žr. Ginkluotosios pajėgos
BANKAS
    Kauno lietuvių 2087
    Prekybos ir pramonės bankas. Vilnius 2092-94
    Rytų skolinamoji kasa (Darlehnskasse Ost) 2052, 2067-69, 2072, 2077, 2080, 2088
    Valstiečių 1986
    Vilniaus savitarpinio kredito draugija, 3-oji (Lietuvių bankas) 2091
BENDRABUTIS
    Lietuvių draugijos agronomijos ir teisių pagalbai teikti dėl karo nukentėjusiems bendrab. Vilnius 3114
    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti bendrab. Vilnius 2858, 3113, 3124
    “Ryto” pirmosios lietuvių gimnazijos bendrab. Vilnius 3115
    “Saulės” gimnazijos bendrab. Kaunas 3110
    Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos bendrab. 3112
BENDROVĖ
    “Dirva”. Marijampolė 4596-97
    Geležinkelio “Klaipėda-Šiauliai” akcinė b-vė 4623
    “Gintaras”. Palanga, Gruobinios a. 4664
    Lietuvos atstatymo b-vė Amerikoje 2239, 4679
    Palangos melioracijos b-vė. Gruobinios a. 4412
    “Spėka”, prekybos ir pramonės b-vė. Vilnius 2046-48
    Šiaulių kooperacijos b-vė 2042-43
    “Švyturys”. Vilnius 2172, 4590, 4611
    “Žaibas”. Vilnius 4592
    Bendrovė - žr. taip pat: Draugija
BIBLIOTEKA
    Alsėdžių b-ka. Telšių a. 84
    Kartenos parapijos b-ka. Kretingos a. 85
    Kauno viešoji b-ka 87
    Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Rietavo skyriaus b-ka. Vėžaičių a. 93    
    Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Švėkšnos skyriaus b-ka. Vėžaičių a. 2797
    Lietuvių mokslo draugijos b-ka 74, 98
    Paberžės mokyklos skaitykla. Panevėžio a. 89
    Pajūrio parapijos b-ka 90
    Piniavos b-kėlė. Panevėžio a. 91
    “Ryto” draugijos Semeliškių skyriaus b-ka. Kaišiadorių a. 95
    Seinų “Žiburio” gimnazijos b-ka 94
    Slavikų b-ka. Naumiesčio a. 5211
    Strašūno žydų b-ka. Vilnius 99
    Šaukoto b-ka. Kėdainių a. 96
    “Šviesos” draugijos Alantos skyriaus b-ka. Utenos a. 83
    Upytės b-ka. Panevėžio a. 97
    Vadoklių b-ka. Ukmergės a. 298
    “Vainiko” draugijos b-ka. Radviliškis, Panevėžio a. 92
    Vilkijos jaunimo kuopelės b-ka. Kauno a. 938
    Vilniaus viešoji b-ka 99, 100, 6240
    Žemaitkiemio b-ka. Ukmergės a. 6153
BIURAS
    Katalikų moksleivių, grįžusių iš Rusijos, informacijos biuras 3119
    Lietuvos užsienio reikalų ministerijos spaudos biuras 16
CHORAS
    
Kietaviškių bažnytinis choras. Kaišiadorių a. 518
    Lankeliškių choras. Vilkaviškio a. 387
    Giedraičių bažnytinis choras. Molėtų a. 1083
    Kaltanėnų bažnytinis choras. Saldutiškio a. 4791
    Kietaviškių bažnytinis choras. Kaišiadorių a. 4793-94
    Krekenavos bažnytinis choras. Panevėžio a. 4795
    Panevėžio bažnytinis choras 4797
    Platelių bažnytinis choras. Sedos a. 4798, 5148
    Sintautų choras. Naumiesčio a. 4768
    Surviliškio choras. Kauno a. 3834
    Švėkšnos bažnytinis choras. Vėžaičių a. 133
    Šventibrasčio mišrus jaunimo choras. Kėdainių a. 5252
    Tallat-Kelpšos lietuvių choras. Vilnius 4783
    Telšių lietuvių choras 5259
    Tytuvėnų bažnytinis choras. Skaudvilės a. 4799
    Vidiškių bažnytinis choras. Ukmergės a. 4800
    Viekšnių bažnytinis choras. Akmenės a. 4801-02
    Vilkijos bažnytinis choras. Kauno a. 4803
    Žiežmarių bažnytinis choras. Kaišiadorių a. 4804
    Žvirgždaičių parapijos choras. Naumiesčio a. 4790
DIRBTUVĖ
    Tryškių avalynės d-vė. Akmenės a. 4699
    Valkininkų cemento d-vė. Trakų a. 4665
    Vilkaviškio aliejaus d-vė 4677
    Vilniaus dailidžių ir šaltkalvių d-vės 4701
    Vilniaus Kūdikėlio Jėzaus vaikų prieglaudos batsiuvių d-vė iliustr. 6434
    B.Žižytės bažnytinių rūbų d-vė. Vilnius 4702
DRAUGIJA
    “Adomah”, Vilniaus žydų ūkio d-ja 2008, 4451-52
    Agronomijos-teisių d-ja 2017-18, 2036, 2245, 2850-52
    Alantos vartotojų d-ja. Utenos a. 2181
    “Bijūnas”, Kavarsko jaunimo d-ja. Ukmergės a. 725
    Biržų ūkio d-ja 4424-25, 4427
    Biržų vartotojų d-ja 2182
    “Bitė”. Kretinga 4545, 4553-54, 4556-57; Radviliškio sk. Panevėžio a. 979
    Dainos bei scenos d-ja. Kaunas 4719-22, 4753, 4756, 4973, 4986, 4989
    “Darbas”, Panevėžio lietuvių tarnaičių d-ja 615
    Darbėnų vartotojų d-ja. Kretingos a. 2183
    “Darbininkas”, Vilniaus vartotojų d-ja 2050
    “Dirva”, Molėtų švietimo d-ja 2982-83
    “Doros kvapas”. Butniūnai, Joniškėlio a. 337
    Duokiškio pašalpos d-ja. Rokiškio a. 2826
    “Gabija” . Marijampolė 4759-61
    Gasčiūnų Lietuvos Kunigaikščio Vytauto jaunimo d-ja. Šiaulių a. 1272
    Geležių vartotojų d-ja. Kupiškio a. 2185
    Giedraičių sušelpimo d-ja. Molėtų a. 2827
    Gyvojo Rožančiaus d-ja. Šeduva, Šiaulių a. 618; Vabalninkas, Biržų a. 620
    “Globa”. Maskva 2907
    “Gojinėlis”, Lelių jaunimo d-ja. Vėžaičių a. 1277
    “Gojinėlis”, Rietavo jaunimo d-ja. Vėžaičių a. 5180
    Gružių lietuvių krikščionių jaunimo d-ja. Joniškėlio a. 76
    Gudų mokslo d-ja. Vilnius 1
    Ylakių vartotojų d-ja. Sedos a. 2179, 2186-88
    “Jėga”, Šiaulių švietimo d-ja 131, 2004, 2984-88
    Joniškio vartotojų d-ja. Šiaulių a. 2033, 2189-90
    “Kanklės”, Gruzdžių scenos, muzikos ir dainos d-ja. Šiaulių a. 4713-17, 4750, 4774
    Kauno gydytojų d-ja 4222
    Kavarsko vartotojų d-ja. Ukmergės a. 2191
    “Kibirkštis”, Joniškėlio labdaros ir švietimo d-ja 2828-29
    “Kooperacija”. Vilnius 2049
    Kriukų vartotojų d-ja. Joniškėlio a. 2192
    Kupiškio ūkio d-ja 4430
    Kupiškio vartotojų d-ja 1404
    Kuršėnų lietuvių katalikų jaunimo d-ja 1276
    Kuršėnų vartotojų d-ja 2193
    “Kvietka”, Šimonių jaunimo d-ja. Kupiškio a. 772
    “Laimė”, Vilniaus vartotojų d-ja 2208-11, 4395
    “Lakštingala”, Klovainių choro, dramos ir švietimo d-ja. Joniškėlio a. 4723, 5005
    Laukuvos vartotojų d-ja. Skaudvilės a. 2194
    Liepojos lietuvių d-ja 1772
    Liepojos lietuvių jaunimo d-ja 5356
    Lietuvių amatininkų darbininkų d-ja 1245, 1965
    Lietuvių dailės d-ja 148, iliustr. 6441
    Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo agronomijos ir teisės pagalbai teikti - žr.: Agronomijos-teisių d-ja
     Lietuvių d-ja nukentėjusiems dėl karo šelpti 120, 1306, 1673, 1679-80, 1945, 1952, 2821, 2853-71, 2900, 2918, 2923, iliustr. 6425; Garliavos sk. Kauno a. 2872; Gelvonų sk. Molėtų a. 2873; Kauno sk. 2874-77; Kavarsko sk. Ukmergės a. 2878; Krekenavos sk. Panevėžio a. 2879; Kupiškio sk. 2880; Panevėžio sk. 2881; Petrapilio sk. 2913; Plungės sk. Telšių a. 2882; Polocko sk. 2914; Poltavos sk. 2915; Radviliškio sk. Šiaulių a. 2883; Šiaulių sk. 2984; Švenčionėlių sk. Pabradės a. 2884; Telšių sk. 2885; Ukmergės sk. 2886; Upninkų sk. Ukmergės a. 2887; Vilniaus sk. 2888-90; Žagarės sk. Šiaulių a. 2891; Želvos sk. Ukmergės a. 2892
    Lietuvių globa šelpti mūsų broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos 2825
    Lietuvių katalikių moterų d-ja 635-40, 644-51, 2738, 2763; Aukštosios Panemunės sk. Kauno a. 641-43; Linkuvos sk. Joniškėlio a. 652; Mosėdžio sk. Sedos a. 653-57, 1408-09; Panevėžio sk. 658-59; Šėtos sk. Ukmergės a. 660; Vabalninko sk. Biržų a. 661-62, 958; Vilniaus sk. 634, 663-66, 5313, 5318
    Lietuvių katalikių tarnaičių šv. Zitos d-ja 667-70, 672-73, 3854, 4577; Liepojos sk. 849-51, 5349, 5351; Panevėžio sk. 671; Rygos sk. 852, 5364
    Lietuvių katalikų blaivybės d-ja 961-62; Alytaus sk. 963; Darbėnų sk. Kretingos a. 4884; Ylakių sk. Sedos a. 964-66; Joniškio sk. Šiaulių a. 967; Kavarsko sk. Ukmergės a. 968; Linkuvos sk. Joniškėlio a. 969; Liškiavos sk. Alytaus a. 6023; Marijampolės sk. 970-71; Mosėdžio sk. Sedos a. 972-75, 1408-09; Naujamiesčio sk. Panevėžio a. 976; Panevėžio sk. 4575; Pašvitinio sk. Joniškėlio a. 977; Radviliškio sk. Panevėžio a. 978-79; Skuodo sk. Sedos a. 980; Šeduvos sk. Šiaulių a. 981-82; Švėkšnos sk. Vėžaičių a. 983, 2797; Vabalninko sk. Biržų a. 297, 984, 6121; Viekšnių sk. Akmenės a. 985, 5287; Vilniaus sk. 5312; Žagarės sk. Šiaulių a. 986-92; Židikų sk. Sedos a. 993
    Lietuvių mokslo d-ja 2-6, 74, 4051, 4822; visuotinis susirinkimas, 12-asis. Vilnius, 1918 m. spal. 2-4 d. 7-14, 6251; vadovėlių leidžiamoji komisija 4584-85
    Lietuvių rašytojų d-ja 5417, 5420
    Lietuvių technikų d-ja 4049a, 4348, 4358
    Lietuvių-ukrainiečių sąjunga 1740
    Lietuvos sanitarinės pagalbos d-ja 4221
    Lietuvos ūkininkų d-ja 4029-30, 4414-18, 4422-23, 4449-50; Biržų sk. 4426; Garliavos sk. Kauno a. 4429
    Linkuvos vartotojų d-ja. Joniškėlio a. 2195
    “Lopšelis”. Šiauliai 2836-37
    Marijampolės ūkininkų draugovė 4431-33; Sasnavos sk. 4440
    Ministerijų tarnautojų vartotojų d-ja. Vilnius 2045
    Minsko lietuvių sanitarinė d-ja 4223
    Mintaujos katalikių mergaičių d-ja 5357-59
    “Motinėlė”. Kaunas 2893-95, 4985
    “Mūza”, Biržų muzikos ir dramos d-ja 4712
    Namų savininkų d-ja 4578
    Pakruojo ūkininkų d-ja. Joniškėlio a. 4434, 4598
    Panemunėlio ūkininkų d-ja. Rokiškio a. 4435
    Panevėžio jaunimo d-ja 1279-80
    Panevėžio Romos katalikų labdaros d-ja 2831
    Panevėžio savitarpinės paskolos d-ja 2089
    Panevėžio šv. Cecilijos d-ja 5131
    Panevėžio ūkio d-ja 4436-38
    Panevėžio vartotojų d-ja 2197-98
    Pasvalio pašalpos d-ja. Joniškėlio a. 2833
    “Pašalpa”, Liepojos d-ja 2901-02
    Pavasarininkai, lietuvių katalikų jaunimo organizacija 674-709; Aleksotas, Kauno a. 710; Alovė, Alytaus a. 711, 4854; Anykščiai, Utenos a. 712-13; Antupiai, Vilkaviškio a. 714; Baisogala, Kėdainių a. 715; Debeikiai, Utenos a. 716, 4890; Giraitė, Alytaus a. 719; Gružiai, Joniškėlio a. 720; Igliauka, Marijampolės a. 721; Judrėnai, Telšių a. 723; Kaunas 724; Kiaulupiai, Naumiesčio a. 761; Krekenava, Panevėžio a. 726-27; Kuršėnai 728; Leliūnai, Utenos a. 729-30; Lioliai, Skaudvilės a. 731; Marijampolė 732-34; Miroslavas, Alytaus a. 735; Mosėdis, Sedos a. 736, 6185; Naujadvaris, Panevėžio a. 737; Nedingė, Alytaus a. 738; Nemunaitis, Alytaus a. 739; Pagiriai, Ukmergės a. 740; Pakražantis, Skaudvilės a. 741; Pakruojis, Joniškėlio a. 742; Palepšiai, Skaudvilės a. 741; Panevėžys 743; Prienai, Marijampolės a. 745; Rečionys, Kaišiadorių a. 753-55; Seinai 756-60; Sintautai, Naumiesčio a. 761; Skiemonys, Utenos a. 762; Stetiškiai, Panevėžio a. 763; Subačius, Kupiškio a. 764; Šančiai, Kauno a. 765; Šiauliai 768, 770; Ukmergė 773; Utena 774-76; Užpaliai, Utenos a. 777; Vabalninkas, Biržų a. 778; Vadokliai, Ukmergės a. 779; Verekoniai, Kauno a. 780; Viduklė, Raseinių a. 781; Vikonys, Ukmergės a. 782; Vilnius 1399; Vyžuonos, Utenos a. 783-86; Žasliai, Kaišiadorių a. 788-89
    Petrogrado lietuvių gydytojų d-ja 4344
    Pivašiūnų vartotojų d-ja. Trakų a. 2199
    Platelių vartotojų d-ja. Sedos a. 2179
    Plungės vartotojų d-ja. Telšių a. 2200
    Pušaloto vartotojų d-ja. Joniškėlio (?) a. 2201
    Raseinių ūkio d-ja 4439
    Rietavo labdarių d-ja. Vėžaičių a. 93
    Rygos lietuvių pašalpos d-ja 2916, 5366-67
    “Rytas” 2725, 2739, 2989-90, 2995, 3115, 3239, 3984; Giedraičių sk. Molėtų a. 2827, 2991, 2993; Kabelių sk. Alytaus a. 2992; Nemunaičio sk. Alytaus a. 2994; Semeliškių sk. Kaišiadorių a. 95
    “Rūta”. Joniškis 722
    “Rūta”. Šimonys, Kupiškio a. 1289
    “Rūta”, Vilniaus lietuvių susivienijimas 22, 25
    “Saulė” 120, 2725, 2739, 2756, 2996-97, 3217, 3230, 3239, 3862, 3985, 4977; Kupiškio sk. 626; Panevėžio sk. 3940; Radviliškio sk. Šiaulių a. 2883; Utenos sk. 2998-99; Žagarės sk. Šiaulių a. 3000
    “Saulutė”, Platelių katalikų jaunimo d-ja. Sedos a. 616-17, 744
    Seinų vartotojų d-ja 2202
    Semeliškių vartotojų d-ja. Kaišiadorių a. 2217
    “Sietynas”. Žagarė, Šiaulių a. 622, 787
    Skaitymo mylėtojų d-ja. Kaunas 86
    “Solidarnosc”, Naujosios Vilnios vartotojų d-ja. Vilniaus a. 2041
    Šačių ūkio ratelis. Sedos a. 4441-42
    Šiaulių ugniagesių d-ja 5241
    Švėkšnos labdaros d-ja. Vėžaičių a. 2797, 2838
    Švenčionių vartotojų d-ja 2203
    Šv. Juozapo katalikų darbininkų d-ja 628, 790, 4976; Aleksoto sk. Kauno a. 791-92; Aukštosios Panemunės sk. Kauno a. 793; Kauno sk. 794-800; Linkuvos sk. Joniškėlio a. 801; Marijampolės sk. 630-31; Panevėžio sk. 802; Prienų sk. Marijampolės a. 632, 4673; Radviliškio sk. Panevėžio a. 3833; Šančių sk. Kauno a. 803-10, 5224; Šiaulių sk. 811, 5240; Užbalių sk. Vilkaviškio a. 5270; Vilkijos sk. Kauno a. 812-15; Vilniaus sk. 633, 5304; Žagarės sk. Šiaulių a. 816-17
    Šv. Kazimiero d-ja, spaudos leidimo ir prekybos organizacija. Kaunas 64, 68, 70-72, 120, 4588-89, 4595, 4604-07, 4609-10, 4612
    Šv. Mikalojaus vyrų katalikų d-ja. Vilnius 621, iliustr. 6419
    Šventibrasčio jaunimo d-ja. Kėdainių a. 1290-91
    “Šviesa”. Alanta, Utenos a. 83
    “Šviesa”. Panevėžys 5130
    “Šviesa”. Šatės, Sedos a. 1288
    “Šviesa”. Vilnius 3924, 5380
    Tauragnų sveikatos apsaugos d-ja. Saldutiškio a. 5257
    Telšių lietuvių giedotojų d-ja 4775
    Telšių vartotojų d-ja 2204
    Tilžės laivininkystės d-ja 4640
    “Trimitas”, Šaukėnų scenos, dainos ir muzikos d-ja. Kuršėnų a. 4725
    Tverų labdaros d-ja. Telšių a. 6113    
    Tverų valstiečių kuopelė. Telšių a. 4443
    Vabalninko labdaros d-ja. Biržų a. 2839-41
    Vabalninko vartotojų d-ja. Biržų a. 2205-06, 2218-19
    “Vainikas”, Radviliškis, Panevėžio a. 92, 746-52, 1256, 4601, 4763, 5168
    “Vainikėlis”, Kaltinėnų katalikų d-ja. Skaudvilės a. 614, 1273
    “Varpas”, Plungės jaunimo ratelis. Telšių a. 1283
    “Varpas”. Šiauliai 4726
    Varšuvos lietuvių šelpimosi d-ja 2922, 5371
    Vaškų šelpimo d-ja. Joniškėlio a. 134, 2842
    Veiviržėnų vartotojų d-ja. Vėžaičių (?) a. 2220
    Videniškio vartotojų d-ja. Molėtų a. 2221
    Viekšnių vartotojų d-ja. Akmenės a. 2207
    “Vienybė”, Daugų vartotojų d-ja. Alytaus a. 2184
    Vilkaviškio ūkininkų d-ja 1502, 4444-48, 4507
    Vilniaus farmaceutų d-ja 4307
    Vilniaus labdaros d-ja 2843
    Vilniaus lietuvių sanitarinė d-ja 4224
    Vilniaus medžiotojų d-ja 4559
    Vilniaus ūkio d-ja 2749
    “Viltis”. Garliava, Kauno a. 1270-71
    “Vytis”, Šiaulių lietuvių katalikų jaunimo d-ja 619, 766-67, 769, 771, 1248, 5426; Domantų sk. 717
    “Vyturys”, Kuršėnų jaunimo d-ja 5026
    “Vyturys”, Linkuvos dramos, muzikos ir dainų d-ja. Joniškėlio a. 4724, 5044-45, 5049
    Vokiečių-lietuvių d-ja. Berlynas 1721-27, 1916
    Žagarės labdaros d-ja. Šiaulių a. 2844-49, 6144, 6147
    Žagarės vartotojų d-ja. Šiaulių a. 2016, 2018, 2212-14, 2849, 6143, 6147
    Žemaičių Kalvarijos vartotojų d-ja. Sedos a. 2179
    “Žiburėlis”. Vilnius 3118
    “Žiburys” 2725, 2739, 3239; Aukštosios Panemunės sk. Kauno a. 3001; Bartninkų sk. Vilkaviškio a. 1493; Daukšių sk. Švenčionių (?) a. 3002; Garliavos sk. Marijampolės a. 3003-04, 3825, 5968; Gižų sk. Vilkaviškio a. 3005; Griškabūdžio sk. Naumiesčio a. 3006-09; Kalvarijos sk. Marijampolės a. 3010; Kapčiamiesčio sk. Seinų a. 3011; Keturvalakių sk. Vilkaviškio a. 3012; Kučiūnų sk. Seinų a. 3013; Liškiavos sk. Alytaus a. 3014-15; Liudvinavo sk. Marijampolės a. 3016; Lukšių sk. Naumiesčio a. 3017-18; Marijampolės a. 3019-21; Naumiesčio sk. 3022-26; Paluobių sk. Naumiesčio a. 3027-29; Pilviškių sk. Naumiesčio a. 3030-34, 5146; Plokščių sk. Naumiesčio a. 3035-36; Prienų sk. Marijampolės a. 3037-38; Seinų sk. 3039-42; Slavikų sk. Naumiesčio a. 3043; Veisiejų sk. Seinų a. 3044; Vilkaviškio sk. 3045-54, 3922, 5290; Virbalio sk. Vilkaviškio a. 3055-56
    “Žiburys”, Punsko jaunimo d-ja 1286
    “Žvaigždė”, Rygos lietuvių švietimo d-ja 4074, 5365
    Draugija - žr. taip pat: Bankas, Komitetas, Sąjunga
DŽIOVYKLA, Ukmergės vaisių 4676
FABRIKAS
    Biržuvėnų popieriaus fabr. Telšių a. 4696
    Goldbergo alaus fabr. Prienai, Marijampolės a. 4673
    Suvalkų bulvių džiovinimo fabr. 4674
    Šiaulių vėlimo fabr. 4697-98
    Vilniaus degtukų fabr. 4666
    Vilniaus marmelado fabr. 4289
FONDAS
    Lietuvių moksleivių ateitininkų susišelpimo fondas 3116, 3120-21
    Lietuvių tautos meno fondas. Petrapilis 5362
GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS
    Armija
        XII arm. 2684
        Rusijos Raudonoji arm. 1805
    Pulkas
        I pėstininkų pulkas 2708
         Vilniaus šaulių pulkas, 5-asis 2627
INTERNATAS - žr. Bendrabutis
KINO TEATRAS
    “Kownoer Lichtspiele” 4736
    “Neus Lichtspielhaus”. Kaunas 4736
KLINIKA, Vilniaus moterų 3963
KLUBAS
    Gelvonų srities lietuvių kl. 116
    Šiaulių politikos kl. 1159
KNYGYNAS
    “Dirvos” bendrovės knyg. Marijampolė 4596

    Juknaitės knyg. Rokiškis 286

    Maikausko knyg. Vilkaviškis 4602

    Marcinkevičiūtės knyg. Vilkaviškis 4603

“Naujos gadynės” knyg. Kaunas 63

    Šlapelienės knyg. Vilnius 69, 4608

Pakruojo knyg. Joniškėlio a. 4598

    “Švyturio” bendrovės knyg. Vilnius 4611
    Šv. Kazimiero draugijos knyg. Kaunas 64, 68, 71, 4595; Vilnius 68, 4595, 4604-07, 4609-10; Žagarė, Šiaulių a. 4612

Vaičiaus knyg. Šiluva, Raseinių a. 6221
Virkučio knyg. Liepoja 4615-18
KOLEGIJA, evangelikų reformatų. Sluckas-Vilnius 830
KOMENDANTŪRA,Vilniaus karininkų 1807
KOMISARIATAS, Lietuvos reikalų 4614
KOMISIJA
    Maskvos vokiečių emigrantų komis. 3829
    Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komis. - žr. Lietuvos Valstybės Taryba
    Vadovėlių leidžiamoji komis. - žr. Lietuvių mokslo draugija
KOMITETAS
    Aukštosios Panemunės parapijos k-tas. Kauno a. 2445-46
    Babtų parapijos k-tas. Kauno a. 2447
    Bartininkų v. k-tas. Vilkaviškio a. 2448
    Biržų parapijos k-tas 2449
    Dusmenų parapijos k-tas. Alytaus a. 2450
    Garliavos parapijos k-tas. Kauno a. 2451
    Grūžių parapijos k-tas. Joniškėlio a. 2455
    Jonavos parapijos k-tas. Ukmergės a. 2459
    Joniškio miesto k-tas. Šiaulių a. 2461
    Joniškio parapijos k-tas. Šiaulių a. 2461
    Josvainių parapijos k-tas. Kėdainių a. 2462
    Jurbarko piliečių k-tas. Raseinių a. 2463
    Kairių parapijos k-tas. Šiaulių a. 2464
    Kaišiadorių parapijos k-tas 2465
    Kalnujų parapijos k-tas. Raseinių a. 2469
    Krakių k-tas. Kėdainių a. 2497
    Kražių parapijos k-tas. Skaudvilės a. 2498
    Leliūnų k-tas. Utenos a. 2504
    Lygumų k-tas. Šiaulių a. 2505
    Linkuvos parapijos k-tas. Joniškėlio a. 2506
    “Lituania”, k-tas belaisviams ir tremtiniams šelpti. Lozana 2903-05
    Marijampolės piliečių k-tas 2510
    Medingėnų valsčiaus k-tas. Telšių a. 2517
    Minsko lietuvių k-tas 1774
    Minsko lietuvių k-tas tremtiniams šelpti 2911-12
    Naujamiesčio labdaros k-tas. Panevėžio a. 2830
    Nemajūnų parapijos k-tas. Alytaus a. 2525-26
    Nemakščių parapijos k-tas. Skaudvilės a. 2527
    Pabaisko parapijos k-tas. Ukmergės a. 2530
    Paežerėlių parapijos k-tas. Naumiesčio a. 2531
    Paįstrio parapijos k-tas. Panevėžio a. 2532
    Pakuonio parapijos k-tas. Marijampolės a. 2533
    Panemunėlio parapijos k-tas. Rokiškio a. 2535
    Panevėžio parapijos k-tas 2536
    Pilviškių miestelio k-tas. Naumiesčio a. 2542
    Plokščių parapijos k-tas. Naumiesčio a. 2543-44
    Ramygalos parapijos k-tas. Panevėžio a. 2545
    Raseinių miesto k-tas 2546
    Rietavo labdaros k-tas. Vėžaičių a. 2834-35
    Rietavo parapijos k-tas. Vėžaičių a. 2547
    Rumbonių parapijos k-tas. Alytaus a. 2548
    Salamiesčio k-tas. Biržų a. 2549
    Saldutiškio apskrities k-tas 2661
    Sedos apskrities k-tas 2673-74
    Sidabravo k-tas. Panevėžio a. 2556
    Siesikų parapijos k-tas. Ukmergės a. 2557
    Skaudvilės apskrities k-tas 2658
    Skiemonių k-tas. Utenos a. 2558
    Šakių parapijos k-tas. Naumiesčio a. 2562
    Šakių darbininkų k-tas. Naumiesčio a. 2563
    Šančių k-tas. Kauno a. 2567
    Šiaulėnų parapijos k-tas. Šiaulių a. 2570
    Šiaulių parapijos k-tas 2572
    Taujėnų parapijos k-tas. Ukmergės a. 2581-82
    Tauragnų parapijos k-tas. Saldutiškio a. 2583-84
    Troškūnų parapijos k-tas. Kupiškio a. 2587
    Ukmergės miesto k-tas 2588-90
    Ukrinų k-tas. Sedos (?) a. 2591
    Upninkų parapijos k-tas. Ukmergės a. 2592
    Utenos apskrities k-tas 2659
    Utenos miesto k-tas 2593
    Užpalių valsčiaus k-tas. Utenos a. 2594-95
    Užvenčio k-tas. Kuršėnų (?) a. 2596
    Varėnos valsčiaus k-tas. Alytaus a. 2598
    Veprių parapijos k-tas. Ukmergės a. 2599
    Viešintų parapijos k-tas. Kupiškio a. 2600
    Viešvėnų parapijos k-tas. Telšių a. 2601
    Vilniaus gudų k-tas 1363, 2610
    Vilniaus lenkų k-tas 1081, 1114, 1194, 2328, 2520, 2610-11, 2620-21, 2624, 2640, 2747
    Vilniaus miesto tarptautinis k-tas karo belaisviams šelpti 2758
    Vilniaus žydų k-tas 2610
    Žagarės k-tas. Šiaulių a. 2644
    Žalpių piliečių k-tas. Skaudvilės a. 2645
    Žeimelio valsčiaus laikinasis k-tas. Joniškėlio a. 1504
    Želvos parapijos k-tas. Ukmergės a. 2647
    Žemaičių Kalvarijos piliečių k-tas. Sedos a. 2649
    Žiobiškio parapijos k-tas. Rokiškio a. 2650
    Komitetas - žr. taip pat: Draugija, Taryba
KONFERENCIJA
    Antantės valstybių konf. Londonas 1821
    Lietuvių atstovų konf. Stokholmas, 1917 m. spal. 18-20 d. 1789-91
    Naumiesčio apskrities lietuvių mokytojų konf. Šakiai, 1918 m. kovo 18 d. 3082
    Sionistų konf. Vilnius, 1918 m. gruod. 1055, 1059
    Vilniaus konf. 1917 m. rugs. 18-22 d. 1418-30, 1850, 1866
KONSISTORIJA, Žemaičių. Kaunas 6267
KRAUTUVĖ
    Panevėžio ūkio draugijos kraut. 4438

    Radzevičiaus gėlių ir vaisių kraut. Vilnius 2222

Semeliškių vartotojų draugijos kraut. Kaišiadorių a. 2217
Vabalninko vartotojų draugijos kraut. Biržų a. 2218-19
Veiviržėnų vartotojų draugijos kraut. Vėžaičių (?) a. 2220
Videniškio vartotojų draugijos įvairių prekių kraut. Molėtų a. 2221
Vilniaus komiso kraut. 2223
Žagarės vartotojų draugijos kraut. Šiaulių a. 6143

KURSAI
    akušerių. Vilnius 3963
    bitininkystės. Kuršėnai 4046, 4545
    buhalterijos. Kaunas 3939, 3945
    lietuvių kalbos, “Šviesos” draugijos. Vilnius 5380
    matininkų. Vilnius 3950
    mokytojų. Daugai, Alytaus a. 3986; Kaišiadorys 3987-88; Kaunas 3989-93, 3996, 4813; Kretinga 3997; Marijampolė 3998-4000; Molėtai 4001-04; Panevėžys 4005-06; Pasvalys, Joniškėlio a. 4007-10; Rokiškio apskrities. Salos 4011; Skaudvilė 4012; Suvalkai 4013; Šilaikiškė, Saldutiškio a. 4014; Širvintos 4015, 5249; Švenčionys 4016; Ukmergė 4017; Utena 4018; Vilnius 4020-21
    muzikos. Panevėžys 3940
    piešimo, Vilniaus mokytojų iliustr. 6428
    siuvėjų. Panevėžys 4047
    stenografijos. Vilnius 3942
    technikos ir bendrojo lavinimo kursai suaugusiems. Smolenskas 4075
    vakariniai bendrojo lavinimo kursai suaugusiems. Balbieriškis, Marijampolės a. 3864; Balnikai, Ukmergės a. 3864; Barzdai, Naumiesčio a. 3866; Batakiai, Skaudvilės a. 3867; Brazavas, Marijampolės a. 3868; Daukšiai, Marijampolės a. 3869-70; Garliava, Kauno a. 3871-73; Griškabūdis, Naumiesčio a. 117; Gruzdžiai, Šiaulių a. 3874; Ylakiai, Sedos a. 3243; Jankai, Naumiesčio a. 3358; Jurginiškiai, Kauno a. 3871, 3875; Kaišiadorys 3876-77; Kalvarija 3878-79; Kamėnai, Kauno a. 3380; Kaunas 3880-81; Klovainiai, Joniškėlio a. 3392, 3882-84; Krekenava, Panevėžio a. 3885, 5011; Kretinga 3886; Kuktiškiai, Saldutiškio a. 3404; Leliūnai, Utenos a. 3422; Leoniškiai, Naumiesčio a. 3424, 5038; Liciškėnai, Alytaus a. 3427; Liubavas, Marijampolės a. 3878; Lygumai, Šiaulių a. 4796; Marijampolė 3887; Musninkai, Širvintų a. 3888; Naudžiai, Naumiesčio a. 3889; Naujamiestis, Panevėžio a. 3890; Naumiestis 3891; Paežeriai, Vilkaviškio a. 276; Pandėlys, Rokiškio a. 3892; Panevėžys 3893; Pasvalys, Joniškėlio a. 3483, 3894; Pilviškiai, Naumiesčio a. 3895; Plaštaka, Utenos a. 3896; Prienlaukis, Marijampolės a. 3897; Pušalotas, Joniškėlio (?) a. 3898-99; Puziniškis, Panevėžio a. 3900-02; Ramygala, Panevėžio a. 3903; Rimdžiūnai, Šiaulių a. 4937; Seinai 3904-06; Sintautai, Naumiesčio a. 3907-10; Šančiai, Kauno a. 3911; Šešuoliai, Širvintų a. 3912; Šiaulėnai, Šiaulių a. 3913; Šiauliai 3914; Švediškiai, Naumiesčio a. 3915; Švenčionys, Pabradės a. 3916; Tytuvėnai, Skaudvilės a. 3917; Trinkūnai, Saldutiškio a. 3918; Ukmergė 3919; Upyna, Skaudvilės a. 3920; Užventis, Kuršėnų (?) a. 3921; Vilkaviškis 3922-23; Vilnius 3924-25, iliustr. 6428; Virbalis, Vilkaviškio a. 3926; Višakio Rūda, Naumiesčio a. 3927; Žagarė, Šiaulių a. 6147; Žarėnai, Akmenės a. 3928
     valdininkų ir raštininkų. Telšiai 3941
LENKIJOS VALSTYBĖS TARYBA 1632
LENTPJŪVĖ, Veiverių, Marijampolės a. 4700
LIEJYKLA, F. Kruppo plieno. Esenas 4728
“LIETUVIŲ DIENA”, labdaros renginys Rusijoje 2896, 2899, 2919-21
LIETUVOS LAIKINOJI REVOLIUCINĖ DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ VYRIAUSYBĖ 1589-96, 1802, 2328
LIETUVOS MINISTRŲ TARYBA 2112, 2243, 2951, 6174, 6226
I Ministrų kabinetas 1469, 1511-26, 1798
II Ministrų kabinetas 1527-31
LIETUVOS TARYBA, LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBA 449, 454, 457-58, 525, 1300, 1334, 1336, 1386-87, 1389, 1396, 1427, 1433-1506, 1535, 1539, 1618, 1643, 1691, 1700, 1784, 1867-69, 1900, 1914-15, 1917, 2054, 2076, 2108, 2225, 2265, 2283, 2290, 2304, 2310, 2328-29, 2357, 2402, 2436, 2665, 3958, 4029-30, 4200, 6173, 6175, iliustr. 6445; IV sesija. 1918 m. saus. 7-17 d. 1477; IX sesija. 1918 m. liep. 9-30 d. 1439, 1442; X sesija. 1918 m. spal. 28-gruod. 11 d. 1466-67; skundų sk. 1975, 2097, 2103, 2109, 2311; sveikatos komis. 4242-43; švietimo komis. 2954-55, 3257, 3932-33, 4027; teisininkų komis. 2287, 2289, 2291; tremtinių ir belaisvių grąžinimo komis. 1341-52, 1686
LIGONINĖ
    Kauno miesto 4247-48
    Lietuvių sanitarinės pagalbos. Vilnius 4252-55
    Naujosios Vilnios, Vilniaus a. 4249
    Rusijos miestų sąjungos. Agluona-Vilnius-Gelvonai 4244-45, 4251
    Savičiaus. Vilnius 4314
MINISTERIJA
    Lietuvos finansų 2064
    Lietuvos švietimo 2945-46, 2969
    Lietuvos teisingumo 1518, 2316
    Lietuvos užsienio reikalų 16
    Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų 1984, 1986, 4396
MOKYKLA
    Pradinė mokykla
        Aguonio, Marijampolės a. 3269
        Akėčių, Naumiesčio a. 3270

        Akmenių, Ukmergės (?) a. 3271
        Akmenynų, Marijampolės a. 3272
        Alantos, Utenos a. 3273-74
        Alsėdžių, Telšių a. 3277-79
        Ambražiškių, Molėtų a. 3175a, 4855
        Andrioniškio, Kupiškio a. 3281
        Anykščių dviklasė, Utenos a. 3286
        Antalamėstės, Saldutiškio a. 3287, 3618
        Antalieptės, Rokiškio a. 3288
        Antanavo, Švenčionių a. 3289
        Arvydiškės, Sedos a. 3290, 3468
        Aukštadvario aukštesnioji, Kaišiadorių a. 3291
        Avinėlių, Kaišiadorių a. 3136
        Bakšėnų, Biržų a. 528, 3293
        Balnikų, Ukmergės a. 3137, 3294
        Balsupių, Marijampolės a. 3295
        Baltrušių, Naumiesčio a. 957
        Bardauskų, Vilkaviškio a. 3296
        Barklainių, Panevėžio a. 3297
        Barstyčių, Sedos a. 895
        Bartninkų, Vilkaviškio a. 3298
        Bartkų, Naumiesčio a. 3299
        Barzdų, Naumiesčio a. 3866
        Baužų, Šiaulių a. 3300
        Bubelių, Seinų a. 3543
        Bučionių, Kaišiadorių a. 3139
        Buivydų, Saldutiškio a. 3376
        Burbiškių, Seinų a. 3417
        Burbų, Švenčionių (?) a. 3084
        Ciurkelių, Vilkaviškio a. 3302
        Èedasų, Rokiškio a. 3303
        Dainavos, Rodūnios a. 3305
        Darbėnų, Kretingos a. 3306
        Dargužių, Alytaus a. 3307
        Darsiškio, Biržų a. 3308
        Darsūniškio, Kaišiadorių a. 3309-13
        Daugėliškio, Švenčionių (?) a. 3314
        Daukšių, Marijampolės a. 3315, 3869-70
        Deltuvos dviklasė, Ukmergės a. 3316
        Didvyžių, Vilkaviškio a. 3317
Didžiuliškių, Kupiškio a. 3318
Dragonių, Panevėžio a. 3319
Dubėnų, Alytaus a. 3320-22
Dukurnių, Biržų a. 3323
Duokiškio, Rokiškio a. 3324
Eitulionių, Kaišiadorių a. 3629-30
Endriejavo, Vėžaičių a. 3325
Ėriškių, Panevė\io a. 3326
Gailionių, Joniškėlio a. 3327
Gaižūnų, Joniškėlio a. 3328
Gasčiūnų, Šiaulių a. 3329
Gegiedžių, Joniškėlio a. 3331
Geidžiūnų, Biržų a. 3333
Gelgaudiškio, Naumiesčio a. 3334
Gelučių, Kuršėnų a. 3336
Gervėčių triklasė, Vilniaus a. 3338
Giedraičių, Molėtų a. 3339
Girininkų, Marijampolės a. 3340-41
Gyvakarų, Biržų a. 528
Gotlibiškių, Naumiesčio a. 3342
Grabavos, Marijampolės a. 3500
Gražiškių, Naumiesčio a. 3343
Grigaliūnų, Švenčionių a. 3178
Grinkiškio, Kėdainių a. 3344-45
Grušlaukės, Kretingos a. 3346
Gruzdžių, Šiaulių a. 3347
Gudelių, Seinų a. 3348
Ibutonių, Panevėžio a. 3268
Ylakių dviklasė, Sedos a. 3243, 3349
Ilgakiemio, Marijampolės a. 3351-52, 3368
Inturkės lenkų, Molėtų a. 3353
Inturkės lietuvių, Molėtų a. 3353-54
Ivoniškių, Naumiesčio a. 3356-57
Jankų, Naumiesčio a. 3358
Jiezno, Alytaus a. 3359
Jonavos, Ukmergės a. 3360-61
Jotainių, Panevėžio a. 3363
Judrėnų, Telšių a. 3364
Juodelių, Marijampolės a. 3365
Juodpėnų, Kupiškio a. 3366
Juodriškėnų, Pabradės a. 4948
Jurginiškių, Kauno a. 3368, 3875
Kaišiadorių 3876-77
Kalesninkų, Rodunės a. 3370-71
Kalnaberžės, Kėdainių a. 3372
Kalniškių, Akmenės a. 3373
Kaltanėnų, Saldutiškio a. 3376
Kalviškių, Kuršėnų a. 3377
Kamarūnų, Rodunės a. 3379
Kamėnų, Kauno a. 3380
Karčiamų, Radviliškio a. 3381
Katilių, Naumiesčio a. 3382-83
Kavarsko dviklasė, Ukmergės a. 3384
Kelmės, Skaudvilės a. 3386
Kiemėnų, Joniškėlio a. 3388
Klevų, Seinų a. 3543
Klovainių, Joniškėlio a. 3392, 3883
Koplyčios, Ukmergės a. 3393
Kražių, Skaudvilės a. 3396
Krekenavos, Panevėžio a. 3397-98, 5011
Kretingos liuteronų 3399
Krikiankos, Švenčionių a. 3400
Kriukų, Joniškėlio a. 3401
Krosnos, Marijampolės a. 3402
Kuktiškių, Saldutiškio a. 3404
Kulių, Telšių a. 3405
Kumpupių, Naumiesčio a. 3406
Kunigiškių, Ukmergės a. 3407
Kurklių, Ukmergės a. 3408
Kvietkų, Rokiškio a. 3411
Labardžių, Vėžaičių a. 3412
Laičių, Ukmergės a. 3413
Lankeliškių, Vilkaviškio a. 3414
Latavėnų, Kupiškio a. 3415
Lazdijų, Seinų a. 6015
Leipalingio, Seinų a. 5032
Leliūnų, Utenos a. 3419-22
Leoniškių, Naumiesčio a. 3423-24, 3684, 5038
Lepšių, Panevėžio a. 3425
Liciškėnų, Alytaus a. 3426-27
Lygumų, Šiaulių a. 3430
Linkuvos, Joniškėlio a. 3431-32, 3727
Liolių, Skaudvilės a. 3433
Liškiavos, Alytaus a. 3434
Liubavo, Marijampolės a. 3435
Lumbių, Seinų a. 3543
Lušnos, Naumiesčio a. 3438
Marijampolės 3439-40
Matukų, Širvintų a. 3441
Medemrodės, Akmenės a. 3442
Medingėnų, Telšių a. 3443
Meškuičių, Šiaulių a. 554, 3446-47
Mielenių, Ukmergės a. 3448
Molėtų 3148
Mosėdžio, Sedos a. 3450
Motiejūnų, Saldutiškio a. 3376
Mozūriškių, Marijampolės a. 3451
Murmų, Saldutiškio a. 3376
Musninkų lenkų, Širvintų a. 3453
Musninkų lietuvių, Širvintų a. 3453
Naudžių, Naumiesčio a. 3383, 3454
Naujamiesčio, Panevėžio a. 3455
Naujo Strunaičio, Švenčionių a. 3456
Naumiesčio triklasė 3150, 3457
Nemajūnų dviklasė, Alytaus a. 3458-59
Nemakščių, Skaudvilės a. 3460-62
Nemunaičio, Alytaus a. 6032
Neravų, Seinų a. 3417
Neveronių, Kauno a. 3463
Norvaišių, Naumiesčio a. 3464
Noškūnų, Kaišiadorių a. 3465
Obšrutų, Vilkaviškio a. 3466
Oginių, Biržų a. 3308
Onuškio, Rokiškio a. 3467
Paberžės, Panevėžio a. 3469-70
Padrieziškių, Marijampolės a. 3471
Paežerių, Šiaulių a. 3152, 3472
Paišlynio, Raseinių a. 3473
Pajūrio 3475
Pakruojo, Joniškėlio a. 3153
Paluobių, Naumiesčio a. 3480
Papyvesių, Joniškėlio a. 3481
Pasvalio dviklasė, Joniškėlio a. 3482-83
Pašiaušio, Šiaulių a. 3484-85
Pašušvio dviklasė, Kėdainių a. 3487
Pašvitinio, Joniškėlio a. 3488
Pazapsio, Seinų a. 3489
Pažėrų, Marijampolės a. 3490
Pažvelsio, Vėžaičių a. 3325
Peliūno, Kaišiadorių a. 3491
Petrašiūnų, Kauno a. 3156, 3189
Piliakalnių, Molėtų a. 3492
Pilviškių, Marijampolės a. 3493
Pivašiūnų, Alytaus a. 3157
Plaštakos, Utenos a. 3496, 3896
Plungės, Telšių a. 3192, 3497-98
Poderiškių, Marijampolės a. 3500
Pohuliankos, Pabradės a. 3501
Prienlaukio, Marijampolės a. 3506
Prienų, Marijampolės a. 3503-04
Prūselių, Naumiesčio a. 6227
Pusdešrių, Naumiesčio a. 3507
Pušaloto, Joniškėlio a. 3158, 3508
Putriškių, Marijampolės a. 3509
Radviliškio, Panevėžio a. 3511, 6065
Radžiučių, Seinų a. 3543
Radžiūnų, Seinų a. 3543
Ramoniškių, Seinų a. 3543
Raseinių 3517
Raškutėnų, Saldutiškio a. 3376
Raudondvario, Kauno a. 3518
Rikatijos, Marijampolės a. 3520
Rimšės, Zarasų a. 3521
Ringelių, Molėtų a. 3492
Rodų, Panevėžio a. 3522
Rotinėnų, Sedos a. 3523
Rozalimo dviklasė, Panevėžio a. 3524
Rudaminos, Marijampolės a. 128
Rumšiškių, Kauno a. 3527
Ruzgų, Sedos a. 3528
Saločių, Joniškėlio a. 3529
Sarmačiūnų, Vilkaviškio a. 3530
    Saudogalos, Joniškėlio a. 3533
    Sedos 3534, 3536-37
    Seinų 3538-42, 3544-48
    Semeliškių, Kaišiadorių a. 3550
    Sidabravo, Panevėžio a. 3553
    Sintautų, Naumiesčio a. 3554, 3557, 3628
    Skaikiškių, Seinų a. 3543
    Skaudvilės 3562-63
    Skiemonių, Utenos a. 3564-65
    Skirptiškės, Marijampolės a. 3566
    Skrabotiškio, Joniškėlio a. 3567
    Skriaudžių, Marijampolės a. 3568-69
    Skuciškės, Marijampolės a. 3570-71
    Skuodo, Sedos a. 3572-74
    Slavikų, Naumiesčio a. 3576, 5211
    Smaliečių, Biržų a. 3580
    Smilgių, Panevėžio a. 3198
    Stačiūnų, Šiaulių a. 3581
    Stulgių, Skaudvilės a. 3584-86, 4771
    Stungių, Šiaulių a. 3587
    Surviliškio, Kauno a. 3588
    Sutkūnų, Šiaulių a. 3589
    Suvainiškio, Rokiškio a. 3590
    Svėdasų dviklasė, Rokiškio a. 3591
    Šarnelės, Telšių (?) a. 3592
    Šeštokų, Marijampolės (?) a. 3595
    Šešuolių, Širvintų a. 3596
    Šilvėnų, Naumiesčio a. 3602
    Šiupylių, Akmenės (?) a. 3603
    Švediškių, Naumiesčio a. 3163, 3605
    Švenčionėlių dviklasė, Pabradės a. 3606
    Tadaušavos, Skaudvilės a. 3610
    Tauragnų, Saldutiškio a. 3611
    Tytuvėnų, Skaudvilės a. 3613-14, 3917
    Trakinių, Utenos a. 3615
    Trinkūnų, Saldutiškio a. 3616-19, 3918
    Truskavos, Panevėžio a. 3620
    Turčinų, Naumiesčio a. 3621-22
    Tverų dviklasė, Telšių a. 3623-24
    Upytės, Panevėžio a. 3626
    Utenos dviklasė 3627
    Uždžeikių 3628
    Užuguosčio, Kaišiadorių a. 3629-30
    Vadoklių, Ukmergės a. 3631-33
    Vadžgirio, Raseinių a. 3635-38
    Vainatrakio, Marijampolės a. 3640
    Vaineikių, Kretingos a. 3639
    Valenčiūnų, Naumiesčio (?) a. 3641
    Vandžiogalos, Kauno a. 3642
    Vaškų dviklasė, Joniškėlio a. 3644
    Veisiejų, Seinų a. 3645
    Veiverių, Marijampolės a. 3646-49, 4700
    Verekonių, Kauno a. 3652
    Vidugirių, Joniškėlio (?) a. 3657
    Viekšnių, Akmenės a. 3658, 3660
    Vienžindžių, Joniškėlio a. 3662-63
    Viešvėnų, Telšių a. 3664
    Vietušių, Vėžaičių a. 3665
    Vilkalių, Šiaulių (?) a. 3666
    Vilkijos, Kauno a. 3667-69, 3839
    Vilniaus lietuvių dviklasė 3112, iliustr. 6427
    Višakiškės, Vilkaviškio a. 3672
    Vištyčio, Vilkaviškio a. 3171
    Vošiškių, Kauno a. 3673
    Zapyškio, Marijampolės a. 3674
    Zarasų 3695
    Zyplių, Naumiesčio a. 3675
    Žagarės, Šiaulių a. 3174, 6147
    Žeimelio, Joniškėlio a. 3678
    Žeimių, Ukmergės a. 3175, 3677
    Žemaičių Kalvarijos, Sedos a. 3681
    Žemaitkiemio, Ukmergės a. 3682, 6153
    Žemalės, Sedos a. 3683
    Žemosios Panemunės, Naumiesčio a. 3684
    Židikų, Sedos a. 3685
    Žiūrių-Gudelių, Vilkaviškio a. 3686-87
    Žvirgždaičių, Naumiesčio a. 3688
Progimnazija
    Jaroslavlio lietuvių 4070
    Kupiškio 3689-90
    Prienų, Marijampolės a. 3691
    Ramygalos, Panevėžio a. 3692-93
    Utenos 3694
    Zarasų 3695
Gimnazija
    Biržų 3696, 3707-10 6220
    Budslavo, Gudija 4065
    Kauno “Saulės” 3182, 3714-21, 3696, 4987, 4991-92
    Kupiškio “Saulės” 626, 3696, 3723
    Linkuvos, Joniškėlio a. 2774, 3724-27
    Marijampolės “Žiburio” 3085, 3111, 3123, 3186, 3728-33, 3735
    Panevėžio “Saulės” 3188, 3737-45, 4815
    Raseinių lietuvių 2789
    Rietavo, Vėžaičių a. 3746-51, 6069
    Rokiškio “Saulės” 3752-55
    Seinų “Žiburio” 94, 3195, 3756-62
    Skuodo, Sedos a. 3243, 3763-64
    Slucko, Gudija 4065
    Šakių “Žiburio”, Naumiesčio a. 2792, 3765-68
    Šiaulių 3769-77
    Telšių 3779-81
    Ukmergės 3782-84
    Utenos “Saulės” 3696, 3785-87
    Vilniaus berniukų, 1-oji 3788, 3794
    Vilniaus mergaičių, 1-oji 3797, 3802
    Vilniaus “Ryto” lietuvių 149, 3115, 3789-93, 3795-96, 3798-801, iliustr. 6427
Specialioji
    Andriejevcų žemės ūkio 4024
    Aukštadvario prekybos. Kupiškio a. 3976-78
    Benekainių žemės ūkio. Gudija 4024
    Dotnuvos žemės ūkio. Kauno a. 4024, 4038-39, 6197
    Gižų žemės ūkio. Vilkaviškio a. 4040
    Joniškėlio žemės ūkio 4024, 4041
    Karmėlavos mergaičių namų ūkio. Kauno a. 4042-45
    Kauno mergaičių amatų ir namų ūkio 2763
    Kauno prekybos 3979

Vaičkaus dramos. Kaunas 3943-44, 3960-62

Vilniaus matininkų 3647, 3949, 3951-57, 3959, 3964

    Institutas
        mokytojų institutas
            Voronežo 4076
        kunigų seminarija
            Seinų 3974
            Vilniaus 3975
            Žemaičių. Kaunas 3968-73, 6192, 6202, iliustr. 6447

mokytojų seminarija


    Kauno “Saulės” 3995
    Vilniaus “Ryto” 4019, 4022 ,iliustr. 6427
universitetas
    Karaliaučiaus 6246, iliustr. 6448
    Maskvos 6191
    Peterburgo 4113
    Vilniaus 4048-49, 4051-52, 4055, 4057, 4059-61

MUZIEJUS
    Karaliaučiaus Tėvynės 138-142, 4093, iliustr. 6443
    Kauno miesto 151b-51e
    Vilniaus miesto 6300
PARDUOTUVĖ - žr. Krautuvė
PARODA
    Daržovių par. Vilnius 145    
    Lietuvių dailės par., 1-oji. Vilnius, 1907 m. sausio 9 d. 148
    Lietuvių par. Karaliaučius 138-142
    Namų dirbinių par. Vilnius 146
    “Vilnius-Minskas”, dailės dirbinių par. Vilnius 147, 150
    Vokiečių dailės par. Vilnius 151
PARTIJA
    Bundas, Visuotinė žydų darbininkų sąjunga Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje 1058, 2602
    Lietuvių krikščionių demokratų part. 1514, 1517, 1520, 1559, 1563-83, 2486, 2523-24
    Lietuvos ir Baltarusijos komunistų part. 1174, 1557, 1584-88
    Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija 1560-61, 1597-602, 1692, 1785, 2402, 2615, 2617
    Lietuvos socialdemokratų part. 1152, 1540, 1557, 1560, 1603-11, 1687, 2391-92, 2561, 2619
    Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų part. 1007, 1612-13, 1688, 2561
    Lietuvos valstiečių sąjunga 1007, 1614-20, 4376
    Rusijos komunistų partijos Petrogrado lietuvių sekcija 1690
PAŠTAS, Švediškių, Naumiesčio a. 4660
PERIODINIAI LEIDINIAI
    “Apžvalga”. Klaipėda-Tilžė 166-67
    “Ateities spinduliai”. Peterburgas-Voronežas 6302
    “Ateitis”. Kaunas 170
    “Aušrinė”. Vilnius 171-72
    “Dabartis”. Kaunas 164, 173-78, 1497, 2971
    “Darbo balsas”. Vilnius 153-54, 179-89, 249, 251, 266, 286, 386, 388, 395, 398-99, 1237, 1470-72, 1544, 2322, 2971, 4591, 4751, 5987, 6198
    “Homan”. Vilnius 245
    “Jaunimas”. Vilnius 190
    “Kanklės”. Jekaterinoslavas 315
    “Kovos vėliava”. Vilnius 169, 191-92
    “Kownoer Zeitung” 1497
    “Laisvoji Lietuva”. Vilnius 193-94, 254
    “Lietuvos aidas”. Vilnius 195-202, 1544
    “Lietuvos mokykla”. Kaunas 52, 203-04, 6310-11
    “Lietuvos ūkininkas”. Vilnius 205-08, 253
    “Moterų balsas”. Kaunas 209-11
    “Mūsų ūkis”. “Lietuvos aido” priedas. Vilnius 212
    “Nauja gadynė”. Kaunas 175, 213-16, 6313
    “Naujoji Lietuva”. Petrogradas-Maskva 1688
    “Das Neue Litauen”. Berlynas 315a-15b
    “Nowiny Litewskie”. Vilnius 244
    “Pavasaris”. Kaunas 42, 217-25, 274, 6314
    “Socialdemokratas”. Maskva 316
    “Suwalkier Zeitung” 248
    “Sveikata”. “Lietuvos ūkininko” priedas 226
    “Šiaulių žodis” 169
    “Tėvynės sargas”. Tilžė 166-67, 227, 3848
    “Tėvynės sargas”. Vilnius 47, 166-67, 228-34, 252, 1371
    “Ūkininkas”. Vilnius 235-36
    “Vienybė”. Kaunas 48, 237-41, 6315
    “Žemė”. “Lietuvos ūkininko” priedas. Vilnius 242
    “Виленскиеновости”243
    “Литовский курьер “. Vilnius 243
    “Новая эра”. Vilnius 243
POLIKLINIKA, Lietuvių sanitarines pagalbos draugijos. Vilnius 4255
PRIEGLAUDA
    Kauno žydų vaikų priegl. 2772
    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti priegl. Vilnius 3124
    Minsko lietuvių priegl. 2804, 2807
    Naumiesčio vaikų priegl. 2778, 3891
    Panevėžio priegl. 2781
    Petrapilio lietuvių vaikų priegl. 4068
    Petrašiūnų vaikų priegl. Kauno a. 2783
    Ramygalos priegl. (elgetnamis). Panevėžio a. 2787
    Rezeknės lietuvių vaikų priegl. 2775
    Rudiškių šv. Vincento vaikų priegl. Vilniaus a. 3194
    Rumšiškių vaikų priegl. Kauno a. 2790
    Smolensko lietuvių vaikų priegl. 2803
    Surdegio vaikų priegl. Kupiškio a. 2791
    Šakių vaikų priegl. Naumiesčio a. 2793
    Tverės lietuvių priegl. 2804, 2807
    Vašuokėnų vaikų priegl., Kupiškio a. 2791, 3204
    Vilniaus didžioji vaikų priegl. 2857, 2888
    Vilniaus Kūdikėlio Jėzaus lietuvių vaikų priegl. iliustr. 6425, 6427, 6434
    Vilniaus žydų priegl. 2809
    Žagarės senelių priegl. Šiaulių a. 2811-15, 2820
    Žagarės vaikų priegl. Šiaulių a. 2817-19
    Žaslių vaikų priegl. Kaišiadorių a. 2821, iliustr. 6426
    Žemųjų Šančių priegl. Kauno a. 2794
PROFSĄJUNGOS
    Farmaceutų, Vilniaus 2-oji 1963
    Geležinkeliečių. Vilnius 1169
    Lietuvių matininkų 1996
    Metalo pramonės darbininkų. Kaunas 1953
PULKAS - žr. Ginkluotosios pajėgos
RATELIS - žr. Draugija
RUSIJOS TARYBØ RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 1865
SĄJUNGA
    Joniškėlio a. lietuvių mokytojų s-ga 3097-99
    Liaudies s-ga. Petrapilis 1689
    Lietuvių farmaceutų s-ga 4302
    Lietuvių karininkų s-ga 2692
    Lietuvių katalikų mokytojų s-ga 3068, 3090-92, 3094-96; Seinų a. sk. 3093
    Lietuvių moterų laisvės s-ga 4123-25, 6180
    Molėtų mokytojų s-ga 3079
    Rusijos lietuvių liaudies mokytojų s-ga. Suvažiavimas. Maskva 4072
    Širvintų apskritiesmokytojų sąjunga. Gelvonys 3100
    Šveicarijos vartotojų draugijų s-ga 2242
    Vokiečių vartotojų draugijų centro s-ga 2235
    Vokietijos darbininkų s-ga 1887
SĄJUNGA - žr. taip pat: Draugija, Partija, Profsąjungos
SANATORIJA
    Jaltos lietuvių tuberkuliozės 2900, 4343
SEIMAS
    Didysis Vilniaus seimas. 1905 m. 6247-49, 6276
    Seimas - žr. taip pat: Suvažiavimas
SKAITYKLA - žr. Biblioteka
SKALBYKLA, Šv. Zitos draugijos. Vilnius 4577
SPAUSTUVĖ
     “Lietuvių spaustuvė”.Voronežas 4619
    “Žaibas”. Vilnius 1966
STOTIS
    Dotnuvos bandymų st. Kauno a. 4411, 4492
    Skapiškio geležinkelio st. Kupiškio a. 4633
    Šiaulių elektros st. 4356
STOVYKLA
    Lamsdorfo belaisvių. Silezija 1719
    Neuhamerio belaisvių. Silezija 1719-20
SUSIRINKIMAS
    Alytaus apskrities mokytojų susir. 3275
    Alytaus apskrities parapijų atstovų susir. 1918 m. lapkr. 14 d. 2653
    Biržų apskrities parapijos komitetų atstovų susir. 2660
    Dvarininkų susir. Kaunas, 1918 m. spal. 6 d. 1980
    Gelvonų valsčiaus gyventojų susir. Kaišiadorių a. 1918 m. lapkr. 13 d. 2452
    Kauno fabrikų komitetų visuotinis susir. 1918 m. lapkr. 25 d. 2475
    Kauno miesto įvairių tautybių atstovų susir. savivaldos klausimu 2476, 2479
    Kėdainių apskrities pradinių mokyklų mokytojų susir. Kėdainiai, 1918 m. gruod. 14 d. 3252
    Krakių žandarmerijos susir. Kėdainių a. 2346
    Lenkų valstiečių susir. Vilnius, 1918 m. lapkr. 17 d. 1100
    Lietuvių, žydų ir lenkų organizacijų atstovų susir. Kaunas 2480, 2492
    Marijampolės apskrities valsčių atstovų susir. 2667
    Marijampolės apskrities valsčių ir miestelių atstovų susir. 2668
    Molėtų apskrities vartotojų draugijų atstovų susir. 2196
    Panevėžio apskrities parapijos komitetų atstovų susir. 1918 m. lapkr. 28 d. 2662
    Rytų Lenkijos ir Lietuvos dvarininkų susir. Varšuva 2297
    Rokiškio apskrities dvarininkų susir. 1918 m. rugs. 21 d. 1960
    Skaudvilės apskrities piliečių komitetų suvaž. 1918 m. gruod. 3 d. 2670
    Šiaulių apskrities miestelių, valsčių ir parapijų įgaliotinių susir. 1918 m. gruod. 7-8 d. 2656, 2671-72
    Trakų karaimų susir. 1397
    Žydų susir. Kaunas 1385
    Susirinkimas - žr. taip pat: Konferencija, Suvažiavimas
SUSIVIENIJIMAS - žr. Draugija
SUVAŽIAVIMAS
    Apskričių viršininkų suvaž. 1918 m. gruod. 4 d. 2651
    Katalikų suvaž., 2-asis tarptaut. Ciūrichas 848
    Kaukazo lietuvių organizacijų suvaž. 1917 m. gruod. 27-30 d. 1759
    Kauno apskrities mokytojų suvaž. 3063
    Lietuvos veterinarijos gydytojų suvaž. 4332
    Mažasis seimas, slaptas lietuvių politinių partijų suvaž. Petrapilis, 1917 m. vas. 24 d. 1679-80
    Molėtų apskrities dvarininkų ir valstiečių suvaž. 1918 m. lapkr. 7 d. 2000
    Pabėgėlių suvaž. Maskva, 1917 m. gruod. 20-27 d. 2906
    Petrapilio lietuvių seimas. 1917 m. geg. 27-birž. 3 d. 1679-80
    Rusijos lietuvių mokytojų suvaž. Voronežas 4077
    Skaudvilės apskrities dvarininkų suvaž. Girdiškė, 1918 m. gruod. 1193
    Švenčionių apskrities mokytojų susir. Pabradė, 1918 m. lapkr. 16 d. 3080
    Ukmergės apskrities katalikų veikėjų suvaž. 415
    Utenos apskrities parapijų komitetų suvaž. 2435
    Vilkaviškio apskrities mokytojų suvaž. 1918 m. lapkr. 24 d. 3076
    Suvažiavimas - žr. taip pat: Konferencija, Susirinkimas
TARYBA
    Alytaus apskrities tar. 2663
    Amerikos lietuvių tautos tar. 1752, 1920
    Bobruisko lietuvių tautos tar. 1766
    10-osios armijos kareivių tar. Vilnius 2609, 2695
    Estijos darbo komūnos tar. 1802
    Gubernijos dvaro darbininkų tar. Šiaulių a. 2456
    Kaišiadorių apskrities tar. 2468
    Kalvarijos miesto tar. Marijampolės a. 2470
    Kauno darbininkų atstovų tar. 2475
    Kauno didžioji vokiečių kareivių tar. 2694, 2696-97, 2700, 2703
    Kauno miesto tar. 2482, 2484, 2487-90
    Kernavės valsčiaus tar. Vilniaus a. 2494
    Krosnos laikinoji valsčiaus tar. Marijampolės a. 2501
    Kuršo krašto tar. 1737
    Lenkijos regentų tar. 1110
    Lietuvių tautos tar. Rusijoje 1679-80, 1683
    Lietuvių vyriausioji tar. Rusijoje 1335, 1696-704, 6424
    Liudvinavo valsčiaus tar. Marijampolės a. 2507
    Marijampolės miesto tar. 2508-09
    Mažeikių darbininkų tar. Akmenės a. 2516
    Naujosios Vilnios darbininkų tar. Vilniaus a. 1153
    Naumiesčio miesto tar. 2521-24
    Panevėžio kareivių tar. 2539
    Prūsų lietuvių tautos tar. 1623-25
    Rygos lietuvių organizacijų laikinoji tar. 1781
    Rusijos ateitininkų centro tar. 624
    Salantų valsčiaus darbininkų ir darbo ūkininkų tar. Kretingos a. 2550-51
    Satarėčiaus valsčiaus tar. Utenos a. 2554
    Sedos miestelio tar. 2555
    Smolensko lietuvių tautos tar. 4075
    Šiaulių apskrities tar. 2666
    Šiaulių miesto tar. 2574, 2577, 2579
    Šiaurės Kaukazo lietuvių vyriausioji tar. 1324, 2898
    Tirkšlių miestelio tar. Sedos a. 2586
    Vilniaus darbininkų atstovų tar. 160, 1167, 1169, 2392, 2519, 2602, 2604-09, 2613-19, 2622, 2625-39
    Vilniaus lietuvių farmaceutų tar. 4297
    Vilniaus vokiečių kareivių tar. 2626, 2704-06
    Vokiečių kareivių tar. Lietuvoje 2699, 2702
    Žemaičių Kalvarijos miestelio tar. Sedos a. 2648
    Taryba - žr. taip pat: Komitetas, Lietuvos Valstybės Taryba
TAUPOMOJI-SKOLINAMOJI KASA, Vyžainio, Suvalkų a. 2095
TAUT¨ SĄJUNGA 1874
TEATRAS
Vaičkaus skrajojamasis 4837, 5022, 5128, 5305, 5311, 5314, 5317
     Vilniaus vokiečių 5319-20
TEISMAS, Oberosto. Kaunas 2321
VAIKŲ NAMAI, Vilniaus 2805
VAISTINĖ
    M. Kazlausko. Žagarė, Šiaulių a. 4263
    J. Stuko. Kupiškis, Utenos a. 4306
VALDYBA
    Kauno miesto 2476, 2769
    Šiaulių apskrities 2655
    Vilniaus miesto 2610-11
VALGYKLA
    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti. Vilnius iliustr. 6425
    Raseinių labdaros 2788
    “Skalsa”, Šiaulių darbininkų valg. 1243
    Telšių labdaros 2801
    Ukmergės 6115
VIENUOLYNAS
    Benediktinių vienuol., Kauno 820
    Kamaldulių vienuol., Pažaislio 819, 826, iliustr. 6420-21
    Kamaldulių vienuol., Vygrių 821
    Karmeličių vienuol., Vilniaus 822
    Stačiatikių vienuol., Antalieptės 824-25
    Stačiatikių vienuol., Surdegio 827
VOKIETIJOS REICHSTAGAS 1710, 1848, 1888, 1901, 1903, 1907, 1915
VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ 1825, 1916
ŽIRGYNAS, Vyžuonėlės, Utenos (?) a. 4536