Straipsniai apie Leoną Striogą

1958

Lietuvos dailininkai Peterburgo dailės akademijoje : [ir apie L.Striogą] / St. Budrys // Literatūra ir menas . – 1958, vas. 8, p. 4.

Jie baigė mokslą Leningrade : [apie L.Striogos diplominį darbą – skulptūrą “Į naują gyvenimą”] / K.Abramavičius . – Iliustr. // Literatūra ir menas , 1958, liep. 26, p. 3.

 

1959

Lietuvos dailininkų kūriniai užsienio parodose : [apie L.Striogos, J.Mikėno ir A.Makūnaitės darbų dalyvavimą TSRS mokslo, technikos ir kultūros pasiekimų parodoje Niujorke (JAV)] // Kauno tiesa . – 1959, liep. 23, p. [6].

Kaip įvertins lietuviškus gaminius ? : [apie daugiatiražinius Kauno “Dailės” kombinato menininkų, tarp jų ir L.Striogos, darbus, siunčiamus į visasąjunginę konferenciją Maskvoje] // Vakarinės naujienos . – 1959, spalio 22, p. [3].

[Informacija apie L.Striogos keramikos skulptūrą “Eglė – žalčių karalienė”, išsiųstą į Leipcigo ir Bagdado muges] // Kauno tiesa . – 1959, gruod. 26, p. 3.

1965

Dailioji keramika : [ir apie L.V.Striogos keramines skulptūras]. – Iliustr. // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Mintis, 1965. – P. 14-15, iliustr.72-73.

 

1966

Į išplėstinės monumentaliosios propagandos žygį : [ir apie L.Striogos skulptūras] / St. Budrys . – Iliustr. // Dailė . – V. : Vaga, 1966. – Kn. 8. – P. 41- 49.

Žemė – gerų žmonių planeta : [apie skulpt. L. Striogą] / V.Volskytė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa . – 1966, spalio 30, p.6.

 

1967

Leonas Strioga : [apie skulptoriaus kūrybą] / V.Volskytė. - Iliustr. // Nemunas . – 1967, Nr. 5, p.38 ,4 (virš.)

Liaudiškumo bruožai : [apie L.Striogos kūrybą] / V.Dainytė, A.Perkevičius. – Iliustr. – Liet., rus. // Vakarinės naujienos . – 1967, spalio 20, p.[4].

 

1968

Skulptorius Leonas Strioga // Povilas Valaika. – Iliustr. // Kolektyvinis darbas (Anykščiai). – 1968, birž. 27.

Strioga, Leonas. Kahekesi . – Iliustr. – Est. // Noorus . – 1968, Nr.7, p.28.

 

1969

Didžioji meno tribūna : [apie dailės ir architektūros sintezę. Pasisakymai /Leonas Strioga, Vladas Mikučianis]. – Iliustr. – Santr. rus.,angl. // Kultūros barai . – 1969, Nr. 10, p. 14-16.

Godiga dienesta : [apie A.Žmuidzinavičiaus velnių kolekciją, su L. Striogos ir kt. dailininkų darbų reprodukcijomis] / Gunars Biezis. – Iliustr. – Latv. // Zvaigzne (Riga). – 1969, Nr. 17, p. 3 (virš.), 32-33.

Leedu skulptuuri naitus : [lietuvių skulptūros paroda, su Leonardo Striogos, Roberto Antinio ir Jadvygos Mozūraitės darbų reprodukcijomis]. – Iliustr. – Est. // Sirp ja Vasar (Tallin). – 1969, sept. 12, p.1

 

1971

Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios ir darbų sąrašas] // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 3. – Vilnius: Mintis, 1971. – P. 317.

 

1972

Strioga Leonoras – Vytautas . – Iliustr. – Latv. // Telniecibas izstade “Riga – 72” . – Riga, 1972. – P. 151-229.

Socharska vystava Riga 72 : [apie parodoje “Riga – 72”eksponuotus L.Striogos darbus. Su L.Striogos skulptūros “Motina” iliustr.] / Dušan Konečny. - Iliustr. – Ček. // Rude pravo (Praha). – 1972, 15. zari (IX).

Hajnowskie spotkanie : [apie skulptūros plenerą Lenkijoje ir L.Striogos darbą] / A.Labanow . – Iliustr. – Lenk. // Gazeta Bialostocka . – 1972, rugpj. 5.

 

1973

Народная традиция в литовской скульптуре : [с репрод. работ Л. Стрёги] / Н.Дубовицкая. – Ил. // Советская скульптура наших дней : Сборник статей. – М.: Сов. художник, 1973. – С. 162-187.

Скульптура на пленере : [ Межресп. выставка “ Рига - 72 “ , также о произведениях Л. Стрёги ] / Н.Дубовицкая . – Ил. // Творчество . – 1973, № 5, с. 1 (обл.), 4 – 8.

 

1974

Akmens ir medžio kalba : [apie L. Striogą, su jo darbų reprod.] / Irena Kostkevičiūtė. – Iliustr., portr. // Kultūros barai . – 1974, Nr. 6, p. 26 – 31.

Įvairiakalbė plastika : [apie L. Striogos darbų parodą Kaune] / Nijolė Tumėnienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1974, kovo 16, p. 9.

... Ir prakalbina akmenį : [apie L.Striogos parodą Kaune] / Jadvyga Zavišienė. // Tiesa . – 1974, vas. 9, p. 4.

Советское декоративное искусство : [o paботах Л.Стрёги в интерьере кафе «Трис мяргялес» ] / К. А. Макаров. Ил. // Советское декоративное искусство : [Альбом] / К. А. Макаров. – М.: Сов. художник, 1974. – C. 198, 284.

 

1975

Menų sintezės siekiant : [ir apie L.Striogos skulptūras] / Boleslovas Klova . – Iliustr. // Dailė . – V. : Vaga, 1975. – Kn. 18. – P. 11- 22.

Raj diablow : [apie A.Žmuidzinavičiaus surinktą velnių kolekciją. Su L.Striogos ir kt. dailininkų darbų reprodukcijomis] / A. Jablonowski. – Iliustr. – Lenk. // Przyjazn (Warszawa). – 1975, Nr. 42, p.16.

 

1976

Skulptūros paroda “Ryga – 76” : [ir apie L.Striogos darbus] / V.Mačiuika // Pergalė . – 1976, Nr. 11, p. 153-156.

Skulptoriai puošia Kauną : [apie L. Striogos “Susimąstymą”, R.Antinio “Šventę”, P. Bartulio “Berželį”] / A. Kadžiulis – Iliustr. // Tiesa . – 1976, spalio 2, p. 4.

 

1978

Puošiame Vilniaus senamiestį : [apie ekspoziciją Medininkų kiemelyje, su L.Striogos darbais] / Vladas Vildžiūnas. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1978, geg. 20, p. 2.

 

1979

Medaliai ir mažoji plastika : [apie parodą Vilniuje] / A.Kynas . // Pergalė . – 1979, Nr. 12, p. 182-183.

Metų ir darbų pakopomis : [dailininko L.Striogos dirbtuvėje]. – Portr. // Kauno tiesa . –1979, birž. 10, p. [4].

 

1980

Leonas Strioga / Irena Kostkevičiūtė . – Portr., iliustr. // Pergalė . – 1980, Nr. 2, p. 49-52.

Leonas Strioga / Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė . – Portr. // Kultūros barai . – 1980, Nr. 2, p. 76.

Ištikimybė tradicijai : [apie lietuvių skultūros darbų parodą] / A.Belevičius // Pergalė . – 1980, Nr.11, p. 141-142.

Veržlios pasaulėjautos menininkas : [apie L.Striogos kūrybą] / Irena Kostkevičiūtė . - Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1980 bal. 5, p. 13.

Savitas kūrėjo braižas : [apie L.Striogos skulptūrų parodą Kaune] / Rūta Purvinaitė .

// Tiesa . – 1980, kovo 20, p. 2.

Plastinio mąstymo įvairovė : [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Kaune] / Stasys Žirgulis . – Iliustr. // Kauno tiesa . – 1980, bal. 6, p. 4-5.

Литовская пластика : [c pепрод. работ Л. Стрёги и др. ] / Материал подгот. Л. Жяруолите. – Ил. // Декоративное искусство СССР . – 1980, № 10, с. 19-22

 

1981

Leono Striogos personalinė : [skulptūros paroda Vilniuje] / Irena Kostkevičiūtė . // Pergalė . – 1981, Nr. 11, p. 183-184.

Ieškodamas naujos išraiškos : [apie LTSR nusip. meno veikėjo L. Striogos skulptūrų ekspoziciją Vilniuje] / Giedrė Balsienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1981, rugpj. 22, p.13.

L.Striogos skulptūrų paroda : [Vilniaus dailės parodų rūmuose] // Kauno tiesa . – 1981, rugpj. 7, p. 3.

 

1982

Dar vieneri parko metai : [apie skulptūros simpoziumą Smiltynėje ir L.Striogos skulptūrą “Mintis”] / Vladas Vildžiūnas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1982, rugs. 18, p. 9.

Sugrįžęs į savo vaikystės miestą : [apie L. V. Striogą] / Pranas Martinkus . – Portr. // Taryb. Klaipėda . – 1982, liepos 13, p. 5.

Литва : [ кратко о персон. выставках работ Л. Пучкорюте и Л. Стрёги в Вильнюсе ] . – Рус. // Искусство . – 1982, № 1, с. 78.

 

1983

Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas]. – Portr., iliustr. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – T. 10. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983. – P. 436-437.

Leonas Strioga / Liudvika Žeruolytė . – Iliustr. – Santr. rus., angl. // Dailė . – 1983, Kn.24, p. 72-75, 99, 103.

Kolekcija tyliam apmąstymui : [apie resp. skulptūros parodą ir L.Striogos darbus] / Gediminas Jokūbonis ir kt . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1983, birž. 4, p.8-9.

 

1986

[ Apie L.Striogos “Vinco Mykolaičio-Putino biustą” ] // Vilniaus universitetas dailėje : Albumas / Leid. parengė D.Ramonienė, N.Tumėnienė. – V.: Vaga, 1986. – P.16, 26,34.

 

1987

Скульптура : [и о работе Л.Стрёги «Анупрас соскучилься по пахоте...» на выставке «Искусство Советской Литвы» в Москве] / М.Юргенс . – Ил. // Искусство . – 1987, № 12, с. 15-18.

 

1988

Strioga Leonoras : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas] / Giedrė Jankevičiūtė . – Portr., iliustr. – Bibliogr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija . – T. 4. – Vilnius : Vyriaus. enciklopedijų redakcija, 1988. – P. 117.

1985 m. respublikinė vaizduojamosios dailės paroda : [ir apie L.Striogos darbus] / Eglė Kunčiuvienė . – Iliustr. // Dailė . – 1988, Nr. 27, p. 16, 18.

Kauno skulptorių kūriniai parodyti estams : [apie kauniečių skulptorių, tarp jų ir L.Striogos, parodą Tartu dailės muziejuje] / Violeta Jasevičiūtė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1988, Nr. 2, p. 70.

 

1990

Atviras gerumas : [apie L.Striogos jubil. parodą Vilniuje] / Elona Lubytė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1990, Nr. 5, p. 30-33.

Balto marmuro paslaptys : [apie L. Striogą] / Danutė Zovienė . – Iliustr. // Respublika . – 1990, saus.31, p.18.

Giedantis vidudienio paukštis : [apie L. Striogą] / Povilas Valaika . – Portr. // Kol. darbas ( Anykščiai ). – 1990, vas. 3.

Medinukai žiūri į save : [L. Striogos skulptūrų paroda]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos . – 1990, vas. 23, p. 8.

Parodoje – medžio skulptūros : [Dailės parodų rūmuose atidaryta Leonardo Vytauto Striogos skulptūrų paroda] // Lietuvos rytas ; Tiesa . – 1990, vas. 23.

Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti : [pokalbis apie L. Striogos parodą Kaune] / Robertas Antinis, Sigita Samuolienė // Atgimimas . – 1990, birž. 13/20, p. 8.

Leono Striogos skulptūros / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1990, liep. 7, p. 5.

 

1991

Aura, arba auksinis švytėjimas : [apie parodą “Krikščionybė XX a. lietuvių dailėje” ir L.Striogos darbus kalbėjosi] / Rita Melinskaitė, Ginas Žiemys . – Iliustr. // Kauno laikas . – 1991, bal. 26, p. 3.

 

1993

Strioga, Leonas. Apie save; Talentas; Profesionalumas; Konkurencija; Laisvė; Dailininkai; Apie skruzdėlę ir žvaigždę : [skulptoriaus pasisakymai] / Pokalbio fragmentus užrašė Giedra Purlytė . – Iliustr. // Akademikas . – 1993, Nr. 2, p. 54-55.

Spinduliuojančios akys / Elona Lubytė . – Iliustr. // 7 meno dienos . – 1993, kovo 5/14, p. 6.

Gyvenimo ir kūrybos prisilietimai : [apie kasmetinę Kauno dailininkų parodą ir L.Striogos skulptūrą “Išplėšta širdis”] / Antanas Žąsytis // Kauno diena . – 1993, geg. 26, p. 9.

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje : [apie ktaštiečių šventę Zarasuose ir paminklo D.Bukontui atidengimą (skulpt. L.Strioga)] / T.Šlečkuvienė . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, geg. 26, p. 1-2.

Fotomenininkų sąjungos “Lango” galerijoje (Rotušės a. 1) veikia skulptoriaus Leono Striogos ir grafiko Egidijaus Rudinsko darbų paroda / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Kauno diena . – 1993, liep. 17, p.5.

Nebėra to ramybės ir sakrališko saugumo jausmo – atsirado skausminga nevilties gaida : [L.Striogos ir E.Rudinsko paroda Kaune] / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1993, liep. 16, p. 17.

Širdį, protą ir gyvybę tautai : [apie L.Striogos paminklą D.Bukontui Zarasuose] / Janina Biveinienė . – Iliustr., portr. // Gydytojų žinios . – 1993, geg. 22/28, p.1.

Paminklas – gydytojui Dominykui Bukontui : [skulpt. Leonas Strioga] / V.Baltakis . – Iliustr. // Tiesa . – 1993, birž. 3, p. 8.

Paminklai statomi : [apie L.Striogos paminklą D.Bukontui Zarasuose] / V. Nevronis . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, rugpj. 11, p. 1.

 

1994

Et monumenta sua fata habent : Pamąstymai prie vieno naujo paminklo : [apie paminklą D.Bukontui Zarasuose (skulpt. L.Strioga)] / V. Nevronis . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1994, birž. 11, p. 9.

Ateinantis, išeinantis ir... liekantis : [apie skulpt. L.Striogą] / Rimantas Žilevičius. - Iliustr. // Panevėžio balsas . - 1994, gruod. 17, p. 4.

Keleivis su valdovo karūna : [apie L. Striogą] / Rimantas Žilevičius. – Iliustr. // Noriu . – 1994, gruod. 27, p.4.

 

1995

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 95/96 = Who is who in Lithuania / [Vyriausias redaktorius Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 1995. – P. 535. – Tekstas liet., angl.

Gyvojo laiko filosofas su dievdirbio širdimi : [apie skulptorių L.Striogą] / Vida Savičiūnaitė . - Iliustr // Santara . - 1995, Nr. 23, p. 2-9.

Kelionė paskui rugį po mirties nugalėjimo : [apie L.Striogos darbų parodą “Rugio kelias” Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 15, p. 21.
Trys parodos : [apie L. Striogos, S. Ušinsko ir R. Čarnos parodas Kauno paveikslų galerijoje] / Ramutė Vaitiekūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 17, p. 3.

Suplėšyto dangaus lopymas adata, nukalta iš L.Striogos vilties : [pokalbis su L.Strioga / Užrašė] Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 21, p.35.

"Pasižiūrėti mano ir savo gyvenimo" : [apie L.V.Striogos medžio drožinių parodą "Rugio kelias", Kaunas] / Audronė Vaitkutė. - Iliustr. // Kauno laikas . - 1995, liep. 21, p. 5.

Auksakalys ir vaidila : [apie prof. S.Ušinsko ir skulpt. L.Striogos person. parodas Kaune] / Antanas Staškevičius. - Iliustr. // Diena . - 1995, liep. 22, p. 15.

“Tylus kalbėjimas” / Laima Šinkūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 29, p. 19.

Parodoje ryškėja tapytojo ir skulptoriaus minčių bendrumas : [apie A.Vaitkūno ir L.Striogos parodą Kaune] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, rugs. 20, p. 17.

Rudens svarstyklės : [apie A.Vaitkūno tapybos ir L.Striogos skulptūros bendrą parodą, Kaunas] / Algis Uždavinys. - Iliustr. // 7 meno dienos . - 1995, rugs. 22, p. 8.

Netikėta sielų simbiozė : [apie L.Striogos ir A.Vaitkūno parodą “Kauno lango” galerijoje] / Vytis Laisvūnas . – Portr. // Noriu . – 1995, rugs. 26, p. 4.

Arūno Vaitkūno ir Leono Striogos kūryba “Kauno lange” / Algis Uždavinys. – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, rugs. 28, p. 4.

Vis plačiau atsiveriantis langas : [pokalbis apie galerijos “Kauno langas” dailininkų darbų, tarp jų ir L.Striogos, dalyvavimą Diuseldorfo menų mugėje su galerijos darbuotojomis] / kalbėjosi Danutė Vailionytė . - Iliustr. // Kauno diena . – 1995, gruod. 6, p.12.

 

1996

Leonas Strioga . – Iliustr., portr. – Liet., angl. // Kauno menininkai = Kaunas Artists : albumas. – K. : Kauno meno fondas, 1996. – P. 94-95.

Leono Striogos plastinis pasaulis : [apie skultoriaus darbų parodą, Vilnius] / Elona Lubytė . - Iliustr - Santr. angl., p. 80. - Bibliogr. išnašose. // Kultūros barai . - 1996, Nr. 4, p. 34-35.

Kovo dailė : [apie parodą Vilniuje / su Danutės Zovienės komentaru] – Iliustr. // Literatūra ir menas . - 1996, kovo 23, p. 8-9.

Archaikos keliu : [apie L.Striogos skulptūros parodą] / Nijolė Tumėnienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . - 1996, kovo 23, p. 8-9.

Būties harmonija L.Striogos skulptūrose / Ieva Pleikienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . - 1996, kovo 23, p. 8-9.

Medinių skulptūrų pasaulis : [apie skulptoriaus L.Striogos skuptūros parodą "Rugio kelias", Vilnius] / Agnė Žemaitytė . - Iliustr // Respublika . - 1996, kovo 8, p. 17.

Leono Striogos drožinių kelionė sostinėn : [apie L.Striogos parodą Vilniuje Šiuolaikinio meno centre] – Iliustr. // Kauno diena . – 1996, kovo. 9, p. 19.

Skulptorius, kuriam ir skruzdė, ir žmogus - lygūs : [apie L.Striogos parodą "Rugio kelias", Kaunas] / Daiva Rinkevičiūtė . - Portr // Lietuvos rytas . - 1996, kovo 12, p. 56.

Medis Šiuolaikinio meno centre : [L.Striogos skulptūrų paroda] / E.Č .. – Iliustr. // Dienovidis . – 1996, kovo 15, p. 15.

Medžio šiluma : [L.Striogos paroda “Rugio kelias”]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, p. 14.

Skulptūros ir grafika : [L.Striogos skulptūros ir L.Jablonsko grafikos parodos Vilniaus ŠMC] / G.Jankūnaitė . – Iliustr., portr. // Vakarinės naujienos . – 1996, kovo 15, p. 12.

Medžio šiluma : [apie L.Striogos parodą “Rugio kelias” Šiuolaikinio meno centre Vilniuje]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, priedas “Vilnius ir vilniečiai”, p.14.

Menas neturi griauti žmogaus : [apie skulptoriaus L.Striogos darbų parodą, Vilnius] / Skirmantė Vaitkutė . - Iliustr // Lietuvos aidas . - 1996, kovo 16, p. 21.

“Vaidila” Raudondvario pilies parke : [apie L.Striogos skulptūros “Vaidila”, skirtos kompozitoriaus J. Naujalio atminimui, pastatymą]. – Iliustr., portr. // Tėviškės žinios . – 1996, geg. 18, p. 6.

Rugio dūmojimas piliakalniui baltojoje salėje : [apie brolių L. ir M.Striogų bendrą skulptūrų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė . - Iliustr // Ukmergės diena . - 1996, liep. 13, p. 5.
Išskirtinė brolių [L. ir M. Striogų] paroda / Kęstutis Česnaitis . - Iliustr // Gimtoji žemė . - 1996, liep. 27, p. 5.

Стрёга, Ляонас. Хоть маленькие крылья человеку ... : [ беседа с скульптором Л. Стрёгой о выставке ''Путь ржи'' , Вильнюс / записала ] Раиса Станкявичене . – Iliustr. – Rus. // Эхо Литвы . – 1996, 16 марта, c.5.

 

1997

Skulptūra 1975-1990 : [albumas] / sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė . – V.: Aidai, 1997. – P.89, 117,151,187.

Dailės galerija : Leonas Strioga ir Mykolas Strioga . – Iliustr. // Eskizai . – 1997, Nr. 9, p. 90-92.

Jaukiausias žmogui būstas - savo rankų kūrinys : [apie skulptoriaus L.Striogos buto interjerą] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . - 1997, saus. 27, priedas "Būstas", p. 7,8.

Leono Striogos ir Virginijaus Rusecko paroda "Kauno lange" / Ignas Kazakevičius . – Iliustr. // 7 meno dienos . - 1997, liep. 4, p. 13.

Kirvuku nutašytos beržinės dvasios : [apie skulptoriaus L.Striogos kūrybą] / Rūta Mikšionienė . – Portr. // Lietuvos rytas . - 1997, rugpj. 19, p. 42.

Į Golgotą su kopėčiomis: Leono Striogos skulptūra „Naujųjų skliautų“ galerijoje Vilniuje / A.Jablonskienė . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugpj. 20, p. 21.

Už autentiškumą – premijos : [apie Dr. Genovait ės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijų įteikimą R. Bičiūnui ir L.Striogai] / Giedrius Merkys . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugs. 24, p. 17.

Vaizduojamojo meno fondo premijos : [apie G.Kazokienės premijas, skirtas L.Striogai ir R.Bičiūnui] / D.Dirsė // Dienovidis . – 1997, spal. 3/9, p. 19.

1998

Strioga, Leonas. Keletas žodžių apie save . – Iliustr., portr // 72 lietuvių dailininkai – apie dailę / Sudarė Alfonsas Andriuškevičius . – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1998. – P. 277-279.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98 = Who is who in Lithuania / [Vyriausias redaktorius Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 1998. – P.626. – Tekstas liet., angl.

Apie lietuvių skulptūrą Izraelyje, Dovydą Zundelovičių ir “kultūros mainus” : [ir apie L.Striogos skulptūros parodą Izraelyje] – Portr. // Naujasis židinys . – 1998, Nr. 5/6, p. 341-342.

Katalikų dailininkų kūrinių paroda “Veni Sancte Spiritus” . Kaunas, Tarpdiecezinė kunigų seminarija : [ir apie L.Striogą] / Rimantė Tamoliūnienė . – Iliustr. // Sandora . – 1998, rugpjūtis, p. 40- 41.

Idealistas nuo Ukmergės : [pokalbis su L.Strioga] / Rita Banienė . – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, saus. 30, p.3.

Lietuvių galerija Izraelyje – tradicijos ir amato oazė : [galerijos Izraelyje atidarymo proga – Leono Striogos skulptūrų paroda] / Rūta Mikšionienė // Lietuvos rytas . – 1998, vas.3, priedas „Mūzų malūnas“, p. 7.

Tebūnie palaiminti silpnieji : [apie “Vilties” bendrijos vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo ir L.Strioga] / Daiva Červokienė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, birž. 2, p. 3.

Pirmoji kraštiečių paroda gali tapti tradicine : [apie Ukmergės krašto dailininkų, tarp jų L.Striogos, darbų parodą Kultūros centro parodų salėje] / Ineta Stankevičiūtė . – Iliustr. // Ukmergės diena . – 1998, birž. 11, p. 2.

Du vyrai nusilenkė skruzdei ir žodžiui : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 1998, liepos 22, p. 8.

„Kauno lange“ – skulptūros ir grafikos paroda atostogaujantiems : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1998, liepos 24, p.6.

Akimirka dar žino, kas esi... : [apie skulptorių L. Striogą] / Ramutė Vaitiekūnaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 1998, liep. 25, p. 17-18.

Amžiaus skirtumas ištirpsta tandemu pateiktuose darbuose : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Gitana Bartuškienė . // Lietuvos žinios . - 1998, liep. 27, p. 14.

Tas lengvas sunkus aliuminis : [fotoreportažas apie aliuminio skulptūros simpoziumą ir L.Striogos dalyvavimą jo darbe] / Dalia Juškienė, Evaldas Makarskas . – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, rugpj. 1, p. 20.

Visada norėjau, kad dangus arčiau žemės būtų : [ apie skulpt. L. Striogą] / Danutė Statkuvienė . – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, rugpj. 7, p.3.

Sušildytas aliuminis : [apie aliuminio skulptūros simpoziumo darbų parodą Dailininkų sąjungos Kauno galerijoje ir L.Striogos darbus] / Lina Vidūnaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 1998, rugpj. 12, p. 8.

Leonas Strioga . – Iliustr., portr. // „Art e'lta“ gallery 98 : [katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel . – S.l.: s.n., 1998. – [1-3] p. – Tekstas lygiagr. angl., jidiš.

Drogami Čiurlionisa” : [apie Lietuvos dailininkų, tarp jų ir L.Strioga, plenerą Pustelnike ir parodą Varšuvoje Lenkijoje] / J[adwiga] S[iedlecka] . – Iliustr. // Mandragora . – 1998, Nr.4, p. 5-6.

 

1999

Strioga Leonas : [informacija apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999 . – Kaunas: Neolitas ( “Vilspa”), 1999. – P. 451.

Leonas Strioga . – Iliustr. // Kauno dailininkų klubo “Meno sparnai” narių paroda : [lankstinukas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l.] : [S.n.], [1999]. – [P. 9].

Skulptūrų ir paveikslų bendrija : [apie L. Striogos ir A. Šato darbų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė. - Iliustr. // Ukmergės diena . - 1999, kovo 2, p. 1, 4.

Laiko apnašos ištirpsta : [apie skulptoriaus L. Striogos ir tapytojo A. Šato kūrybos parodą, Ukmergė] / Kęstutis Česnaitis // Gimtoji žemė . - 1999, kovo 6, p. 3.

Filosofas su dievdirbio širdimi / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr., portr. // Draugas (Čikaga). – 1999, liep. 3, priedas “Literatūra, menas, mokslas”, p. 4.

Tandemas : [apie L.Striogos ir A.Mosiejaus darbų parodą Druskininkuose] / Laima Rekevičienė . – Portr. // Lietuvos žinios . – 1999, liep.24, p. 6.

Kūryba visada individuali : [apie L.Striogos sukurtus rašytojų portretus] / Jūratė Sučylaitė . – Portr. // Kauno žinios . – 1999, liep. 30, p. 8,11.

Apmąstyti pranašumai, paimti iš gamtos ir gyvenimiškų situacijų : [apie Leono Striogos ir Andriaus Mosiejaus parodą Druskininkuose] / Dovilė Norkevičiūtė . – Iliustr. // Druskonis . – 1999, rugpj. 2-8, p.10.

“Dievas yra meilė” Penktoji katalikų dailininkų paroda : [ir apie L.Striogos darbus] / Angelė Buškevičienė . – Iliustr. // XXI amžius . – 1999, spal. 13, p. 3-4.

"Vaidila" liko bejėgiškai iškėlęs rankas : [apie L. Striogos skulptūros varpo vagystę Raudondvaryje, Kauno raj.] / Natalija Voronaja, Kristina Čiučiulkaitė. - Iliustr. // Tėviškės žinios . - 1999, lapkr. 12, p. 1-2.

Išniekintas [skulptoriaus L. Striogos] paminklas [Raudondvario parke] / Greta Čižinauskaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 1999, lapkr. 13, p. 4.

A dialogue in wood : [apie L. Striogą] / Algis Uždavinys. - Iliustr - Angl. // Lithuania in the world . - 1999, vol. 7, no. 1, p. 53-57.

 

2000

Leonas Strioga / Rūta Pileckaitė . – Iliustr. // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sudarė Raminta Jurėnaitė ; [redaktorių kolegija: Lolita Jablonskienė ... [et al.]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157. – Virš. antr. nenurodyta.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2000 = Who is who in Lithuania / [Vyriausias redaktorius Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 2000. – P. 654. – Tekstas liet., angl.

Būties dvelksmas : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę retrospektyvinę parodą] / Ignas Kazakevičius . - Portr., iliustr. // Kultūros barai . - 2000, Nr. 10, p. 38-41.

Suplėšyto dangaus lopymas : [apie skulptorių L. Striogą ir jo 70-mečiui skirtą parodą, Kaunas] / Vida Godelienė . - Iliustr., portr. // Artuma . - 2000, Nr. 10, p. 31-34.

Apskrities viešoji biblioteka: Leono Striogos paroda // Lietuvos aidas . – 2000, kovo 21, p. 23.

Autoportretai : [Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje surengta skulptoriaus L. Striogos autoportretų paroda] / Ričardas Šaknys . - Iliustr. // XXI amžius . - 2000, bal. 12, p. 5.

Dvasinio gyvenimo dangaus lopytojas : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Vėjūnė Gečiauskienė . - Portr. // Laikinoji sostinė . - 2000, birž. 20, p. 7.

L. Striogos skulptūrų dvelksmas // Lietuvos aidas . – 2000, birž. 20, p. 11.

L.Striogos skulptūrų paroda // Tėviškės žinios . – 2000, birž. 20, p. 5.

Neįgalieji klausėsi akmens ir medžio kalbos : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą "Būties dvelksmas" Kauno paveikslų galerijoje] / Rasa Masiokaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2000, birž. 30, p. 16.

Grynuolis būties kelyje : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą "Būties dvelksmas" Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Godelienė . - Iliustr. // Kauno diena . - 2000, liep. 1, p. 11-12.

Dvasinga išraiškos kalba : [apie skulptorių L. Striogą] / Vida Godelienė . - Iliustr. // XXI amžius . - 2000, liep. 5, p. 4.

Penkiolika įdomių skulptūrų : [apie L. Striogos darbų parodą Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. // Kėdainių garsas . - 2000, rugpj. 12, p. 5.

Ar skulptūrų sodas Vilniuje – tik vizija? : [paminėtas ir L. Strioga] / Audronė Ercmonaitė . – Iliustr. // Dienovidis . – 2000, rugs. 15/28, p. 15.

Leonas Strioga / Rūta Pileckaitė . – Iliustr.– Angl. // 100 contemporary Lithuanian artists / editor Raminta Jurėnaitė ; [editorial assistance: Lolita Jablonskienė ... [et al.]; translation: Laimutė Zabulienė, Alfonsas Laučka, Vida Urbonavičius - Watkins]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157. – Virš. antr. nenurodyta.

 

2001

Skulptoriui L.Striogai : [eilėraštis] / Paulius Kavaliauskas . // Kaunas ir kauniečiai : Publicistika ir piešiniai. – Kaunas: Aušra, 2001. – P. 25.

Leonas Strioga : ,,Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus“ : [skulptoriaus pasakojimas / užrašė] Vidmantas Kiaušas . – Iliustr. // Nemunas . – 2001, Nr. 10, p. 37 – 39.

Kam tūkstantmečio pradžia dosni : [apie Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus, tarp jų ir L.Striogą] / Renata Baltrušaitytė . – Portr. // Veidas . – 2001, Nr.50, p. 42-43.

Medinukai, sušildyti skulptoriaus širdies : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą "Lietuvos aido" galerijoje, Vilnius] / Giedrė Milkevičiūtė . - Iliustr. // Lietuvos žinios . - 2001, bal. 10, p. 26.

Leono Striogos gyvenimas su kirviu ir beržu : [apie skulptoriaus darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Audronė Jablonskienė . - Portr. // Respublika . - 2001, bal. 12, p. 19.

Ilga kelionė : L. Striogos skulptūros "Lietuvos aido" galerijoje [Vilnius] / Virginija Januškevičiūtė . - Iliustr. // 7 meno dienos . - 2001, bal. 13, p. 1.

“Vilties” bendrijos šventėje – vaikai, tėvai ir seneliai : [Kauno “Vilties” bendrijoje – L.Striogos darbų paroda] / Rasa Masiokaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2001, geg. 5, p.2.

Žmogus tarp žmonių : į “Šeimininkės” klausimus atsako / Leonas Strioga . – Iliustr. // Šeimininkė . - 2001, spalio 3, p.3.

Lietuvos menas sklinda po visą pasaulį : 2001 metų Nacionalinių premijų laureatais tapo devyni menininkai : [tarp jų ir L. Strioga]. – Portr. // Lietuvos rytas . – 2001, gruod. 11, p. 6.

Kūryba yra kelias, kelionė ir keleivis : ilgametė skulptoriaus L. Striogos kūrybinė veikla šiemet įvertinta prestižiškiausia mūsų šalyje Nacionaline premija / Ramutė Vaitiekūnaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 2001, gruod. 22, p. 11-12.

L. Striogą kūrybai įkvepia artimieji, apmąstymai, poezija : [apie skulptorių, Nacionalinės premijos laureatą] / Kristina Kučinskaitė . - Iliustr. // Respublika . - 2001, gruod. 27, p. 20.

Skulptorius skatina kurti neįgalius vaikus / Vygandas Trainys . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2001, gruod. 27, p. 8.

Laureatų galerija įamžinama sparnuotoje kolonoje ir jaučio odoje : šiemet įsimintiniausiais Kauno menininkais išrinkti aktorė R. Staliliūnaitė ir skulptorius L. Strioga / Rūta Kanopkaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 2001, gruod. 28, p. 3.

Kūrybos kraitę 2001-ieji pripildė nešykštėdami : keli štrichai besibaigiančių metų [Kauno] kultūriniam portretui / Rūta Kanopkaitė . - Iliustr. // Kauno diena . - 2001, gruod. 31, p. 17.

2002

Septintojo – dešimtojo dešimtmečių skulptūra : [ir apie L. Striogos kūrybą]. – Iliustr. // Lietuvos dailės istorija / Sudaryt. Alfonsas Andriuškevičius ir kt. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 351-352.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2002 = Who is who in Lithuania / [Vyriausias redaktorius Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 2002. – P. 625. – Tekstas liet., angl.

[ Apie L.Striogos kūrybą ] / Viktorija Daujotytė . // Sakiniai . – Vilnius : Tyto Alba, 2002. – P. 60,90.

Leonas Strioga: tarp realizmo ir modernizmo : [apie skulptorių] / Rasa Andriušytė . – Iliustr. - Santr. angl. // Dailė . - 2002, Nr. 1, p. 56-61.
Dainuojantis savo dainą : [pokalbis su skulptoriumi L. Strioga] / Vaida Samuolytė . - Iliustr. // Veidas . - 2002, Nr. 3, p. 38-39.

Nacionalinė premija – kaip vestuvinė dovana : [pokalbis su Nac. premijos laureatais, tarp jų ir L.Strioga] / Nijolė Storyk . – Portr. // Ekstra . – 2002, vas. 11/17, p.10.

Karalius mėnesienoje : [apie L.Striogą] / Alfonsas Pakėnas . – Iliustr. // Eskizai . – 2002, Nr.12, p.71-73.

Rekomendacija skulptoriui Leonui Striogai Nacionalinei premijai gauti / Vida Godelienė . – Iliustr. // Eskizai . – 2002, Nr. 12, p. 74-75. – Santr. angl.

Kaip gyvuoji mažoji proza ? Svarstymai : [cituojamos L.Striogos mintys] / Parengė Gražina Gedienė // Metai . – 2002, Nr. 3, p. 79.

Formos ir minties tolygumas : [apie L. Striogą] / Eglė Jaškūnienė . – Iliustr., portr. // Namas, kuriame gyvenu . – 2002, Nr. 11, p. 52-53.

Iš naujo – apie “senas istorijas” : Žinomi Lietuvos dailininkai Kaune eksponuoja savo kūrybą religine tema : [apie religinio meno parodą “Gloria Deo” ir L.Striogos darbus] / Violeta Krištopaitytė . – Iliustr. // Kauno diena . – 2002, sausio 5, p. 15.

"Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti..." : susitikimas su 2001-ųjų Nacionalinės premijos laureatu, mūsų kraštiečiu L. Strioga / Loreta Ežerskytė. - Iliustr. // Gimtoji žemė . - 2002, saus. 5, p. 3.

Kokios mintys Jus aplankė Naujųjų metų rytą paprašėme atsakyti 2001-ųjų metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus : [ir L.Striogą]. – Portr. // Šeimininkė . – 2002, saus. 9.

 

  2003

Leonas Strioga . - Iliustr., portr. – Bibliogr. // Kauno dailininkai: pėdsakai laike : [albumas] / [sudarytoja Dalia Draugelienė ]. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 444-447.

Leonardas Strioga : [apie L.Striogos skulptūras miestuose ir interjeruose] / Algimantas Mačiulis . – Iliustr. // Dailė architektūroje / Algimantas Mačiulis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. – P.295- 296, 298-299, 435, 441-442. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 473-477.

Skulptūra (1960-2002) : [ir apie L.Striogos kūrybą] / Sigutė Imbrasaitė . – Iliustr. // Lietuvos meno istorija : vadovėlis X klasei / Sigutė Imbrasaitė. – Kaunas : Šviesa, 2003. – P. 171.

“Išdrožki iš kiečiausio medžio kryžių...”: skulptoriui Leonui Striogai : [eilėraštis] / Petras Deltuva // Stockholmo eskizai . – Kaunas: Naujasis lankas, 2003. – P. 107.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas : Kaunas, Birštonas, Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys, Prienai, Raseiniai / [vyriaus. redaktorius Arvydas Virgilijus Matulionis]. – Kaunas: Neolitas, [2003]. – P.517. – (KYK Lietuvos miestai;1)

Leono Striogos paroda Kėdainiuose // Kėdainių garsas . – 2003, vas. 27, p. 7.

Skulptoriui L.Striogai vaikus primins laiškai ant medžio / R. Masiokaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2003, birž. 20, p. 8.

Rytietiška žalioji gyvybė : [Vilniaus “Jonų galerijoje” atidaryta tarptautinė paroda “Medis”, kurioje savo kūrinius eksponuoja ir L.Strioga]. – Iliustr., portr. // Kauno diena . – 2003, rugpj. 30, p.14.

Rytų vėjas . Galerijoje “Meno parkas” iki lapkričio 30 d. veiks tarptautinė paroda “Medis” : [ir apie L.Striogos dalyvavimą joje] / Žilvinė Petrauskaitė . – Iliustr. // Kauno diena . 2003, lapkr. 22, p. 14.

www.madona.st : šiuolaikinės madonos paieškos, arba Ar trinamos tradicijos ribos? : [minimas ir L.Strioga] / Goda Giedraitytė . – Iliustr. // 7 meno dienos . – 2003, gruod. 12, p. 9.

 

2004

Vilnius Varšuvoje : [2004.04.22 d. Lekijos sostinėje atidaryta paroda "Vilnius Varšuvoje", kurioje dalyvauja ir L.Strioga] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė . - 2004, Nr. 1(43), p. 44-47.

Didžiausia galerija : [ir apie L.Striogos dalyvavimą parodoje Vilniaus savivaldybėje] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė . - 2004, Nr. 1(43), p. 112-116.

Suomių nuotraukos ir Kaune gyvenančių Vytautų kūryba : [ir apie L.Striogos dalyvavimą parodoje]. – Iliustr. // Kauno diena . – 2004, saus. 9, priedas “Pramogų alėja”, p. 2.

Neprilausomybės sąvoka mene : [ ir apie L. Striogos apdovanojimą diplomu parodoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2004, kovo 10, p.4.

Nostalgiški pusryčiai vaikystės namuose : [ ir apie L. Striogos parodą "Motinos diena" ] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2004, bal. 30, p.4.

Nacionalinės premijos laureatas nepamiršta gimtinės : [apie L.Striogos parodą Ukmergės kultūros centro galerijoje] / Zita Bataitienė . – Iliustr., portr. // Ukmergės žinios . – 2004, liep. 15, p.3.

XX a. antrosios pusės Petrašiūnų kapinių paminklai tipologiniu aspektu : [ir apie L.Striogos sukurtą paminklą M.Karkleliui] / Ingrida Razutienė . – Iliustr. – Bibliogr. – Santr. angl. // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 5, p. 24 – 33.

Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimui : del Šiuolaikinio meno centro : [pasirašė ir L.Strioga] // Literatūra ir menas . - 2004, gruod. 3, p. 7.

 

2005

Kauniečiai sostinėje : [apie L.Striogos ir A.Keturakienės darbų parodas “Akademijos” galerijoje] – Iliustr. // Kauno diena . – 2005, saus. 8, p.15.

Atminties atsivėrimas : Leono V. Striogos skulptūrų paroda "Akademijos" galerijoje / Ona Gaidamavičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos . - 2005, saus. 14, p. 8

Monografija iškilaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”]. – Iliustr. // Nemunas . –2005, vas. 3-9, p.16.

Leono Striogos menas skaptuoti : kauniečio skulptoriaus kūryba pristatyta solidžiu albumu iš serijos "Nacionalinės premijos laureatai" / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena . - 2005, vas. 5, p. 12.

Monografija iškylaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”] // Nemunas . - 2005, vas. 3-9 (Nr. 5), p. 16.

Išleista knyga apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Jolita Žurauskienė // Ukmergės žinios . - 2005, vas. 10, p. 3.

Tarp gražiausių knygų - albumas apie mūsų kraštietį [Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, skulptorių L.Striogą] / Zita Bataitienė. - Iliustr. // Ukmergės žinios . - 2005, vas. 22, p. 3

Antroji premija. Leonas Strioga : [informacija apie konkusą "Gražiausios metų knygos. 2004"]. - Iliustr. // Gražiausios metų knygos = The Most Beautiful Lithuanian Books. 2004. - Vilnius: artseria, 2005, p.12-13.

Įtaigiai apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Viktoras Liutkus. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2005, vas. 18, p. 4.

Leono Striogos įkvėpimo žemė - vaikystė : [apie parodą "Atmintis" Kauno paveikslų galerijoje]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, kovo 23, p. 9.

Kelyje... su Strioga : [eilėraštis] / Vidmantas Elmiškis. - Iliustr. // Nemunas. - 2005, kovo 17-23, p.16.

Jubiliejai : [žinutė apie parodą "Atmintis"] // Lietuvos rytas. - 2005, kovo 22, priedas "Mūzų malūnas", p. 2.

Atvertys : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą "Atmintis"] / Rima Tamoliūnienė. - Portr., iliustr. // Nemunas. - 2005, kovo 31-bal. 6, p. 1-2.

Ėjimas didžiosios paslapties link : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą "Atmintis"] / Eglė Perednytė. - Portr. // XXI amžius . - 2005, bal. 6, p. 5

Nauji Leono Striogos regėjimai. Skulptūrų paroda ["Atmintis"] Kauno paveikslų galerijoje / Vida Mažrimienė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2005, bal. 15, p.8.

Gyvenimas po savo šlovės medžiu : [pokalbis su Leonu ir Dalia Striogomis] / Žilvinė Petrauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, bal. 23, p. 12-13.

"Noriu giedoti, tėvą motę minavoti": [apie jubiliejinę L.Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Svajūnas Sabaliauskas. - Portr. // Šiaulių kraštas. - 2005, geg. 2, p. 5

Skulptoriaus medinukai svečiuojasi "Laiptuose" : [apie jubiliejinę L.Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Laima Peleckienė. - Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 18, p. 9.
Juodkrantės parodų salėje - "Lietuviškos keramikos menas" : [ir apie Juodkrantės skulptūrų parką, kuriame eksponuojama L.Striogos skulptūra "Tėviškė mana"] / Danutė Skromanienė. // Literatūra ir menas. - 2005, birž. 3, p. 9.

Išleistas režisieriaus J. Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas: [ apie Panevėžio J.Miltinio studijų centre įvykusį leidinio "Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas" pristatymą ir Leono Striogos skulptūros parodos, skirtos jo 75-mečiui, atidarymą] / Laima Lapėnienė. // Tėvynė. - 2005, birž. 8, p. 4, 7

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 85-ųjų gimimo metinių proga Birštono sakraliniame muziejuje atidaroma skulptoriaus L.Striogos darbų paroda / Ramutė Šimukauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2005, rugpj. 20, p. 8.

Vėl skelbiamas dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo konkursas: [minimas ir L.Strioga]. - Iliustr. // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. - 2005, Nr. 6/7, p. 1-2.

Muziejuje tęsiama edukacinė veikla: [apie L.Striogos skulptūrų parodą ir edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Živilė Petrašiūtė. // Krašto vitrina. - 2005, rugs. 21, p. 4.

Skulptūras lipdė ir moksleiviai : [apie L.Striogos edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Nijolė Juozaitienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2005, spal. 22, p. 8.

Skveras - kultūringam poilsiui : [apie Zarasų m. Sėlių aikštės rekonstrukcijos prie paminklo D.Bukontui (skulpt. L.Strioga) oficialų pristatymą] / Danutė Pulokaitė. - Iliustr. // Zarasų kraštas. - 2005, lapkr. 4, p. 1.
"Gloria Deo 2005" : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L.Strioga] / Elena Žukauskaitė. - Iliustr. // Nemunas. - 2005, gruod. 15-21 (Nr.49), p. 7-8.

"Gloria Deo 2005" : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L.Strioga] / parengė Inga Juronytė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2005, gruod. 10, p. 4.

 

2006

Žinomų kultūros žmonių portretai : [apie L.Striogos skulptūros parodą "Portretas ir..." Kauno menininkų namų parodų salėje]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, vas. 11, p. 17.

Dvasios giminės : [apie L.Striogos skulptūros parodą "Portretas ir..." Kauno menininkų namų parodų salėje] / Vidmantas Kiaušas. - Iliustr. // Nemunas. - 2006, kovo 2-10 (Nr.8), p.13.

"Eskizai" pristatyti Kaune : [apie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / "G. ž." inform. // Gimtoji žemė. - 2006, kovo 30, p. 3.

Knyga apie Ukmergės kultūrą pristatyta Kauno visuomenei : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Zita Bataitienė ; Albino Kuliešio nuotr. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2006, kovo 30, p. 3.

Meno terapija neįgaliesiems padeda pakelti ligos naštą : į "Vilties" draugiją susibūrusių protinės ir fizinės negalios ištiktų kauniečių darbai nustebino dailės žinovus / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2006, bal. 19, p. 4.

Jei nėra, tai nėra. Apžvalginė lietuvių grafikos ir skulptūros paroda "Erdvė. Plokštuma. Kūnas" / Rita Mikučionytė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2006, bal. 21, p. 9.
Asmeninių tekstualumų erdvės : [apie parodą "Erdvė, plokštuma, kūnas" ir joje eksponuojamas L.Striogos skulptūras] / Saulius Kuizinas. - Iliustr. // Kultūros barai. - 2006, Nr. 5, p. 34-36.
Kauno valdžios išguita paroda tiko Briuseliui : [apie bendrijos "Viltis" globotinių kūrinių parodą ir L.Striogos bendradarbiavimą su bendrija] / Rasa Masiokaitė. - Nuotr. // Laikinoji sostinė. - 2006, geg. 3, p. 1-2.
Lyrikai apie lyriškumą ir vyriškumą : [Leonas Strioga, Juozas Aputis ir Gytis Lukšas atsako į Dovilės Zelčiūtės klausimus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje "Susitikę Lietuvos vieškeliuos"] / Milda Pūtvytė. - Nuotr. // Nemunas. - 2006, birž. 8-14 (Nr. 22), p.2

Skulptoriaus sodyba pražydo vaikų piešiniais :[apie Kauno "Vilties" bendrijos globotinių plenerą skulptoriaus L. Striogos sodyboje]. / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2006, birž. 14, p. 8.

Sodyboje sutūpusios skulptūros :[apie skulptoriaus Leono Vytauto Striogos kūrybines dirbtuves sodyboje Šakių rajone]. / Nijolė Storyk. - Iliustr. // Ekstra. - 2006, Nr. 26 (birž. 26 - liep. 2), p. 45-47.
Biblioteka stebina ir meno leidiniais : [apie menų centro atidarymą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, L. Striogos skulptūros ir M. Danio skaitmeninės grafikos parodas]. / Virginija Januševičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2006, spal. 14, p. 3.

Pasirinkęs šviesą : [pokalbis su skulptoriumi Leonu Strioga / užrašė] Enrika Striogaitė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2006, spal. 25-31 (Nr. 43), p. 1, 5.

Atidarytas bibliotekos Menų centras laukia visų besidominčių menu : [apie Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos naujajame pastate atidarytas dailininkų L. Striogos ir M. Danio parodas]. / Laima Lapėnienė ; Virginijaus Benašo nuotr. - Nuotr. // Tėvynė. - 2006, lapkr. 15, p. 2.
Portretas - autoportretas : [apie skulptoriaus Leono Striogos parodą "Portretai ir …" Kauno Menininkų namuose]. / Rimantė Tamoliūnienė. - Iliustr. // Santara. - 2006, Nr. 47, p. 32-39.
Ne, ne provincialūs! : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho "Eskizai" numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Juozas Kundrotas ; Nijolės Paškauskienės ir Albino Kuliešio nuotraukos. - Iliustr. // Eskizai. - Nr. 16 (2006), p. 196.

 

2007

"Leonas Strioga - tikras unikumas mūsų skulptūroje" / Edelė Svajūnaitė. // Bičiulis. - 2007, Nr. 2, p. 56-59.

Dailės istorijos pamoka : autoportretų paroda Šv. Jono gatvės galerijoje : [paroda iš privačios V. Martinkonio  kolekcijos] / Justina Augustytė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2007, vas. 16, p. 8.

Skulptoriaus "ruplėtukai" prisiglaudė muziejuje : [apie Ukmergės miesto šventės metu Kraštotyros muziejuje vykusį skulptoriaus Leono Striogos personalinės parodos atidarymą] / Kęstutis Griškevičius ; Dainiaus Vyto nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2007, birž. 2, p. 6, 13.

Medžio angelai V. K. Jonyno galerijoje : [apie L.Striogos skulptūrų parodą V. K. Jonyno dailės galerijoje Druskininkuose] / Vida Mažrimienė ; G. Žilio nuotr. // Druskonis. - 2007, liep. 27 - rugpj. 2, p. 9

Galerijos vitrina tapo dizaino parodos erdve : [apie dizaino studijos "Contraforma" parodą "Jungtis, kurioje eksponuojamos ir L.Striogos skulptūros] / Jonė Makauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2007, lapkr. 9, p. 23.

Radvilų rūmuose - konkursinė paroda "Lietuvos laikas" : [apie M.J. Šileikio ir T. Petraičio premijų penkių dailės konkursų ciklo trečiąją parodą Radvilų rūmuose Vilniuje ir L.Striogos dalyvavimą] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. - 2007, lapkr. 2, p. 9.

Jauni dizaineriai nuolat stebina savo darbais : [apie dizaino studijos "Contraforma" ir Dailininkų sąjungos galerijos parodą "Jungtis", kurioje eksponuoti ir L.Striogos darbai] - Iliustr. // Respublika. - 2007, lapkr. 13, priedas"Pastogė", p. 24.

Nacionalinės premijos laureato kūrinys atgijo : komunalininkai registruoja apleistas skulptūras ir žada jas sutvarkyti : [apie L.Striogos skulptūrą "Sėdinti moteris" prie Dainavos poliklinikos Kaune] / Modestas Patašius ; M. Patašiaus nuotr. // Laikinoji sostinė. - 2007, lapkr. 23, p. 1.

 

2008

Kūrybiškai įprasmintos šventės : [apie tradicinę "Atgimimo" parodą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Rimantė Tamoliūnienė ; Vytauto Tamoliūno nuotrauka // Nemunas. - 2008, kovo 13-19 (Nr. 10), p. 8.


© 2004 – 2006, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Nuotraukos iš asmeninio L. Striogos archyvo
ir albumo „Leonas Strioga. - Vilnius: artseria, 2004“
Fotografas Kęstutis Stoškus

 
į viršų