Leono Striogos darbų reprodukcijos leidiniuose

1962

 

Senutė . 1961 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė. – V., 1962. – P. 53 ; 11,2x8,8 cm.

 

1963

Kiaulių fermos vedėja J. Apanavičiūtė . 1962. Granitas : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V., 1963. – P. 41 ; 22x19 cm.

 

1964

Mergina su indu . Terakota, h 100 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kauno dailininkų taikomosios dekoratyvinės dailės parodos katalogas . – Kaunas,1964. – P. [6].

 

1965

Mergina su indu . Terakota ; Kolūkietė Apanavičiūtė . Granitas : [reprod.] / Leonas Strioga // Jakutytė, Elena, Krištopaitis, Adolfas ir Strioga, Leonoras. Dailės darbų paroda. Kaunas. 1965 : Katalogas./ [Įž. str. P.Stausko, p. 4,7]. – Kaunas: Kauno valst. M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1965. – P.[3,12] ; 18x11 cm, 18x15 cm.

Mergina su indu . 1963 ; Senutė su mezginiu . 1962 : [reprod.] / Leonas Strioga // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Mintis, 1965. – P. 14-15, 72-73 iliustr. ; 26,3x17 cm, 26,3x23 cm. – Įž. str. santr. ir iliustr sąrašai lygiagr. rusų, anglų ir vok. k.

Mergina su vaisiais . 1963. Terakota, h 100 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė. – V. : Vaga, 1965. – Kn. 6. – P. 30 ; 28,5x18 cm.

 

1966

Nenuoramos . 1965. Aliuminis : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V. : Vaga, 1966. – Kn. 8. – P. 48 ; 28x22 cm.

 

1969

Medžio skulptūra ; Skulptūriniai medžio krėslai : [reprod.] / Leonas Strioga // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Vaga, 1969. – Kn. 2. 1965-1968 m. – 179-180 iliustr. ; 27x19 cm., 19x23,8 cm. – Įž. str. santr. ir iliustr sąrašai lygiagr. rusų, anglų ir vok. k.

Žvakidė : [atvirukas] / Leonas Strioga // Velniai : [16 atvirukų komplektas]. – V.: Vaga, 1969. – 15x11 cm.

Žvakidė : [atvirukas] / Leonas Strioga. – [V.: Vaga], K.Poželos sp. Kaune, [1969]. – 15x10 cm.

Aktorė Rūta . 1967. Medis, 80x36x32 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V. : Vaga, 1969. – Kn. 12. – P. 24 ; 13,6x8,5 cm.

 

1971

Žvakidė : [atvirukas] / Leonas Strioga // Velniai : [15 atvirukų komplektas]. – 2-asis leid. – V.: Vaga, 1971. – 15x11 cm.

 

1972

Bareljefai : [reprod.] / Leonas Strioga // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Vaga, 1972. - [Kn.3. 1969 –1971 m.]. – [156] iliustr. ; 20,5x20,2 cm. – Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rusų, anglų ir vok. k.

 

1973

Žvakidė : [atvirukas] / Leonas Strioga // Velniai : [15 atvirukų komplektas]. – 3–iasis leid. – V.: Vaga, 1973. – Liet., rus., angl. – 15x10 cm.

Композиция . 1969 : [reprod.] / Леонас Стрёга // Советская скульптура наших дней : Сборник статей. – М.: Сов. худо жник, 1973. – С. 165 ; 15x9 cm.

Мать с ребёнком . 1972. Доломит : [ reprod. ] / Леонас Стрёга // Творчество . – 1973, № 5, с. 7 ; 18,5х9 cm .

 

1974

Poilsis . Dekor. skulptūros Kaune .1961 ; Gulinti mergina .1967 ; Sėdinti mergina . 1973 ; Motina su vaiku .1973 : [reprod.] / Leonas Strioga // Skulptūra . – V.: Vaga, 1974. – [Kn. 2. 1961 – 1973.] – 109-112 iliustr. ; 14,3x13 cm., 10x13 cm., 25,5x19,7 cm., 25,3x16,6 cm. – Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rusų ir anglų k.

Klounas . 1970. Medis, h 30 ; Mano sesuo Liucija . 1973. Granitas, h 44 ; Gulintis torsas . 1967. Baltas šam otas, h 60 ; Motinystė . 1971. Dolomitas, h 143 ; Fuga . 1973. Medis, h 241 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kultūros barai . – 1974, Nr. 6, p. 26 – 31 ; 23,5x19 cm.

Каунас. Кафе «Трис мяргялес». 1967. Архит. А.Якучёнис, В. Якучёнене, скульпт. Л. Стрёга : [reprod.] / Леонас Стрёга // Советское декоративное искусство : [Альбом] / К. А. Макаров – М.: Сов. художник, 1974. – C. 284 ; 11,3x15 cm., 11,3x7,5 cm.

 

1975

Mergaitė su mandolina . 1967. Alium inis ; Fuga . 1973. Medis : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V. : Vaga, 1975. – Kn. 18. – P. 12 ; 18x13 cm., 18x6,3 cm.

 

1977

Kompozicija iš medžio Panevėžio kavinėje „Žalioji“ : [reprod.] / Leonas Strioga // Lietuvos TSR architektūros klausimai . – Vilnius, 1977. – T.5, kn.2. – P.36 ; 10x25 cm.

 

1978

Отдых . Декоративные скульптуры . Каунас. 1961: [reprod.] / Леонас Стрёга // Изобразительное искусство Литовской ССР : Живопись. Театр.-декорац. исскуство. Скульптура. Графика. Монум.-декорат. искусство : [ Альбом ] . / Авт.-сост. Ляонас Ясюлис. – М. : Сов. художник, 1978. – 121 ил . ; 15,5х19 cm .

 

1979

Robertas Antinis . 1977. Medis, h 82 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V. : Vaga, 1979. – Kn. 21. – P. [25] ; 25,5x13 cm.

Художник Р. Антинис . Дерево.1977 : [reprod.] / Леонас Стрёга // Советская скульптура'77 . – М., 1979. – С. 34 ; 17,5х12 cm.

 

1980

Robertas Antinis . 1978 ; V.Mykolaitis-Putinas . 1979 ; Moteris a la Picasso . 1978 ; Dail. J.Mozūraitė-Klemkienė . 1976 ; Daigas . 1977 ; Žmona . 1978 ; Sėdinti moteris . 1978 ; Mama . 1977 ; Juozas Miltinis . 1977 ; Pirmoji gėlė . 1972 ; Klounas . 1970-1978 ; Baltas neregys . 1978 ; Trigubas autoportretas : [reprod.] / Leonas Strioga // Strioga, Leonas. Skulptūros darbų paroda. Kaunas. 1980. Leono Striogos skulptūros parodos katalogas = Каталог выставки скульптуры Ляонаса Стрёги / Sudarė aut..; [pratarmė (liet., rus.), p. 3-6, Eugenijaus Potalujaus]. – Liet., rus. - K.: KDM, 1980. – P.[8-19, 1 virš. p.] ; 20x14,5 cm.

Onutė . 1961. Medis ; Aidas . 1978. Marmuras ; Sėdinti moteris . 1978. Granitas : [reprod.] / Leonas Strioga // Pergalė . – 1980, Nr. 2, p. 50-52 ; 23x14,5 cm.

Мать и дитя . 1972. Доломит : [reprod.] / Леонас Стрёга // Скульптура в пленэре : По материалам выставок «Рига – 72», «Рига – 76», «Скульптура и цветы» : [ Альбом. ] / Авт.-сост. Надежда Бабурина. – М.: Изобраз. икусство, 1980. – 52 ил. ; 13х6,7 cm .

Порыв . 1976. Дерево : [ reprod. ] / Леонас Стрёга // Декоративное искусство СССР . – 1980, № 10, с. 20 ; 7х9,5 cm .

 

1981

Motina maudo vaiką . 1960. Šamotas, h 35 ; Dailininkas A.Milkintas . 1967. Šamotas, h 40 ; Rūta . 1969. Šamotas, h 60 ; Dekoratyvinė skulptūra “Trijų mergelių” kavinėje Kaune. 1967. Medis, h 320 ; Monologas . 1972. Medis, h 170 ; Mažasis svajotojas .1968. Medis, h 80 ; Globa . 1966. Šamotas, h 53 ; Vaidila . 1966. Šamotas, h 35 ; Susigūžusi . 1967. Medis, h 90 ; Pirmoji gėlė . 1972. Dolomitas, h 35 ; Stovinti mergina . 1967. Šamotas, h 41 ; Moteris – paukštė . 1978. Medis, h 88 ; Mano sesuo Liucija . 1973. Granitas, h 45 ; Žmonos portretas . 1978. Granitas, h 34 ; Mergaitė su dūdele . 1978. Medis, h 152 ; Šokėja . 1977. Medis, h 119 ; Baltas neregys . 1978. Dažytas medis, h 83 ; Autoportretas . 1977. Terakota, medis, h 48 ; Giedantis paukštis . 1979. Bronza, h 29 ; Mama ( Motinos portretas). 1977. Medis, h 67 ; Aidas . 1978. Marmuras, h 31 ; Džiaugsmas I, II, II . 1979. Medis, h 47, h 43, h 49 ; Šiaurietė . 1980. Granitas, h 33 ; Skausmas . 1979. Medis, h 47 ; Skulptorius R. Antinis . 1977. Medis, h 82 ; Mykoliukas . 1978. Bronza, h 50 ; Mintis . 1979. Granitas, h 86 ; Motinystė . 1973. Dolomitas, h 143 ; Dailininkė J. Mozūraitė- Klemkienė . 1976. Medis, h 46 ; Klounas . 1970- 1978. Varis, h 31 ; Dekoratyvinis stulpas prie “Trijų mergelių” kavinės Kaune. 1971. Medis, Varis, h 800 ; Sėdinti mergina . 1973. Granitas, h 280 ; Poetas A. Vienažindys . 1979. Dažytas medis, h 96 ; Juras – Čiurlionio ainis . 1975. Medis, polichromija, h 144 ; Laiveliai . 1969. Betonas, h 170 ; Motinystė (fragmentas). 1973. Dolomitas, h 143 ; Danguolė . 1976. Marmuras, h 41 ; Amžinoji gėlė . 1972. Medis, h 180 ; Kompozicija . 1973. Medis, h 160 ; Fuga . 1973. Medis, h 240 ; Gitaristas . 1979. Terakota, h 42 ; Moteris a la Picasso . 1978. Šamotas, h 42 ; Pusiau sėdinti moteris . 1978. Bronza, h 26 ; Sėdinti moteris . 1978. Granitas, h 30 ; Poilsis . 1966. Granitas, h 190, h 120 : [reprod.] / Leonas Strioga // Leonas Strioga : [albumas] / [Įž. str. p. 2-7, Irenos Kostkevičiūtės]. – V.: Vaga,1981. – [8] p., 16 iliustr. lap. ; 19x16 cm. – Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rus., angl. – (Šiuolaik. liet. dailininkai)

Радость I , II , III : [reprod. ] / Леонас Стрёга // Советская скульптура 79/80 . – М., 1981. – С. 8 3 ; 15,8х13,7 cm .

 

1982

Berniukas su dūdele . 1977. Medis, šamotas, h 52 : [reprod.] / Leonas Strioga // Respublikinė medalių ir mažosios plastikos paroda , 1-oji, Vilnius, 1979: [katalogas]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982. – P. 15 ; 17x7,3 cm.

 

1983

Mintis . 1979. Granitas, h 86 ; Sėdinti moteris . 1978. Granitas, h 30 ; Šauksmas . 1977. Bronza, akmuo, h 24 ; Motina su vaiku . 1977. Dolomitas, h 143 ; J.Miltinio portretas . 1979. Bronza, h 29 ; Moteris a la Picasso . 1978. Šamotas, h 42 ; V.Mykolaičio-Putino portretas . 1979. Bronza, akmuo, h 47 ; Mykoliukas . 1978. Bronza, h 50 ; Danguolė . 1976. Marmuras, h 41 ; Trigubas portretas . 1977. Šamotas, h 76 ; Onutė . 1972. Medis, h 43 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . – V. : Vaga, 1983. - Kn.24. - P. 72-75 ; 6,2x9,5 cm., 22,3x20 cm., 25,5x19,5 cm.

Mintis . 1980. Granitas : [reprod.] / Leonas Strioga // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 10. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983. – P. 437 ; 7x3 cm.

 

1985

Mintis ; Sėdinti moteris ; Šauksmas ; V[inco] Mykolaičio Putino portretas ; Trigubas portretas ; J[uozo] Miltinio portretas ; Mykoliukas ; Moteris a la Picasso ; Danguolė : [reprod.] / Leonas Strioga // Nemuno kraštas . – 1985, Nr. 1, p. 18 – 20.

 

1986

Vinco Mykolaičio-Putino portretas . 1979. Bronza, granitas, h 47 : [reprod.] / Leonas Strioga // Vilniaus universitetas dailėje : Albumas / Leid. parengė D.Ramonienė, N.Tumėnienė. – V.: Vaga, 1986. – 242 iliustr.; 14x14 cm.

 

1988

Relikvija . 1983. Granitas, h 9, O 48,5 : [reprod.] / Leonas Strioga // Žmogaus ženklai : Skulptūros, piešinių, fotografijos paroda : Katalogas / Parengė R.Andriušytė, E.Lubytė. – Klaipėda, 1988. – P. 17 ; 15x16,5 cm.

Klajūnas . 1985. Medis : [reprod.] / Leonas Strioga // Tarybų Lietuvos enciklopedija . – T. 4. – Vilnius : Vyriaus. enciklopedijų redakcija, 1988. – P. 117 ; 7,3x4 cm.

 

1989

Портрет Дангуоле . 1981 . Мрамор, в.30 : [reprod.] / Леонас Стрёга // Современная советская скульптура : [ альбом. ] / Авт.-сост. Н. Б. Бабурина, В. Т. Шевелева. – М.: Сов. художник, 1989. – C. 181 ; 22x13 cm.

 

1990

Geras žmogus . 1981. Medis, 148x42x32 ; Paskutinis motinos portretas . 1986. Medis, 33x37x10 ; Juozas Grušas . 1981. Medis, 35x28x28 ; Moteris su akiniais . 1985. Medis, 73x23x26 ; Poetas Oskaras Milašius . 1981. Medis, 48x22x27 : [reprod.] / Leonas Strioga; nuotr. aut. A. Lukys, J. Grikienis // Kultūros barai . – 1990, Nr. 5, p. 30-33 ; 25x20 cm.

 

1991

Leono Striogos skulptūros : Dailininkas A.Samuolis . 1986 ; Pavasario sėja . 1988 ; Dailininkas su paveikslu (Eidukevičius). 1988 ; Pirmas skrydis . 1988 ; Grupė : Mergaitė . 1988 ; Mama . 1977 ; Prisiminimas ; Daina . 1988 : [reprod.] / Leonas Strioga // Švyturys . – 1991, Nr. 9, 4 virš. p. ; 32,5x24 cm.

 

1993

Geras žmogus ; Robertas Antinis . 1978 ; Išplėšta širdis . 1993 ; Trigubas autoportretas . 1976 ; Pasisveikinimas su skruzdėle . 1992 ; Ožkos medaus akys . 1991 ; Piligrimas . 1993 ; Vėlių sugrįžimas . 1992 : [reprod.] / Leonas Strioga // Akademikas . – 1993, Nr. 2, p. 4, 11, 15, 16, 36, 54-55 ; 27x21 cm.

Vinco Mykolaičio-Putino portretas : [reprod.] / Leonas Strioga // Draugas . Priedas: Mokslas, menas, literatūra. – Chicago, 1993. – Birž. 26.

 

1995

Išdaužtas langas . 1993. Medis, h 94 : [reprod.] / Leonas Strioga // 1995 : Lietuvos dailė = [1995 : Art in Lithuania] : [ parodos katalogas] / red. Skaidra Trilupaitytė, vert. Karla Gruodis. – Vilnius: Vilniaus šiuolaikinio meno centras, 1995. – P. 169 ; 9x9,5 cm.

Praeities žirgai . 1985. Medis, h 36 ; Viltis . 1988. Medis, h 126 ; Kelyje . Medis, 61x22x23 ; Stabmeldė . Medis, h 74 ; Vėlių sugrįžimas . 1992. Medis, h 45 : [reprod.] / Leonas Strioga. // Santara . - 1995, Nr. 23, p. 5-9 ; 20x13 cm.

 

1996

Dailininkas su paveikslu (Vladas Eidukevičius). 1988. Padažytas medis, h 72 ; Poeto Oskaro Milašiaus portretas . 1981. Padažytas medis, h 48 ; Anupras pasiilgo arimų . 1985. Marmuras, h 80 ; Tėviškė mana . 1987. Marmuras, h 88 ; Paklydėlis . 1992. Medis, h 81 ; Ir užkapojo paukščiai neprietėlį savo .1993. Padažytas medis, 30x82x27 ; Homo XX . 1991. Padažytas medis, 11x47x25 ; Šv. Jurgis .1985. Padažytas medis, h 57 ; Namolei . 1991. Medis, h 55 ; Motinos laiškas . 1994. Medis, h 59 ; Žmogus ir šešėlis . 1995. Medis, h 55 ; Meditacija . 1990. Medis, h 20 ; Kelyje . 1993. Medis, 61x22x23 ; Išdaužtas langas . 1993. Medis, h 94 ; Pusiau karūnuotasis vieškelyje . 1993. Medis, h 105 ; Vėlių sugrįžimas . 1995. Padažytas medis, h 75 ; Elegija . 1982. Marmuras, h 87 : [reprod.] / Leonas Strioga // Strioga, Leonas. Skulptūros paroda (1996 ; Vilnius ): [katalogas / teksto autorius Arūnas Vyžintas ; tekstą vertė Gražina Matukevičienė]. – [Kaunas : R. Penkausko l-kla], 1996. – P.[6-19,24] ; 27,5x19 cm. – Tekstas lygiagr. liet., angl.

Pavasario sėja . 1988. Medis, h 85 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kauno menininkai = Kaunas Artists : informacinis albumas. – K. : Kauno meno fondas, 1996. – P. 95 ; 20x16 cm. – Liet., angl.

Žirgas . 1962. Molis, glazūra : [reprod.] / Leonas Strioga // „Dailės“ kombinatai ir jų meniniai dirbiniai . – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1996. – Iliustr. 4 ; 5,5x8 cm.

Šviesos užgauta . 1996. Medis ; Vėlių sugrįžimas . 1995. Padažytas medis : [reprod.] / Leonas Strioga // Kultūros barai . - 1996, Nr. 4, p. 34-35 ; 17x10,5 cm, 13,5x16,5 cm.

 

1997

Roberto Antinio portretas . 1978, medis, 80x29x39 ; Ožka pakvipo medumi . 1985, medis, 51x20x12 ; Sužeistas angelas . 1986, medis, h 69 : [reprod.] / Leonas Strioga // Skulptūra 1975-1990 : [albumas] / sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė. – Vilnius: Aidai, 1997. – P. 89,151,187 ; 14,7x12 cm., 8,5x8,5 cm., 15,5x12 cm.

Dzūkė . 1996. Medis, h 46 : [reprod.] / Leonas Strioga // “M.K.Čiurlionio keliais. Kaunas – Pustelnikas” : katalogas. – K.: Naujasis lankas, 1997. – P.[8] ; 7x3 cm.

Mažo žmogaus didelė kelionė ; Ateinantis ; Šaulys ; Pavasario sėja ; Ožkos medaus akys . 1991. Medis, viela : [reprod.] / Leonas Strioga // Eskizai . – 1997, Nr. 9, p. 90-91, 3 virš. p. ; 11x8 cm., 22x15 cm.

 

1998

Poeto Oskaro Milašiaus portretas . 1981. Padažytas medis, h 48 : [reprod.] / Leonas Strioga // 72 lietuvių dailininkai – apie dailę . / Sudarė Alfonsas Andriuškevičius. – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1998 (Vilnius : Vilspa). – P. 278 ; 20x13 cm.

Lopšinė . 1997. Medis : [reprod.] / Leonas Strioga // Sandora . – 1998, Nr.8, p. 40 ; 9,3x5 cm.

[Meditacija . 1990. Medis, h 20 ; Žmogus ir šešėlis . 1995. Medis, h 55 ; Kelyje . 1997. Medis, 61x22x23 : reprod.] / Leonas Strioga // „Art e'lta“ gallery 98 : [parodos katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel. – S.l.: s.n., 1998. – P. [2-3] ; 8x9 cm., 11x7 cm., 6,5x14 cm. – Tekstas lygiagr. angl., jidiš.

Mądry krol ; Kobieta Dzukiji ; Kobieta grająca na skrzypcach : [reprod.] // Mandragora . – 1998, Nr.4, p. 6 ; 11,6x8,5 cm. – Lenk.

 

1999

Pamesta širdis . 1993. Medis, h 54 ; Mykoliukas nori skraidyti . 1999. Medis, h 63 ; Angelo sparno paliesti . 1996. Padažytas medis, 43x65x13 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kauno dailininkų dailės paroda “2000-uosius pasitinkant” : [katalogas] / Kėdainių krašto muziejus, Rotušės dailės galerija ; Tėvynės sąjungos Kauno architektų ir dailininkų klubas “Sfinksas”. – [Kaunas, 1999]. – P.[57] ; 10x6 cm., 10x5 cm., 7x9 cm.

Gėlės gyvenimas . 1999. Padažytas medis, h. 38. : [reprod.] / Leonas Strioga // Kauno dailininkų klubo “Meno sparnai” narių paroda : [bukletas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l.] : [S.n.], [1999]. – [P.1, 9] ; 12,5x8 cm.

Rainy Day . 1998. Wood, h 49 ; Birds with Golden Voices . 1997. Wood, h 55 ; The Mother Queen . 1998. Wood, h 53 ; A Partly Crowned Man on the Road . 1998. Wood, h 92 : [reprod.] / Leonas Strioga // Lithuania in the world . - 1999, vol. 7, no. 1, p. 54-57 ; 27x21 cm . – Angl.

 

2000

Žmogus su šešėliu . 1995. Medis, h 55 ; Pavasario sėja . 1994. Medis, h 78 : [reprod.] / Leonas Strioga // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sudarė Raminta Jurėnaitė ; [redaktorių kolegija: Lolita Jablonskienė ... [et al.]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000] ([Spausd. Honkonge]). – P.157 ; 11,7x7,1 cm.,18,7x11,1 cm. – Virš. antr. nenurodyta.

Oželio ganymas mėnesienoje . 1998. Medis, 63x33x37 : [reprod.] / Leonas Strioga // Tradicija ir ateitis = Tradition and future: apžvalginė vaizduojamosios ir taikomosios dailės paroda 1997-2000, Vilnius, 2000 10 06 – 11 12 / [ sudarytojos Ieva Kuizinienė, Elona Lubytė; vertėja Agnė Narušytė]. – Vilnius, 2000. – P. 91 ; 11,2x13,5 cm.

Poeto Oskaro Milašiaus portretas . 1981. Medis ; Medumi apsunkusi tėvo kepurė ; Pusiau karūnuotas vieškelyje . 1993 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kultūros barai . - 2000, Nr. 10, p. 39-41 ; 15,5x11 cm., 11,3x17 cm., 15x8,3 cm.

Būties dvelksmas . 1996. Medis, 34x93x21 ; Medumi apsunkusi tėvo kepurė . 1999. Padažytas medis, 13x32x25 ; Šviesos užgauta . 1996. Padažytas medis, h 62 : [reprod.] / Leonas Strioga // Leonas Strioga : skulptūrų paroda “Būties dvelksmas” : [lankstinukas] / Įžanginis str. Vidos Godelienės. – [Kaunas], [2000]. - 4x9 cm., 7,3x10 cm., 13x10 cm.

Karalienė Pramotė .1998 : [reprod.] / Leonas Strioga // Skulptoriai Vilniaus miestui : mažųjų formų skulptūra: III paroda : [lankstinukas]. – Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 2000. – Iliustr. 16.

Elegija/Rūpintojėlis . 1982 ; Sužeistas angelas . 1986 ; Žmogus ir šešėlis . 1999 ; Šv. Jurgis . 1985 ; Paskutinis motinos portretas . 1986 : [reprod.] / Leonas Strioga // Artuma . - 2000, Nr. 10, p. 32-34 ; 16x10 cm.

Man with Shadow . 1995. Wood, h 55 ; Spring Sowing Time . 1994. Wood, h 78 : [reprod.] / Leonas Strioga // 100 contemporary Lithuanian artists / editor Raminta Jurėnaitė ; [editorial assistance: Lolita Jablonskienė ... [et al.]; translation: Laimutė Zabulienė, Alfonsas Laučka, Vida Urbonavičius - Watkins]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000] ([ Spausd. Honkonge ]). – P. 156-157 ; 11,7x7,1 cm., 18,7x11,1 cm. – Virš. antr. nenurodyta. – Angl.

 

2001

Pavasario sėja. 1994. Medis ; Žmogus su šešėliu .1995. Medis : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė : vadovėlis 5-6 klasei / Angelė Narčiūtė, Dalia Samuilienė, Irena Staknienė. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2001. – P. 74, 79 ; 16x8 cm., 13,5x8 cm.

Medumi apsunkusi tėvo kepurė . 2001 ; Paukštis kelyje . 1998 ; Oskaras Milašius . 1981 ; Trigubas autoportretas . 2000 ; Motinos laiškas . 1998 ; Vėlių sugrįžimas . 1995 : [reprod.] / Leonas Strioga // Nemunas . – 2001, Nr. 10, p. 38–39, 4 virš. p. ; 25x25 cm.

The Bird Laughed . 1999. Wood : [reprod.] / Leonas Strioga // The Exhibition of Lithuanian artists “Myths and Metaphors” : [lankstinukas] / Artyp Galerie d'Art. – [Bruxelles, 2001]. – P.[4] ; 21x10 cm.

 

2002

Motinos laiškas . 1998. Padažytas medis, h 94 ; Paukštis ir žmogaus vaikai . 2001. Medis, 14x42x26 ; Paukštis kelyje . 1998. Medis, h 31 ; Laiko tėkmėje . 2000. Medis, 76x15x30 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . - 2002, Nr. 1, p. 58-61; 1 virš. p. ; 29,5x20,5 cm.

Žmogus ir šešėlis , 1999. Medis, h 42 : [reprod.] / Leonas Strioga // Lietuvos dailininkų sąjunga = Lithuanian Artists' Association : [albumas / redakcinė taryba: Vaclovas Krutinis (pirminnkas) ...[et al.]. – Vilnius : Lietuvos dailininkų s-gos person. įm.,,Dailės leidybos ir informacijos centras“, [2002] – Virš. antr. nenurodyta. - Kn.1 / [vertimas – Ieva Dilytė, Arvydas Gaižauskas]. – 2002 (Vilnius : Sapnų sala). – P. 78-79 ; 30x24 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.

Žmogus su šešėliu . 1995: [reprod.] / Leonas Strioga // Lietuvos dailės istorija / Sudaryt. Alfonsas Andriuškevičius ir kt. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P.352 ; 10,2x6,5 cm.

 

2003

Tėviškės keliai . 2000. Medis, h 72 : [reprod.] / Leonas Strioga // Kauno dailininkai: pėdsakai laike : [albumas] / [sudarytoja Dalia Draugelienė]. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 445 ; 21,5x14 cm.

[Iliustr.] 442. Medžio skulptūra šalia “Trijų mergelių” kavinės ; 443. Sapnas ; 444. Kipro Petrausko biustas ; 445. Mergaitė su mandolina ; 698a., 698b. Medžio skulptūros “Trijų mergelių” kavinėje : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė architektūroje / Algimantas Mačiulis. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. – P. 298-299, 441-442 p.: iliustr. ; 27x20 cm. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 473-477.

Motinos laiškas . 1998 : [reprod.] / Leonas Strioga // Lietuvos meno istorija : vadovėlis X klasei / Sigutė Imbrasaitė. – Kaunas : Šviesa, 2003. – P. 171.

2004

Autoportretas. 1990. Pop., flomasteris, 17x17; Autoportretas. 1955. Pop., pieštukas, 12x10; Autoportretas. 1956. Pop., pieštukas, 14x11; Poilsis. 1966. Granitas, 173x80x86 ir 100x92x80; Į naują gyvenimą. 1958. Dažytas gipsas, 200x77x54; Kolūkietis skaito laikraštį. 1961. Medis, 94x60x70; Motina maudo vaiką. 1960. Terakota,h 35; Stovinti mergaitė. 1967. Šamotas, h 41; Dvigalvis žmogus. 1964. Gipsas, h 170; Pirmoji gėlė. 1972. Dolomitas, h 35; Motinystė. 1972. Dolomitas, 142x85x46; Susigūžusi. 1966. Medis, 64x48x43; Šokėja. 1977. Dažytas medis, 121x15x14; Muzikantas. 1979. Terakota, 24x21x18; Moteris "a la Picasso". 1978. Šamotas, 42x21x23; Gitaristas. 1979. Medis,h 42; Sėdinti moteris. 1978. Granitas, 30x18x18; Mintis. 1979. Granitas, 89x27x32; Šiaurietė. 1980. Granitas, 36x21x21; Dailininkės Jadvygos Mozūraitės-Klemkienės portretas. 1976. Dažytas medis, 49x33x32; Skulptoriaus Roberto Antinio vyr. portretas. 1976. Terakota, 30x24x25; Trigubas autoportretas. 1977. Terakota, 76x30x23; Mama. 1977. Medis, 61x20x14; Skulptoriaus Roberto Antinio vyr. figūrinis portretas. 1978. Medis, 82x25x35; Poeto Antano Vienažindžio portretas. 1979. Dažytas medis, 96x36x32; Rašytojo Juozo Grušo portretas. 1983. Dažytas medis, 36x29x29; Poeto Oskaro Milašiaus portretas. 1981. Dažytas medis, 47x23x27; Poeto Jono Aisčio portretas. 2001. Medis, 25x21x21; Rašytojo Albert'o Camus portretas. 2002. Medis, 32x20x21; Dailininkas su paveikslu (Vladas Eidukevičius). 1988. Dažytas medis, 72x29x33; Mykaliukas. 1993. Medis, 75x14x12; Džiaugsmas I, II, III. 1979. Medis, h 47,43,49; Tas svieto gražumas. 1980. Medis, 55x20x15; Šv. Jurgis. 1985. Medis, 64x33x35; Ožkos medaus akys. 1991. Medis, viela, 155x64x39; Geras žmogus. 1981. Medis, 147x40x30; Su viltimi. 1982. Medis, 175x70x52; Tėviškė mana. 1983. Marmuras, 136x74x45; Anupras pasiilgo arimų. 1985. Marmuras, 80x47x30; Skriauda. 1983, Dolomitas, 16x33x46; Galulaukėje. 1983. Granitas, 72x30x20; Žmogus ir šešėlis. 1995. Medis, h 55; Meditacija. 1990. Medis, 20x24x27; Laiko tėkmėje. 2000. Medis, 15x30x76; Pavasario sėja. 1994. Medis, h 78; Išdaužtas langas. 1993. Medis, 94x49x35; Išdidusis. 1983. Medis, 94x24x19; Pusiau karūnuotasis vieškelyje. 1998. Medis, 91x53x18; Karalius išmintingasis. 1997. Medis, 65x25x12; Šviesos užgauta. 1999. Dažytas medis, 59x18x9; Moteris paukštė. 1997. Medis, 81x48x30; Antanėlis nori skraidyti. 1999. Medis, 63x18x19; Ateinantis. 1999. Dažytas medis, 42x10x21; Išeinantis. 1992. Dažytas medis, 41x23x11; Žiogas - mano brolis. 2002. Dažytas medis, 20x32x13; Medumi apsunkusi tėvo kepurė. 1999. Dažytas medis, 13x32x25; Pasiklausymas bičių gyvenimo. 2000. Medis, 31x61x26; Paukštis ir žmogaus vaikai. 2001. Medis, 18x53x30; Noriu giedoti, tėvą motę minavoti. 2001. Medis, 24x20x16; Darganota diena. 1999. Medis, 53x45x17; Ir keistas šis pasaulis. 1999. Medis, 60x15x14; Žmogelis. 2001. Medis, gėlių žiedai, 56x35x25; Kančios žiedai. 2003. Medis, 57x17x11; Pražydusi Juozapo galva. 2002. Medis, h 31; Sūnaus palaidūno sugrįžimas. 2001. Medis, 28x19x9; Autoportretas. 1985. Pop., sangvinas, 18x15; Mergina su mandolina. 1967. Aliuminis, h 175; Pusiau sėdinti. 1972. Bronza, akmuo, h 29; Klounas. 1970-1978. Vario kaltinė, 31x32x17; Fuga. 1973. Dažytas medis, 240x44x48; Žmonos portretas. 1978. Granitas, 43x34x38; Jolitos portretas. 1979. Bronza, h 34; Juras - Čiurlionio ainis. 1975. Dažytas medis, 150x93x63; Baltasis neregys. 1978. Dažytas medis, 83x40x24; Danguolės portretas. 1976. Marmuras, 42x21x21; Elegija. 1982. Marmuras, 31x20x17; Relikvija. 1983. Granitas, 48x10; Dviese. 1982. Dažytas medis, 57x12x10; Sužeistas angelas. 1988. Marmuras, 100x75x55; Vienatvė. 1990. Dažytas medis, 51x68x25; Motinos laiškas. 1994. Dažytas medis, 59x18x11; Prisikėlimas. 1993. Dažytas medis, 10x45x24; Kelyje. Medis, 61x22x23; Vėlių sugrįžimas. 1995. Dažytas medis, 75x94x15; Būties dvelksmas. 1996. Medis, 34x93x21; Gyvenimo paliestas. 1997. Dažytas medis, 107x39x28; Karalienė pramotė. 1998. Granitas, aliuminis, 55x17x19; Paukštis kelyje. 1998. Medis, 31x57x21; Kryžkelėje. 1999. Medis, 72x28x18; Atviraširdis. 1999. Medis, 47x18x16; Skulptorius Vytautas Šerys. 2000. Dažytas medis, 48x31x27; Karalius. 1999. Dažytas medis, 53x17x15; Homo XX. 1999. Medis, 13x28x49; Tėviškės keliais. 2000. Medis, 72x35x31; Sunkiausia iššifruoti sąvoką "mylėti...". 2000. Medis, 38x22x22; Paukštis ir žmogaus vaikai. 2001. Medis, 18x53x30; Pavargėlis gimtinėje. 2001. Medis, 55x18x13; Laura - angelų vaikas. 2002. Medis, 49x35x16; Paukštis, šildantis pasaulį. 2002. Medis, 30x45x17; Žmogaus sūnus. 2002. Medis, 42x22x13; Trys mergelės. 1967. Medis, h 320; Sėdinti mergina. 1973. Granitas, 280x305x125; Vaidila su varpu. 1996. Granitas, 400x130x95; Juozo Grušo antkapinis paminklas. 1989. Akmuo, metalas, 190x115x65; Autoportretas. 1985. Pop., sangvinas, 20x17 : [reprod.] /Leonas Strioga. // Leonas Strioga : [albumas] / Sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, fotogr. Kęstutis Stoškus, dail. Eugenijus Karpavičius. - Vilnius: Artseria, 2004. - P.4,10,20,22-26,28-38,40-43,45-64,66-83,85-89,92-115,130. 29,5x23,5 cm. - Santr., iliustr. sąrašas angl.

Kirtis. 2004. Medis, 43x40x32 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai -

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas

"Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2004. - P.2; 8x6,5 cm.

Sūnaus palaidūno sugrįžimas. 2001. Medis, h 28 : [reprod.] / Leonas Strioga // Vilnius Varšuvoje = Wilno w Warszawie : Lietuvos dailininkų paroda, Vilniaus dienos Varšuvoje, 2004 m. balandžio 22-gegužės 23 : [reprodukcijų rinkinys]. – [Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, 2004. – 1 iliustr. lap. - Liet., angl.

J.Miltinio portretas.1978. Degtas molis, h 30,5 : [reprod.] // Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : tapyba, grafika, skulptūra / [sudaryt. Raimundas Klimavičius]. - Panevėžys: [Almakeros leidyba], 2004. - 40 p. : iliustr.

Sūnaus palaidūno sugrįžimas. 2001. Medis, h 28 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailė . - 2004, Nr. 1(43), p. 4 virš. p. ; 10x7 cm.

Režisieriaus M.Karklelio antkapinis paminklas . 2000. Medis, lauko akmuo, 252x55x92 : [reprod.] / Leonas Strioga // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 5, p. 32; 12x8,5 cm.

 

2005

Džiaugsmo diena. 2003. Medis, 74x31x17 : [reprod.] / Leonas Strioga // Dailės paroda skirta Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2005. - P.18; 10.5x5 cm.

2006

Karys.2005. Medis, h.39; Vaidila. 2005. Medis, h 37 : [reprod.] / Leonas Strioga. // "Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2006. - P. 23, 1 virš. p.;7,6x4,5; 7x4,7 cm.

Medumi apsunkusi tėvo kepurė. 2001 : [reprod.] / Leonas Strioga. // Lietuvos kelias : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2005 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. - Vilnius, 2006. - P. 63; 7,9x10,1 cm.

 

2007

Šaukiantis. 2007. Medis, h 34 : [reprod.] / Leonas Strioga. // "Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2007. - P. 23 .; 8,9x4,3 cm.

 

2008

Mano pagarba. 2008; Sužeistas trimitininkas. 2008; Sukryžiuotos rankos. 2007 : [reprod.] / Leonas Strioga // "Atgimimas" Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti : [katalogas] / Kauno dailininkų klubas "Meno sparnai", Kauno architektų ir dailininkų klubas "Sfinksas". - Kaunas, 2007. - P. 22 ; 7,4x4, 6,4x3,5, 4x8 cm.

 


© 2004 – 2006, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Nuotraukos iš asmeninio L. Striogos archyvo
ir albumo „Leonas Strioga. - Vilnius: artseria, 2004“
Fotografas Kęstutis Stoškus

 

į viršų