Albumai, personalinių parodų katalogai, lankstinukai

 

 

Strioga Leonas. Skulptūros darbų paroda. Kaunas. 1974 : [lankstinukas / Sudarė aut.]. – K.: Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, [1974]. – 1 lap. sulankst. į [6] p. – Dalis teksto lygiagr. rusų k.

Leono Striogos skulptūros parodos katalogas = Каталог выставки скульптуры Ляонаса Стрёги / sudarė aut..; [pratarmė p. 3-6, Eugenijaus Potalujaus]. - K.: KDM, 1980. – [23] p.: iliustr. – Liet., rus.

Leonas Strioga: [albumas] / [Įž. str. p. 2-7, Irenos Kostkevičiūtės]. – V.: Vaga,1981. – [8] p., 16 iliustr. lap. – Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rus., angl. – (Šiuolaik. liet. dailininkai)

Leonardas Vytautas Strioga : Skulptūra: [plakatas] / Lietuvos dailininkų s-ga, Lietuvos dailės parodų direkcija. – [V.: LDPD, 1989]. – Tekstas lygiagr. liet., rus.

Leonas Strioga : medžio skulptūros paroda “Rugio kelias” : [lankstinukas] / [teksto aut. Arūnas Vyžintas]. – Kaunas: M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1995. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Leonas Strioga : [katalogas] / [teksto autorius Arūnas Vyžintas ; tekstą vertė Gražina Matukevičienė]. – [Kaunas : R. Penkausko l-kla], 1996. – [24] p. : iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl.

„Art e'lta“ gallery 98 : [katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel. – S.l.: s.n., 1998. – [1-3] p. – Tekstas lygiagr. angl., žydų.

Leonas Strioga : skulptūrų paroda “Būties dvelksmas” : [lankstinukas] / Įž. str. Vidos Godelienės. – [Kaunas], [2000]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Leonas Strioga : [albumas] / Sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė. - Vilnius: Artseria, 2004. - 134 p.: iliustr. - Santr., iliustr. sąrašas angl.

Leonas Strioga : paroda "Šviesos ilgesys" : [lankstinukas]. - Druskininkai: V.K.Jonyno galerija, 2007. - 1 lap. sulankst. į [6] p.© 2004 – 2006, Kauno apskrities viešoji biblioteka
Nuotraukos iš asmeninio L. Striogos archyvo
ir albumo „Leonas Strioga. - Vilnius: artseria, 2004“
Fotografas Kęstutis Stoškus