„Atpiginto alaus cirkuliacijos schema“

Gegužė 16, 2023
Peržiūrėta: 1951
Aprašymas:


Diena. – 1937, rugpjūčio 22, p. 1.

[Kaip vežikas savo keleivius pakeliui išbarstė...]


„Vienos draugijos būrys narių sutikti naujus metus nutarė Aleksote. Pasisamdę kelis vežikus nusiskubino į Marvelės apylinkes. Ten keliolika valandų vaišinosi, žinoma, neužmiršdami ir vežikų. Su dainomis draugija grįžo į Kauną jau švintant. Atvažiavus į Rotušės aikštę draugijos nariai išlipo ir mėgino skirstytis. Bet čia atsiskubino paskutinis vežikas. Visi nustebo, kad rogės buvo tuščios. Vėliau paaiškėjo, kad vežikas, būdama gerokai įsilinksminęs, beveždamas į miestą dar labiau įsilinksminusius klijentus išbarstė po Linksmakalnio šlaitus. Rogutėse tebuvo likę 8 kaliošai ir kepurė. Paskubomis teko samdyti kitus vežikus ir rinkti įklimpusius Linksmakalnio šlaitų snieguose draugijos narius.“

Naujųjų metų nuotykiai Kaune ir jo apylinkėse // Lietuvos aidas. – 1938 m. sausio 3 d., p. 4.

„„Ligonis“ ant cukrinės statinės


„Pažaislio nuovados policija gavo žinių, kad Muravos km. P. Karašauskienė varo naminę degtinę. Policija nuvyko pas Karašauskienę naminės ieškoti. Pasibeldus į duris, šeimininkė durų neatidarė, tada policija duris išlaužė ir į vidų įėjo.
Grįčioje policija rado lovelėje paguldytą vaiką, o šalia jo atsiklaupusią motiną su dviem dukterimis. Motina rankoje laike grabnyčią ir verkdama šaukė: „Jėzau, Marija, priimkite į savo rankas vaiko dūšią!"
Iš pradžios policija nesuprato ir pamanė, kad iš tikrųjų vaikas miršta, bet atidžiau pažiūrėję pamatę, kad čia gryna simuliacija, o vaikas net kojas apsiavęs.
Vaiko marinimo ceremonija greit buvo baigta ir pradėta ieškoti brogos. „Ligonis" taip pat greit pasveiko ir išbėgo lauk čiuožti, o „ligonio" lovelėje rasta užrauginta naminės.
Policija išgydžius ligonius surašė dar ir „receptą", kurį pasiuntė Mokesčių departamentui.“

„Ligonis“ ant cukrinės statinės // Lietuvos žinios. – 1939, sausio 16, p. 7.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.