Antanas Busilas savo kabinete. 1925 m.

Gegužė 30, 2023
Peržiūrėta: 2720
Aprašymas:

[Iš Danutės Kijauskienės asmeninio archyvo]

Antanas Busilas – Lietuvos pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius, vertėjas, visuomenės veikėjas, gimė 1889 m. gegužės 2 d. Aukštakojuose, Obelių valsčiuje (dab. Rokiškio raj.).
Pirmąsias mokslo žinias įgijo pas kaimo daraktorių. Vėliau su tėvais persikėlė į Tartu (Estija), kur baigė pradinę mokyklą. 1899 m. šeimai apsigyvenus Sankt Peterburge, mokėsi progimnazijoje, gimnazijoje ir privačiai. Įgijęs vidurinį išsilavinimą, 1906 m. išlaikė egzaminus pradinės mokyklos mokytojo cenzui gauti.
1906 m. vasarą grįžo į gimtąjį kraštą. Iki 1912 m. mokytojavo Kriaunų (Obelių valsč.) pradinėje mokykloje. Organizuodavo saviveiklos vakarus, skaitė paskaitas, platino „Naująją gadynę“, „Žariją“, rašė straipsnius pedagogikos, psichologijos, visuomenės auklėjimo klausimais ir kt. 1912–1916 m. Sankt Peterburge studijavo pedagogiką ir filosofiją, lankė F. Fröbelio draugijos aukštuosius kursus, 1913–1916 m. – Agronomijos kursus. Mokėsi dainavimo Sankt Peterburge ir Kauno muzikos mokykloje (1920 m.). Aktyviai dalyvavo Sankt Peterburgo lietuvių saviveikloje – buvo lietuvių choro organizatorius ir jo vadovas, Konstantino Glinskio vadovaujamos lietuvių artistų trupės ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys, dirbo Mažaturčių draugijoje. Daug padėjo besimokančiam lietuvių jaunimui, rūpinosi lietuvių karo pabėgėlių apgyvendinimu, mokytojavo. 1916–1918 m. tarnavo kariuomenėje, baigė specialius karo technikos kursus, mokytojavo.
1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919–1920 m. buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos narys ir sekretorius. 1921–1932 m. dirbo Vilniaus ir Kėdainių mokyklose, Kauno 1-ojoje (keturklasėje) vidurinėje ir Fredos aukštesniojoje sodininkystės mokyklose, Kauno 1-ojoje gimnazijoje dirbo mokytoju-inspektoriumi.
Vokiečių okupacijos metais buvo persekiotas. Nušalintas nuo pedagoginės veiklos, dirbo buhalteriu odos ir galanterijos fabrikėlyje. 1945–1951 m. buvo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorius.
Antanas Busilas mirė 1951 m. rugpjūčio 31 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.