Kviečiame mokyklas, mokytojus ir paauglius registruoti grupes į nemokamas mobiliosios programėlės „Draugoteka“ edukacijas. „Draugoteka“ – nauja, inovatyvi mobilioji programėlė, skirta 10–15 metų vaikams ir paaugliams, siūlanti prasmingą, naudingą ir kokybišką laisvalaikį. Programėlė pritaikyta „Android“ ir iOS operacinių sistemų mobiliesiems įrenginiams.

Bibliotekos erdvėse žaidėjas sutinka penkis nepažįstamus skirtingų pomėgių, įpročių, būdo, patirčių turinčius paauglius. Jo užduotis – susidraugauti su jais ir surinkti kuo daugiau tikrą draugystę žyminčių širdelių. Nepažįstamieji, tapdami žaidėjo draugais, pasakos savo istorijas, kaip sprendė sunkias gyvenimo problemas, kaip suprasti svarbius dalykus padėjo (ir kokios konkrečiai) knygos.

Edukacinė programa sudaryta iš penkių edukacinių užsiėmimų, supažindinančių dalyvius su interaktyvaus žaidimo „Draugoteka“ herojais. Pažindami herojus ir atlikdami interaktyvias kūrybines užduotis dalyviai analizuos savo emocijas, mokysis kurti socialinius santykius su aplinka.

Edukacinę programą sudaro šie edukaciniai užsiėmimai:

 • „Saulė ir netikėti atspindžiai knygose“. Edukacinis užsiėmimas supažindina su literatūra, pasakojančia apie negalią turinčius ir kitokius knygų herojus. Užsiėmimo metu dalyviai interaktyviais metodais analizuoja situacijas knygose, į kurias patenka knygų herojai, nagrinėja žaidimo ir knygų herojų portretus, charakterius bei mokosi atpažinti savo gyvenimiškų situacijų atspindžius literatūroje.
 • „Klaudija ir paguodos paieškos knygose“. Užsiėmimas supažindina su literatūra, pasakojančia apie savo namų netekusius ar gyvenamą vietą priverstus pakeisti asmenis. Edukaciniame užsiėmime atliekamos kūrybinės užduotys moko naudoti įgytą kultūrinę patirtį diskusijoje apie kitų kultūrų žmones, identifikuoti savo artimos kultūrinės aplinkos bruožus, įvardyti savo kultūros ir asmenines vertybes.
 • „Elijus ir stebuklingi nuotykiai knygų puslapiuose“. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai atlieka įtraukias užduotis, analizuoja ir interpretuoja knygų ištraukas, siedami su platesniu kultūriniu ir socialiniu kontekstu. Kuria skaitmeninį turinį, pasakojimą apie Elijaus personažą, aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje kaip kūrėjai, vertintojai, aktyvūs stebėtojai ir interpretuotojai.
 • „Jonas ir rūpesčių sprendimo būdai knygose“. Užsiėmimas supažindina su literatūra, pasakojančia apie rūpesčių kamuojamus jų bendraamžius. Atliekamos kūrybinės užduotys moko dalyvius naudoti įgytą kultūrinę patirtį diskusijoje apie savo ir kitų asmenų emocinę būklę, rūpesčius, atpažinti rūpesčių turintį asmenį.
 • „Luna ir nepaprastos knygų herojų savybės“. Dalyviai susipažįsta su literatūra, kurioje kalbama apie teigiamus ir neigiamus personažus, atlikdami kūrybines užduotis nagrinėja knygų ir žaidimo „Draugoteka“ personažų aprašymus, ieško teigiamų ir neigiamų savybių įvairiose gyvenimiškose situacijose, lygina artimos aplinkos bruožus su knygose aprašoma aplinka, ima geriau suprasti savo vertybinę sistemą įsivaizduodami, kaip jie pasielgtų vienoje ar kitoje situacijoje.

Dalyvių amžius: 5–8 klasių mokiniai.

Grupė: 7–25 dalyviai.

Trukmė: 45–60 min (atsižvelgiama į grupės pageidavimą).

Bibliotekų, vykdančių edukacijas, sąrašas.

_____________

Žaidimą kūrė Norvegų žaidimo dizaino kompanija „Black Book AS“. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo lėšomis.

Projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ vykdytojai ir partneriai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka

Informacinis partneris: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

#Draugoteka #skaitymoskatinimas #programėlė

„Draugoteka“ – nauja, inovatyvi mobilioji programėlė, skirta 10–15 metų vaikams ir paaugliams, siūlanti prasmingą, naudingą ir kokybišką laisvalaikį. Programėlė pritaikyta „Android“ ir iOS operacinių sistemų mobiliesiems įrenginiams.

Apie žaidimą

Bibliotekos erdvėse žaidėjas sutinka penkis nepažįstamus skirtingų pomėgių, įpročių, būdo, patirčių turinčius paauglius. Jo užduotis – susidraugauti su jais ir surinkti kuo daugiau tikrą draugystę žyminčių širdelių. Nepažįstamieji, tapdami žaidėjo draugais, pasakos savo istorijas, kaip sprendė sunkias gyvenimo problemas, kaip suprasti svarbius dalykus padėjo (ir kokios konkrečiai) knygos.

Bibliotekų sąrašas

„Draugotekos“ programėlėje paminėtas knygas galima rasti 39 Panevėžio, Klaipėdos, Kauno regionų viešosiose bibliotekose – čia įrengtos specialios lentynos. Taip pat jose įrengti ir knygomatai, leisiantys jauniesiems skaitytojams pasiimti ar grąžinti knygas nekontaktiniu būdu, bet kuriuo jiems patogiu laiku, naudojantis mobiliąja programėle.

 

Panevėžio regionas

 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Apskrities centro

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Savivaldybės

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka   

Savivaldybės

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka   

Savivaldybės

Visagino viešoji biblioteka

Savivaldybės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas - Raguvos biblioteka

Vietos

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Apskrities centro

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas - Velžio biblioteka

Vietos

Kauno regionas

 

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Apskrities centro

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

Savivaldybės

Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Birštono viešoji biblioteka

Savivaldybės

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Apskrities centro

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vietos

Klaipėdos regionas

 

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

Apskrities centro

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Savivaldybės

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Savivaldybės

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Savivaldybės

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Savivaldybės

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Savivaldybės

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Savivaldybės

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Apskrities centro

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos  filialas –  Žemaičių Naumiesčio biblioteka

Vietos

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas – Viešvilės biblioteka

Vietos

2022 metais gruodžio mėnesį buvo vykdomas kiekybinis tyrimas – KAVB  lankytojų apklausa internetu ir bibliotekoje, kurios metu buvo siekiama įvertinti įvairius bibliotekos paslaugų, aptarnavimo, patalpų ir infrastruktūros aspektus, bendrą bibliotekos vertinimą bei apskaičiuoti KAVB lankytojų NPS (rekomendavimo) indeksą. 2022 metų tyrimo duomenys yra lyginami su 2021, 2020, 2018 ir  2017 metų tyrimų duomenimis, kai tai yra įmanoma.

Tyrimo metodas – apklausa (internetinė ir popierinė).

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai bendrai vertina biblioteką, jos paslaugas, infrastruktūrą, patalpas, aptarnavimą, leidinius  ir paskaičiuoti lankytojų rekomendavimo indeksą.

Tyrimo imtis:  207 bibliotekos lankytojai ar bibliotekos socialinių tinklų, interneto svetainės sekėjai ir naujienlaiškio gavėjai.

 

Respondentų atranka:  tyrimo dalyvių atranka buvo vykdoma remiantis KAVB sudaryta lankytojų duomenų baze (duomenų bazėje yra saugomi tokių lankytojų kontaktai, kurie yra užsiregistravę gauti bibliotekos naujienlaiškius). Klausimynas buvo patalpintas į naujienlaiškį ir siunčiamas visiems naujienoms užsiregistravusiems bibliotekos lankytojams. Taip pat jis buvo viešinamas bibliotekos svetainės www.kvb.lt  naujienų skiltyje bei FB paskyroje. Popierinės klausimyno versijos lankytojams  buvo dalinamos bibliotekos patalpose.

Tyrimo laikotarpis: tyrimo duomenys buvo renkami 2022 spalio–lapkričio mėnesiais, apdorojami ir apibendrinami 2022 metų gruodžio mėnesį.

Tyrimo kontekstas: svarbu paminėti, kad 2022 metais  dėl vykstančios renovacijos biblioteka teikė paslaugas laikinose patalpose, esančiose K. Donelaičio g. 8. Tai galėjo sąlygoti lankytojų lankymosi bibliotekoje dažnį bei vertinimus.

 

Rezultatų santrauka

 • Demografinės charakteristikos. 2022 metais dominuojančios respondentų grupės yra 30–39, 20–29 ir 40–49 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste ir dirbantys asmenys.
 • Lankymosi bibliotekoje dažnis. Rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017, 2018 ir 2020 metais, taip ir 2022 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1, 2 ar 3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2022 metais bent vieną kartą per mėnesį ir dažiau besilankančių lankytojų dalis išlieka panaši kaip ir 2020 metais – 2022 metais 71 proc. tyrimo dalyvių lankėsi bibliotekoje bent vieną kartą per mėnesį ar dažniau,  2020 metais tokių lankytojų buvo 69 proc.
 • Lankymosi bibliotekoje tikslai. Apibendrintai galima teigti, kad biblioteka dažniausiai naudojama laisvalaikio literatūros reikmėms patenkinti, kiek rečiau joje lankomasi dėl renginių, akademinės ar profesinės literatūros poreikių.
 • Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 3 priežastys dėl kurių dalis tyrimo dalyvių nesilankė bibliotekoje 2022 metais yra: laiko stoka, poreikio lankytis bibliotekoje stoka ir lankymasis kitoje bibliotekoje.
 • Bibliotekos paslaugų, priemonių ir aptarnavimo vertinimas. Bendras visų bibliotekos paslaugų, priemonių ir aptarnavimo vertinimo vidurkis yra 4,35 iš 5 balų, tai rodo, kad apibendrintas visų KAVB paslaugų/aptarnavimo/priemonių vertinimas yra labai geras.

5 geriausiai vertinami aspektai 2022 metais yra:

 • Bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija.
 • Bibliotekos aptarnavimo kokybė.
 • Bibliotekos darbo laikas.
 • Bibliotekos renginiai.
 • Bibliotekos knygos.

3 prasčiausiai vertinami aspektai 2022 metais yra:

 • Bibliotekos patalpos.
 • Bibliotekos elektroninės paslaugos.
 • Bibliotekos pasiekiamumas.

 

 • Bendras bibliotekos vertinimas 2022 metais siekia 9,1 balo. 2021, 2020, 2018 ir 2017 metais jis atitinkamai buvo – 8,9; 9,0; 8,8 ir 8,6 balo. 2022 metais juntama nedidelė bendro bibliotekos vertinimo gerėjimo  tendencija – 5 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, atitinkamai 4 proc. sumažėjo respondentų, kurie neigiamai vertina biblioteką.
 • Bibliotekos rėmėjai, neutralieji ir skeptikai. 2022 metų tyrimo duomenimis matyti, kad KAVB turi beveik 80 proc. rėmėjų, kurie yra patenkinti bibliotekos paslaugomis ir linkę ją rekomenduoti kitiems, 15,7 proc. neutraliųjų, kurie iš esmės yra patenkinti KAVB paslaugomis, bet turi motyvų abejoti kai kurių paslaugų kokybe ir 4,7 proc. skeptikų, kurie yra nepatenkinti bibliotekos paslaugomis. Lyginant 2022 metų duomenis su 2021 metų duomenimis pastebimas lojalių lankytojų padidėjimas (6,6 proc.) ir neutralių (4,3 proc.) bei skeptikų (2,3 proc.) sumažėjimas.
 • Rekomendavimo indeksas. KAVB rekomendavimo indeksas 2022 metais yra 75 proc. Šis rodiklis 2022 metų duomenimis pakilo 11 procentų lyginant su 2021 metų duomenimis.

2022 metų infografikas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.