Kauno apskrities viešoji biblioteka (Radastų g. 2, Elektroninės informacijos skaitykla, 321 kamb.) siūlo nemokamai pažiūrėti Lietuvos partizanų atminimui skirtą dokumentinių filmų seriją SILUETAI. Aštuonių filmų serija yra sukurta 2015 m. Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus pagal projektą „Lietuvos partizanų gyvosios istorijos sklaida“.
 

Nedaug kas gali gyvai prisiminti ir papasakoti likimus tų žmonių, kas kovojo už Lietuvos laisvę per sovietinę okupaciją. Diduma išlikusių partizanų ir jų kovos liudytojų mirę. Tačiau šiuose filmuose partizanų istorijas pasakoja tie, kas matė, liudijo ir patyrė pasipriešinimo sovietų okupacijai ryžtą ir kančias.

 

„Paskutinis interviu su Vytautu Juodsnukiu“

Tai pasakojimas apie partizano likimą.
Puikus pasakotojas, dainininkas, rašytojas Vytautas Juodsnukis prie miško brolių prisidėjo ėmęs dirbti valsčiuje raštininku. Jis turėjo atidžiai sekti šalia esančią stribų būstinę, perprasti jų darbotvarkę, laiku pranešti apie tai partizanams. Įtarus NKVD, buvo suimtas, žiauriai tardomas, vėliau išsiųstas į Sibiro lagerius. 1955 m. grįžo į Lietuvą.
Trukmė – 44 min.
 

„Mylėjo ir myli Tėvynę. Bronė ir Bronius Jungaičiai“

Filmas apie Kalvarijos krašto partizanų rėmėjus ir ryšininkus Bronių ir Bronę Jungaičius.
B. Jungaitis, jaunystėje sprogus granatai netekęs rankos ir vienos akies, pirmasis Kalvarijos krašte pradėjo rūpintis žuvusiais ir nepalaidotais partizanais. Rastus kaulus perlaidojo miestelio kapinėse, pastatė paminklus, įamžino atminties vietas. Filme skamba Broniaus atliekamos dainos.
Trukmė – 48 min.
 

„1947 m. Mantvilų kaimo tragedija. Genovaitės Baranauskaitės-Vitkauskienės prisiminimai“

Filme aiškinamos trijų Mantvilų kaimo partizanų žūties aplinkybės. Vienintelė išlikusi liudininkė Genovaitė Baranauskaitė-Vitkauskienė pasakoja apie tą dieną, kai regėjo stribus apsupant partizanų slėptuvę. Moters šeima buvo persekiojama ir kalinama Krasnojarsko lageryje.
Trukmė – 39 min.
 

„Laikom frontą! Antanas Lukša“

Ryšininkas Arūnas – Juozo Lukšos-Daumanto, žymiojo šalies partizano, brolis Antanas Lukša. Šis pasakojimas apie jį. Slapstydamasis nuo prievartinės mobilizacijos, 1946 m. A. Lukša tapo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės kariu. 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių miške. Buvo išduotas, nuteistas ir ištremtas kalėti į Sibiro lagerius.
Trukmė – 1 val. 12 min.
 

„Agentūrinė byla „Vakarai“ 1947 m. Sigitas Kvietkauskas“

1947 m. Juozas Lukša-Daumantas pirmą kartą kerta Lietuvos ir Lenkijos sieną. Filme sekama partizanų keliu. Su buvusiu miško broliu Sigitu Kvietkausku lankomos partizanų strateginės vietos: Juozo Pupkos sodyba Menkupio kaime, bunkeris Skaisčių kaime, Liubavo ir Reketijos užkardos, Budzisko kaimas Lenkijoje.
Trukmė – 53 min.
 

„Kas Tu esi, prof. Markuli?“

Viena ryškiausių pokario metų asmenybių – partizanas ir išdavikas Albinas Markulis. Puikios iškalbos, organizacinių gebėjimų, charizmatiškas vyras sugebėjo įtikinti abi puses: ir partizanus, ir okupantus. Prof. Juozui Markuliui-Ereliui buvo pavesta įsteigti Bendrojo demokratinio judėjimo sąjūdį – partizaninės kovos įrankį, kurio vadovas būtų pavaldus okupantams. Šio žmogaus oficialioje sąskaitoje – 8 nužudytieji, 178 suimtieji ir dar ne vienas nežinomas tautos brolis ar sesuo.
Trukmė – 52 min.

„Lietuvos karininkas Jonas Semaška-Liepa“

Filmas apie vieną iš partizaninio pasipriešinimo sovietų okupantams vadų – majorą Joną Semašką-Liepą. Jis suvienijo Žemaitijoje veikusias pavienes partizanų grupes į vieną gerai organizuotą darinį – Žemaičių legioną – ir tapo jo vadu. Buvo išduotas į partizanų gretas įsiliejusių MGB agentų, suimtas, žiauriai nužudytas Vilniuje, Tuskulėnuose. Jono Semaškos-Liepos istoriją pasakoja jo sūnus.
Trukmė – 49 min.
 

„Žemaičių legionas 1944–1945 metais“

Paskutinio Žemaičių legiono štabo nario Stepono Grybausko prisiminimai. Sekretorius – toks buvo partizano, sėkmingai klastojusio bolševikų pasus ir įvairias pažymas, slapyvardis. S. Grybauskas prisimena 1944 m. gruodžio mėnesį, kai buvo stengiamasi suburti kapitono Adolfo Kubiliaus karių grupę. Dar nesusidūrę su sovietiniu saugumu, partizanai patenka į NKGB spąstus, yra suimami. S. Grybauskui pavyksta pasislėpti.
Trukmė – 1 val. 28 min.

Filmus galite peržiūrėti bibliotekos darbo laiku Elektroninės informacijos skaitykloje, 321 kamb.


Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.