Teminis gegužės mėnesio mainų fondo leidinių sąrašas

Religija

 1  Merkys, Vytautas. Motiejus Valančius : tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. -  Vilnius, 1999. - 817, [1] p. : iliustr.    

Grožinė literatūra

 5 Fischer, Marie Louise. Išnuomota motina : romanas. - Vilnius, 1996. - 178 p.  6 Gutauskas, Gintaras. Metas keliaut, mylimoji : eilėraščiai - Kaunas, 2001. - 150, [1] p.
 7 Levin, Ira. Rozmari kūdikis : romanas. - Kaunas, [1999]. - 187, [2] p.  8 Maldonis, Alfonsas. Šviesa pro lapus : rinktiniai eilėraščiai. - Vilnius,  2009. - 494, [2] p.
 9 Marcinkevičius, Juozas. Ruduo. Rugsėjis. Rūdys… : eilėraščių rinktinė. - Vilniu, 2007. - 95 p.. -    
       
 13 Santvaras, Stasys. Raštai. [T.] 3 : Kasdieninė lietuvybės duona : [publicistika]. -  Kaunas, 1996. - 381, [2] p.  14 Šmulkštys - Paparonis, Antanas. Rinktiniai raštai. - Domeikava, 1997. - 558, [1] p. : [8] iliustr. lap.
 15 Vaičiūnaitė, Judita. Vaikystės veidrody . - [Vilnius] , 1996. - 87 p.. - (Skaitinių serija ; 14)  16 Apie Jurgį Savickį: atsiminimai, dokumentai, kritika. - Vilnius, 2000. - 314, [2] p.
 17 Kubilius, Vytautas. Adomas Mickevičius: apybraiža . - Vilnius, 1998 . - 66, [6] p. : iliustr.    
 19 Vaižgantas. Raštai. T. 21 : Literatūros kritika, 1923-1933. - Vilnius, 2010. - 551, [1] p.    

Istorija

 20 Bugailiškis, Peliksas. Gyvenimo vieškeliais : medžiaga istorijai. - Vilnius, 1994. - 536 p.  21 Tyla, Antanas. Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje - XVII a. pradžioje. – Vilnius, 1986. - 219, [2] p. : žml.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information