Apie projektą

Lietuva ir Lenkija nėra tik kaimyninės valstybės. Mus sieja ir bendra siena, ir bendra istorija, panašios ar netgi susipynusios kultūros. Lietuvoje gausu vietovių, susijusių su Lenkija, o Lenkijoje – objektų, svarbių Lietuvos istorijai ir kultūrai. Šio paveldo pažinimas bei aktualinimas leidžia išryškinti lietuvių ir lenkų kultūrų bendrybes, atskleidžia įvairialypę Lietuvos istoriją, skatina bendradarbiauti su tokiais artimais, bet ne visada pažintais kaimynais.

Projekto „Lietuviško paveldo pėdsakais Lenkijoje: kultūros tapatumo išsaugojimas ir sklaida tiriant paveldo objektus ir vykdant diskusiją su tarptautiniais partneriais“ tikslas – išsaugoti ir skleisti lietuviškos kultūros paveldą, išlikusį Lenkijoje, profesionaliai jį tyrinėjant ir bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais.

Įgyvendinant projektą, 2015 m. gegužės 18–23 d. buvo surengta kultūros paveldo tyrinėjimo ekspedicija į Lenkiją, kurioje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešųjų bibliotekų bei Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistai, atsakingi už regionalistiką, kultūros paveldo objektų, dokumentalistikos ir duomenų (informacijos) fiksavimą ir rinkimą. Surinktos medžiagos pagrindu parengtas virtualus gidas, pristatantis 6 dienų kelionę po lietuviško kultūros paveldo vietas Lenkijoje.

Projektą „Lietuviško paveldo pėdsakais Lenkijoje: kultūros tapatumo išsaugojimas ir sklaida, tiriant paveldo objektus ir vykdant diskusiją su tarptautiniais partneriais“ rėmė Lietuvos kultūros taryba. Rengti ekspedicijos planą padėjo UAB „Fortūna Travel“ specialistai.

Teksto autorė - Angelė Mikelinskaitė. Nuotraukos - Eugenijaus Maciaus, Linos Bimbirytės ir kitų ekspedicijos dalyvių.

Ekspedicijos dalyviai

© 2015 Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asocijacija